Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fenykor_2007_08_18[1]

fenykor_2007_08_18[1]

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 45 |Likes:
Published by api-3757433

More info:

Published by: api-3757433 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

F\u00e9nyk\u00f6r - F\u00e9nykor H\u00edrlev\u00e9l / 24
2007.08.18.

Szerz\u00f5 \u00e9s kiad\u00f3: Mad\u00e1r Istv\u00e1n \u00a9
fenykor@fenykor.hu
A h\u00edrlevelet a tartalom megv\u00e1ltoztat\u00e1sa n\u00e9lk\u00fcl b\u00e1rki tov\u00e1bbadhatja, vagy tov\u00e1bbk\u00fcldheti.

A F\u00e9nyk\u00f6rh\u00f6z val\u00f3 csatlakoz\u00e1s vagy a c\u00edmlist\u00e1r\u00f3l val\u00f3 leker\u00fcl\u00e9s sz\u00e1nd\u00e9k\u00e1t k\u00e9rem, e-mailban jelezz\u00e9tek.
\u00dcdv Mindenkinek!
Ebben a h\u00edrlev\u00e9lben h\u00e1rom r\u00f6vid, de nagyon \u00e9rdekes \u00e9s aktu\u00e1lis \u00e9gi \u00fczenetet adok \u00e1t.
Mindh\u00e1rom \u00fczenet kiemelt fontoss\u00e1got tulajdon\u00edt a 2007-es \u00e9vnek \u00e9s f\u0151k\u00e9nt az \u00e9v m\u00e1sodik fel\u00e9nek.
R\u00f6vid r\u00e9szlet a Felemelkedett mesterek \u00fczenet\u00e9b\u0151l:
\u201eA k\u00f6zelj\u00f6v\u0151ben olyan esem\u00e9nyek sor\u00e1ra sz\u00e1m\u00edtsatok, amelyek bolyg\u00f3tokat \u00f6sszhangba hozz\u00e1k a galaktikus
k\u00f6z\u00e9pponttal, azaz az eredetponttal. \u2026Szeptember 6-\u00e1val kezd\u0151d\u0151en a teremt\u00e9s magasabb dimenzi\u00f3ib\u00f3l val\u00f3
rezg\u00e9s \u00e9rkezik.\u2026Szeptember 14-\u00e9n egy nagyszab\u00e1s\u00fa mennyei esem\u00e9ny t\u00f6rt\u00e9nik.
\u2026A ti id\u0151t\u00f6k szerint szeptemberben lesz egy m\u00e1sik f\u0151bb \u00e1talakul\u00e1s. M\u00e1s jelleg\u0171 lesz, mint azok, amelyekr\u0151l m\u00e1r
besz\u00e9lt\u00fcnk veletek. Szeptember 14-\u00e9n reggel 6 \u00f3ra 2 perckor az USA keleti partvid\u00e9k\u00e9nek, azaz a 75-ik d\u00e9lk\u00f6r
z\u00f3naideje szerint hasad\u00e1s keletkezik a teremt\u00e9s sz\u00f6vet\u00e9n.\u201d
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
Mindenkinek sz\u00e9p napokat k\u00edv\u00e1nok a marad\u00e9k ny\u00e1rra, \u00e9s nyugalmas, kegyelmes id\u0151szakot a v\u00e1ltoz\u00e1sokra!
\u00dcdv:

