Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P. Kende: Jézussal Többet Láthatsz

P. Kende: Jézussal Többet Láthatsz

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by Gyuri Khauth
Ján 6:64-ben azt mondja: vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Elejétől fogva tudta Jézus, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja Őt. Jézus látta a világot úgy, ahogy van. Látta a gondokat és nem állt meg. Ugyanazt a világot, amit te is, és én is.
„Miről beszélsz? Kétezer éve nem ilyen volt a világ!” A világ pont ilyen volt kétezer évvel ezelőtt is. Nem ugyanígy öltöztek, de nagyjából ennyi a különbség. A világ pont ilyen volt, az emberek épp ilyenek voltak. Jézus látta ezt és nem keseredett el, nem veszítette el az örömét, a hitét. Ő elejétől fogva tudta, hogy ki az, aki el fogja árulni Őt, és szolgált felé. Elejétől fogva a végéig. Nem vak volt, hanem járt Istennel hitben, szeretetben.
Látott. Ám nem csak azt látta, amit az ember lát, hanem látott többet is. Máté 3:16 amikor bemerítkezett, akkor látta a Sz.Sz-et. Ez azért bátorítja a szívemet, mert ha Ő Isten, akkor persze, hogy Ő többet is lát. Ugyanakkor ez azért is bátorító, mert ezt egy értelemben mi is megkaptuk, hogy láthatjuk a Sz.Sz-et.
Ján 6:64-ben azt mondja: vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Elejétől fogva tudta Jézus, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja Őt. Jézus látta a világot úgy, ahogy van. Látta a gondokat és nem állt meg. Ugyanazt a világot, amit te is, és én is.
„Miről beszélsz? Kétezer éve nem ilyen volt a világ!” A világ pont ilyen volt kétezer évvel ezelőtt is. Nem ugyanígy öltöztek, de nagyjából ennyi a különbség. A világ pont ilyen volt, az emberek épp ilyenek voltak. Jézus látta ezt és nem keseredett el, nem veszítette el az örömét, a hitét. Ő elejétől fogva tudta, hogy ki az, aki el fogja árulni Őt, és szolgált felé. Elejétől fogva a végéig. Nem vak volt, hanem járt Istennel hitben, szeretetben.
Látott. Ám nem csak azt látta, amit az ember lát, hanem látott többet is. Máté 3:16 amikor bemerítkezett, akkor látta a Sz.Sz-et. Ez azért bátorítja a szívemet, mert ha Ő Isten, akkor persze, hogy Ő többet is lát. Ugyanakkor ez azért is bátorító, mert ezt egy értelemben mi is megkaptuk, hogy láthatjuk a Sz.Sz-et.

More info:

Published by: Gyuri Khauth on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/23/2012

pdf

text

original

 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
P. Kende
Mit gondolsz? Sátán utál minket?
„Igen, és mi is őt.”
Persze, és ez így van rendjén. Addig vagyunk jól,amíg így van.Annyira hálás vagyok, hogy egy olyan gyülekezet tagja lehetek, amelyiknek nagyobb szíve van, mintamekkorák vagyunk, és ez fontos dolog a hitünkben. Mint amikor Jel 3:8-ban a philadelphiaigyülekezetnek azt mondja
: kevés erőd van, de
megtartottad az Én beszédeimet.
Nem mi vagyunk a legerősebbek, legnagyobbak, a legsze
bbek, a legprofibbak, de nagy szívünk van, ésabban több ember van, mint ahányan itt vagyunk
 –
ezért nyerünk lelkeket
 –
, abban több ország van,mint ahányba el tudunk menni
 –
ezért támogatunk missziókat
 –
, több város van, mint ahányat józanszámítás szerint el tudnánk érni. Ezért imádkozunk új gyülekezetekért Magyarországon. Ezért
nagyszerű itt lenni.
 Annyira megáldott, amit Laura mondott, hogy u
gyanaz a szemünk lehet, mint Jézusnak. Ez nagyszerű
üzenet. Krisztus itt élt közöttünk. Egy volt közülünk és eggyé lett közülünk. Látta azokat a dolgokat,amiket te látsz. Amikor látsz egy helyzetet, elkeseredsz rajta, és azt kérdezed, hogy hogyan lehet ilyen
szörnyű a világ, akkor
figyelj! Az Úr látta ezt, és nem keseredett el.Ján 6:64-ben azt mondja: vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. E
lejétől fogva tudta J
ézus,
hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja Őt. Jézus látta a világot úgy, ahogy van. Látta a
gondokat és nem állt meg. Ugyanazt a világot, amit te is, és én is.
„Miről beszélsz? Kétezer éve nem ilyen volt a világ!” A világ pont ilyen volt kétezer évvel ezelőtt is
.Nem ugyanígy öltöztek, de nagyjából ennyi a különbség. A világ pont ilyen volt, az emberek éppilyenek voltak. Jézus látta ezt és nem keser
edett el, nem veszítette el az örömét, a hitét. Ő elejétől
fogva tudta, hogy ki az, aki el
fogja árulni Őt, és szolgált
 
