Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 13 Oktober 2011

De Krant Van Gouda, 13 Oktober 2011

Ratings:
(0)
|Views: 232|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant van Gouda, jaargang 7 - nummer 41 - 13 oktoberr 2011
De Krant van Gouda, jaargang 7 - nummer 41 - 13 oktoberr 2011

More info:

Published by: goudamediagroep on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
 jaargang 7 - nummer 41 - 13 oktober 2011
0309 2519
Gouda, stad van... De Goudse WafeltjesKemkes optiek, 75 jaar!Gouda pakt eerste punten op eigen veldCO2-neutraal wagenpark Van Dijk
Gouda net niet ‘Bestebinnenstad’, wel in top 3
Donderdag 6 oktober werd de uitslag bekendvan de tweejaarlijkse competitie rond de titel‘Beste Binnenstad’. In de categorie middelgro-te gemeenten streden Gouda, Hoogeveen enGoes om de titel. In Madurodam in Den Haagwerd de uitslag bekend gemaakt: voor de ja-ren 2011 tot 2013 mag Hoogeveen zich ‘BesteBinnenstad’ noemen.
Doorslaggevend voor de keuze is het feit datin Hoogeveen professioneel centrummanage-ment is ingevoerd en dat gemeente en onder-nemers daar nog nauwer samenwerken dan inGouda. “Als de jury had meegewogen hoe mooide binnenstad is, dan had Gouda de prijs metvlag en wimpel gewonnen”, zo bekende eenvooraanstaande vertegenwoordiger van Hooge-veen aan de delegatie uit Gouda. Het feit datGouda echter de komende twee jaar in de topdrie van ‘Beste Binnensteden’ staat, werd af-gelopen vrijdagavond gevierd met een feestjedat was georganiseerd door de gemeente,stadsmarketing Gouda en de S.O.G. als over-koepeling van binnenstadsondernemers. Ruimzestig voornamelijk ondernemers, een paar ambtenaren en raadsleden waren op het feestjeafgekomen, waar wethouder Hans van den Ak-ker en S.O.G.-voorzitter Gerard van Erk kortetoespraakjes hielden. Met een glas bubbeltjeswijn en een stuk taart werd rond 20.00 uur de bijeenkomst afgesloten.
Koningin Beatrixnaar Sint Jan
Hare Majesteit de Koningin opent op 22 no-vember in de Sint-Janskerk in Gouda de ten-toonstelling Schetsen van Schoonheid.
Aansluitend bezoekt ze de expositie in hetnaastgelegen museumgoudA, zo maakte hetmuseum dinsdag bekend. Het museum toont dezestiende-eeuwse ontwerptekeningen voor de befaamde Goudse Glazen, de gebrandschilder-de ramen van de Sint-Janskerk. De tekeningenzijn de afgelopen zeven jaar gerestaureerd ennu eenmalig, samen met de ramen in de kerk,te bezichtigen.De Goudse Volksdansgroep At va’ani is zater-dag 15 oktober te zien in het programma ‘Ik hou van Holland’ op RTL4. Tot grote verras-sing van de Demogroep van Volksdansgroep‘At va’ani’ uit Gouda kregen zij enige wekengeleden een uitnodiging aan dit programmamee te werken. Eén van de vragen voor dieavond betreft namelijk ‘folklore en volks-dans’. Tijdens de camerarepetities is geko-zen voor een vlotte dans uit Oost- Nederland.Deze dans is voor de uitzending in zijn geheelopgenomen en zal als een van de laatste itemsvan het programma worden uitgezonden.
De beste kwaliteiten de snelsteservice vanNederland!


Lapis Juweliers
Wijdstraat 162801 KC Gouda
0182 - 58 38 88
INKOOP GOUD
Direct contant geldvoor al uw goud
Goudprijs bereiktNIEUW RECORD!!!
 
tante
 !!
 4 1
 €
Per gram
Fi jn goud
NIEUWRECORDIN GOUDPRIJS! 
 4  5
Zie onze feesteli jke ad vertentie in deze krant
WIN EENELEKTRISCHESCOOTER
 Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00
 www.dupreemakelaars.nl
ZIE ONZE ADVERTENTIEOP DE ACHTERPAGINA!
At va’ani in ‘Ik hou van Holland’
Wethouder Hans van den Akker (links) sprak de in de trouwzaal van het stadhuis verzamelde aanwezigen toe.
Van Herk Makelaardij:
Zie pagina 10





Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den HaagTel.: 070-3636666Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaarvervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,broodmanden, diamant, briljant en horloges:Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
 
24 karaats goud
Record goudprijs
 
38,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
 Al 25 jaar een vertrouwd adres!
 
