Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FOTO_Tutorat3

FOTO_Tutorat3

Ratings: (0)|Views: 543|Likes:
Published by api-3752007

More info:

Published by: api-3752007 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii
Anul universitar 2003-2004,
Anul I / IDD

Initiere in fotografie si fotojurnalism
Tutorat3
Titular: Petrisor Obae

Reportajul fotografic
Fotografia \u015fi textul se completeaz\u0103
Fotoreportajul \u2013 munc\u0103 de echip\u0103
Tipuri de fotoreportaje
Tipuri de imagini \u00een fotoreportaje
Cum suger\u0103m mi\u015fcarea
Artificii dovezi ale mi\u015fc\u0103rii
Mijloacele de simbolizare a mi\u015fc\u0103rii
Reguli ale compozi\u0163iei dinamice
Principiile de baz\u0103 se aplic\u0103 oric\u0103rei opere de art\u0103.
Subiecte \u015fi idei de fotoreportaje
Metode de abordare a idelor de fotoreportaje:
Componentele fotoreportajulu
Fotografia de copert\u0103
Diverse

1
Reportajul fotografic

Ca \u015fi un jurnalist de pres\u0103 scris\u0103 sau audiovizual\u0103, fotoreporterul are de \u00eendeplinit o sarcin\u0103 extrem de precis\u0103: culegerea inorma\u0163iilor. Iar dac\u0103 un reporter o surprinde pe h\u00eertie, iar un cameraman pe caset\u0103 video, fotograful de pres\u0103 trebuie s\u0103 capteze pe pelicul\u0103 informa\u0163ii pentru publicul s\u0103u.

Mai mult de toate, fotografia de pres\u0103 nu este un mijloc de exprimare a unor sentimente sau emo\u0163ii, ci un instrument de informare. Dac\u0103 ilutra\u0163ia de art\u0103 treze\u015fte anumite sentimente \u00een sufletul privitorului, iar afi\u015ful publicitar \u00eencearc\u0103 s\u0103 \u00eel \u015focheze sau s\u0103 \u00eel determine s\u0103 cumpere un produs, instantaneele de pres\u0103 trebuie \u00eent\u00eei s\u0103 informeze \u015fi abia apoi s\u0103 \u015focheze sau \u0103 trezeasc\u0103 sentimente.

Fotografia \u015fi textul se completeaz\u0103

\u00cen mod normal, textul \u015fi fotorafia de pres\u0103 s\u00eent complementare. Cele dou\u0103 elemente trebuie s\u0103 se completeze, nu s\u0103 fac\u0103 not\u0103 discordant\u0103 sau s\u0103 fie pleonastice. V\u0103 tenteaz\u0103, de exemplu, o poz\u0103 cu titlul cas\u0103 arz\u00eend, care arat\u0103 o cas\u0103 arz\u00eend? Titlul trebuie g\u00eendit \u00eenainte de a-l pune sub fotografie.

Rolul fotografie de pres\u0103 depinde de la un tip de publica\u0163ie la alta. Astfel, \u00een mod normal, \u00eentr-un ziar textul este cel mai important. Informa\u0163ional vorbind pentru c\u0103 \u2013 practica o dovede\u015fte \u2013 ziarele cu poze pe prima pagin\u0103 atrag interesul poten\u0163ialului cititor care trece pe l\u00eeng\u0103 tarab\u0103.

Fotografiile s\u00eent \u00een primul r\u00eend folosite pentru a atrage \u2013 cel pu\u0163in cele de pe prima pagin\u0103 \u2013 \u015fi nu de a informa. Ce informa\u0163ie transmite o t\u00een\u0103r\u0103 \u00eentr-un costum de baie?

Alta este situa\u0163i \u00een cazul revistelor ilustrate, a publica\u0163iilor \u00een care fotografia este num\u0103rul unu. Dau aici exemplul revitei Viva, editat\u0103 de The Rom\u00e2nian Publishing Goup, care prezint\u0103 fotografii cu vedete, instantanee de la petreceri \u015fi de la alte evenimente care adun\u0103 personajele cele mai c\u0103utate ale vie\u0163ii mondene. \u00cen acest caz, fotografia este pe primul plan, iar textul nu face dec\u00eet s\u0103 explice poza.

Pentru c\u0103 vorbeam de complementaritate, trebuie spus c\u0103, pentru a fi complet, un reportaj fotografic trebuie s\u0103 fie de obicei \u00eentregit \u00eentr-un fel oarecare cu text \u2013 titluri \u015fi explica\u0163ii la fotografii.

Cu toate acestea, pentru a realiza un fotoreportaj bun este nevoie de mai mult dec\u00eet aceats\u0103 combina\u0163i. Dac\u0103 materialul nu este prezentat \u00eentr-o form\u0103 coerent\u0103, bine alc\u0103tuit\u0103 \u015fi eficace din punc de vedere vizual, \u00een\u0163elegerea fotoreportajului poate s\u0103 sufere sau reportajul poate deveni obositor \u015fi plictisitor. Cu alte cuvinte, forma \u00een care reportajul foto este prezentat \u00een publica\u0163ie este tot at\u00eet de important\u0103 pentru succesul lui ca \u015fi calit\u0103\u0163ile tehnice \u015fi artistice ale p\u0103r\u0163ilor sale componente.

