Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Survey Form

Survey Form

Ratings: (0)|Views: 1,741|Likes:
Published by api-3750482

More info:

Published by: api-3750482 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Sa Mga Residente,

Magandang araw! Kami ay mga mag-aaral ng Komunikasyon sa Politeknikong
Unibersidad ng Pilipinas. Naririto kami ngayon sa inyong lugar para sa isang pag-aaral
hinggil sa isyu ng \u201cchild labor\u201d. Nais naming humingi ng kaunti sa inyong mahalagang oras
para makiisa sa gagawin naming panayam. Ang mga datos at impormasyong makukuha
namin dito ay napakalaking tulong sa aming pag-aaral hinggil sa isyung ito. Ang lahat ng
inyong mga personal na impormasyon ay mananatiling kompidensyal at anumang inyong
isasagot ay aming irerespeto.

Maraming salamat po!
BBrC 2-5d
P E R S O N A L
N A
I M P O R M A S Y O N
PANGALAN:_____________________________________
EDAD:__________
TIRAHAN:
_____________________________________________________

KURSONG NATAPOS:__________________________________________________ TRABAHO:____________________________________________________________ KITA KADA BUWAN:___________________________________________________

ESTADO SA BUHAY:___________________________________________________
ANAK/APO/PAMANGKIN
EDAD
SA INYONG PANGANGALAGA(18 taon pababa)
___________________________________________________
________________
___________________________________________________
________________
___________________________________________________
________________
___________________________________________________
________________
___________________________________________________
________________
___________________________________________________
________________
___________________________________________________
________________
MGA TANONG:
1. Matagal na po ba kayong naninirahan sa lugar na ito?_______________
Mga ilang taon na?_________________________________________________

2. May kaalaman po ba kayo sa mga programang ito?
Lagyan ng tsek (\u221a)
( ) CDL (Child Domestic Labor)
( ) CL (Child Labor)
( ) CT (Child Trafficking)

3. Sa inyong kaalaman, ano po ang nakapaloob sa programang:
a. CDL (Child Domestic Labor)_______________________________________
b. CL (Child Labor)__________________________________________________
c. CT (Child Trafficking)______________________________________________

4. Alin sa mga sumusunod na isyu ang mayroon kang kaalaman? Lagyan
ng tsek (\u221a )
( ) street children
( ) mga batang kasambahay
( ) mga batang inaabuso
( ) mga batang nagtatrabaho
( ) child trafficking

5. Sa paanong paraan ninyo ito nalaman?

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thequizzer liked this
i_phil_you liked this
Ryan Calupas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->