Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
515Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurikulum - Model Kurikulum

Kurikulum - Model Kurikulum

Ratings:

4.22

(1)
|Views: 31,420|Likes:
Published by api-3751150

More info:

Published by: api-3751150 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

 
1.
Kurikulum
 
Kurikulum
berasal dari perkataan
 Latin
yang merujuk kepada 'laluan dalam sesuatu pertandingan. Berdasarkan kepada konsep tersebut , perkataan
kurikulum
adalah berkait rapatdengan perkataaan 'laluan atau laluan-lauan'. Sehingga awal abad ke 20,
kurikulum
merujuk kepada kandungan dan bahan pembelajaran yang berkembang iaitu 'apa itu persekolahan'. Ahli progresif dan behaviouris pada lewat abad ke 19 dan abad ke 20 membincangkan tentang
kurikulum
dengan memasukkan unsur-unsur seperti kepelbagaian, keperluan masyarakatan danstrategi-strategi pengajaran.
o
Frank Bobbit (1918), dalam buku 'The Curriculum' menghuraikan
kurikulum
sebagai :1.keseluruhan pengalaman, yang tak terarah dan terarah, terumpu kepada perkembangan kebolehan individu atau2.satu siri latihan pengalaman langsung secara sedar digunakan oleh sekolahuntuk melengkap dan menyempurnakan pendedahannya. Konsep beliaumenekankan kepada pemupukan perkembangan individu melalui segala pengalaman termasuk pengalaman yang dirancangkan oleh sekolah.
o
John Dewey (1902,halaman 5) dalam bukunya 'The Child and The Curriculum'merujuk istilah
kurikulum
sebagai “pengajian di sekolah dengan mengambil kirakandungan dari masa lampau hingga masa kini'.
Pembentukan
 
kurikulum
menekankan kepetingn dan keperluan masyarakat. Beliau selanjutnyamenghuraikan konsep ini dalam bukunya 'Democracy and Education' (1916,halaman 125). Dewey menyatakan bahawa skema
kurikulum
harus mengambilkira penyesuaian pembelajaran dengan keperluan sesebuah komuniti; ia harusmembuat pilihan dengan niat meningkatkan kehidupan yang dilalui supaya masadepan akan menjadi lebih baik dari masa lampau. Di sini, elemenrekonstruksionism social dapat dikesan dengan melihat kea rah mana keperluanmasyarakat diletakkan sebagai objektif utama, tanpa menafikan kepentinganindividu.Diantara lain definisi
kurikulum
adalah seperti berikut :
urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T & Magel, C., 2001)
isi kandungan dan proses formal dan tidak formal yang mana pelajar memperolehi ilmudan kefahaman, mengembangkan kemahiran dan mengubah sikap serta menghargai danmempelajari nilai-nilai murni di sekolah (Doll, R. 1996)
 pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran yangdiinginkan, yang dibentuk secara sistematik dengan pembinaan semula ilmu dan
 
 pengalaman di sekolah, bagi pertumbuhan dalm hal kecekapan sosial peribadi secara berterusan dan bersungguh-sungguh
kurikulum
sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah
kurikulum
seharusnya mempunyai matlamat awalan untuk dicapai, isi kandungan, proses dan pengalaman yang dipilih untuk memudahkan pembelajaran; tahaptanggungjawab yang perlu di ambil oleh guru dan pelajar untuk pembelajaran; bagaimanadan dimana
kurikulum
dilaksanakan (Dillard & Laidig, 1998)
Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia ,
kurikulum
 boleh didefinisikan sebagai :Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikanadalah untuk mencapai matlamat pendidikan.
Kurikulum
mengandungi dua aspek :1.sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
2.
kurikulum
seperti sukan, persatuan dan unit beruniform
Mengikut Akta Pendidikan 1996; Pendidikan (Peraturan
 Kurikulum
 Kebangsaan) 1997 mendefinisikan
 Kurikulum
Kebangsaan sebagai :
 
'program pendidikanyang merangkumi aktiviti
kurikulum
dan kokurikulum yang mencakupi semua ilmu pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, elemen budaya dan kepercayaan untuk membantu mengembangkan murid sepenuhnya dari aspek fizikal, rohani, mental dan emosi serta memupuk dan memperkembangkan nilai murni yang diingini serta untuk menyebarkanilmu pengetahuan' 
 
