Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Redimensionari Configurari Mediului Securitate Regional

Redimensionari Configurari Mediului Securitate Regional

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 188 |Likes:
Published by api-3749914

More info:

Published by: api-3749914 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1
UNIVERSITATEA NA\u0162IONAL\u0102 DE AP\u0102RARE
CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE AP\u0102RARE\u015eI SECURITATE
CS drd. Alexandra SARCINSCHI
ACS drd. Cristian B\u0102HN\u0102REANU
REDIMENSION\u0102RI\u015eI
CONFIGUR\u0102RI ALE MEDIULUI
DE SECURITATE
REGIONAL (ZONA M\u0102RII
NEGRE\u015eI BALCANI)
Editura Universit\u0103\u0163ii Na\u0163ionale de Ap\u0103rare
Bucure\u015fti, 2005
2
\u00a9 Toate drepturile asupra prezentei edi\u0163ii sunt rezervate
Universit\u0103\u0163ii Na\u0163ionale de Ap\u0103rare
\u2022
Lucrarea a fost discutat\u0103 \u00een\u015fedin\u0163a Consiliului\u015etiin\u0163ific al
CSSAS
ISBN 973-663-160-5
Descrierea CIP a Bibliotecii Na\u0163ionale a Rom\u00e2niei
SARCINSCHI, ALEXANDRA
Redimension\u0103ri\u015fi configur\u0103ri ale mediului de
securitate: zona M\u0103rii Negre\u015fi Balcani/ CS drd.

Alexandra Sarcinschi, ACS drd. Cristian B\u0103hn\u0103reanu. - Bucure\u015fti: Editura Universit\u0103\u0163ii Na\u0163ionale de Ap\u0103rare, 2005

Bibliogr.

ISBN 973-663-160-5
I. B\u0103hn\u0103reanu, Cristian
355.43(498+497)

3
CUPRINS
ARGUMENT\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.5

CAPITOLUL 1 TENDIN\u0162E GEOPOLITICE,
GEOECONOMICE\u015eI GEOSTRATEGICE REGIONALE
(ZONA M\u0102RII NEGRE\u015eI BALCANII)\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..7

1.1 Zona M\u0103rii Negre\u015fi a Balcanilor............................................ 7
1.1.1 Evolu\u0163ie......................................................................................... 7
1.1.2 Principalii actori ai regiunii........................................................ 8
1.1.2.1 Actori na\u0163ionali................................................................................. 8
1.1.2.2 Actori interna\u0163ionali....................................................................... 12
1.2 Tendin\u0163e \u00een regiune................................................................ 14

1.2.1 Tendin\u0163e geopolitice................................................................... 14 1.2.2 Tendin\u0163e geoeconomice.............................................................. 17 1.2.3 Tendin\u0163e geostrategice............................................................... 20

CAPITOLUL 2 VULNERABILIT\u0102\u0162I EXISTENTE.
RISCURI, PERICOLE\u015eI AMENIN\u0162\u0102RI LA ADRESA
SECURIT\u0102\u0162II REGIONALE\u015eI GLOBALE\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u202625

2.1 Vulnerabilit\u0103\u0163ile regiunii........................................................ 26
2.2 Riscuri, pericole\u015fi amenin\u0163\u0103ri la adresa securit\u0103\u0163ii regionale
\u015fi globale...................................................................................... 27
2.3 Cum pot fi contracarate riscurile, pericolele\u015fi amenin\u0163\u0103rile la
adresa securit\u0103\u0163ii regionale\u015fi globale?....................................... 30

CAPITOLUL 3 SECURITATEA REGIONAL\u0102 (ZONA
M\u0102RII NEGRE\u015eI BALCANI) \u2013 COMPONENT\u0102
FUNDAMENTAL\u0102 A SECURIT\u0102\u0162II
INTERNA\u0162IONALE\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..35

4

CAPITOLUL 4 O \u00ceNCERCARE DE DELIMITARE
SPA\u0162IAL\u0102 A CONCEPTULUI \u201eREGIUNEA M\u0102RII
NEGRE EXTINSE\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..39

4.1 \u201eRegiunea M\u0103rii Negre extinse.............................................. 39
4.1.1 Definire, delimitare.................................................................... 39
4.1.2 Importan\u0163a pentru actorii regiunii............................................. 40
4.2 Identitatea regional\u0103 Marea Neagr\u0103 \u2013 Caucazul
de Sud........................................................................................... 41
CONCLUZII\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u202644
5
ARGUMENT

Dup\u0103 \u00eencheierea perioadei confrunt\u0103rii globale bipolare, zona M\u0103rii Negre a reintrat \u00een fluxul transform\u0103rilor geopolitice continentale\u015fi regionale. Treptat, s-a cristalizat concep\u0163ia unei zone distincte care, de\u015fi extrem de diversificat\u0103, \u00eentrune\u015fte condi\u0163iile transform\u0103rii sale \u00eentr-o entitate cu multe interese comune \u00een jocurile, uneori divergente, ale geopoliticii.