MI
Lord Arcturus \u00fczenete
!
,
.
,
\u00dcdv\u00f6z\u00f6llek benneteket Lord Arcturus vagyok itt \u00e1llok el\u0151ttetek Arra k\u00e9rlek titeket adj\u00e1tok \u00e1t ezt
,
.
,
.
az \u00fczenetet annyi embernek amennyinek csak lehets\u00e9ges Fontos hogy megkapj\u00e1k
,
.
Egy\u00fctt sz\u00f3lok hozz\u00e1tok a Galaktikus Sz\u00f6vets\u00e9ggel akik itt vannak velem K\u00f6z\u00f6ss\u00e9gk\u00e9nt sz\u00f3lunk
.
,
.
hozz\u00e1tok Ism\u00e9t megjelent a gabonak\u00f6r\u00f6k \u00faj ciklusa \u00e9s ezt az \u00faj ciklust T\u0171zciklusnak nevezz\u00fck
.
,
Jelenleg nagym\u00e9rt\u00e9k\u0171 t\u0171zenergia ker\u00fcl bevezet\u00e9sre ezen a bolyg\u00f3n Erre sz\u00fcks\u00e9g is van most mert
.
,
ez a t\u0171zenergia sz\u00e1mos F\u00e9nymunk\u00e1st tev\u00e9kenys\u00e9gre serkent Felt\u00f6lti l\u00e1ngjaikat szenved\u00e9ly\u00fck
,
,
,
.
l\u00e1ngj\u00e1t \u00e9s k\u00e9pess\u00e9 teszi \u0151ket arra hogy megtegy\u00e9k amit meg kell tenni\u00fck Azok a F\u00e9nymuk\u00e1sok
,
.
profit\u00e1lnak ebb\u0151l a legt\u00f6bbet akiknek kev\u00e9s t\u0171zenergi\u00e1juk van az element\u00e1lis test\u00fckben Azok a
,
,
,
,
F\u00e9nymunk\u00e1sok azonban akik m\u00e1r l\u00e1ngolnak akik m\u00e1r most nagyon nagyon szenved\u00e9lyesek
,
!
legyenek \u00f3vatosak nehogy ki\u00e9gjenek
,
!
Ha t\u00fals\u00e1gosan intenz\u00edvv\u00e9 v\u00e1lnak a dolgok lass\u00edtsatok
,
,
!
,
Tartsatok sz\u00fcnetet pihenjetek hozz\u00e1tok egyens\u00falyba magatokat Fontos hogy sok vizet
,
!
igyatok ebben az id\u0151szakban \u00e9s t\u00f6ltsetek n\u00e9mi id\u0151t a term\u00e9szetben
28-
.
A jelenlegi T\u0171zciklus augusztus
\u00e1ig tart Sokan l\u00e1tni fogj\u00e1k a gabonak\u00f6r\u00f6ket m\u00e9g
.
form\u00e1l\u00f3d\u00e1suk folyamat\u00e1ban
,
Saj\u00e1t szem\u00fckkel l\u00e1tj\u00e1k majd ahogyan l\u00e9trehozz\u00e1k ezeket a
,
.
gabonak\u00f6r\u00f6ket \u00e9s puszt\u00e1n e k\u00f6r\u00f6k megfigyel\u00e9se nagyon nagy er\u0151vel t\u00f6lti el \u0151ket Hatalmas
,
.
tudatemelked\u00e9st \u00e9lnek \u00e1t azok akik saj\u00e1t szem\u00fckkel l\u00e1tj\u00e1k a gabonak\u00f6r\u00f6ket A jelenlegi ciklusban
,
,
sz\u00e1mos szakr\u00e1lis geometriai forma lesz l\u00e1that\u00f3 amelyek a v\u00e1ltoz\u00e1s az \u00e1talakul\u00e1s energi\u00e1it
,
hordozz\u00e1k \u00e9s
,
,
azok akik f\u00e9nyk\u00e9pr\u0151l vagy rajzr\u00f3l megtekintik ezeket a form\u00e1ci\u00f3kat
.
,
,
nagym\u00e9rt\u00e9k\u0171 energia be\u00e1raml\u00e1sban r\u00e9szes\u00fclnek Sokaknak akik szkeptikusak
,
.
\u00e1talakulnak az energi\u00e1ik \u00e9s jelent\u0151sen megv\u00e1ltozik az \u00e9szlel\u00e9sm\u00f3djuk
,
Ennek a ciklusnak az energi\u00e1i azokhoz az energi\u00e1khoz kapcsol\u00f3dnak amelyek a Nagy K\u00f6zponti
.
Napb\u00f3l \u00e9rkeznek jelenleg a bolyg\u00f3ra A k\u00f6zelj\u00f6v\u0151ben majd r\u00e9szletesen besz\u00e9l\u00fcnk nektek ezekr\u0151l az
.
,
energi\u00e1kr\u00f3l Ez\u00fattal csak annyit mondunk hogy nagyon komoly hat\u00e1ssal vannak az eg\u00e9sz
.