2
ADVERTENTIE
Nummer 41,13 oktober 2011Oplage:69.000 exemplaren
Prijzenincl.BTW/BPM,exclusief kostenrijklaarmaken,legesenverwijderingsbijdrage.Afgebeelde modellenkunnenafwijkenvanstandaardspecificaties.Vraag naaronze exacte voorwaarden.Diverse aanbiedingenzijngeldig opnieuwe voorraadauto’svoorzienvankenteken.
Gemiddeld brandstofverbruikenCO2-uitstoot:km/liter:van10,3-23,8;liter/100km:van9,7-4,2;CO2 gr/km:van110-232.
alphen
h.k.onnesweg26
| t
(0172)47 5641
bodegraven
europaweg1c
| t
(0172)6317 17
gouda
edisonstraat2
| t
(0182)51 2977
leiden
lammenschansweg128
| t
(071)5793800
uithoorn
sportlaan 17
| t
(0297)566977
waddinxveen
noordkade 16
| t
(0182)610170
woerden
wagenmakersweg1
| t
(0348)496060
Ford
Grand C-MAX
Titanium
Great Deals

Ford

24.995,-
Normaal vanaf € 28.595,-
 
-/- Inruilpremie 3.600,-
 
Diverse uitvoeringenkleuren en motoren
Diverse modelleninclusief:
Navigatie

van € 1.000,- Voor
€ 495,-
Diversemodelleninclusief:
Easy Driver Pack

van € 500,- Voor
€ 195,-
Bijvoorbeeld: 1.6 Ti-VCT 92kW/125pk
Meerprijs 3
e
zitrij € 800,-


Uitgerust met:
 



Meerprijs metaallak€700,-
20.995,-
Normaal vanaf 24.995,--/- Registratiekorting 1.500,--/- Inruilpremie 2.500,-
 
