Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bartha A., P. Kende: A Közösség Ismertetőjelei

Bartha A., P. Kende: A Közösség Ismertetőjelei

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Gyuri Khauth
Jak 3:2 sokan – mindannyian – sokféleképpen botlunk. Ez a valóság. Van bukás a hívők életében. Ez a vers nem arról szól, hogy nincs. Csak pár verssel visszább azt olvassuk: ha azt hazudod, hogy nincs bűn benned, akkor megcsalod magad.
Aztán ugyanez az ember, aki mutogat, elfelejti az 1Ján 1:9-et. Ez a gyönyörű lehetősége a helyreállásunknak, a felpattanásunknak. Amikor valaki elbukik és helyreállt, akkor miután helyreállt, ugyanolyan a kapcsolata az Úrral, mintha soha el nem bukott volna. Teljes tisztaság, teljes szabadság. Mit értünk ezen? Az az ember elfelejt valami fontosat, a bukásunknak a szomorú valóságát, a helyreállásunk nagyszerű lehetőségét, és még egyet: 1Ján 1:3 elfelejti, hogy ez az egész levél a közösségről íródott. Az egész közösségről.
Jak 3:2 sokan – mindannyian – sokféleképpen botlunk. Ez a valóság. Van bukás a hívők életében. Ez a vers nem arról szól, hogy nincs. Csak pár verssel visszább azt olvassuk: ha azt hazudod, hogy nincs bűn benned, akkor megcsalod magad.
Aztán ugyanez az ember, aki mutogat, elfelejti az 1Ján 1:9-et. Ez a gyönyörű lehetősége a helyreállásunknak, a felpattanásunknak. Amikor valaki elbukik és helyreállt, akkor miután helyreállt, ugyanolyan a kapcsolata az Úrral, mintha soha el nem bukott volna. Teljes tisztaság, teljes szabadság. Mit értünk ezen? Az az ember elfelejt valami fontosat, a bukásunknak a szomorú valóságát, a helyreállásunk nagyszerű lehetőségét, és még egyet: 1Ján 1:3 elfelejti, hogy ez az egész levél a közösségről íródott. Az egész közösségről.

More info:

Published by: Gyuri Khauth on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2012

pdf

text

original

 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
Bartha Attila
Ajtókról szeretnék beszélni.
Ján 10:7
Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknakajtaja.
1Kor 16:9
 
Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.
 
Jel 3:8
Tudom
a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat),hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
 