2. Konsep Umum Kurikulum
 Konsep
kurikulum
dapat dijelaskan dengan lebih baik lagi melalui cara bagaimana sekolahmenjawab sembilan soalan
kurikulum
yang berikut ini :1.Apakah yang harus diajar ?2.Kepada siapa ia harus diajar ?3.Mengapa ia harus diajar ?4.Bagaimana ia harus diajar ?5.Bila (berapa lama dan bagaimana susunannya?) harus ia diajar?6.Bagaimana kita harus tahu bahawa pembelajaran telah berlaku?7.Apakah sumber yang akan digunakan (buku teks, bahan, video dll)?
8.
Dalam keadaan bagaimanakah
kurikulum
akan dilaksanakan? Apakah kumpulan(kooperatif, homogenous, individu) yang akan digunakan?
 
9.
Apakah aspek situasi bilik darjah (susunan meja kerusi,ekologi bilik darjah) yang akandigambarkan dalam
kurikulum
?
3. Jenis-Jenis Kurikulum
Apakah jenis
kurikulum
yang anda tahu ? Sebenarnya terdapat dua jenis
kurikulum
utamaiaitu
kurikulum
formal dan tersembunyi.
1.
Kurikulum formal ialah
rancangan di mana aktiviti pembelajaran dijalankan supayamatlamat atau objektif pendidikan dan sekolah tercapai. Ia merupakan satu set dokumenuntuk dilaksanakan. Ia mengandungi hal sebenar yang berlaku dibilik darjah dan apayang telah disediakan dan dinilai. Setiap sekolah ada
kurikulum
terancang iaitu satu setobjektif yang berstruktur dengan kandungan dan pengalaman belajar serta hasil yangdijangkakan. Ia merupakan rancangan eksplisit dan operasional yang dihasratkan,lazimnya dikelolakan mengikut mata pelajaran dan gred, di mana peranan gurudidefinisikan dengan jelas (Ornstein, A.C. & Hunkins, F, 1983)
2.
Kurikulum tersembunyi adalah
sesuatu yang tidak terancang dan tidak formal. Iamungkin disebut sebagai
kurikulum
”tak rasmi” atau ”terlindung” atau ”tak formal”.
Kurikulum
ini dikelolakan di luar konteks pengajaran rasmi. Ia merupakan perlakuandan sikap yang dibawa kedalam bilik darjah dan sekolah tanpa disedari dan disebutkerana tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia terdiri dari peraturan tidak bertulis,konvokesyen, adat resam dan nilai budaya. Ia dibentuk oleh faktor-faktor seperti statussosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid.Jadi apakah peranan anda sebagai guru dalam
kurikulum
tersembunyi? Anda harus berupayauntuk mengenalpasti aspek-aspek 
kurikulum
tersembunyi, terutamanya kemungkinanketidakfungsiaan potensi atau pengalaman pembelajaran negatif dan di mana-manakemungkinanan untuk mengawal dan memperbaiki situasi.Huraian ringkas yang berikut membolehkan anda membezakan antara pelbagai jenis
kurikulum
.
Kurikulum
Bertulis/Yang Dihasratkan
o
kurikulum
yang dimuatkan dalam panduan
kurikulum
negeri dan daerah seperti
Kurikulum
Kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/
Kurikulum
Pra-Sekolah
Kurikulum
Cadangan
o
kurikulum
yang dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional,suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 
Kurikulum
Masa Depan-
 
merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan merekamemahami kekuatan dan kelamahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat

Activity (515)

You've already reviewed this. Edit your review.
Unaizah Zakaria liked this
Carol liked this
Adven Tan liked this
Jamuna Batumalai liked this
Azizah Zatmedika liked this
Azizah Zatmedika liked this
Uma Devi added this note
NOT A PADAT DAN TERPERINCI UTK BUAT REVISION. THANKS
Siti Khairunisa Jasmani liked this
Nur Fatin Khalida liked this
Nor Syahila Akmar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->