Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MODUL XI 2 Komplit

MODUL XI 2 Komplit

Ratings:
(0)
|Views: 422|Likes:
Modul Basa Jawa SMA kelas XI semester genap
Modul Basa Jawa SMA kelas XI semester genap

More info:

Published by: Masbekel Sepuh Dwijasetyaprasaja on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
www.setyawara.webnode.com
| 1
 
Widyaséna Pustaka Modul basa Jawa SMA N 1 Sanden Semester II - XI
Purwakaning AturAwit saking kajurunging manah, kula cumanthaka ndhèrèk cawé – cawéurun rembag babagan pamarsudining basa, sastra, tuwin aksara Jawa.
 
Modul punika namung kanggé ambantu para siswa anggènipun sami sinaubasa Jawi, lan sakpérangan modul punika kaserat mawi aksara Jawi gagrakSriwedarèn lan gagrak KBJ – Malang, wondéné tata gelar panulising latin basa Jawikajumbuhaken kaliyan
ejaan basa Jawi aksara Latin wedalan Balai Pustaka Yogyakartaedisi revisi taun 2006.
Bok bilih sakmangké pinanggih samukawis ingkang taksih rinaos kiranganjangkepi menggahing materi ingkang gegayutan kaliyan kurikulum ingkanglumampah, awit saking punika panyaruwé para winasis lan para pamaos tansahkula antu – antu.Ing wasana mugi – mugi modul punika wonten ginanipun tumrap parakadang dwija langkung – langkung tumrap para siswa.Nuwun.Kepala SMA N 1 Sanden PangriptaDrs. Ir. H. Joko Kustanta Setya Amrih Prasaja,S.S.Nip.19660913 199103 1 004 Nip. 19810726 201001 1 011
Sinengkalan CandrawarsiNembah Suci Wiwaraning Jagad
 
www.setyawara.webnode.com
| 2
 
Widyaséna Pustaka Modul basa Jawa SMA N 1 Sanden Semester II - XI
A.
 
KAWRUH SENGKALAN
Punapa ta ingkang winastan sengkalan punika ?, sengkalan punika sakingtetembungan sansekerta
 
(
 
Sak 
 
+
 
kala 
)
 
śaka + kāla, śaka
ateges salah satunggaling tauningkang kaginakaken déning bangsa Hindu, wondéné
Kāla
tegesipun wekdal utawipétangan. Tetembungan
śaka kāla
, lajeng banjur éwah dados
sangkalan
lan
sengkalan.
Sengkalan punika saged dipuntegesi, tetembungan ingkang rinengga salebetingukara lan nggadhahi teges angkaning taun. Wondéné pangrakiting sengkalan punikamawi cara walikan tegesipun anggènipun maos mawi sarana dipunwaliktuladhanipun;Sengkalan angka taun 1983 minangka tetenger adeging SMA N 1 Sanden ;
?t] i[asT iwiwrsiwi.
 
(
Tri Ésti Wiwara Siwi
)
3 8 9 1
STANDAR KOMPETENSI :
 
Memahami berbagai wacana lisan sastra dan budaya Jawa dari berbagai sumber.KOMPETENSI DASAR : Membaca, menulis dan membuat sengkalan.INDIKATOR :
-
 
Menyebutkan jenis dan macam sengkalan
-
 
Membaca beberapa contoh sengkalan.
-
 
Merangkai sebuah sengkalan.
Wulanan ana 1
 
www.setyawara.webnode.com
| 3
 
Widyaséna Pustaka Modul basa Jawa SMA N 1 Sanden Semester II - XI
Tuladha sengkalan punika boten kawaos angka taun 3891 nanging kawaos 1983,kok saged mekaten ?, kawruh sengkalan punika nggadhahi waton mekaten :
 ______3_____ _____8_______ _____9_______ ______1_______ 
Ékan
 
Dasan
 
Atusan
 
Èwon
 
Dados sengkalan
Tri Èsti Wiwara Siwi
:
3 8 9 1
 
Tembung
Tri
punika nggadhahi watak 3 lan wonten papan
ékan
mila kawaos
tiga
(3).
 
Tembung
è
sti
punika nggadhahi watak 8 lan wonten papan
dasan
mila kawaos
wolung dasa
(80).
 
Tembung
wiwara
punika nggadhahi watak 9 lan wonten papan
atusan
milakawaos
sangangatus
(900).
 
Tembung
Siwi
punika nggadhahi watak 1 lan wonten papan
è
won
mila kawaoss
è
wu (1000).Mila sengkalan nginggil kalawau kawaos angka taun
s
è
wu
 
sangangatus wolungdasa tiga
utawi
s
è
wu sangangatus wolungpuluh telu.
 
1.
Manut wujudipun sengkalan kapérang dados 2 ( kalih ) ;a.
 
Suryasengkala, sengkalan ingkang kadamel kanggé nengeri lumampahingangkaning taun surya.
Tuladhanipun ;
 
Sengkalan angka taun minangka tetenger adeging SMA N 1 Sanden,Bantul ;
?t] i[asT iwiwrsiwi.
 
(
Tri Èsti Wiwara Siwi
) taun Masèhi 1983.
 
t] i
 
nggadhahi watak 3
 
[asT i
 
nggadhahi watak 8
 
wiwr
 
nggadhahi watak 9
 
siwi
 
nggadhahi watak 1
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ririn El-misla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->