Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MEDITERANSKA PREDNJA AZIJA - FENIČANI I ŽIDOVI

MEDITERANSKA PREDNJA AZIJA - FENIČANI I ŽIDOVI

Ratings: (0)|Views: 405 |Likes:
Published by Marta Glazar

More info:

Published by: Marta Glazar on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
1
MEDITERANSKA PREDNJA AZIJA: FENIČANI I ŽIDOVI
 1.
FENIČANI
 
 
semitski narod
 
izum prvog glasovnog pisma
 
uz obale Prednje Azije utemeljili su gradove
 
politički, vojno i gospoarski neovisni
 
 
p
oznati moreplovci koji osnivaju kolonije už Sreozemlja
 
 
Grci ih nazivaju Phoinike =
ljubičasti
 
boja se
obiva o morskog puža
 
 
o narodu malo toga poznatog
 
p
ronađeno nekoliko natpisa koji nam otkrivaju koliko su bili obri knjigovođe
 
ima
li su razvijenu književnost koj
a
nije sačuvana
 
 
e
gipatski izvori o 3.tisud.spominju broove Feničana
 
 
v
elika pomorska sila postaju u 1.tisud.pr.Kr.
 
 
brodovi se grade od cedra iz Libanonskog gorja
 
izvoze: cedar, vino, maslinovo ulje, purpurne tkanine
 
t
rgovci i posrenici između Azije, Europe i Afrike
 
 
plove Sredozemljem do
Britanskog otočja
 
 
iz Britanije dovoze kositar
 
Herodot navodi: oplovljena Afrika za egipatskog faraona Nekha II
 –
 
fenička flota sposobna za
takvu ekspediciju
 
obrtnici: pr
emeti o metala, slonovače i stakla
 
 
 š
tuju mnogo bogova
 –
 
baal 
i
baalat 
 
(božica)
 
 
isti bogovi / razl
ičita
imena u gradovima
 
Melkart=bog Tira > Baal
 
p
riču o božici plonosti Astarti i njezinom ljubavniku Aonisu preuzeli su Grci, koji su ju štovali po imenom Afroita
 
 
n
e postoji jeinstvena ržava ved niz graova už obale
 
 
kralj i aristokracija
 
o
ko 800.g.pr.Kr. Jača mod aristokracije na kraljem
 
 
m
odni fenički graovi: Tir, Sion, Biblos i Berit=Bejrut, jeini anas važan gra
 
 
r
iječ
biblija
olazi o grč.riječi knjiga, po feničkom grau Biblosu, sreištu trgovine pisadim
materijalom
 
povijesni r
azvitak uvjetovan zemljopisnim smještajem
 
 
dodiruju se kulture i prodiru utjecaji iz Egipta i jugozapadne Azije
 
Egipdani u oba Starog kraljevstva trguju s Feničanima, a o 2. tisud. smjenjuje se njihovavlast s vlašdu osvajača iz Mezopotamije
 
 
pod utjecajem
Mezopotamije Feničani koriste pečatne valjke i klinopis
 
 
o
ko 1200.g.pr.Kr. oseljavaju se Pomorski naroi i miješaju se sa stanovništvom kojeg su
zatekli
 
o
ko 1100.g.pr.Kr. uspostavljena je neovisnost feničkih graova
 
 
od sredine 9.st. uspostavlja se asirska vlast, zatim vlast Babilonaca te Perzijanaca
 
2
 
p
o perzijskom vlašdu cvjeta fenička trgovina
 
 
lota uništena u grčko
-perzijskim ratovima
 
u starom vijeku vodi se obalna plovidba
 
Feničani osnivaju svoje graove už obale
 
 
zbog osiguranja plovidbe i trgovine
osnivaju svoje trgovačke ispostave ili kolonije na Cipru, naSiciliji, sjevernoj obali Afrike i už južne obale Pirinejskog poluotoka
 
 
tir osnovao sredino 8.st.pr.Kr. koloniju Kartagu
 –
 
bogat trgovački gra
 
glasovno pismo
 –
 
najvede ostignude koje su Feničani ostavili čovječanstvu
 
 
n
astalo u 2.tisud. –
22 znaka za glasove (ne za slogove, predmete ili pojmove)
 
 j
enostavno za učenje običnim ljuima, trgovcima, obrtnicima ili pomorcima
 
 
p
reuzeli i prilagoili su ga Grci, Rimljani te je stiglo o anašnjih ana
 
 
n
e postoje saznanja jeli glasovno pismo iniviualni izum ili je rezultat raa pisarske škole
 
 
dokazi o
pokušaju pojenostavljivanja egipatskog pisma i klinopisa tijekom kasnog brončanog
doba na Bliskom istoku
 
u
razvojnom procesu feničkog pisma presuan je bio običaj a se znaku ne pripisujevrijenost pojeine riječi ved zvuk prvog slova te riječi.
 
 
ta
ko nastaje fenički linearni alfabet
-22 znaka jednaka su broju konsonantnih glasova
 
Feničani su živjeli na uskom obalnom poručju između Libanonskog gorja i obal
eSredozemnog mora
 
poručje o obale o oline rijeke Joran nazivao se i Kanaan –
 
poručje gje su Žiovistvorili svoju ržavu
 
2.
ŽIDOVI
 
 
Poč. 2.tisud. klimatske promjene –
 
suša uzrokovale su kretanje naoa na poručju čitave Azije
 
 
Propada nekoliko civilizacija (Kreta, Ind)
 
