Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Materiale Master

Materiale Master

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 934|Likes:
Published by api-27236023

More info:

Published by: api-27236023 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Lector dr. Maria Nicoleta TURLIUC
1. CUPLUL, C\u0102S\u0102TORIA \u015eI FAMILIA.

Foarte mult timp, conceptele de cuplu, c\u0103s\u0103torie \u015fi familie au fost definite \u00eentr-o manier\u0103 extrem de asem\u0103n\u0103toare, caracteristicile lor fiind deseori confundate. \u00cencerc\u00e2nd s\u0103 preciz\u0103m con\u0163inutul lor no\u0163ional, dorim s\u0103 realiz\u0103m o mai clar\u0103 delimitare a acestor concepte \u015fi a rela\u0163iilor dintre ele, f\u0103r\u0103 a avea preten\u0163ia unei trat\u0103ri exhaustive. Cuplul premerge, de regul\u0103, c\u0103s\u0103toria, \u00een urma c\u0103reia ia na\u015ftere familia - cuplul marital \u015fi descenden\u0163ii s\u0103i.

1.1. Cuplul ca entitate sinergetic\u0103

No\u0163iunea de cuplu a ap\u0103rut \u00een limba francez\u0103 \u00een secolul al XII-lea, pentru a desemna uniunea dintre un b\u0103rbat \u015fi o femeie. Aceasta a coincis cu debutul c\u0103s\u0103toriei religioase, fondate pe consim\u0163\u0103m\u00e2ntul partenerilor. Termenul \u00ee\u015fi are originea \u00een latinesculcopula (leg\u0103tur\u0103), din care provine \u015fi no\u0163iunea de copula\u0163ie. Nu \u00eent\u00e2mpl\u0103tor, sexualitatea ocup\u0103 un loc central \u00een semnifica\u0163ia conceptului de cuplu.

Cuplul este definit, \u00een general, ca o pereche sau reunire de dou\u0103 persoane bazat\u0103 pe o leg\u0103tur\u0103 constant\u0103 sau datorat\u0103 unei apropieri momentane. \u00cen ambele cazuri, \u00eens\u0103, uniunea trebuie s\u0103 func\u0163ioneze, chiar dac\u0103 acest lucru este adesea dificil. Cuplurile accidental formate, f\u0103r\u0103 trecut \u015fi f\u0103r\u0103 viitor, fac obiectul de studiu al psihologiei sociale. \u00cen contextul psihologiei cuplului \u015fi familiei ne intereseaz\u0103 cuplurile care tind s\u0103 se men\u0163in\u0103 \u00een timp, \u00een care se dezvolt\u0103 rela\u0163ii intime, partenerii stimul\u00e2ndu-se \u015fi poten\u0163\u00e2ndu-se reciproc. Mult timp, cuplul a fost \u00een\u0163eles ca fiind dependent de caracteristicile individuale stabile ale membrilor unei diade. Abord\u0103rile mai recente definesccuplul ca o entitate supra-individual\u0103,

sistemic\u0103 \u015fi organic\u0103, caracterizat\u0103 prin cauzalitate mutual\u0103, interdependen\u0163\u0103, nonrepeti\u0163ie. Dac\u0103 \u00een
secolul trecut \u201ecuplul\u201d desemna exclusiv so\u0163ul \u015fi so\u0163ia, ast\u0103zi, accep\u0163iunea lui s-a diluat, s-a l\u0103rgit mult, ea
incluz\u00e2nd \u015fi cuplurile premaritale, consencuale sau homosexuale.
\u00cen sens restr\u00e2ns, cuplul const\u0103 \u00een complementaritatea b\u0103rbat-femeie, exprimat\u0103 \u00een toate
aspectele vie\u0163ii lor cotidiene, \u00een care afectivitatea \u015fi sexualitatea apar ca fiind centrale.\u00cen sens larg,
cuplul reprezint\u0103 matricea concomitent biologic\u0103, emo\u0163ional\u0103, cultural\u0103 \u015fi social\u0103, care \u00een condi\u0163iile

rupturii definitive a leg\u0103turii sexualitate-procreare, rezultat\u0103 din reunirea unor diferi\u0163i parteneri (b\u0103rbat- femeie, b\u0103rbat-b\u0103rbat sau femeie-femeie) \u00eentre care exist\u0103 rela\u0163ii afective \u015fi/sau sexuale \u015fi un puternic interdeterminism mutual.