Ford
Focus

5-deurs 1.6-16V Ti-VCT 92Kw/125 pk

3
GEMEENTE / ACTUEEL
Vanaf 20 oktober staat de Goudse binnen-stad in het teken van De Goudse Wafeltjes,een spaaractie waarbij wordt ingehaaktop de komende winterevenementen.Bijeen groot aantal winkels krijgt de klant bijaankopen vanaf tien euro stickers (wafel-tjes).Hiermee kan worden gespaard voorentreekaartjes en abonnementen voor deGoudse ijsbaan die vanaf 16 december opde Markt is te vinden.Ook kan worden ge-spaard voor een entreebewijs voor de ten-toonstelling ‘Schetsen van Schoonheid’inmuseumgoudA.
Het DOEplatform is een onderdeel van deondernemerskoepel S.O.G., bestaat uit verte-genwoordigers uit alle winkelstraten en zorgtervoor dat er steeds meer gebeurt in de bin-nenstad. Zo is het DOEplatform verantwoor-delijk voor de jaarlijkse activiteiten op Valen-tijnsdag en sluit het zich aan bij evenementenals de Keramiekdagen en alle winterevene-menten. “Voorwaarde voor activiteiten vanhet DOEplatform is dat ze binnenstadsbreedworden gedragen. De spaaractie voorziet hier volledig in. De eerste serie aanmeldingenovertreft alle verwachtingen en inmiddelshebben al een kleine honderd winkeliershun deelname toegezegd. Zij komen uit alleverschillende straten en ook de variëteit inde soorten winkels is groot. De verwachtingis dat het aantal alleen maar zal toenemen,zodat het voor de bezoeker aan de binnenstadmakkelijk wordt om de spaarkaarten vol tekrijgen”, zo zegt Jaco de Vries, een van deinitiatiefnemers.
Hoe werkt de actie?
Alle deelnemende winkels zijn herkenbaar aan het ‘wafeltje’ in de etalage. Bij deze win-kels ontvangt de klant vanaf een bepaald be-drag een sticker (wafeltje) die moet wordengeplakt op de spaarkaart. Volle spaarkaartenkunnen worden ingeleverd in de Koek &Zopie tent naast ijsbaan. De looptijd van despaaractie is van 20 oktober tot en met zondag8 januari 2012. Volle spaarkaarten kunnenworden ingeleverd vanaf vrijdag 16 december.Eén volle spaarkaart geeft een gratis entree-kaartje voor de ijsbaan, twee volle spaarkaar-ten geven een gratis entreebewijs voor detentoonstelling ‘Schetsen van Schoonheid’en bij acht volle spaarkaarten krijgt men eengratis abonnement op de ijsbaan.
 De Goudse ijsbaan is vanaf 16 december weer op de Markt te vinden.
Gouda, stad van…De Goudse Wafeltjes
Jubileum Gouds VerzetsmuseumTassen gestolen
Verzetsmuseum Zuid-Holland vierde op11 oktober dat het vijfentwintig jaar geledende deuren officieel opende.De stichting werdhet jaar daarvoor al opgericht.
“Het museum heeft zich van een primair opde Tweede Wereldoorlog gericht museum ver- breed tot een organistie die nadrukkelijk men-senrechten, tolerantie en democratie centraalstelt”, vertelt directeur Cristan van Emden.In de afgelopen jaren hebben talloze mensenzich gebogen over de vraag hoe het verzetvan 1940 tot 1945 na de oorlog verzilverd konworden. Zo kwam in de loop der jaren aan deorde welke lessen er uit het verleden te trekkenzijn en men ging in op de vraag of er toekomstis voor vrede. Op dinsdag 11 oktober vierdehet museum zijn verjaardag met een tweetallezingen van Erik Somers (NIOD) en Peter van der Dungen (Vereniging van Vredesmu-sea). Een aantal van de lezingen van bekendesprekers zijn in een jubileumboek gebundeld.Aan het eind van de middag werd dit boek gepresenteerd. Pianiste Jacqueline van der Zeezorgde voor enkele muzikale intermezzo’s.In het jubileumjaar verzorgt Frits Bolkesteinop 27 oktober de Coornhertlezing in hetVerzetsmuseum. Zie voor meer informatiewww.verzetsmuseum-zh.nl. Als verrassingkwam aan het einde van het jubileumpro-gramma de burgemeester van Bodegraven.Als mysterie guest ridderde hij bestuurslidmevrouw Hakke tot de Orde van Oranje-Nassauvoor haar bewezen diensten.
Een 51-jarige vrouw uit Gouda is zondag 9 ok-tober even voor 23.00 uur op de Herenstraatmet geweld bestolen van haar tas.Een 84-ja-rige Goudse raakte maandag rond 18.50 uurhaar tas kwijt.
De 51-jarige vrouw liep op de Herenstraat (in derichting van de Constantijn Huygensstraat) toenzij een zwarte auto met vier jongens met een ge-tint uiterlijk passeerde. Halverwege de Heren-straat merkte ze dat er iemand op korte afstandachter haar liep. Omdat ze het niet vertrouwde isze haar man gaan bellen.Tijdens het bellen liepde Goudse in de richting van de winkels. Op datmoment werd haar handtas van haar schouder getrokken. De Goudse trok terug aan de tas,maar kreeg een duw waardoor ze viel. De dader is er met de tas vandoor gegaan in de richting vande auto die op de Herenstraat stond. Onbekendis waar de auto vervolgens naar toe is gereden.De politie doet onderzoek en verzoekt getuigenzich te melden via (0900) 8844. De tas van de84-jarige vrouw werd maandag gestolen. Dediefstal moet gebeurd zijn tussen de Sportlaan ende De la Reylaan. De vrouw zag plotseling dathaar tas uit haar fietstas was gestolen. Ook hier worden getuigen verzocht zich te melden via(0900) 8844.
Kopenviainternetisniksvoormijenikblijfnaardewinkelgaan.
Toelichting
Volgensdeskundigendoetdeconsumentovertienjaarten-minste25 procentvan zijnaankopen nietmeerindewinkelmaarviainternet.
Geefuwmeningop:www.dekrantvangouda.nlDe stelling vanvorige weekluidde:
OokNederland zou directeen vet-belastingopongezondvoedselmoeteninvoeren.
Stelling van de Week 
Eens23,2%Oneens68,8%Geenmening7,5%
Nummer 41,13 oktober 2011Oplage:69.000 exemplaren
 
