Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria Economiei Nationale

Istoria Economiei Nationale

Ratings:

4.17

(6)
|Views: 3,329|Likes:
Published by api-27236023

More info:

Published by: api-27236023 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Istoria Economiei Nationale
Conf. Univ. Dr. Aurel Piturca

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
COLEGIUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN
SPECIALIZAREA: CONTABILITATE
ANUL I

ISTORIA ECONOMIEI NATIONALE
- SUPORT DE CURS \u2013
PENTRU \u00ceNV\u0102\u0162\u0102M\u00c2NT LA DISTAN\u0162\u0102
Conf. univ. dr. AUREL PI\u0162URC\u0102
Pag. 1 din 68
Istoria Economiei Nationale
Conf. Univ. Dr. Aurel Piturca
I. INTRODUCERE \u00ceN STUDIUL
ISTORIEI ECONOMIEI NA\u0162IONALE
1.1. Obiectul istoriei economice
1.2. Metoda\u015fi principiile de studiu a istoriei economiei na\u0163ionale
1.3. Periodizarea istoriei economiei universale\u015fi na\u0163ionale
1.1. Obiectul istoriei economice

Din cadrul vie\u0163ii sociale, a sistemului social global al societ\u0103\u0163ii, subsistemul vie\u0163ii economice ocup\u0103 cel mai important rol. \u00cen fond, via\u0163a economic\u0103 reprezint\u0103 suportul material al vie\u0163ii sociale, f\u0103c\u00e2nd posibil existen\u0163a celorlalte subsisteme, a societ\u0103\u0163ii ca atare. Importan\u0163a deosebit\u0103 a vie\u0163ii economice face ca ea s\u0103 fie studiat\u0103 din cele mai diferite unghiuri, perioade istorice, domenii de activitate. Dup\u0103 cum se\u015ftie economia politic\u0103 este o structur\u0103 economic\u0103, cu caracter fundamental, care se ocup\u0103 de rela\u0163iile sociale de produc\u0163ie, de rela\u0163iile economice sociale, de legile generale care guverneaz\u0103 produc\u0163ia, reparti\u0163ia, schimbul\u015fi consumul, serviciile economice, pe diferite trepte de dezvoltare a societ\u0103\u0163ii.

O asemenea cunoa\u015ftere a economicului\u015fi a tot ce\u0163ine de aceasta nu este suficient\u0103, ci via\u0163a economic\u0103 impune cunoa\u015fterea rela\u0163iilor de produc\u0163ie \u00een str\u00e2ns\u0103 interdependen\u0163\u0103 cu celelalte subsisteme ale vie\u0163ii sociale, evolu\u0163ia ei istoric\u0103, caracteristicile generale\u015fi mai ales particulare pe care le-a \u00eembr\u0103cat \u00een dezvoltarea economiei na\u0163ionale. \u00cen realizarea unei asemenea cunoa\u015fteri, de detaliu pe perioade istorice a vie\u0163ii economice contribuie al\u0103turi de economia politic\u0103\u015fi alte\u015ftiin\u0163e economice ca istoria economic\u0103, istoria doctrinelor economice, economiile de ramuri. \u00cen esen\u0163\u0103 obiectul istoriei economiei \u00eel constituie studiul :

a) modurile de produc\u0163ie care s-au succedat de-a lungul lor;
b) dezvoltarea produc\u0163iei;
c) dezvoltarea for\u0163elor\u015fi rela\u0163iilor de produc\u0163ie ca\u015fi a unor elemente ale suprastructurii \u00een
unitatea lor\u015fi \u00een schimburile lor interdependente \u00een diversele epoci istorice;
d) apari\u0163ia, evolu\u0163ia\u015fi maturizarea economiei na\u0163ionale, particularit\u0103\u0163ile pe care le-a \u00eembr\u0103cat ea

\u00een diferite perioade istorice;
e) istoria dezvolt\u0103rii rela\u0163iilor b\u0103ne\u015fti, comerciale, de credit\u015fi financiare.
Pe de alt\u0103 parte istoria economic\u0103 poate studia:

\u2022
ansamblul economiei unei\u0163\u0103ri, sau a celei mondiale;
Pag. 2 din 68
Istoria Economiei Nationale
Conf. Univ. Dr. Aurel Piturca
\u2022
o anumit\u0103 ramur\u0103 din cadrul economiei na\u0163ionale sau mondiale, ca de exemplu istoria
industriei, agriculturii, comer\u0163ului, me\u015fte\u015fugurilor, burselor etc.