\u00cen condi\u0163iile cre\u015fterii num\u0103rului cuplurilor homosexuale, ale recunoa\u015fterii legale a c\u0103s\u0103toriei \u00eentre partenerii de acela\u015fi sex, ale extinderii drepturilor lor \u015fi ale descoperirilor \u015ftiin\u0163ifice privind sistemele de reproducere artificial\u0103, ne putem \u00eentreba dac\u0103 \u00eentr-un viitor mai mult sau mai pu\u0163in \u00eendep\u0103rtat accep\u0163iunea restr\u00e2ns\u0103 a no\u0163iunii de cuplu nu va deveni redundant\u0103, superflu\u0103? Este greu de apreciat. Deocamdat\u0103, cuplul heterosexual (deci accep\u0163iunea restr\u00e2ns\u0103 a termenului) mai constituie norma rela\u0163iilor intime.

Accep\u0163iunea larg\u0103 includetransversal at\u00e2t cuplul conjugal (ce ia na\u015ftere din momentul consum\u0103rii actului c\u0103s\u0103toriei), c\u00e2t \u015fi cel consensual sau coabitarea hetero- sau homosexual\u0103. Accep\u0163iunea restr\u00e2ns\u0103 admite doar cuplul conjugal \u015fi \u201euniunea liber\u0103\u201d sau coabitarea heterosexual\u0103. Analiza

longitudinal\u0103 a acestor accep\u0163iuni ne permit s\u0103 distingem cuplul premarital de cel conjugal \u015fi cel

preconsensual de coabitarea propriu-zis\u0103, hetero- sau homosexual\u0103, \u00een primul caz, \u015fi doar heterosexual\u0103, \u00een al doilea. Pe parcursul acestei lucr\u0103ri am analizat cu predilec\u0163ie particularit\u0103\u0163ile \u015fi caracteristicile cuplului heterosexual.

\u00cen ambele accep\u0163iuni, pot fi identificate cele cinci tipuri de cupluri, precizate de Ir\u00e8ne Thery
(1993):
-
cuplul conflictual este cel \u00een care partenerii se afl\u0103 \u00eentr-o disput\u0103 permanent\u0103, dar provoc\u0103rile
lor vizeaz\u0103 reanimarea pasiunii. Partenerii g\u0103sesc un echilibru \u00een conflict, altfel plictisindu-se.
De regul\u0103, acest cuplu nu rezist\u0103 prea mult \u00een timp;
3
-
cuplul \u201ePygmalion\u201d este cel al investirii inegale. Unul din parteneri se deschide \u00een fa\u0163a

celuilalt, relev\u00e2ndu-\u015fi resursele, din care cel\u0103lalt nu refuz\u0103 s\u0103 se hr\u0103neasc\u0103, s\u0103-\u015fi construiasc\u0103 \u015fi s\u0103-\u015fi dezvolte identitatea, f\u0103r\u0103 a oferi prea mult \u00een schimb. Dar, adesea, \u201eelevul\u201d sau \u201eeleva\u201d \u00ee\u015fi p\u0103r\u0103se\u015fte \u201emaestrul\u201d;

