Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lista Zydow w Polsce

Lista Zydow w Polsce

Ratings: (0)|Views: 1,461|Likes:
Published by Adnan Yazan

More info:

Published by: Adnan Yazan on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2013

pdf

text

original

 
 
syjonizm
 judaizm laicki, materialistyczny, hedonistyczny, ateistyczny i gnostycki
 
 judaizm rabiniczny i Talmudycznymarksizm, leninizm, socjalizm, komunizm, stalinizm, nazizm, socjaldemokracja'nowy porządek', globalizm
Ŝydokracja
 Ponad 800 lat wgryzania się Ŝydostwa w polski naród i w polskie społeczeństwo zrobiło swoje, bardzo wiele znanych i wielkich nazwisk"wielkich rodów" jest bardzo silnie skoligaconych z Ŝydostwem, i nie ma to absolutnie nic wspólnego z Polską ani z Polskością, a wszystko zŜydostwem. Nie Ŝyli oni przez 800 lat z Polakami, czy obok Polaków, ale Ŝyli z Polaków, kosztem Polski i Polaków.Prawda jest chyba taka, Ŝe jakąś domieszkę "Ŝydowskiej krwi" mają miliony z nas. Łącznie z wielką polską arystokracją. Z Ŝydówkami Ŝenilisię bowiem
Radziwiłłowie
,
Potoccy
i
Lubomirscy
. Zaś wyłącznie Ŝydowskich antenatów mają 
Lanckorońscy
i
Hutten-Czapscy
.ydów w Polsce od wieków po dzień dzisiejszy cechowała nielojalność, polonofobia, dywersja, przestępczość i wręcz wroga i nienawistnapostawa wobec Polaków, Polski i jej interesów. W dzisiejszej Polsce Ŝydzi w stosunku do Polaków zachowują się w sposób demonstracyjniepogardliwy - zamiast wdzięczności za wieki tolerancji odpłacają nam wprost fanatyczną nienawiścią.Zgoda na piastowanie przez nich znacznej części stanowisk, na których podejmowane są decyzje określające losy państwa i narodu, jestprostą drogą do zguby.Dlatego w tej nie mającej precedensu sytuacji zarzut "antysemityzmu" staje się coraz bardziej komplementem.
To sami Ŝydzi sprawili, ze kaŜdy Polak ma dzisiaj do wyboru: albo zostać
"antysemitą" 
, albo volksdeutsch'em i złotrzoną,sprzedajną łachudrą.
 