felé. Elejétől fogva a végéig.
Nem vak volt,hanem járt Istennel hitben, szeretetben.Látott. Ám nem csak azt látta, amit az ember lát, hanem látott többet is. Máté 3:16 amikorbemerítkezett, akkor látta a Sz.Sz-et. Ez azért bá
torítja a szívemet, mert ha Ő Isten, akkor
persze,
hogy Ő többet is lát. U
gyanakkor ez azért is bátorító, mert ezt egy értelemben mi is megkaptuk, hogyláthatjuk a Sz.Sz-et.Ezt úgy értem, hogy felismerhetem a Sz.Sz-et egy másik emberben. Ismered-e azt, amikor beülsz avonatban egy kupéba, ott ül egy vadidegen ember,
és tudjátok egymásról, hogy hívők vagytok
?Tudjuk egymásról és így kezdünk beszélgetni.Egy értelemben látjuk a Szellemet, és ez nagyon bátorító. Itt élünk, látunk, ugyanazt, amit mások, detöb
bet is látunk. Márk 2:5 Jézus látván az ő hitüket. Hogyan látod a hitet? Hogyan látjuk a hitet?
Látjuk a hitet; látjuk a hitnek a cselekedeteit, látjuk a szolgálatot; látjuk az örömöt, amikor nem lennerá ok. Látjuk a hitet, amikor látunk egy testvért és valami többet.Amikor Nátánael Jézushoz jött, akkor Ján 1:47-ben Jézus azt mondta neki: láttalak téged imádni,láttam, amikor a fügefa alatt voltál. Ez az ima, az imádat helye volt. Ez annyira bátorító. Amikorimádkozol, amikor imádod az Urat, akkor az nem
olyasvalami, ami elkerülné az Ő figyelmét. Annyira
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
 jó belegondolni, hogy mi az, amit Jézus látott, és mi az, amit Isten lát. Ő látja a te imádatodat, és
gyönyörködik abban.Amikor Mária megkente Jézust Márk 14-ben, akkor ott volt Júdás és a tanítványok. Júdás nem látta azimádatot. Ott volt Mária, imádta Jézust, de Júdás nem látta ezt. Jézus azonban látta. Legyen szemederre, hogy lásd az imádatnak az értékét. Azért,
mert könnyen lehetünk hívők, és közönségesnek
tekintjük azt, ami csodálatos.Egy példa. Egy
hívő tesz egy nagyon apró lépést, és mi azt mondjuk: ennél többet vártam volna. Jézus
viszont felismerte az imádatot, és azt mondt
a, hogy az gyönyörű, az drága, ez fontos, ez jelentős. M
ia mi szívünkben tanuljuk ezt.Sokszor mondjuk, hogy fontos a közösség. Van internet-közvetítésünk, de az nem helyettesíti aközösséget. A közösségben, ahogy imádunk, tanulom felismerni az imádatot a testvéremben, éslehet, hogy felismerem azt is, amikor nem igazi a dolog. Tanulok róla. Látjuk azt, tanuljuk felismerni,tanuljuk látni, tanulunk örvendezni benne. Ezért beszélünk a biblia-tanulmányainkról házról-házra.Fontos, hogy többet lássunk, mint amit látunk, hogy merjünk szellemmel felismerni dolgokat. Ezdrága a szívünkben és a szemünkben.Ján 13:1 Jézus tudván, hogy eljött az óra
, amikor elárulják Őt
. Aztán Ján 18:4-ben amikor jönnek Érte,akkor tudja
, látja, hogy itt az idő:
 