-
cuplul fuzional, de tip Tristan \u015fi Isolda, este cel care tr\u0103ie\u015fte \u00een osmoz\u0103. Pentru ca pasiunea

acestor parteneri s\u0103 nu se termine tragic, ei trebuie s\u0103 \u00eenceteze s\u0103 se priveasc\u0103 cu pasiune pentru a \u00eencepe s\u0103-\u015fi vorbeasc\u0103 sau s\u0103 \u00eenceteze s\u0103 se priveasc\u0103 prin ochii celorlal\u0163i - conformi\u015fti normelor sociale - pentru a-\u015fi impune alegerea;

-
cuplul aflat \u00een decalaj este specific partenerilor a c\u0103ror dispozi\u0163ie este \u00eentotdeauna diferit\u0103.
Pasiunea lor se hr\u0103ne\u015fte din absen\u0163a idealizat\u0103 a celuilalt. \u00cen c\u0103s\u0103torie, decalajul dispozi\u0163iilor,
nevoilor \u015fi sentimentelor creeaz\u0103 permanente dispute;
-
cuplul asociativ le permite partenerilor s\u0103 ob\u0163in\u0103 rezultate deosebite, imposibil de atins
individual. Ei reu\u015fesc s\u0103 alterneze \u00een mod optim cooperarea \u015fi autonomia, d\u00e2nd na\u015ftere unuia
dintre cele mai stabile, mai sinergetice \u015fi mai satisf\u0103c\u0103toare concubinaje sau mariaje.
Dincolo de modific\u0103rile produse \u00een desf\u0103\u015furarea \u015fi manifestarea rela\u0163iilor afective din cadrul
cuplului, aceste cinci tipuri pot fi observate de-a lungul \u00eentregii istorii a umanit\u0103\u0163ii.

Aspectulsinergetic const\u0103 \u00een ac\u0163iunea simultan\u0103 a celor doi parteneri, \u00eendreptat\u0103 spre acela\u015fi obiectiv, care intensific\u0103 fiecare ac\u0163iune individual\u0103. Aceast\u0103 caracteristic\u0103 este construit\u0103 \u00een timp. \u00cen acest sens, Ellyn Bader \u015fi Peter Pearson (1988) consider\u0103 c\u0103, orice rela\u0163ie de cuplu se formeaz\u0103 \u015fi evolueaz\u0103 travers\u00e2nd mai multe etape:

1.Fuziunea - presupune abolirea diferen\u0163elor dintre cei doi parteneri care, atunci c\u00e2nd sunt
\u00eempreun\u0103 se simt ca \u201eunul\u201d (de exemplu, la restaurant dup\u0103 ce unul dintre ei s-a hot\u0103r\u00e2t ce s\u0103
ia, cel\u0103lalt tinde s\u0103 spun\u0103: \u201eVreau ce serve\u015fti tu!\u201d sau \u201eVreau acela\u015fi lucru ca \u015fi tine!\u201d);
2.Diferen\u0163ierea - implic\u0103 re-afirmarea propriei identit\u0103\u0163i \u015fi testarea solidit\u0103\u0163ii leg\u0103turii (la
restaurant, reac\u0163ia ini\u0163ial\u0103 se transform\u0103 \u00een: \u201eCum po\u0163i s\u0103 m\u0103n\u00e2nci a\u015fa ceva? Mie \u00eemi d\u0103
frisoane\u201d);
3.Explorarea - este etapa de testare a capacit\u0103\u0163ii de \u00eendep\u0103rtare de partener (prin participarea la
activit\u0103\u0163i asociative diferite, plimb\u0103ri cu proprii amici, chiar vacan\u0163e separate) \u015fi a fidelit\u0103\u0163ii;
4.Re-apropierea - se realizeaz\u0103 dac\u0103 primele trei stadii au fost bine dep\u0103\u015fite. Acum se define\u015fte
motivul r\u0103m\u00e2nerii \u00eempreun\u0103, se stabile\u015fte o \u201ehart\u0103\u201d a cuplului, se stabilesc sarcinile fiec\u0103ruia,
indivizii \u00eembog\u0103\u0163indu-se prin diferen\u0163ele celuilalt;
5.Cooperarea - presupune angajarea din plin \u00eentr-o construc\u0163ie comun\u0103. Ea este \u015fi faza \u00een care
fiecare este atent la evolu\u0163ia celuilalt, \u00een care partenerii se intereseaz\u0103 de carier\u0103 \u015fi \u00een care
cuplul \u015fi-a dob\u00e2ndit echilibrul func\u0163ional;
6.Sinergia este stadiu cel mai \u00eenalt al evolu\u0163iei, \u00een care cei doi constituie o veritabil\u0103 echip\u0103,
unic\u0103, ce realizeaz\u0103 unitatea existen\u0163ei sale. Cuplul poate desf\u0103\u015fura o bogat\u0103 activitate social\u0103
\u015fi profesional\u0103 \u015fi se poate ocupa de cre\u015fterea \u015fi educarea copiilor.
Diminuarea cooper\u0103rii \u015fi sinergiei erodeaz\u0103, treptat, leg\u0103turile dintre parteneri \u015fi conduc, mai
devreme sau mai t\u00e2rziu, la ruptura afectiv\u0103 \u015fi, \u00een final, la disolu\u0163ia cuplului.

