Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strategikon Ro - Afacerea Gojdu - Dincolo de diplomatie

Strategikon Ro - Afacerea Gojdu - Dincolo de diplomatie

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 34|Likes:
Published by api-3756528

More info:

Published by: api-3756528 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

AFACEREA \u201eGOJDU\u201d
:
DINCOLO DE DIPLOMA\u0162IE
Raport de evaluare
- versiunea electronic\u0103 -
SUMAR
I. \u00cencadrarea situa\u0163iei-problem\u0103...................................................................................7
II. Procedura legislativ\u0103 subsecvent\u0103 semn\u0103rii Acordului de la 20 oct. 200510
II.1. Cronologia procedurii legislative.........................................................................10
II.2. Fixarea reperelor pentru clarificarea \u201ehaosului procedural controlat\u201d...........14
II.2.1. Prima faz\u0103: De la Acord la proiectul de lege privind ratificarea sa
(20 oct. \u2013 29 nov. 2005)....................................................................................15
II.2.2. A doua faz\u0103: De la PL-x 639/2005 la O.U.G. nr. 183/2005 pentru ratificarea
Acordului (29 nov. \u2013 14 dec. 2005)..................................................................16
II.2.3. A treia faz\u0103: P.L. ini\u0163ial\u015fi O.U.G. avanseaz\u0103 \u00een paralel \u00een Parlament
(14. dec. 2005 \u2013 1 febr. 2006)...........................................................................17
II.2.4. A patra faz\u0103: Parcursul P.L. 1/01.02.2006 \u00een Camera Deputa\u0163ilor
(1 feb. \u2013 30 mar. 2006)......................................................................................24
II.2.5. A cincea faz\u0103: Parcursul procedural la Senat (07 apr. 2006 \u2013 prezent)....... 29
III. Evaluarea implica\u0163iilor............................................................................................36
III.1. A fost problema Funda\u0163iei Gojdu realmente o prioritate pe agenda bilateral\u0103

rom\u00e2no-maghiar\u0103?............................................................................................ 37 III.2. Sunt FPRUG\u015fi FG dou\u0103 probleme separate, a\u015fa cum sus\u0163ine MAE? \u2026\u2026.\u2026 37 III.3. MAE sus\u0163ine cu adev\u0103rat Funda\u0163ia Gojdu de la Sibiu, sau o submineaz\u0103?....... 40 III.4. Se mai poate ob\u0163ine o solu\u0163ie judiciar\u0103 favorabil\u0103 \u00een cazul mo\u015ftenirii Gojdu?

\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.... 42
III.5. Alte observa\u0163ii pe marginea Acordului din 2005\u015fi Actului Constitutiv al
FPRUG\u015fi a implica\u0163iilor prevederilor lor\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026....\u2026\u2026\u2026\u2026................ 43
IV. Strategikon: punct de vedere
.........................................................................47
Tel: 021.312.16.41/42; Fax: 021.312.16.40
E-mail: office@strategikon.ro; Web: www.strategikon.ro
2
Anexe
1.
Acord \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei
Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201eGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti, la 20 octombrie 2005 (versiunea \u00een
rom\u00e2n\u0103 disponibil\u0103 lahttp://www.mae.ro/poze_ editare/Acord_Gojdu.pdf
)
2.
Act constitutiv al Funda\u0163iei Publice Ungaro-Rom\u00e2ne Gojdu, draft (prezentat de
reprezentan\u0163ii MAE la diferite audieri \u00een fa\u0163a comisiilor parlamentare1)
3.

Hot\u0103r\u00e2rea nr. E 406 a Guvernului Rom\u00e2niei privind supunerea spre adoptarea a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti la 20 octombrie 2005 (http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/30/9/gv639.pdf, pagina a 2-a)

4.

Avizul nr. 1711/5.12.2005 al Consiliului Legislativ referitor la proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti la 20 octombrie 2005(http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/30/9/cl639.pdf

)
5.a.Adresa nr. 51/E399/0/9.12.2005 a SGG c\u0103tre SG al CDep de \u00eenaintare a proiectului de Lege

pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti la 20 octombrie 2005 (http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/30/9/gv639.pdf, prima pagin\u0103)

5.b.Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul
Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la
Bucure\u015fti
la
20
octombrie
2005,
\u00een
forma
ini\u0163iatorului
(http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/30/9/pl639.pdf
)
5.c.Expunere de motive asociat\u0103 proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul

Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no- Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti la 20 octombrie 2005 (asociat H.G. E 406) (http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/30/9/em639.pdf).

6.

Avizul Comisiei pentru politic\u0103 extern\u0103 a Cdep asupra Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti la 20 octombrie 2005

(http://www.cdep.ro/comisii/politica_externa/pdf/2006/av639_05.pdf)
7.

Avizul nr. 30/166/22.12.2005 al Comisiei pentru cultur\u0103, arte, mijloace de informare \u00een mas\u0103 a Camerei Deputa\u0163ilor asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti la 20 octombrie 2005

(http://www.cdep.ro/comisii/cultura/pdf/2006/av639_05.pdf
)
8.

Ordonan\u0163a de urgen\u0163\u0103 nr. 183/14.12.2005 a Guvernului Rom\u00e2niei pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti la 20 octombrie 2005

(http://www.cdep.ro/proiecte/2006/000/00/1/oug1.pdf
)
9.

Hot\u0103r\u00e2rea de Guvern nr. 425/14.12.2005 pentru supunerea spre adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan\u0163ei de urgen\u0163\u0103 a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii Ungare privind \u00eenfiin\u0163area Funda\u0163iei Publice Rom\u00e2no-Ungare \u201cGojdu\u201d, semnat la Bucure\u015fti la 20 octombrie 2005

(http://www.cdep.ro/proiecte/2006/000/00/1/gv1.pdf, pagina a doua)
10.Avizul nr. 1793/15.12.2005 al Consiliului Legislativ referitor la proiectul de Ordonan\u0163\u0103 de
urgen\u0163\u0103 pentru ratificarea Acordului \u00eentre Guvernul Rom\u00e2niei\u015fi Guvernul Republicii
Tel: 021.312.16.41/42; Fax: 021.312.16.40
E-mail: office@strategikon.ro; Web: www.strategikon.ro
3
1 Extrase din Actul Constitutiv al Funda\u0163iei sunt disponibile\u015fi pe site-ul MAE, la adresa
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=28454&idlnk=&cat=26105.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->