Ján 18:4a
 
Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő vala
 
Itt a „tudni” szó ugyanaz, mint a látni: eid
o vagy
oida a görögben. Erről a szóról beszélek végig. Jézuslátta, Jézus tudta, Jézus felismerte az időket, az alkalmakat. Ez olyan
valami, ami nekünk is meglehet.Minek van itt az ideje, például most?
Sátán gyűlöl minket, szeretné elvenni az örömünket, l
átja alendületet az életünkben. M
együnk előre az Úrral, keressük Őt, hiszünk Benne. Bibliaiskolába járunk –
a vizsgák ellenére
 –
, és járunk az Úrral. Az ellenség sze
retne megrabolni az örömünktől.
 Minek van itt az ideje? Annak van itt az ideje, hogy imádkozzunk, hogy komolyan vegyük. Sokan
betegek, sokan ki vannak hívva a hitükben. Imádkozzunk egymásért! Ha nem tudsz senkiről, akinek
szüksége van az imádra, akkor keresd az imacsoportot: kiért imádkozzak? Ennek van itt az ideje, ésannak, hogy örvendezzünk, és annak, hogy
előremenjünk a hitünkben.
Nem annak, hogyvisszahúzódjunk, nem annak, hogy leálljunk, hanem hogy merjünk lépni, merjünk bízni.Jézus felismerte, látta, amikor a tanítványai a szívükben zúgolódtak, elégedetlenek voltak, amikormegbotránkoztak a szívükben. Ján 6:61 ne gondold, hogy amikor ki vagy hívva, amikor meg vagypróbálva, akkor az elkerüli az Úr figyelmét. Ne gondold, hogy az
nem jelentős Őneki, ne gondold,hogy azt Ő nem látja, hogy az nem fontos Neki. Ő tudja azt, és beszélt a tanítvá
nyaihoz. Amikor látta,hogy zúgolódnak a szívükben, amikor látta, hogy tipródnak a szívükben, hogy nem tudnak mihezkezdeni, hogy zavarban vannak azzal, ami történt, akkor beszélt hozzájuk, b
átorította őket és kihívtaőket. Azt mondta: menjünk tovább.
 Ján
13:3 Jézus tudva, hogy az Atya mindent az Ő kezébe adott, és hogy Ő
 
Istentől jött és Istenhez
megy. Jézus látta ezt, tudta ezt, felismerte
ezt. Mi ez? Jézus uralkodó. Ő a Király. Szeretjük
ezténekelni. Hisszük-
e, hogy Ő az Úr, Ő a Király, Jézus az uralkod
ó?
Jézus felismerte ezt, mielőtt ment a
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
keresztre, mielőtt megalázták volna, mielőtt megtörték
 
volna, mielőtt gyötörték volna, és mielőttMagára maradt volna, és mielőtt végleg elutasították volna, és mielőtt megölték volna. Jézus látta,
tudta, hogy az Atya mindent a hatalmába a
dott Őneki.
 Jézus tudta, de nekünk sokszor kételyünk van ezzel, pedig Fil 2:9-10 az Isten is adott Neki olyan nevet,amelyre minden térd
 –
mennyeiek, földiek és föld alatt valók, az angyalok
, Sátán és az ő
démonai
 –
 meghajol.
Minden
térd meghajol Őelőtte.
Miért? Mert Jézus Krisztu
s Úr az Atya Isten dicsőségére.
 
