Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
- Organizacije

- Organizacije

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

 
- Organizacije
 Argentina
Dru
š
tvo Slovencev v MendoziDru
š
tvo Slovenska pristavaFolklorna skupina "Maribor" CarapachayHladnikov dom - Dru
š
tvo Slovenska vasNa
š
dom San JustoOkence v Slovenijo - radijska oddajaPo
č
itni
š
ki dom dr. Rudolf HanzelicPrekmurski arhiv v ArgentiniSDO-SFZ / Slovenska dekli
š
ka organizacija - Slovenska fantovska zvezaSlom
š
kov domSlovenska kulturna akcija SKASlovenski dom CarapachaySlovenski dom San MartSlovenski koti
č
ek - radijska in televizijska oddajaSlovensko dru
š
tvo Triglav iz Entre RiosaSlovensko dru
š
tvo Triglav RosarioSlovensko podporno dru
š
tvo KordobeSvobodna SlovenijaZedinjena SlovenijaZveza slovenskih mater in
ž
ena
 Avstralija
Balinarski center PLANINKA inc.Bocce klub "Lipa"Igralska dru
ž
ina MerrylandsS.A.S. & S. Klub JadranSAATCE Slovensko avstralska agencija za poslovno in kulturno sodelovanjeSlovenska radijska skupina 4 EBSlovenska radijska ura 3ZZZ na 92,3 FM Melbourne Vic. AvstralijaSlovenski klub v PerthuSlovensko - Avstralski klub "Planica" WollongongSlovensko dru
tvoSydneySti
i
titut zaslovenistikoZgodovinski arhiv za slovenske Avstralce HASA, NSW
 Avstrija
ABC
Č
sredi
šč
e za ob
š
olsko oskrboDRAVA - Zalo
ž
ni
š
ka in tiskarska dru
ž
baDru
š
tvo "Glasbena
š
ola"Dru
š
tvo slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v AvstrijiDru
š
tvo Slovensko Avstrijskega prijateljstvaDSG Sele/ZellDvojezi
č
ni vrtec "Borovlje"Enotna lista (EL)GABRIEL – glasbeno gledali
šč
e, film & medijiKatoli
š
ki dom prosvete SODALITASKatoli
š
ko prosvetno dru
š
tvo (KPD)
 
Š
mihelKatoli
š
ko prosvetno dru
š
tvo DravaKIGROKlub REVIJAKlub slovenskih
š
tudentk in
š
tudentov na DunajuKlub slovenskih
š
tudentk in
š
tudentov na Koro
š
kem (KS
ŠŠ
K)Kme
č
ka izobra
ž
evalna skupnost (KIS)Knji
ž
ni kulturni center Ha
č
ekKoro
š
ka dija
š
ka zvezaKr 
šč
anska kulturna zvezaKulturno dru
š
tvo
č
len 7 za avstrijsko
Š
tajerskoMe
š
ani pevski zbor Podjuna PliberkMladi rodMladinski center RegenbogenMohorjeva dru
ž
baMohorjeva zalo
ž
baNarodni svet koro
š
kih Slovencev (NSKS)NedeljaObirsko pevsko dru
š
tvoOktet SuhaPavlova hi
š
aPortal Slovencev v AvstrijiRadio DvaRadio dva GmbHSkupnost koro
š
kih Slovencev in Slovenk - SKSSlovenska gospodarska zveza (SGZ)Slovenska prosvetna zvezaSlovenska
š
portna zveza (S
ŠŽ
)Slovenska
š
tudijska knji
ž
nicaSlovenski atletski klub (SAK)Slovenski kulturni center KorotanSlovenski znanstveni in
š
titut na DunajuSlovensko kulturno dru
š
tvo Mura/RankweilSlovensko planinsko dru
š
tvo Celovec
 
Intervjuji
»Zgodovina« dr
ž
ave ne »stoji« v arhivih
26.avgust.2011
Slovenska poezija osvajafrancosko ob
č
instvo
27.september.2011
Menjavajo se odri, Slovenskioktet ostaja
27.september.2011
 Vipavski pesnik iz Zdru
ž
enegakraljestva
3.oktober.2011
Dnevne novice
Slovenske banke pod ostrej
š
inadzor?
12.oktober.2011
La
šč
ani imajo znova "nadzor"nad delnicami Mercatorja
11.oktober.2011
Gr
č
iji zelena lu
č
za novoposojilo osmih milijard evrov 
11.oktober.2011
NLB-ju in upravi grozijo to
ž
 be izSarajeva
11.oktober.2011
Tuji vlagatelji v Ljubljani prejprodajajo kot kupujejo
11.oktober.2011
 Vuga po novem tudi na
č
elu Adrie Airways Tehnika
10.oktober.2011
Najbolj brano
Mednarodni internetnifotografski nate
č
aj Mojanenavadna Slovenija
13.september.2011
Menjavajo se odri, Slovenskioktet ostaja
Novice iz SlovenijeUporabne informacijeSlovenci po svetu
 