Via\u0163a \u00een cuplu \u00eei permite omului s\u0103 evite disconfortul creat de sentimentul solitudinii \u015fi insecurit\u0103\u0163ii \u015fi va d\u0103inui, probabil, at\u00e2ta timp c\u00e2t \u00een specia uman\u0103 va exista sentimentul iubirii \u015fi nevoia sus\u0163inerii psihologice pe care cei doi parteneri vor sim\u0163i nevoia s\u0103 le \u00eemp\u0103rt\u0103\u015feasc\u0103. Totu\u015fi, familia reprezint\u0103 matricea de baz\u0103 care asigur\u0103 perpetuarea speciei \u015fi nu cuplul. Din acest motiv, el este \u00een\u0163eles \u015fi resim\u0163it ca \u201einstrument al unui scop care \u00eel dep\u0103\u015fe\u015fte\u201d (J. Baecheler, 1997).

1.2. C\u0103s\u0103toria \u00eentre domeniul public \u015fi cel privat

C\u0103s\u0103toria implic\u0103 numeroase consecin\u0163e afective, sexuale, morale, juridice, sociale, economice etc., care o diferen\u0163iaz\u0103 de via\u0163\u0103 \u00een cuplul premarital sau preconsensual \u015fi de cea din cadrul uniunii libere. Ea se refer\u0103 at\u00e2t la aranjamentul aprobat de societate prin care se \u00eentemeiaz\u0103 o familie, c\u00e2t \u015fi la

parcurgerea unui drum propriu, irepetabil. \u00cen ambele \u00een\u0163elesuri, c\u0103s\u0103toria se situeaz\u0103 la intersec\u0163ia unui
vast domeniu public cu unul privat.
Caracteristicile juridice ale c\u0103s\u0103toriei
Principalele tr\u0103s\u0103turi juridice ale c\u0103s\u0103toriei, sintetizate de G. Lup\u015fan (2001, pp.25-30), sunt
urm\u0103toarele:
4
-
C\u0103s\u0103toria este o uniune dintre un b\u0103rbat \u015fi o femeie. Aceast\u0103 particularitate este considerat\u0103

a fi at\u00e2t de fireasc\u0103 \u00eenc\u00e2t, legiuitorul nu a considerat necesar s\u0103 o precizeze. Ea exclude categoric c\u0103s\u0103toria \u00eentre homosexuali \u015fi ridic\u0103 unele probleme juridice \u00een cazul transexualilor. Este validat\u0103 doar c\u0103s\u0103toria transexualului care a efectuat opera\u0163ia de schimbare de sex \u015fi dup\u0103 \u00eenregistrarea acesteia la serviciul de stare civil\u0103 cu un partener de sex opus celui dob\u00e2ndit prin opera\u0163ie (a transexualului b\u0103rbat, devenit femeie, cu un partener masculin sau a transexualului femeie, devenit b\u0103rbat, cu o femeie).