\u00cen sfera obiectului istoriei economiei ci\u015fi studiul unor elemente ale suprastructurii din cadrul fiec\u0103rei or\u00e2nduri cum ar fi: institu\u0163iile politice, \u00eendeosebi, statul, institu\u0163iile\u015fi normele juridice, formele determinante ale ideologiei, ideile economice care influen\u0163eaz\u0103 dezvoltarea for\u0163elor\u015fi rela\u0163iilor de produc\u0163ie.

Fiind o\u015ftiin\u0163\u0103 socio-uman\u0103, istoria economiei na\u0163ionale are str\u00e2nse leg\u0103turi \u00een primul r\u00e2nd cu celelalte\u015ftiin\u0163e economice (economia politic\u0103, structurile economice de ramur\u0103) realiz\u00e2nd un schimb intens informa\u0163ional de date\u015fi cuno\u015ftiin\u0163e, dar\u015fi cu alte\u015ftiin\u0163e socio-umane cum ar fi istoria, sociologia, demografia etc.

Mai mult, pentru stabilirea unor concluzii\u015fi constat\u0103ri reale, a unor adev\u0103ruri\u015ftiin\u0163ifice, istoria economiei folose\u015fte\u015fi rezultatele unor\u015ftiin\u0163e tehnice (matematica, statistica etc.). Studiului istoriei economiei na\u0163ionale i s-au consacrat istorici de renume ca: A.D.Xenopol, V.A. Urechia, D.Oneill N.Iorga. Unuia dintre ei ca de exemplu N. Iorga a publicat studii sau chiar lucr\u0103ri cu privire la istoria comer\u0163ului, istoria meseriilor sau a rela\u0163iilor agrare\u015fi a finan\u0163elor\u0163\u0103rii.

Elemente \u00eensemnate de istorie economic\u0103 universal\u0103 \u015fi na\u0163ional\u0103 g\u0103sim\u015fi \u00een opera unor economi\u015fti rom\u00e2ni ca D.P.Mar\u0163ian, P.S.Aurelian, I.Ionescu de la Brad, sau din perioada interbelic\u0103 , I.N.Angelescu, St.Zeletin; V.Madgearu, Gh.Zane etc.

Concluzion\u00e2nd \u00een leg\u0103tur\u0103 cu obiectul istoriei economice \u00een general, a celei na\u0163ionale \u00een particular a\u015fa cum preciza\u015fi prof. Frederic Mauso de la Universitatea din Paris \u201a\u2019\u2019Istoria economiei trebuie s\u0103 fie \u00eenainte de toate, teoria sistemelor economice trecute\u2019\u2019. Istoria economiei na\u0163ionale trebuie s\u0103 contribuie at\u00e2t la cunoa\u015fterea ob\u0163iunii legilor economice, a modului de organizare\u015fi func\u0163ionare \u00een trecut, dar mai ales trebuie s\u0103 descifreze tendin\u0163ele de dezvoltare prezente\u015fi viitoare, \u00een acest sens, \u00eempreun\u0103 cu alte\u015ftiin\u0163e economice s\u0103 formuleze previziuni\u015fi prognoze.

1. 2. Metoda\u015fi principiile de studiu a istoriei economice na\u0163ionale

Fiecare obiect, orice disciplin\u0103 \u00ee\u015fi are, pe l\u00e2ng\u0103 metodele generale de studiu, propria sa metod\u0103. Valoarea unei metode folosite depinde de natura problemei cercetate, de calitatea informa\u0163iilor pe care le de\u0163ine, de capacitatea\u015fi profunzimea cercet\u0103torului de a evolua\u015fi surprinde elementele problemei.

Istoria economic\u0103 nu folose\u015fte \u00een analizele sale o singur\u0103 metod\u0103 ci mai degrab\u0103 o pluritate de metode particulare cum ar fi: abstrac\u0163ie, induc\u0163ie, deduc\u0163ie, metoda istoric\u0103, comparativ\u0103, metodele statistice, matematice, analiza, sinteza, \u00eembinarea analizei constitutive cu cea calitativ\u0103 etc.

Din ansamblul acestor metode \u2013 \u00een istoria economiei na\u0163ionale, un rol important \u00eel aremetoda
cantitativ\u0103folosit\u0103 \u00een m\u0103surarea fenomenelor economice, ceea ce contribuie la cre\u015fterea\u015fi precizia
informa\u0163iei\u015fi implicit a concluziilor.
Pag. 3 din 68

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bloom Ed liked this
Bloom Ed liked this
Mariana Marian liked this
nelutumd liked this
Dan liked this
admirallx liked this
Dorin Cojocaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->