Banketbakkerij
Herfst 
Lange Tiendeweg 41-43 • Tel. 0182-512593 • www.banketbakkerijherfst.nl
Apelslof 
 vol met verse Holandseapels amandelspijs en slagroom voor6 personen nu voor
 € 6.25
Slagroom truels
 
150 gram nu € 3.95
 Weekendaanbieding 
 weekaanbieding:
 Woensdag: Tompoucendag 
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 152801 HE Gouda0182-512505Veerlaan 18 a2851 BV Haastrecht0182- 501230 Tempeldijk 122811 PH Reeuwijk 0182-394656
www.brouwerdekoning.nl




 Directeur Cristan van Embden (links) krijgt het jubileumboek overhandigd.
 
4
ADVERTENTIE
Nummer 41,13 oktober 2011Oplage:69.000 exemplaren
 
 
 
    


 
          
60 WOONSPECIAALZAKEN, ONTELBARE WOONIDEEËN
ALEXANDRIUMWOONMALL.NL
Alexandrium Woonmall in Rotterdam is goed bereikbaar via de A20 afslag 16Pr. Alexander/Capelle a/d IJssel en met het OV trein & metro station Pr. Alexander
ZEVEN DAGEN OPEN
7 dagen woonwinkelen, 7 dagen woontrends, 7 dagenwooninspiratie. De woonmall is 7 dagen per week open.
  
        
             
    
  
      
   
 
                                                       
           
     
 
5
FAMILIE
Geert Kimpengaat detheatersin.Vanokto-bertot enmet decembergaat desuccesvolleromanschrijveruit Bodegraveninzesweek-endenoptheatertourneedoorNederlandenAntwerpen.Met DeKrant vanGoudablikt hijvooruit opdetour‘Dewettenvanhet leven’enbovendiengeeft OrganisatiebureauBlizEventsdriemaaltweekaartenwegaandewinnaarsvandeprijsvraagindezekrant.
“Deze theatertournee is een samensmelting vanalle wijsheden en inzichten uit mijn boeken dieik combineer met mijn theaterervaring die ik op-deed als regisseur”, vertelt Kimpen enthousiast.“Ik wil mijn lezingen naar een hoger level tillen.Vaak had ik te weinig tijd om alles te vertellen.Met deze vier uur durende seminar kan ik met de bezoekers aan de slag.” Na zijn succesvolle de- buut in 2004 van zijn boek De Kabbalist waar-van zo’n 100.000 exemplaren werden verkochtin vijftien landen, volgde in 2008 De Geheime Newton van zijn hand dat ook al aan zijn vijfdedruk toe is. Dit voorjaar kwam zijn langverwachteRachel, of het Mysterie van de Liefde uit dat zeer goed wordt ontvangen. Kimpen gaf al honderdenlezingen in binnen- en buitenland over zijn boe-ken. Nu gaat hij de grotere zalen en theaters in.
Interactief 
“Het grote verschil met de lezingen is, is dat ditheel interactief wordt. Lezingen waren hoofdza-kelijk mijn verhaal om naar te luisteren. De be-doeling is nu dat de mensen echt zelf aan de slaggaan. Ik geef praktische tools mee die je kunt toe- passen op wat je zelf belangrijk vindt in je leven.Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van jecarrière, liefde, financiën of op zelfontwikkeling.Vaak hebben we het gevoel dat we een speelbalzijn van dingen die ons overkomen. Als dingenfout gaan, denken we: ‘zo zal het leven wel in el-kaar zitten en daar moeten we ons aan overleve-ren’. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat we veelmeer grip kunnen krijgen op ons eigen bestaan.Het is mijn missie om dat praktisch toegankelijk te maken.”
Raad
“Op iedere weg, naar welk doel dan ook, kom je dezelfde valkuilen en obstakels tegen. Je gaatmet de tools aan de slag. Als het goed is, heb je aan het eind van het seminar je plan kant-en-klaar op papier. Dit routeplan dient als houvasten zorgt ervoor dat wanneer je obstakels tegen-komt dat je niet meteen lamgeslagen wordt.We lopen vaak in ons eentje te worstelen metallerlei obstakels en dikwijls zijn we de besteraadgevers voor anderen. Het is altijd makkelij-ker om je raad op iemand anders te projecteren.Door je raad met anderen te delen, help je nietalleen de ander, maar tegelijkertijd ook jezelf.Je zult schrikken van hoeveel kennis je zelf in huis hebt!” Zie voor meer informatie over de theatertour en over Geert Kimpen opwww.geertkimpen.com. Zie voor meer informa-tie over Geert Kimpens tour www.blizevents.com
 Door Bonnie van Doorn
Tekenen in en rond molen ’t Slot
De derde editie van Sketchcrawl Gouda vindtzaterdag 15 oktober plaats in en rond molen’t Slot en het Houtmansplantsoen in Gouda.Iedereen die van tekenen houdt is welkom;alle leeftijden en niveaus.Tussen 10.00 en17.00 uur worden de tekenaars met koffie enthee ontvangen bij de molen aan de Punt 17.
Tekenaars nemen zelf hun schetsboekje entekenspullen mee en zijn vrij om binnen en buiten aan de slag te gaan. “De molen biedtniet alleen een prachtig uitzicht, maar ook het interieur heeft interessante details diegetekend kunnen worden. Het naastgelegenHoutmansplantsoen kent vele schetswaardige plekjes. Het is gezellig en inspirerend omsamen op locatie te tekenen” vertellen Mo-nique en Loes, die de Sketchcrawl in Goudaorganiseren. Het is een gemoedelijk komen engaan van volwassenen en kinderen die zittente schetsen en ondertussen met elkaar ken-nis maken. Bovendien zetten veel deelnemershun werk na afloop op internet, samen met desketchcrawlers die op diezelfde dag op an-dere plaatsen over de hele wereld actief zijngeweest. Sketchcrawl is namelijk een inter-nationaal evenement dat iedere drie maandenop meer dan 55 locaties wordt gehouden. Opde blog http://sketchcrawlgouda.blogspot.com/staat alle informatie.
‘De wetten van hetleven’ in de praktijk
Nummer 41,13 oktober 2011Oplage:69.000 exemplaren
Nu 2e product voor de halve prijs!
 