Fotoreportajul \u2013 munc\u0103 de echip\u0103

Poate v\u0103 pare incredibil, mai ales dac\u0103, din motive pe care nu le numesc aici, v\u0103 place s\u0103 spune\u0163i c\u0103 voi s\u00eente\u0163i autorii. Numai \u00een mod excep\u0163ional, ca \u015fi \u00een cazul anumitor albume fotografice, reportajul este opera unei singure persoane. \u00cen mod normal, el reprezint\u0103 eforturile combinate ale unui grup de persoane care lucreaz\u0103 \u00eentr-o str\u00eens\u0103 colaborare, \u00een echip\u0103, fiecare spcialist \u00een propriul lui domeniu. De obicei, patru oameni s\u00eent \u00een primul r\u00eend r\u0103spunz\u0103tori de realizarea unui reportaj foto: redactorul, fotoreporterul, editorul textuului \u015fi tehnoredactorul.

Redactorul coordoneaz\u0103 \u015fi supravegheaz\u0103 munca, alege materialul care se
potrive\u015fte cu nevoile publica\u0163iei, decide c\u00eet spa\u0163iu s\u0103 fie dat reportajului.
2
Fotoreporterul. Este f\u0103r\u0103 \u00eendoial\u0103 factorul num\u0103rul unu. El realizeaz\u0103, \u00een fapt,
fotografiile \u015fi este r\u0103spunz\u0103tor de calitatea, continuitatea \u015fi coeren\u0163a lor. \u00cen plus, de
multe ori, ideea reportajului foto vine chiar din partea fotografului.
Editorul textului. Vorbeam pu\u0163in mai devreme de importan\u0163a rela\u0163iei

imagine/text. Editorul redacteaz\u0103 explica\u0163iile fotografiilor, blocurile de text \u015fi titlurile. Sarcina lui este de a prezenta fundalul subiectului, care nu poate fi redat \u00eentr-o fotografie \u015fi s\u0103 identifice oamenii, datele \u015fi evenimentele.

Tehnoredactorul r\u0103spunde de organizarea vizual\u0103 a fotoreportajului. El are

grij\u0103 ca fotografiile frumoase sau importante s\u0103 fie bine scoase \u00een eviden\u0163\u0103 prin m\u0103rime \u015fi plasare; ca fotografiile care apar pe dou\u0103 pagini fa\u0163\u0103 \u00een fa\u0163\u0103 s\u0103 se completeze unele pe altele din punct de vedere tematic \u015fi s\u0103 se scoat\u0103 reciproc \u00een eviden\u0163\u0103 din punct de vedere grafic; s\u0103 existe spa\u0163ii potrivite pentru explica\u0163ii, blocuri de text, titluri \u015fi eventual subtitluri, ca fotgrafiile de deschidere \u015fi \u00eenchidere s\u0103 marcheze\u00eenceputul \u015fi sf\u00eer\u015fitul reportajului.

Tipuri de fotoreportaje

Fotoreportajele se pot prezenta sub diverse forme, depinz\u00eend de tot felul de factori: \u00eensemn\u0103tatea \u015fi complextitatea subiectului (Gala Hagi, victoriile echipei na\u0163ionale, pr\u0103bu\u015firea avionului la Balote\u015fti sau ziua alegerilor generale se pot bucura de spa\u0163ii largi nu numai cu text ci \u015fi cu reportaje foto detaliate), caracterul \u015fi tipul revistei (fotografia abund\u0103 \u00een lunare, \u00een timp ce anumite cotidiane \u2013 vezi Adev\u0103rul, s\u00eent moderate cu partea foto), spa\u0163iul disponibil.

Textul ilustrat. Nu se poate spune c\u0103 este un fotoreportaj, \u00een adev\u0103ratul sens

al cuv\u00eentului pentru simplul motiv c\u0103 fotografiile s\u00eent \u00eentrebui\u0163ate \u00een sprijinul textului. Este cel mai \u00eent\u00eelnit tip \u00een presa rom\u00e2neasc\u0103. Interviurile s\u00eent ilustrate cu fotografia interlocutorului, iar loca\u0163ia din text e clarificat\u0103 prin imagine. De multe ori, cele dou\u0103 elemente s\u00eent pleonastice.

Fotoreportajul propriu-zis. Este forma cea mai obi\u015fnuit\u0103 a reportajului
fotografic. Ea se bazeaz\u0103 pe o serie de fotografii legate \u00eentre ele, sus\u0163inute \u00eentr-o
oarecare m\u0103sur\u0103 de text.
Fotoreportajul pur. Este un tip destul de rar pentru un motiv destul de

simplu. Este compus numai din fotografii f\u0103r\u0103 explica\u0163ii \u015fi se sus\u0163ine \u015fi f\u0103r\u0103 text. \u00cen televiziune, este echivalentul genului de emiiune \u201cNo comment\u201d de pe Euronews. Imaginile vorbesc de la sine. Tocmai de aceea, pentru c\u0103 totul trebuie comunicat \u00eentr-o form\u0103 vizual\u0103, este tipul cel mai dificil de fotoreportaj \u015fi se recurge la el numai \u00een cazurile \u00een care este vorba \u00een mod predominant de calit\u0103\u0163i faptice ale subiectului. Crede\u0163i c\u0103 bucuria bucure\u015ftenilor ie\u015fi\u0163i pe str\u0103zi dup\u0103 victoria na\u0163ionale de fotbal mai are nevoie de explica\u0163ii \u00een afara fotografiilor.

Reportajul combinat. Este un reportaj ilustrat \u00een care se \u00eembin\u0103 desene,
diagrame, h\u0103r\u0163i, fotografii \u015fi texte. Schi\u0163a unui avion pr\u0103bu\u015fi sau a unei ambasade
asediate poate completa fotografiile reportajului cu subiectele respective.
3

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
treni219961 liked this
erizea liked this
rougepapillon liked this
tamjor liked this
pely710 liked this
tiberiutibi liked this
blanaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->