-
C\u0103s\u0103toria este liber consim\u0163it\u0103. \u00cen perioada interbelic\u0103, aceast\u0103 libertatea era \u00eengr\u0103dit\u0103 \u00een

dreptul rom\u00e2n unor categorii profesionale (membrii corpului diplomatic trebuiau s\u0103 ob\u0163in\u0103 aprobarea Ministerului Afacerilor Externe, iar ofi\u0163erii nu aveau dreptul s\u0103 se c\u0103s\u0103toreasc\u0103 cu o femeie f\u0103r\u0103 zestre). Ast\u0103zi, Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare prevede c\u0103 acestea nu se pot c\u0103s\u0103tori cu o persoan\u0103 apatrid\u0103 sau care nu are exclusiv cet\u0103\u0163enia rom\u00e2n\u0103 dec\u00e2t \u00een baza aprob\u0103rii prealabile a Ministerului Ap\u0103r\u0103rii Na\u0163ionale.

-
C\u0103s\u0103toria este monogam\u0103. Fundamentul c\u0103s\u0103toriei este sentimentul iubirii dintre so\u0163i, iar
exclusivitatea acestui sentiment implic\u0103 monogamia. Bigamia este sanc\u0163ionat\u0103 penal.
-
C\u0103s\u0103toria are un caracter solemn. Caracterul solemn este realizat prin prezentarea so\u0163ilor

\u00eempreun\u0103 cu cei doi martori \u015fi, eventual, a publicului (rudelor, invita\u0163ilor), \u00een fa\u0163a ofi\u0163erului de stare civil\u0103, \u00eentr-o anumit\u0103 zi \u015f.a.m.d. El este menit s\u0103 eviden\u0163ieze importan\u0163a actului juridic \u00eencheiat.

-
C\u0103s\u0103toria are un caracter civil. \u00cen unele legisla\u0163ii c\u0103s\u0103toria are un caracter exclusiv civil (ca

\u00een Fran\u0163a, Germania, Belgia, Olanda, Elve\u0163ia, Rom\u00e2nia etc.), un caracter pur religios (Grecia, \u0163\u0103rile musulmane) sau un caracter mixt, viitorii so\u0163i put\u00e2nd opta pentru c\u0103s\u0103toria civil\u0103 sau cea religioas\u0103 (SUA, Canada, Spania, Italia, Finlanda, Danemarca, India, Brazilia etc.). \u00cen Rom\u00e2nia, c\u0103s\u0103toria este civil\u0103 deoarece se \u00eencheie \u00een fa\u0163a autorit\u0103\u0163ilor de stat, care o \u00eenregistreaz\u0103 \u015fi nu se poate desface dec\u00e2t \u00een instan\u0163ele judec\u0103tore\u015fti.

-
C\u0103s\u0103toria se \u00eencheie pe via\u0163\u0103. De\u015fi nu este prev\u0103zut\u0103 \u00een mod expres \u00een Codul familiei, aceast\u0103

caracteristic\u0103 este evident\u0103, din moment ce legea stipuleaz\u0103 faptul c\u0103 ea \u00eenceteaz\u0103 prin moartea (sau declararea judec\u0103toreasc\u0103 a mor\u0163ii) unuia dintre so\u0163i, chiar dac\u0103 se poate desface prin divor\u0163.

-
C\u0103s\u0103toria se \u00eentemeiaz\u0103 pe deplina egalitate \u00een drepturi dintre b\u0103rbat \u015fi femeie. Aceast\u0103

tr\u0103s\u0103tur\u0103 a c\u0103s\u0103toriei este subliniat\u0103 chiar \u00een primul articol al Codului familiei. Este vorba de egalitatea dintre so\u0163i \u00een momentul actului c\u0103s\u0103toriei \u015fi ulterior acestuia, \u00een rela\u0163iile dintre so\u0163i \u015fi copiii lor.

