Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predavanje Slavko Trninic Skripta

Predavanje Slavko Trninic Skripta

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,397 |Likes:
Published by api-3753315

More info:

Published by: api-3753315 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Predavanje Slavko Trninic

Treninzi bazi\u010dnog tipa stalno podra\u017eavaju snagu gornjeg i donjeg sko\u010dnog zgloba, koji stalno ekvivibliraju izme\u0111u zadnje lo\u017ee i prednje lo\u017ee. Taj odnos mora biti najmanje 80 % u odnosu kvadriceps i zadnja lo\u017ea. To je najva\u017enija topografija i ima najvi\u0161e brzih mi\u0161i\u0107nih vlakana i koja omogu\u0107uje sprintersku mo\u0107. Iz tih razloga moramo imati testove koji nam omogu\u0107avaju da vidimo kakav je kvilibri, odnos, izme\u0111u pojedinih topografija. Koje su mogu\u0107nosti kod izokineti\u010dkih tran`era, vidite kakav je odnos izme\u0111u kvadricepsa i zadnje lo\u017ee generalno.

Danas je u ko\u0161arci najva\u017eniji princip individualizacije treninga na
svim razinama.
Sistem stanica za kru\u017eni metod treninga, to mo\u017ee svako napraiviti,
ali to nikada ne\u010de maksimizirati rezultate jednog igra\u010da.

Ako vi nau\u010dite tehniku trzaja i tehniku naba\u010daja uz tehniku izba\u010daja, koje mogu biti u polu\u010du\u010dnju u makazama prednjim i zadnjim, vi ste usvojili tehnologiju koja najefikasnije razvija eksplozivnu snagu.

Ono \u0161to je va\u017eno, ono \u0161to smo isklju\u010dili, a \u0161to je bilo obelje\u017eje biv\u0161e ko\u0161arke, a to je izuzetan tretman na individualnoj tehnici i na individualnoj taktici. Na individualnoj tehnici u smislu optimalne biomehanike pokreta, a u individualnoj taktici u smislu situacijskih detalja, da igra\u010d uvijek reagira ispred protivni\u010dke odbrane, drugim rije\u010dima da razvije takti\u010dku sposobnost i takti\u010dko znanje i igra\u010dko iskustvo koje mu dozvoljava da ima vremenski koncept regiranja do jedne sekunde.

Ne mo\u017ee se stvoriti zvijezda, vjerujte mi, bez etike te\u0161kog rada. I to etike sadr\u017eajnog rada koji povezuje razli\u010dite tehnologije treninga uz normalno i druge pretpostavke koje idu kroz taj deo.

Hodanje i tr\u010danje na stijenama, je dobro za ligamente koljena i
ligamente gornjeg i donjeg sko\u010dnog zgloba.

Anaerobno alaktatni kapacitet smo razvijali sa ubrzanjima i tr\u010danjem po plitkoj vodi u pijesku u patikama, koja izuzetno razvija gornji i donji sko\u010dni zglob i zadnju lo\u017eu. Me\u0111utim ona uklju\u0107uje samo spora mi\u0161i\u0107na vlakna i ona je prisutna samo u bazi\u010dnoj fizi\u010dkoj pripremi.

Za centralnu regiju amerikanci ka\u017eu da je ona centar mo\u0107i.
1
D\u017eordan je rekao da svakodnevno radi na ja\u010danju gornjeg i donjeg
sko\u010dnog zgloba.

U vise\u0161oj poziciji, u zavr\u0161nom delu treninga, ono \u0161to je jedno od nepisanih pravila u tehnologiji treninga da razvu\u010dte diskuse ki\u010dmenog stuba, da oslobodite komunikaciju ki\u0107menoj mo\u017edini i da izvu\u010dete cijeli sistem, da se izdu\u017ei cijeli sistem na kraju treninga.

Vi znate da 50 % krvi na kraju treninga treba osigurati da bude u vitalnim funkcijama trupa. Istr\u010davanjem i istezanjem taj biohemijski \u0161ljam, izbacite iz nogu ubrzate oporavak negde za oko 30 %.

Olimpijska \u0161ipka je iznad glave sa rukama potpuno uzdignutim u uzru\u0107enje. Iz tog polo\u017eaja spu\u0161tanje u hokejske \u010du\u010dnjeve. (To je obi\u010dan \u010du\u010danj u kojem se spu\u0161ta skoro do horizontale nadkolenice sa teretom u uzru\u010denim rukama). 51',45''

Hokesjski \u010du\u010danj jedan od zadataka koji aktivira celo telo i uz
tehniku trzaja i naba\u010daja spada u tri osnovna zadatka za celo telo.

