Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osmanlı dönemi minyatürlerinde el sanatlarından izler

Osmanlı dönemi minyatürlerinde el sanatlarından izler

Ratings: (0)|Views: 192 |Likes:
Published by siyahkalem

More info:

Published by: siyahkalem on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
Süleyman DemirelÜniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi
ART-E
MAYIS
2011-07
1
OSMANLI DÖNEM
İ
M
İ
NYATÜRLER 
İ
NDEEL SANATLARINDAN
İ
ZLER 
 
Süleyman DemirelÜniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi
ART-E
MAYIS
2011-07
2
OSMANLI DÖNEM
İ
M
İ
NYATÜRLER 
İ
NDE EL SANATLARINDAN
İ
ZLER 
Okt. Fatma Nilhan ÖZALTIN
Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler MYOEl Sanatları Bölümütel: 0246 2111956email: nilhanozaltın@sdu.edu.tr
Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiGeleneksel Türk Sanatları Bölümütel: 0246 2113547email: filizolmez@sdu.edu.tr
 
Süleyman DemirelÜniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi
ART-E
MAYIS
2011-07
3
OSMANLI DÖNEM
İ
M
İ
NYATÜRLER 
İ
NDE EL SANATLARINDAN
İ
ZLER ÖZET
Minyatürler tarihi olayları betimleyen, dönemin ya
ş
am tarzını,örflerini, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini aktaran önemli belgelerdir.Minyatürlerde görülen Osmanlı dönemine ait günlük ya
ş
amda ve özelgünlerde kullanılmı
ş
e
ş
yalar, o döneme ait el sanatları ürünleri hakkındaönemli ipuçları vermektedir. Minyatürlerde betimlenen olaylar; padi
ş
ahıntahta çıkı
ş
ı, sünnet törenleri, elçi kabulleri, bayramlar, dü
ğ
ünler,
ş
enlikler,dini merasimler olabilmektedir. Minyatürler incelendi
ğ
inde, Osmanlıdönemi el sanatlarını uygulayan saray ustalarının teknik, renk, motif,kompozisyon bakımından belirli bir üslup geli
ş
tirdi
ğ
i dikkati çekmektedir.El sanatları ürünlerinde farklı malzemeler kullanılmı
ş
olsa bilekompozisyon, renk ve motifler benzer özellikler ta
ş
ımaktadır. Ah
ş
ap, cam,maden, keramik, çini, seramik, porselen, tekstil, ta
ş
vb. malzemelerdenyapılmı
ş
günlük ve özel kullanım e
ş
yaları aynı zamanda minyatürlerdekompozisyonu tamamlayan dekoratif unsurlar olarak yer almaktadır.Örne
ğ
in, padi
ş
ahın arka planında yer verilen perdeler, yerde serili halılar.Çalı
ş
manın amacı, Osmanlı döneminde yapılmı
ş
faklı hammaddeözelli
ğ
i gösteren el sanatlarının minyatürlerdeki izlerini incelemektir.Kaynak tarama yöntemiyle hammaddesi farklı ah
ş
ap, cam, tekstil, maden,çini, keramik, keçe, deri i
ş
leri ve bunlara uygun olabilecek minyatürörnekleri gözden geçirilmi
ş
tir.
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı, minyatür, el sanatı, süsleme sanatı.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dokuz9999 liked this
Arzu Özbyrk liked this
Almula Kara liked this
Mehmet Kabas liked this
Mehmet Kabas liked this
Ümit Dhiqle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->