Mennyire nagyszerű ez. Ő a Király! Merjünk imádkozni Őhozzá! Merjünk bízni
benne! Merjünk
Őhozzá fordulni. Merjünk
többet látni, mint ami nyilvánvaló, mert ezt ma nem látjuk. A politika nemezt mondja. A pénz a világban nem ezt mondja.
„A p
énz beszél, a többi mind csak ugatás.
Jelentéktelen.” N
em így van!
Jézus Kriszt
us Úr az Atya Isten dicsőségére!
Halleluja.Jézus látott és ezért szólt is. Jézus beszélt is, mivel látott. Márk 4:18 hívja a tanítványait. Azt mondja
Simonnak és Andrásnak: gyertek, kövessetek Engem! Mát 9:9 ül Máté a jövedelmező asztalánál és
Jézus azt mondja: gyere Velem! Ez nekünk is szól. Miért? Mert Jézus hív minket. Azt mondja neked: tekövess Engem! Ján 21:22
ne törődj a többiekkel, te kövess Engem!
 
Annyira könnyen nézhetném így: „A másik ember mennyivel nagyszerűbb, mint én. Miért van ez így?Megint másnak annyival nagyszerűbb ajándéka van, mint nekem. Uram, miért van ez így? Amazt meg
annyira szereted, engem miért nem szeretsz annyira? Megint mást annyira megáldottál, engem miértnem? Miért van ez, Uram? Ez így nin
cs rendjén!” Jézus azt mondja: „M
i az neked? Te gyere, és kövess
Engem!”
 Jézus hív minket és azt mondja: kövess Engem! Miért? Mert Jézus lát minket. Nem számít, hol vagy.
Nem számít, hova bújsz. Nem számít, mit szégyellsz. Nem számít, mitől félsz. Nem számít, meddigmenekülsz. Ha a hajnal szárnyaira kelsz, az sem számít. Felülsz egy repülőre, nem számít. Ha a
pokolban veted meg az ágyadat, ha elbuksz nagyon
 –
kábítószeres leszel, a pokolban veted az ágyad,ne menj arra, és ne m
enekülj az Úr elől egyáltalán –, de Ő lát téged
úgy, ahogy vagy. Nyilvánvaló aszámára, hogy hol vagy, és hív téged.Luk 19:5 Zákeus fönt ül a szederfán
. Az egy nagyszerű hely.
Jézus azonban
látja őt alegvalószínűtlenebb helyen. Jézus látja őt, és nyilvánvaló előtte, hogy szüksége van Rá, és hívja őt:
gyere Velem. Nem számít, milyen messze vagy, Jézus mindig ugyanazt mondja neked: te gyere, éskövess Engem!Nem arról szól, hogy mekkora lépéseket teszel, hanem az számít, h
ogy lépsz, hogy mész Ővele. A
z Úr
válaszol arra. Azért vár az Úr, hogy kegyelmes legyen. Jak 4:8 közeledjetek Istenhez, és Ő is közeledni
fog hozzátok. Isten hív b
ennünket és azt mondja nekünk: „H
é, te ott a fán! Hé, te ott a
szégyenedben! Hé, te ott a félelmedben! Hé, te ott a zűrzavarodban! Hé, te, aki elbújtál a sufniban!Hé, te, aki elbújtál a sok teendőd közé! Hé, te, aki elbújtál a haragodba! Gyere, és kövess Engem!”
Erre hív bennünket.Nem csak ez, hanem Jé
zus törődik. Ján 11:33 Jézust mélyen megérintette az emberek fájdalma. Nemtudott úgy elmenni mellette, hogy ne érezte volna, hogy ne lett volna Neki jelentős. Amikor úgyérzed, hogy Isten nem törődik veled, hogy nem jelentős
Neki az, amin keresztülmész, akkor az egyhazugság, az egy kivetítés. Nézd meg az Igét! Jézust megrázta ez, amikor gyászoltak, az megérintette
Őt.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->