Slovensko planinsko dru
š
tvo na PredarlskemSlovensko prosvetno dru
š
tvoSlovensko prosvetno dru
š
tvo BorovljeSlovensko prosvetno dru
š
tvo DanicaSlovensko
š
olsko dru
š
tvo v CelovcuStrojni kro
ž
ek PodjunaStrokovno pedago
š
ko zdru
ž
enjeVe
č
 jezi
č
ni otro
š
ki vrtec KekecZALO
Ž
BA WIESERZveza bankZveza slovenskih organizacij na Koro
š
kem (ZSO)Zveza slovenskih
ž
ena
Belgija
SKD Na
š
DomSlovensko kulturno dru
š
tvo sv. BarbaraSlovensko pevsko in kulturno dru
š
tvo »A.M. Slom
š
ek«
Bosna in Hercegovina
Dru
š
tvo Slovencev Lipa Prijedor Dru
š
tvo Slovencev Republike Srbske TRIGLAV, Banja LukaSlovenska skupnost SarajevoSlovenska skupnost TuzlaSlovensko kulturno dru
š
tvo Cankar Zdru
ž
enje Slovencev Breza
Brazilija
Zveza Slovencev v Braziliji
Francija
A.T.S.O. Aumetz - Association des Travailleurs Slovenes d'OrigineDru
š
tvo prijateljev Slovenske katoli
š
ke misijeDru
š
tvo Slovencev v ParizuSlovenska katoli
š
ka misija Freyming - MerlebachSlovensko dru
š
tvo NanosSlovensko dru
š
tvo PlanikaSlovensko rudarsko pevsko dru
š
tvo Jadran
Hrva
š
ka
Dru
š
tvo Slovencev LabinKulturno dru
š
tvo Slovenski dom KarlovacKulturno prosvetno dru
š
tvo Slovenski domSlovenski dom – Kulturno prosvetno dru
š
tvo "Bazovica"Slovensko kulturno dru
š
tvo "NAGELJ" Vara
ž
dinSlovensko kulturno dru
š
tvo "Oljka" Pore
č
Slovensko kulturno dru
š
tvo „LIPA“ DubrovnikSlovensko kulturno dru
š
tvo »ISTRA«Slovensko kulturno dru
š
tvo Gorski kotar Slovensko kulturno dru
š
tvo Lipa BuzetSlovensko kulturno dru
š
tvo Stanko VrazSlovensko kulturno dru
š
tvo Triglav SplitSlovensko kulturno prosvetno dru
š
tvo Sne
ž
nik LovranZveza slovenskih dru
š
tev na Hrva
š
kem
Italija
Amatersko
š
portno zdru
ž
enje (A
Š
Z) SlogaAmatersko
š
portno zdru
ž
enje DomDRU
Š
TVO ARSDru
š
tvo Rojanski Marijin domDru
š
tvo Slovensko gledali
šč
eKme
č
ka zvezaKnji
ž
nica Du
š
ana
Č
ernetaKRUT Kro
ž
ek za kulturno,
š
portno in podporno udejstvovanjeKulturna zadruga MajaKulturni center Lojze Bratu
ž
Kulturni dom GoricaKulturno dru
š
tvo Ivan TrinkoMe
š
ani pevski zbor "Lojze Bratu
ž
"MLADIKA Z. ZO.Z.Mladinski dom GoricaMost zadruga societa cooperativa a r. l.Narodna in
š
tudijska knji
ž
nicaNOVI MATAJUR zadruga soc.coop.Otro
š
ki mese
č
nik PASTIR
Č
EKPokrajinska zveza neposrednih obdelovalcev - ColdirettiPortal Slovencev v Italiji www.slomedia.itPrimorski dnevnik (DZP d.o.o.- Prae srl)Sklad Mitja
 
Č
ukSK
Š
RD Tr 
ž
i
č
Slom
š
kov dom BazovicaSlovenci v MilanuSlovenska kulturno-gospodarska zvezaSlovenska prosveta TrstSlovenska skupnost (SSk)Slovenska Vincencijeva konferencaSlovenska zamejska skavtska organizacijaSlovenski raziskovalni institut (SLORI)Slovensko planinsko dru
š
tvo GoricaSlovensko stalno gledali
šč
e TrstSvet slovenskih organizacijTe rozajanski kulturski
č
irkolo "Rozajanski Dum"Tednik NOVI GLASZadruga GORI
Š
KA MOHORJEVAZadruga Na
š
KrasZalo
ž
ni
š
tvo tr 
ž
a
š
kega tiska d.o.o.Zdru
ž
enje don Evgen BlankinZdru
ž
enje star 
š
ev osnovne
š
ole Fran Mil
č
inski - Katinara
27.september.2011
Slovenska poezija osvajafrancosko ob
č
instvo
27.september.2011
Slovenska zemlja v pesmi in besedi
14.september.2011
Razpis za finan
č
no podpororojakom zunaj meja Slovenije
23.september.2011
 