Nu 2e product voor de halve pr
‘elk
seizoen
een
andere
smaak’
Prijzenzijngeldigt/m22oktober2011,zetfoutenvoorbehouden.
 13en1 4 o k to ber 18. 0 0- 1 9.0 0uur
 Laa ts te Happ y  Hour!
 7 %  kor t ing





Win kaartjes voor seminar
Geert Kimpen geeft drie maal twee kaartjes weg voor zijn theatertour in Amsterdam(30 oktober) of Rotterdam (13 november). Winnaars kunnen zelf kiezen. Beantwoord de vraag:
In welke stad zal Geert Kimpen zijn eerste seminar van De Wetten van het Leven gevenop 29 oktober?
Mail het antwoord samen met uw adresgegevens vóór 19 oktober naar redactie@dekrantvangouda.nl en wie weet bent u een van de gelukkigen!
Geert Kimpen Zaterdag kan iedereen in en rond de molen ‘t Slot komen tekenen.
De boekenplank Van Ineke Verkaaik
De stap van de Kinderboekenweek naar deMaand van de Geschiedenis is klein.Quatijdpad lopen ze bij de boekhandel in elkaarover.De afstand tussen de geschiedenis en de jeugd heeft de toekomst is generaties breed.
ZKH Prins Willem Alexander heeft het eersteexemplaar van De bosatlas van de geschie-denis van Nederland in ontvangst genomen.Geen boek om ‘s avonds op de rand van de prinsessenbedjes gezellig voor te lezen. Wéleen boek - óók voor de prins - om te bezitten!Die nieuwe bosatlas neemt u mee naar hetverleden vanaf de prehistorie - met haar ijstij-den en hunebedden - en eindigt in de modernetijd, met aandacht voor de koude oorlog, im-migratie en vredesmissies. Dit monumentalenaslagwerk met meer dan 1500 kaarten geeftde Nederlandse geschiedenis een ruimtelijkedimensie. Niet alleen voor Koninklijke Hoog-heden, óók voor u. Bent u ook niet groot ge-worden met Dé bosatlas... vroeger!
E
I
K
 € 99,95
DE BOSATLAS
VAN DE GESCHIEDENISVAN NEDERLAND

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->