Drop sme\u010d, po\u010detni polo\u017eaj je uspravan, stav sa olimpijskom \u0161ipkom na le\u0111ima. Sledi spu\u0161tanje u ko\u0161arka\u0161ki stav sa istovremenim trzajem tereta na gore. Iz po\u010detnog polo\u017eaja kada se igra\u010d spu\u0161ta u stav sledi pomeranje nogu u pravo rastojanje koje igra\u010d ima u odbrambenom ko\u0161arka\u0161kom stavu. pre toga je bio u polo\u017eaju stopala u \u0161irini ramena. Ovo je bila ve\u017eba sa pliometrijskim zadatkom.

Dalje slede\u0107a ve\u017eba je nastavak prethodne gde se teret ne zaustavlja u predru\u0107enju nego se preko predru\u0107enja di\u017ee u uzru\u0107enje. Kada teret prelazi iz predru\u0107enja u uzru\u0107enje sledi spu\u0161tanje u kolenima kao kod tehnike trzaja. To je taj tzv. masko sme\u0107 koji se sada mnogo vi\u0161e radi od tehnike trzaja. Kod ove ve\u017ebe ramena osovina ima pre svega funkciju, za razliku od trzaja, gde le\u0111a u prvoj fazi mnogo su aktivnija. Cijeli sastav se uklju\u0107uje u razli\u010ditim deli\u0107ima sekunde, a sve to sinhronizovano sa izvodjenjem tehnike.

Kada sam vodio juniorsku selekciju hrvatske ja sam od Dra\u017eena pre utakmice imao pitanje, profesore mogu li i\u0107i u fitnes da se toniziram i on je se tonizirao prije utakmice. Ho\u010du vam re\u010di da tonus daje samopouzdanje.

2

Igra\u010d koji ima kontrole emocija u stresnim situacijama ima i kontrolu svog vlastitog pona\u0161anja. On je tad gospodar situacije na parketu. Da ga situacija ne kontroli\u0161e, nego da on kontroli\u0161e situaciju, a da bi kontrolisao situaciju on mora kontrolisati sebe.

\u0160to su ve\u017ebe raznolikije manja je verovatno\u010da ula\u017eenja u negativnu
adaptaciju.
Vi zante da postoji proces negativne adaptacije i proces pozitivne
adaptacije.
Funkcionalni ili slo\u017eeni kompleksni trening:
- Snaga razvijena kompleksnim treningom izravno je primenjiva u
ko\u0161arka\u0161koj igri.
- Stapa rezultate te\u0161koatletskog treninga s udarnim treningom -
PLIOMETRIJOM.

- Omogu\u010duje ko\u0161arka\u0161u treniranje mi\u0161i\u0107a u saradnji sa \u017eiv\u010danim sustavom u\u010denje sporih mi\u0161i}\u0107nih vlakana da se pona\u0161aju poput brzih mi\u0161i\u0107nih vlakana.

- maksimalno pobuditi \u017eiv\u010dano mi\u0161i\u0107ni sustav.

1. Na\u010delo formiranja pravilnih motori\u010dkih programa iz razli\u010ditih tehnologioja treninga (elementarne kretne strukture) - SOFTWARE, dok je razvijenost ko\u0161tano zglobno mi\u0161i\u0107nog sustava HARDWARE.

2. Na\u010delo kvalitativnog, a ne kvantitativnog kori\u0161tenja vremena u procesu razvoja igra\u010dke brzine. Treneri i ko\u0161arka\u0161i naj\u010de\u0161\u0107e gre\u0161e kad nemaju pod kontrolom doziranje optere\u0107enja.

3. Razdoblja odmora moraju biti du\u017ea jer je na\u010din vje\u017ebanja
stresan za \u017eiv\u010dani sustav.

U na\u010delu, brza vlakna omogu\u0107avaju ko\u0161arka\u0161u da se kre\u010de brzo i eksplozivno, sa brzim promenama pravca kretanja u najvi\u010dem intenzitetu, a da pri tome zadr\u017eite ravnote\u017eu i kontrolu tela. Mnogi autori ka\u017eu da je ko\u0161arka igra stabilnosti. Sa druge strane imate spora vlakna koja imaju zadatak za stabilnost i odr\u017eavanje stava, koji opet morate tretirati.

BRZA VLAKNA omogu\u0107avaju ko\u0161arka\u0161u da se kre\u010de brzo i
eksplozivno, dok
SPORA VLAKNA omogu\u010davaju stabilnost i odr\u017eavanje stava
(ko\u0161arka\u0161ki stav) pri izvedbi bilo kojeg kretanja.
Trening jakosti poja\u010dava pobu\u0111ivanje motori\u010dkih neurona za
pribli\u017eno 50 %.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan Vrkljan liked this
Nebojša Drinić liked this
Osensej liked this
banecelt liked this
dragan69 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->