 
dr J. Yorzimmer, dyrektor Polish Bank of Import w liście do Natana Straussa, prezesa Komitetu Obrony Praw ydów w Polsce, 1919 pisał:
"Czy Pan chciałby pominąć fakt, Ŝe śydzi rosyjscy, niemieccy i amerykańscy prowadzą od początku wojny kampanięoszczerczą przeciw Polakom, oskarŜając ich o masakrowanie śydów w czasie, w którym Ŝadną miarą nie było pogromów urządzanych przez Polaków, natomiast były pogromy w Rosji.CzyŜ Pan zapomniał o orgii kłamstw i kalumnii, kiedy to śydzi usłowali wykazać wiatu, Ŝe Polska nie zasłuŜyła sobiena niepodległoć? CzyŜ pan przypuszcza, Ŝe takie "przyjacielskie" przysługi oddawane Polsce przez śydów, w czasiegdy ta pierwsza rwała więzy długotrwałej niewoli, mogły podnieć uczucie sympatii Polaków względem śydów?  A czy nie słyszał Pan nigdy o Ŝydowskich lichwiarzach i spekulantach w Polsce, którzy sprzedawali rodki spoŜywcze Austriakom i Niemcom, pozbawiając kraj resztek poŜywienia? Naród Polski przechowa dla przyszłych pokoleń i powtarzać będzie śydom słowa Natana Straussa, Ŝe im szybciej nadejdzie dla Polski godzina nędznego końca, tym bardziej on i jego zwolennicy radować się będą." 
ydowski pisarz Artur Sandauer uwaŜa to za normalne i tak bezczelnie uzasadnił Ŝydowską przemoc i dominację:
W czasie wojny zginęli prości ydzi i wybitni Polacy.Uratowali się wybitni ydzi i prości Polacy.Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce
- mówi Sandeuer -
to Ŝydowska głowa nałoŜona na polski tułów. ydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące.
"Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyŜydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi  przeciwko własnej głowie.śydzi są głową Polaków, bo są lepsi - pisał Sandauer - a Polacy to ręce i nogi. Nie moŜe polska ręka bić Ŝydowskiej głowy" 
- pouczał Ŝyd Artur Sandauer.IleŜ ten cyniczny Ŝyd okazał wobec Polaków pogardy i kpiny, tłumacząc w ten sposób Ŝydowską dominację nadPolakami, osiągnietą krwawymi zbrodniami jego rodaków.Ale czyŜ nie miał racji ...?Podstawowa uwaga, ...ta Ŝydowska głowa, ten łeb, ...to nie jest własny łeb, to nie nasz łeb, ...to łeb obcej inienawistnej hydry!Z pełną powagą, odpowiedzialnością i z przekonaniem stwierdzamy, Ŝe w Polsce nie istnieje polska inteligencja, nieistnieją polskie elity, poniewaŜ prawdziwie polska inteligancja zginęła, została wymordowana podczas II wojnyświatowej, (podczas okupacji, w części okupowanej przez Niemcy hitlerowskie przez zbrodniarzy niemieckich, a wczęści okupowanej przez Związek sowiecki przez Ŝydobolszewickie hordy zbrodniarzy sowieckich, ukraińskich,litewskich i białoruskich), oraz w kolejnych latach, po wojnie, w okresie stalinizmu, przez Ŝydokomunistycznychzbrodniarzy spod znaku NKWD, MBP, PPR, KBW, UB i SB, ...owa "elita" zwana obecnie "inteligencją" to w ponad 90%Ŝydzi i osoby pochodzenia Ŝydowskiego,w Polsce, w brew kłamliwym informacjom sygerujacym 20 tysięczną mniejszość Ŝydowską, co jest oczywistymoszustwem i kłamstwem - [chyba, ...Ŝe liczone są tylko osoby w rządzie, w sejmie, na urzędach i decyzyjnychstanowiskach] - stanowczo twierdzimy, Ŝe według wieloletnich badań i obserwacji, liczba osób z pochodzeniemŜydowskim wynosi obecnie w Polsce conajmniej 6 milionów osób [przypuszczamy, Ŝe Ŝydostwa w Polsce, moŜe byćnawet połowa ludności Polski -
redakcja polonica.net
].Niektórych nazwisk, które nie brzmią oryginalnie, jest wyjątkowo mała liczba, co moŜe wskazywać dodatkowo na to,Ŝe jest to nazwisko dość "młode", wymyślone po II wojnie światowej lub dane osoby o takim nazwisku są notowane wPolsce od tego okresu. W okresie wielkiego terroru, represji, depolonizacji, wywózek, eksterminacji i powszechnegoludobójstwa, zbrodniarze wyŜsi rangą zawłaszczali nazwiska, mienie i majątki wywiezionych w głąb Rosji izamordowanych Polaków, np. zbrodniarz znany jako Feliks DzierŜyński, zawłaszczył nazwisko, mienie i majątekPolaków - rodziny DzierŜyńskich wywiezionych na Sybir. Obok tej 6-o milionowej Ŝydowskiej V kolumny, jest jeszczewielka zgraja Ŝydłactwa, Ŝydolubów, wszelkiej maści Ŝydofili i polonofobów, masonów, oraz wielka armia agentów,konfidentów, szpicli, kolaborantów i donosicieli, lewactwa i komunistów, SBeków, ZOMOwców, i ich rodzin, dzieci iwnuków ...

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->