emberis\u00e9gre
.
Mindenkire hat\u00e1ssal van ez az energia Sokan nagyon fesz\u00fcltt\u00e9 \u00e9s agg\u00f3d\u00f3v\u00e1
,
,
.
.
v\u00e1lnak \u00e9s azon t\u0171n\u0151dnek mi\u00e9rt Sok ember eg\u00e9szs\u00e9gi \u00e1llapota megv\u00e1ltozik
2
,
,
,
Arra k\u00e9r\u00fcnk benneteket ne higgyetek a l\u00e1tszatnak hiszen ez csup\u00e1n l\u00e1tszat val\u00f3j\u00e1ban
,
.
azonban j\u00f3 lehet\u0151s\u00e9g \u00e9s alkalom hogy eg\u00e9szs\u00e9gess\u00e9 tegy\u00e9tek a testeteketSok
,
,
.
,
eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi kr\u00edzis amelyet ma az emberis\u00e9g \u00e1t\u00e9l val\u00f3j\u00e1ban gy\u00f3gyul\u00e1si kr\u00edzis K\u00e9r\u00fcnk benneteket
!
\u00e9rts\u00e9tek meg a k\u00fcl\u00f6nbs\u00e9get
:
,
,
Ezt az \u00fczenetet az eg\u00e9sz emberis\u00e9gnek sz\u00e1njuk engedj\u00e9tek el adj\u00e1tok meg magatokat
,
,
ne \u00e1lljatok ellen a v\u00e1ltoz\u00e1snak mert ez az egyik legfontosabb t\u00e9nyez\u0151 amely
!
\u00e9leteteket befoly\u00e1solja ebben az id\u0151szakbanNem hangs\u00falyozhatjuk el\u00e9gg\u00e9 ennek
,
,
fontoss\u00e1g\u00e1t mert l\u00e9tfontoss\u00e1g\u00fa megv\u00e1lni mindazon elavult m\u00f3dszerekt\u0151l amelyek nem szolg\u00e1lj\u00e1k
.
,
.
t\u00f6bb\u00e9 a legf\u0151bb j\u00f3t Fontos tov\u00e1bb\u00e1 hogy sokan \u00f6sszej\u00f6jjenek ebben az id\u0151szakbanEz az
,
.
egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u00e9s id\u0151szaka az energi\u00e1k nagyban t\u00e1mogatj\u00e1k az \u00f6sszekov\u00e1csol\u00f3d\u00e1st Sok
.
l\u00e9lekcsoport egyre nagyobb projekteken kezd dolgozni B\u0151s\u00e9gesen kapnak t\u00e1mogat\u00e1st
. 2007
2008
-
,
minden er\u0151fesz\u00edt\u00e9s\u00fckh\u00f6z
j\u00falius\u00e1t\u00f3l
k\u00f6zep\u00e9ig megszaporodnak a non profit
.
nem \u00e1llami \u00fcgyn\u00f6ks\u00e9gek \u00e9s test\u00fcletek
.
Sz\u00e1muk statisztikai cs\u00facsot d\u00f6nt Ezek az \u00fcgyn\u00f6ks\u00e9gek
,
fokozatosan sz\u00e1mos feladatk\u00f6rt \u00e1tvesznek az \u00f6nir\u00e1ny\u00edt\u00e1s seg\u00edts\u00e9gny\u00fajt\u00e1s \u00e9s t\u00e1mogat\u00e1s ter\u00e9n
,
.
,
-
minden\u00fctt ahol erre sz\u00fcks\u00e9g van Ezek a szervezetek hat\u00e9konyan fognak m\u0171k\u00f6dni \u00e9s mivel non
,
.
,
profit jelleg\u0171ek hat\u00f3k\u00f6r\u00fck j\u00f3val nagyobb lesz Ahogy telik az id\u0151 egyre t\u00f6bben hisznek majd
,
-
,
ezekben a programokban \u00e9s t\u00f6bb t\u0151ke \u00e1ramlik ezekbe a non profit szervezetekbe mivel
,
,
megb\u00edzhat\u00f3bbnak tartj\u00e1k \u0151ket \u00e9s mert bebizony\u00edtott\u00e1k hogy \u0151k tudnak seg\u00edts\u00e9get \u00e9s t\u00e1mogat\u00e1st
,
.
ny\u00fajtani kr\u00edzis \u00e9s sz\u00fcks\u00e9g idej\u00e9n ott ahol arra a legink\u00e1bb sz\u00fcks\u00e9g van Ki fog der\u00fclni tov\u00e1bb\u00e1
,
egyre t\u00f6bb korm\u00e1nyhivatalr\u00f3l hogy meg van b\u00e9nulva a b\u00fcrokrataszellem \u00e9s a b\u00fcrokratikus
,
,
dilemm\u00e1k miatt \u00e9s k\u00e9ptelen megadni akkor \u00e9s azt a c\u00e9lszer\u0171 seg\u00edts\u00e9get \u00e9s t\u00e1mogat\u00e1st amikor \u00e9s