La \u00eenceput, s-a institu\u0163ionalizat ideea zonei economice comune a M\u0103rii Negre, format\u0103 din state limitrofe, la care au aderat\u015fi\u0163\u0103ri f\u0103r\u0103 ie\u015fire la mare, dar cu interese evidente \u00een zon\u0103. Au ap\u0103rut, apoi, conceptele regiunii M\u0103rii Negre extinse, dialogului strategic asupra M\u0103rii Negre etc. Toate au fost generate de realit\u0103\u0163ile unei regiuni cu ridicat poten\u0163ial \u00een competi\u0163iile economic\u0103, politic\u0103 \u015fi strategic\u0103 \u00een plin\u0103 desf\u0103\u015furare, petrolul\u015fi extinderea spa\u0163iului euroatlantic oferind zonei M\u0103rii Negre oportunit\u0103\u0163i sporite de stabilizare\u015fi de propagare a stabilit\u0103\u0163ii \u00een zone geopolitice extrem de importante, precum Asia Central\u0103\u015fi Orientul Mijlociu.

Teoreticieni precum Zbigniew Brzezinski, Alvin Toffler, Samuel P. Huntington, Ronald D. Asmus, Bruce Jackson, Joerg Forbrig, Jaroslaw Skonieczka, Vladimir Socor sau Steve Larrabee ofer\u0103 noi perspective asupra muta\u0163iilor geopolitice, geoeconomice\u015fi geostrategice suferite de zona M\u0103rii Negre\u015fi Balcani. Abord\u0103rile\u015fi conceptele nou ap\u0103rute se afl\u0103 la baza politicilor de integrare european\u0103\u015fi euroatlantic\u0103, deja existente sau \u00een stadiul de proiect: strategia trans-atlantic\u0103 pentru stabilizarea\u015fi integrarea zonei M\u0103rii Negre a NATO, dar

\u015fi a formulelor de integrare din spa\u0163iul ex-sovietic.

Astfel, studiul redimension\u0103rilor\u015fi al configur\u0103rilor reprezint\u0103 un capitol esen\u0163ial al analizei noului mediu interna\u0163ional, f\u0103r\u0103 de care formularea politicilor\u015fi strategiilor de securitate este imposibil\u0103. Scopul studiului propus este tocmai de a analiza\u015fi clarifica pe de o parte tendin\u0163ele

6

geopolitice, geoeconomice\u015fi geostrategice specifice, iar pe de alt\u0103 parte vulnerabilit\u0103\u0163ile, riscurile, pericolele\u015fi amenin\u0163\u0103rile la adresa securit\u0103\u0163ii regionale, at\u00e2t cele ce emerg din acest spa\u0163iu, c\u00e2t\u015fi cele externe care \u00eel afecteaz\u0103. Regiunii M\u0103rii Negre\u015fi Balcanilor le sunt caracteristice tr\u0103s\u0103turi ale mediului de securitate a c\u0103ror identificare oportun\u0103, monitorizare \u015fi eventual\u0103 gestionare pot oferi proiec\u0163ii inedite politicii de securitate a Rom\u00e2niei, ini\u0163iativelor\u015fi strategiilor regionale, precum\u015fi oportunit\u0103\u0163ilor \u00een exploatarea c\u0103rora statul rom\u00e2n trebuie s\u0103 fie un actor activ, \u00eentruc\u00e2t Rom\u00e2nia este membr\u0103 l NATO\u015fi viitoare parte a Uniunii Europene. Geopolitic, zona este situat\u0103 la extremitatea estic\u0103 a celor dou\u0103 organiza\u0163ii\u015fi nu este \u00eenc\u0103 suficient de clar c\u00e2t timp se va afla \u00een aceast\u0103 situa\u0163ie. L\u0103rgirile ulterioare ale celor dou\u0103 organiza\u0163ii sunt o problem\u0103, de viitor \u00eendep\u0103rtat, aflat\u0103 \u00een dezbatere, \u00een timp ce, la r\u00e2ndul s\u0103u, spa\u0163iul de la est de Rom\u00e2nia se afl\u0103 \u00eentr-un proces de rea\u015fezare geopolitic\u0103 \u015fi geostrategic\u0103 \u00eenc\u0103 insuficient de clarificat, cu tendin\u0163e \u00eenc\u0103 divergente.

\u00cen acest context, ne propunem ca, \u00een studiul de fa\u0163\u0103, s\u0103 realiz\u0103m o analiz\u0103 obiectiv\u0103 a principalelor caracteristici ale mediului de securitate din regiunea M\u0103rii Negre\u015fi Balcani, a originii\u015fi surselor lor, a consecin\u0163elor pentru securitatea Rom\u00e2niei. Vom urm\u0103ri, \u00een mod deosebit, raporturile dintre evolu\u0163ia mediului de securitate regional\u015fi exerci\u0163iul rela\u0163iilor de putere, dar\u015fi na\u015fterea\u015fi implementarea noului concept de regiune extins\u0103 a M\u0103rii Negre\u015fi a conexiunilor sale cu celelalte zone geopolitice \u00eenvecinate.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
oana* liked this
scumpica21 liked this
wirenews liked this
Agache Vlad liked this
elyas11 liked this
Bozdoc Daniela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->