Narod u pokretu
 –
 
Žiovi/Hebereji/Izraelci
 
 
Povijesni nazivi za narod koji govori semitski jezik
 
Početak povijesti –
Abraham, njegovi su potomci patrijarsi
 
Stari zavjet
 –
 
izvor za žiovsku povijest
 
 
Abraham iz Ura preselio u Kanaan
 –
 
obed
ana zemlja
 
Kanaan ili Palestina, naziv za južni io o kraja 2.tisud. –
 
zemlja kontrasta između ravnica i
planina, pustinje i plodnog obalnog dijela
 
Klima omoguduje uro žita, smokava, atulja, maslina, grožđa, baema i naranči
 
 
Patrijarsi
 
žive u šatorima
-
Sa staima ovaca, magaraca kredu se u potrazi za
 
pašnjacima
 
Nomadi
 
 –
 
žive organizirano u plemenima
 
 
12 plemena
 
 –
12 Izraelovih sinova
 
Josip,
jedan od sinova
 –
 
brača proala u egipatsko ropstvo, u Egiptu se visoko uzigaotumačedi faraon
ove snove, pozvao svoj narod u Egipat, te ga spasio od gladi
 
Ta priča iz Starog zavjeta govori o klimatskim nepogoama na Bliskom istoku koja je prisililaŽiove a krenu u Egipat
 
 
19.st.pr.Kr. ili 17.st.pr.Kr.(?)
 
Vladari Novog egipatskog kraljevstva pokren
uli su velike građevinske raove
 
 
Žiovi su prisiljeni na težak robovski ra
 
 
Naa za povratak u Obedanu zemlju i bijeg iz egipatskog ropstva
 
 
3
 
Mojsije
 –
 
vođa
 
 
600 000 muškaraca bez žena i jece (?)
 
 
S tim brojem nemogud prolaz preko Sinaja (nema tragova za toli
ki broj ljudi)
 –
72 000
 
Razumijevanje povijesti
 –
religija
 –
Jahva (na hebrejskom
 –
biti aktivno prisutan)
 
Na Sinaju stvoren savez između Boga i žiovskog naroa = Žiovi su izabrani naro te trebajuživjet po Božjim zakonima
 
 
Osnivač žiovske religije = Mo
 jsije
 
10 Božjih zapovjei / kamene ploče / Zavjetni kovčeg / svetište u šatoru
 
 
Kovčeg nestao u 5.st.pr.Kr.
 
 
Najtraženiji arheološki premet
 
 
Mojsije oreio svedenike –
 
potječu o njegovog brata Arona –
 
naziru prinošenje žrtava
 
 
Mojsije nije viio Obedanu Ze
mlju
 
Nakon njegove smrti vostvo preuzima Jošua –Žiovi proiru u Palestinu, ratuju za zemlju s
Kanaancima i Filistejcima
 
Po Filistejcima Palestina dobiva ime
 
Jerihon
 –
 
prvi gra kojega su Žiovi osvojili
: 13.st. pr. Kr.
 
Žiovsko osvajanje i postupno osel
 javanje + prodor Pomorskih naroda + egipatski sukob sHiksima radi prevlasti
 
Nakon doseljavanja poljoprivreda postaje glavnom gospodarskom granom
 
Ratarstvo i stočarstvo / polunomai
 
 
Razvija se obrt i razmjena dobara
 
Kude prilagođene poneblju i materijalnim mogudnostima / opeka sušena na suncu, nakamenim temeljima i s ravnim krovom / prozori mali i bez stakla / s ljuima su bile i životinje
 
 
Siromašni = prostirka na zemljanom pou uz glinene posue i ručni mlin za žito
 
 
Bogati = postelja, stolovi, sluge
 
ŽIOVI –
DAVID I SALAMON
 
Kraj 11.st.pr.Kr.
 –
 
osnutak prve žiovske ržave
 
 
Saul
 –
prvi kralj / ratovao s Filistejcima
 
avi, poč.10.st. –
osvojio Jeruzalem i u njega preselio prijestolnicu
 
Žiovska plemena povezao je jeinstvenom upravom
 
 
Zavjetni
kovčeg onio u Jeruzalem, u svetište kraj svoje palače –
 
povezao kralja i ržavu s
Bogom
 
avi je namjeravao sagraiti Božji hram
 
 
Sagradio ga je njegov sin Salamon (965.-928.g.pr.Kr.)
 
U Salamonovo doba
 –
 
procvat ržave
 
 
Sagraio palaču i hram, fenički obrt
nici napravili stakleni pod
 
Arheološki ostaci hrama i palače nisu otkriveni
 
 
Salamonovo bogatstvo rezultat je uvedenih poreza i razvoja trgovine
 
Kraljica od Sabe
 –
 
privučena bogatstvom –
donosi poklone/miomirisi i skupocjeni tamjan(Jemen ili Etiopija)
 
Sala
mon ržavu poijelio na pokrajine prema plemenima
 
 
Uveo bojna kola u vojsku, proširila se upotreba željeza
 
 
Nakon Salamonove smrti ržava se raspala zbog nezaovoljstva na sjeveru
 
 
Sjeverna ržava Izrael –
 
gušde naseljena, snažna vojska
 
 
Južna Jueja –
prijestolnica Jeruzalem i vladari iz Davidove dinastije

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->