.
,
,
amire sz\u00fcks\u00e9g van Ez egy fontos t\u00e9nyez\u0151v\u00e9 v\u00e1lik amelyen sokan elgondolkodnak miel\u0151tt anyagi
.
t\u00e1mogat\u00e1st adn\u00e1nak
.
Sokan nagy v\u00e1ltoz\u00e1st tapasztalnak a kapcsolataikban is
,
Azok akik m\u00e9g mindig a r\u00e9gi
,
-
.
paradigm\u00e1val k\u00fcszk\u00f6dnek egyre nehezebben tudj\u00e1k fenntartani munka \u00e9s p\u00e1rkapcsolataikat
,
,
,
K\u00fcszk\u00f6dni fognak ezzel r\u00e1ad\u00e1sul azok az energi\u00e1k amelyek a Nagy K\u00f6zponti Napb\u00f3l \u00e9rkeznek
,
.
,
feler\u0151s\u00f6dnek \u00e9s m\u00e9g nagyobb k\u00e1oszt teremtenek a kapcsolatokban Abban a pillanatban hogy
,
megv\u00e1ltoztatj\u00e1k a gondolataikat megemelik a tudatukat \u00e9s bel\u00e9pnek a gondolkod\u00e1s \u00faj
,
,
,
paradigm\u00e1j\u00e1ba amely a legf\u0151bb j\u00f3t szolg\u00e1lja \u00e9szre fogj\u00e1k venni hogy mintha egy \u00faj l\u00e9tez\u00e9s
.
,
\u00e1raml\u00e1s\u00e1ba ker\u00fcltek volna B\u00e1r n\u00e9h\u00e1ny kapcsolat tal\u00e1n v\u00e9get \u00e9r
,
az \u00e1ltal\u00e1nos trend az lesz
,
.
hogy javul a kommunik\u00e1ci\u00f3 \u00e9s t\u00f6bb szeretet jelenik meg a kapcsolatokban Az energi\u00e1k
,
el\u0151seg\u00edtik a v\u00e1lt\u00e1st a m\u00e9lyebb meg\u00e9rt\u00e9s egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u00e9s \u00e9s a legf\u0151bb j\u00f3 fel\u00e9 val\u00f3
.
egy\u00fcttmunk\u00e1lkod\u00e1s ir\u00e1ny\u00e1ban
,
,
Azok akik m\u00e1r most az \u00f6t\u00f6dik dimenzi\u00f3s energi\u00e1kkal dolgoznak
,
egyre nagyobb \u00e9s nagyobb csoportokhoz vonz\u00f3dnak amelyek egy\u00fctt dolgoznak \u00e9s t\u00e1mogatj\u00e1k
.
,
egym\u00e1st Beleker\u00fclnek abba az energi\u00e1ba amelynek seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel l\u00e9lekcsoportjukban tudnak
,
,
,
dolgozni amelyre \u00f6sszetart\u00e1s egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u00e9s \u00e9s harm\u00f3nia jellemz\u0151 \u00e9s amelyben a b\u0151s\u00e9g \u00e9s \u00f6r\u00f6m
.
.
a kor\u00e1bbin\u00e1l is hangs\u00falyosabb\u00e1 v\u00e1lik Er\u0151fesz\u00edt\u00e9seik exponenci\u00e1lisan megn\u0151nek E csoportokon bel\u00fcl
,
az egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u00e9s nagyon nagy m\u00e9reteket \u00f6lt \u00e9s igen komoly szint\u0171 szolg\u00e1latot tesz az
.
emberis\u00e9gnek a szeretet energi\u00e1j\u00e1b\u00f3l kiindulva A bolyg\u00f3kb\u00f3l \u00e9s a Holdb\u00f3l \u00e9rkez\u0151 galaktikus
,
,
energi\u00e1k tov\u00e1bb seg\u00edtik a helyzetet \u00e9s sz\u00e1mos grandi\u00f3zus terv gy\u00fcm\u00f6lcs\u00f6t hoz amelyen a
.
F\u00e9nymunk\u00e1sok m\u00e1r ma elkezdtek dolgozni
,
,
Azok a hatalmon l\u00e9v\u0151k akik hatalmukat saj\u00e1t moh\u00f3s\u00e1guk \u00e9rdek\u00e9ben haszn\u00e1lj\u00e1k
,
,
.
korruptak manipul\u00e1lnak \u00e9s hatalmi sz\u00f3val \u00e9lnek egyre t\u00f6bb akad\u00e1lyba \u00fctk\u00f6znek
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->