ZS
Š
DI - Zdru
ž
enje slovenskih
š
portnih dru
š
tev v ItalijiZveza slovenske katoli
š
ke prosvete GoricaZveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Krajine – Slovenci po SvetuZveza slovenskih kulturnih dru
š
tev
Kanada
Bled Mutual Benefit SocietyGlasilo kanadskih SlovencevKanadska Slovenska Gospodarska ZbornicaKanadski slovenski kongresKanadsko slovensko kulturno dru
š
tvoKanadsko slovensko zgodovinsko dru
š
tvoKulturno dru
š
tvo Simon Gregor 
č
i
č
Montreal CallingSlovenska folklorna skupina Nagelj (SFS Nagelj)Slovenska Krekova Hranilnica in PosojilnicaSlovenski DomSlovenski narodni dom Lipa ParkSlovenski plesni skupini Mladi Glas in PlanikaSlovensko dru
š
tvo OkanaganSlovensko dru
š
tvo ZvonSlovensko kanadsko dru
š
tvo EdmontonSlovensko kanadsko dru
š
tvo v ManitobiSlovensko kulturno dru
š
tvo "Triglav"Slovensko kulturno dru
š
tvo Hamilton-WentworthSlovensko letovi
šč
e - Baragov domSlovensko letovi
šč
e - Slovenian Summer CampSlovensko lovsko in ribi
š
ko dru
š
tvoTabor 
Kenija
Dru
š
tvo Slovencev v Vzhodni Afriki
Mad
ž
arska
Č
asopis PorabjeDru
š
tvo porabskih slovenskih upokojencevDvojezi
č
na osnovna
š
ola in vrtec
 
Š
tevanovciPredstavitev PorabjaRadio Mono
š
ter Razvojna agencija Slovenska krajinaSlovenci v Szombathelyu - Slovenska manj
š
inska samoupravaSlovenci v Szombathelyu - Slovensko kulturno dru
š
tvo Avgust PavelSlovensko dru
š
tvo v Budimpe
š
ti
 
Š
portno dru
š
tvo Slovenska vesZveza Slovencev na Mad
ž
arskem
Makedonija
Slovensko dru
š
tvo "TRIGLAV" BitolaSlovensko zdru
ž
enje France Pre
š
eren Skopje
Mehika
Slovensko dru
š
tvo v Mehiki
Nem
č
ija
Koordinacija slovenskih dru
š
tev v Severnem Porenju – WestfalijiKoordinacijski odbor slovenskih dru
š
tev v Nem
č
ijiKulturno dru
š
tvo Slovenija Stuttgart e.V.Lastovka e.V.SKD Planinka Radolfzell e.V.SK
 
Š
D Slovenski zvon KrefeldSKUD Triglav e.V. ReutlingenSlov.kulturno dru
š
tvo „
Š
torklja“ Schorndorf e.V.Slovenska
č
italnica - Znanstveni center za Vzhodno in Jugovzhodno EvropoSlovenska katoli
š
ka misija BerlinSlovenska katoli
š
ka misija MannheimSlovensko kulturno dru
š
tvo Lipa München e.V.Slovensko kulturno in
š
portno dru
š
tvo Bled - Essen e.V. ( SK
Š
D Bled-Essen e.V.)Slovensko kulturno in
š
portno dru
š
tvo DravaSlovensko kulturno in
š
portno dru
š
tvo Kajuh e.V. Uhineen - EbersbachSlovensko kulturno in
š
portno dru
š
tvo KrkaSlovensko kulturno prosvetno in
š
portno dru
š
tvo »Slovenija«, e.V. BerlinSlovensko kulturno
š
portno dru
š
tvo "Slovenija"Slovensko kulturno
š
portno dru
š
tvo Maribor Slovensko kulturno umetni
š
ko dru
š
tvo (SKUD) Triglav e.V. StuttgartSlovensko kulturno-prosvetno dru
š
tvo SAVA e.VTV oddaja Video Slovenija – Berlin
Nizozemska
Slovensko pevsko dru
š
tvo ZvonZdru
ž
enje prijateljev Slovenije na Nizozemskem
Nova Zelandija
Slovensko kulturno dru
š
tvo Triglav v Aucklandu
Poljska
Dru
š
tvo Triglav-Rysy
Slovenija
Izseljensko dru
š
tvo Slovenija v svetuRafaelova dru
ž
baSvetovni slovenski kongresUrad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->