-
C\u0103s\u0103toria se \u00eencheie \u00een scopul \u00eentemeierii unei familii. Finalit\u0103\u0163ile c\u0103s\u0103toriei sunt \u00eentemeierea

unei familii, a unei comunit\u0103\u0163i de via\u0163\u0103 \u015fi a procre\u0103rii. Procreearea nu mai este singurul scop sau finalitatea unic\u0103 a c\u0103s\u0103toriei, fiind admise \u015fi c\u0103s\u0103toriile \u00eentre persoanele care nu pot procrea ( de exemplu, cele foarte \u00een v\u00e2rst\u0103).

\u00cen accep\u0163iunea psihologic\u0103, c\u0103s\u0103toria nu reprezint\u0103 numai momentul solemn \u00een care un b\u0103rbat \u015fi o femeie \u00ee\u015fi leag\u0103 destinele pe via\u0163\u0103, ci \u015fi construc\u0163ia complicat\u0103 a rela\u0163iei psihologice dintre cei doi so\u0163i, alc\u0103tuit\u0103 din numeroase elemente subiective \u015fi obiective (I. Mitrofan \u015fi C. Ciuperc\u0103, 1998, p.15). Ea nu mai este \u00een\u0163eleas\u0103 ca un eveniment, ci ca un proces de construc\u0163ie, desf\u0103\u015furat \u00een timp. \u00cen c\u0103snicie, so\u0163ii negociaz\u0103 \u015fi re-negociaz\u0103 permanent cine sunt, din respectul unuia pentru cel\u0103lalt \u015fi pentru lumea \u00eenconjur\u0103toare, \u00ee\u015fi restructureaz\u0103 via\u0163a unul \u00een jurul celuilalt, \u00ee\u015fi creeaz\u0103 noi prieteni, locuri comune, amintiri \u015fi un viitor comun. Se redefinesc ca \u015fi cuplu \u00een proprii lor ochi \u015fi \u00een cei ai altora. Invita\u0163iile sau scrisorile primite sunt adesea adresate ambilor, iar cheltuielile sunt suportate \u00een comun. Prietenii singuri, neangaja\u0163i \u00eentr-o rela\u0163ie imtim\u0103, pot ezita s\u0103-i caute din momentul \u00een care cei doi au fost integra\u0163i lumii celor care tr\u0103iesc \u00een cuplu. Identitatea de cuplu pe care ei \u015fi-o creeaz\u0103 este constant (re)afirmat\u0103 nu doar prin cuvintele \u015fi ac\u0163iunile celorlal\u0163i, ci \u015fi prin modul \u00een care ceilal\u0163i g\u00e2ndesc rela\u0163ia lor. Aceast\u0103 confirmare public\u0103 continu\u0103 le ofere un loc stabil \u00een lumea social\u0103, av\u00e2nd func\u0163ia de a valida noua lor identitate social\u0103.

Toate aceste schimb\u0103ri au loc de-a lungul unor stadii evolutive caracterizate de sarcini \u015fi provoc\u0103ri specifice, de buna rezolvare a problemelor stadiului anterior, depinz\u00e2nd traseul mai drept sau mai sinuos al celui care urmeaz\u0103. Dac\u0103 un cuplu marital se descurc\u0103 bine \u00een cadrul unei faze a ciclului vie\u0163ii familiale, \u00eentr-alta viitoare se poate confrunta cu dificult\u0103\u0163i foarte mari. De asmenea, nu toate stadiile sunt la fel de u\u015for de parcurs, unele dintre ele cre\u00e2nd, \u00een general, mai multe probleme \u015fi dificult\u0103\u0163i.

5

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
olga_gherlac liked this
olga_gherlac liked this
avocatcalinoiu liked this
Laura Andreea liked this
Olguța Tagîrș liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->