Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doğal Sistemler

Doğal Sistemler

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,323 |Likes:
Published by devkazani

More info:

Published by: devkazani on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
DOĞAL SİSTEMLER
 Ders Not
ları
1
www.cografyakulubu.com
mehmetaliercan@hotmail.com
1
COĞRAFYA (GEOGRAPHIE)
,
Geo
" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen "
Graphie
" sözcüklerininbirleşmesinden oluşmuştur.
 
Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan
-
doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanınortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimdir. Kıs
aca
coğrafya doğal ortamlar ile insanlar arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bilimdir.
 C
OĞRAFYANIN İLKELERİ
 
 
Coğrafya biliminin üç ilkesi vardır. Araştırmalarını bu ilkelere göre yapar ve ortaya çıkan sonuçları sentez halinde ifadeeder. Bu prensipler sırasıyla;
1. DAĞILIŞ:
Coğrafyaya özgü en önemli ilkedir. Coğrafya tüm coğrafi olay ve olguların dağılışlarını harita ile göstermekzorundadır. Dağılışı yapılabilen her türlü olgu ve olay coğrafyanın konusunu oluşturur.
 
2. KAR
ŞILIKLI İLGİ(BAĞ
LANTI):
Coğrafi olayların birbirleriyle karşılıklı ilişkilerini araştırı
r.
Rüzgarın basınçla, bitki örtüsününiklimle, yağışım nemle bağlantısı gibi.
 
3. NEDENSELLİK:
Coğrafi olay ve olguların
 
tamamı bir nedene dayanır. Niçin böyle olmuştur? Ne zaman böyle olmuştur?Bu olayın sonucunda neler ortaya çıkmıştır? Sorunların çözüm önerileri nelerdir? Gibi soruların cevapları nedensellikle
ilgilidir.
DOĞAL SİSTEMLER
 
Litosfer(Taş Küre):
Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri gelir. Yerşekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü
taş küre
(litosfer) olarak ta ifade edilir.
Hidrosfer(Su
Küre):
 
Ç
evremizde a
karsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında
 
da su bulunmaktadır. Bunların
hepsine birden
su küre
(hidrosfer) denir.
Atmosfer(Hava Küre):
 
Çeşitli gazların karışımı olan
atmosferdeki
hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleriiçin ilk koşuldur.
 
Biyosfer(Canlılar Küresi):
 
Çevremizde
bitkiler
ve
hayvanlar
da vardır. Bunlar
biyosferi
oluşturur. Bu canlı
unsurlarla
birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan
unsur
larının hepsi birlikte
doğal sistemleri
 
oluş
tururlar.
FİZİKİ COĞRAFYA DALLARI VE İNCELEDİĞİ DOĞAL ORTAMLAR
 
FİZİKİ COĞRAFYA:
 
Doğal ortamın unsurları ile doğal
ortamda
meydana gelen ve insan topluluklarını etkileyen doğal olaylar, fiziki coğrafyanınkonularıdır. Fiziki coğrafyanın başlıca dalları şunlardır:
 
Jeomorfoloji (Yer şekilleri
 
Bilimi):
 
Yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, bunların yerin yapısındaki taşlarla ve iklimle ilişkileri
ni
araştıran
fiziki
coğrafya dalıdır.
Hidrografya(
Sular Coğrafyası):
 
Akarsular, göller ve denizlerin özelliklerini ve dağılışını konu alan
fiziki
coğrafya dalıdır.
 
Klimatoloji (İklim Bilimi):
 
Yeryüzünde bulunan çeşitli iklim tiplerini, bunların özelliklerini ve yeryüzündeki dağılışını araştıran
fiziki
coğrafya dalıdır.
Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası):
Yeryüzünde
bulunan bitki
 
ve hayvan
 
topluluklarını
,
bunların
 
özelliklerini, diğer coğrafi faktörlerle
 
ilişkilerini
 
ve yeryüzündeki
 
dağılışını inceleyen
fiziki
coğrafya
 
dalıdır
 
NİÇİN COĞRAFYA ÖĞRENİYORUZ?
 
 
Coğrafya, çevremizi insanları ve yeryüzünü daha iyi tanımamıza, yaşadığımız ortamla ilgili problemleri anlamamızayardımcı olan ve insan etkinlikleri açısından yeryüzünü inceleyen bir bilimdir. Coğrafya bilimi insanı içinde bulunduğu
 
doğal çevre veinsanla barışık halde yaşamayı, kısaca doğal ve beşeri sistemlerle uyum içinde olmayı öğretir.Coğrafya öğretiminin amacı, yaşadığımız
 
alandan başlayarak, ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazandır
ma
ktır
. Bu
amaç doğrultusunda
;*
Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekânı (yerel, ulusal, küresel) doğru ve etkin kullanmak,
 *
İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark e
tmek,
FİZİKİ COĞRAFYA DALLARI
Jeomorfoloji
(Yer Şekilleri Bilimi)
Klimatoloji
(İklim Bilimi)
Hidrografya
(Sular Coğrafyası)
Biyocoğrafya
(Canlılar Coğrafyası)
DOĞAL SİSTEMLER
Litosfer
(Taşküre)
Atmosfer
(Havaküre)
Hidrosfer
(Suküre)
Biyosfer
(Canlıküre)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Serkan Günay added this note
bne lnn
Sevda Koç liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->