Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SURING PELIKULA(foreign)

SURING PELIKULA(foreign)

Ratings: (0)|Views: 1,119|Likes:
Published by Jonniel Vince Cruz

More info:

Published by: Jonniel Vince Cruz on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/06/2013

pdf

text

original

 
Ffffffgfhhf 
 
Ipinasa Ni: Jonniel Vince CruzIII-AppleIpinasa kay:Bb. Cubol
 
A
ng pelikulang ito ay nasa ilalim ng direksyon niGábor Csupó. Siya angnanguna sa pagsasaayos, pagpapaganda at pagpapakulay ng pelikula upangito’y mas mapaganda at maging kapana-panabik kung panoorin angkinalalabasan nito. Naipabatid ng director ang mensahe ng kuwento samahusay na paraan dahil sa magandang epekto nito; at sa paraangmarubdob ang pagganap ng mga karakter sa pelikula. Mahusay niya ringnaiparating at naipabatid ang pagiging magaling at responsable sa pagpapatakbo ng bawat tagpong kinalalagyan ng tauhan, at mga eksena sasistema ng magandang ilaw at audio-visual.Naipakita niyang mayroong pangangailangan ang istorya ng mabuting pamamahala upang magingtugma ang kalalagyuan kung saan magagampanan ng mga artista angkatauhan sa kuwento. Isang mabuting halimbawa nito ay kahit bata palamang ang mga pangunahing tahuan, makikitang malaki ang kanilang potensyal upang magbigay-buhay sa pelikula. Maganda ang pagkakapili ngdirektor sa dalawang bida, ang pagkakapares nila ay buhat ng kaisipanmula sa director. Ang mahusay na pagtuturo sa mga gumanap aymagbabakas sa kanilang paraan ng pagsasadula sa kanilang parte sakuwento .Nabigyan nito ng mga motibasyon ang mga gumanap upangmagbigay ng sining sa kabuuan nito. 
B
ilang isang tagapanood, aking masasabi na ang mga pangyayari sa pelikulang aking nasuri ay mayroong kakaibang istilo upang manaig ang pangkalahatang tema nito. Naglaman ito ng katangian ng isangmakabuluhang istoryang pampelikula, at dahil sa pabago-bago nitong
 
 pangyayari. Isang katangian nito ay nagkaroon ng layuning hindi kapansin- pansin sa simula ng kuwento. Samakatwid, nakapaglabas ito ng kuwentongnagangailangan ng mabuting pagsusubaybay ng manonood. ‘Di tulad ngibang pelikula, hindi agad-agad mahuhulaan ng manonood ang wakasnito.Buo at hindi nagkulang ang eksena upang maghatid ng kalinawan samadla ; dahil madaling kong napag-alaman na nasa hulihan ito ngkuwento, na Ang buhay ay nilikha ng Panginoon ng may dahilan . Angsuliranin dito ay hindi nabigyang pansin subalit hindi ito nakapagpapangitdito; sa hailp mas naging makatotohanan ito dahil ang problema ngkabataan ay pawang may kagaanan lamang. Sa mga dayalog, naman, aymabuti at walang masasamang wikain ang nasambit ng mga tahuan. SaKabuuan , matagumpay na nailahad ang istoryang pampelikula ngkuwento.
M
ahusayang bawat bahagingginampanan ng mga tahuan at ito’y nagpatunay lamang sa pagigingmagaling na mamimili ng kinauukaluan sa Produksyon ng pelikula.Maganda ang pagganap sa ibat ibang aspetong kanilangginampanan at kinalagyan.Sa una, totoong batikan at pawang kagila-gilalasang pag-arte ng mga artista dahil sa nabuo agad sa aking isipan ang pael ngkanilang ginagampanan, sa paraang matapat at sa hailp na ang kanilang personalidad ang mangibabaw . Ikalawa, napunan nila ang pagganap ngmga bagay na hinihingi ng sitwasyon , at hindi nasobrahan ni nakulanganang mga manonood na tulad ko. Ikatlo, napahanga niya ang manunuringtulad ko sapagkat sa murang idad, ay mayroong malaking kapasidad angmga ito ng mag likha ng isang kilalang obra.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->