Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
g6213 Teori Dan Amalan Kurikulum Kumpulan

g6213 Teori Dan Amalan Kurikulum Kumpulan

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 2,891 |Likes:
Published by api-3751150

More info:

Published by: api-3751150 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

G6213 TEORI DAN AMALAN KURIKULUM
ANALISIS PEMBENTUKAN KURIKULUM
BERSEPADU SEKOLAH RENDAH
Oleh
1. Micheal anak Ringgit, G74588
2. Canady@Kennedy ak Nunong, G74573
3.Mohd. Nur Furqan Abdullah, G74348
4. Muhd. Fariz B Ismail, G74252
MASTER (KURIKULUM & PEDAGOGI)
Program Sarjana Eksekutif, Pusat Kembangan Pendidikan UKM
SESI 2006/2007
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2007
PENSYARAH : DR. SHARIFAH NOR PUTEH
KANDUNGAN
KANDUNGAN
MUKA SURAT
ABSTRAK
1
1. PENGENALAN
1
2.DEFINISI
2
3.1 Definasi Kurikulum Kebangsaan
2
3.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
4
3. TUJUAN KURIKULUM
6
4. RASIONAL KBSR
7
5. OBJEKTIF KBSR
7
6. ALIRAN PEMIKIRAN PROGRESSIVISME
8
7. BENTUK KBSR
9
8. MATLAMAT PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
11
8.1 Matlamat KBSR
12
8.2 Objektif KBSR
12
8.3 Prinsip KBSR
13
8.4 Penekanan
13
8.5 Fokus
13
8.6 Struktur
13
8.7 Bidang Pelajaran
15
9. PERUNTUKAN MASA
15
10. TERAS KBSR
16
11. PENEKANAN DALAM KBSR
17
12. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
17
12.1 Aspek emosi sosial

17
12.2 Mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan
Pembelajaran

17
12.3 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
18
13. PENILAIAN
18
14. PERSOALAN TENTANG KBSR
19
PENUTUP
22
ABSTRAK

ABSTRAK: Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberkesanan Kurikulum lama dan baru KBSR. Kajian ini juga merupakan analisis daripada beberapa bahan yang sumbernya didapati daripada internet yang melibatkan kajian tentang pendekatan yang digunakan dalam pembentukan kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dapatan kajian membuktikan pembentukan kurikulum sekolah akan berjaya dan berfungsi sepenuhnya jika kementerian dapat menyediakan garis panduan yang lebih berkesan untuk guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagaimana yang dituntut oleh falsafah pendidikan negara (FPN). Justeru itu kurikulum sekolah hendaklah disusun dengan penuh teliti dengan mengambil kira semua aspek yang releven dan proaktif supaya dapat melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. Reka bentuk sesuatu kurikulum semestinya mampu menjuruskan pengajaran dan pembelajaran ke arah yang dikehendaki. Perancangan yang teliti dan tepat sangat perlu bagi menjamin perkembangan individu dari segi intelek, rohani, emosi dan psikomotor supaya berlaku keseimbangan sewajarnya.

1. PENGENALAN

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) menegaskan pembelajaran kemahiran-kemahiran asas, iaitu membaca, menulis dan mengira (3M). Kurikulum ini mula dilaksanakan pada tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah di Semenanjung, Sabah dan Sarawak sebagai percubaan. Mulai dari tahun 1983, KBSR telah dilaksanakan di tahun satu untuk semua sekolah rendah secara berperingkat-peringkat, pelaksanaan sepenuhnya akan dicapai pada tahun 1988. Kanak-kanak di peringkat sekolah rendah mudah memperoleh pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman kehidupan seharian secara langsung. Oleh itu segala rancangan aktiviti pelajaran di sekolah haruslah menarik dan berkesan untuk menambahkan pengalaman mereka dan bersesuaian dengan perkembangannya dalam aspek intelek, rohani dan jasmani. Suasana persekolahan hendaklah mewujudkan peluang serta menggalakkan integrasi sosial, seperti bertukar-tukar pendapat, membina persefahaman dan kerjasama di antara satu dengan yang lain. Keadaan bilik dadah pula hendaklah membolehkan murid-murid berfikir, menyoal dan mengeluarkan buah firikran.

3

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Wan Waswa liked this
Rozlinda Ramlan liked this
Smarzeni Manshor liked this
Novia Ballianie liked this
Syahirah Syirah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->