Jel 4:1
 
Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó,
amelyet mint egy
velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jöjj fel ide…
 Egy rövid történet. Régebben kosárlabdáztam. Védekeztem, amikor támadt a másik csapat.Védekezés közben véletlenül rácsaptam az ellenfél kezére. A kosárlabda szabályai szerint ezszabálytalanság, megáll a játék és kiteszik oldalra a labdát. Miután rácsaptam, nem védekeztemtovább, hanem hagytam az embert, így könnyedén bedobta a kosarat, mert a bíró nem sípolt. Akkormegtanultam azt, hogy a játék addig tart, amíg a bíró nem sípol.Ján 10:7 Jézus azt mondja: Én vagyok a juhok ajtaja, Én vagyok az ajtó az üdvösséghez. Ján 14:6 senkisem mehet az Atyához, hanem csak Énáltalam. Viszont azt is látjuk, hogy az ördögnek van egymunkája, ami az üdvösség ellen szól, hogy megakadályozza az embereket, hogy megismerhessék azUrat. Ján 10:8-
ban azt mondja: aki Előttem jött, az nem Én
voltam, hanem rabló és tolvaj.Aztán 1Kor 16-ban azt olvassuk, hogy egy nagy ajtó nyittatott meg a szolgálatra számomra, hatalmasajtó, de az ellenség i
s sok. Apcsel 19:20 Isten Igéje hatalmasan növekedett és erőt vett. Aztán háromverssel később azt olvassuk, hogy nem csekély háborúság támadt a hívők ellen. L
átjuk akörülményeinkben a nehézségeket
 –
amik állandóan ott vannak
 –
, aztán Jel 3 azt látjuk, hogy Istennyitott egy ajtót, de látjuk a saját képtelenségünket, gyengeségünket. Isten viszont azt mondja, menjtovább, mert ezt az ajtót senki be nem zárhatja.Látjuk azt, hogy az üdvösség ellen is van az ördögnek egy munkája. Látjuk azt, hogy akörülményeinkben vannak nagyon nagy támadások, és látjuk azt, hogy a személyes életünkbennagyon nagy gyengeségek vannak, de mi az, amit mindenegyes helyen látunk? Azt5, hogy menjtovább, mert senki be nem csukhatja azt az ajtót.
„Menj tovább, mert ha egy ember Énho
zzám akar jönni, senki nem állíthatja meg, hogy megtérjen.Menj tovább, mert ha azt hiszed, hogy a körülményeid megállíthatnak, Én nagyobb vagyok akörülményeidnél. Tudom, hogy gyenge vagy, de azt az ajtót, amit Én nyitottam, senki be nemzárhatja.
Isten munkájában, a körülményeinkben és a személyes életedben hatalmas ajtóknyittattak, és ezzel párhuzamosan hatalmas az ellenállás is.Viszont a negyedik ajtónál
nincsen ellenség, és ez a végső ajtó. Ez az
, amikor meglátjuk az Urat. Ez az,amikor a bíró sípolni fog, amikor az igaz Bíró megfújja a trombitáját, a
mikor minden egyes hívő ott állmajd a mennyben. Mi lesz az, amit meglátsz elsőre a mennyben, amikor odakerülsz
? Jel 4:2-3 látom,hogy ott van a királyi szék és fölötte a szivárvány.
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
Az első dolog
az, amit meglátsz a mennyben, hogy Isten teljesen megbocsájtott neked. A szivárvány amegbocsátásnak a jelképe. Nincs kárhoztatás többé
. Ő ül a trónon. „N
ekem adatott minden hatalomégen és mennyen.
 
Jézus uralkodik az életedben. Ez a kettő: a szeretet és a hatalom. A bűnöd nem
tud megállítani többé. Az ellenség nem tud megállítani többé.Hós 11:3 Én a szeretetnek a kötelékével vontalak téged. Éne 8:7 az Én szerelmemet sok víz semolthatja meg. Ésa 43:24-25 bár vétkeztél ellenem, de Én vagyok az, Aki megbocsájtok neked éseltörlöm az álnokságaidat. Jer 31:34 nem
emlékezem meg többé a bűneidről.
Aztán: Én vagyok ahatalmas, h
arcolni fognak ellened Jeremiás, de nem fognak győzni, mert Én, az Úr
, veled vagyok, Jer1:19. A gyülekezet
ellen lesz harc, Mát 16:18, de a pokol erői nem vesznek diadalmat a gyülekezeten.
 
Róma 8:31b
Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?Egyet mond Isten
 –
2Móz 14:13-14
 –
, csak maradj veszteg, és nézd az Úr szabadítását. Ésa 40:31 mertakik az Úrban bíznak, erejük megújul. Nincs senki, aki megállíthat téged. Ján 16:33 ne háborogjék a
lelketek, mert Én meggyőztem a világot. Nagyobb az, Aki benned
van. Egy dolog tud megállítani
 –
Ján8:44, 2Kor 4:4, Jel 12:10
 –
, a Sátán elhiteti, hogy vége. Azonban nincs vége, mert az ajtót nem tudjabecsukni. Csak te tudod föladni. N
em lehet becsukni az ajtót, ami nyittatott előtted.
 
P. Kende
Mennyire jó, hogy bárki bejöhet, a legegyszerűbb ember is itt ül
het, és kaphat valamit azÚrtól, és nincs az az agyontanult ember, aki ne ka
phatna valamit Istentől szintén.
Az egyetlenakadályunk a büszke szív. Nagy
szerű, hogy együtt lehetünk, valamennyien várhatunk Tőle egyegyszerű szívvel, hálával, és Isten ad nekünk.
 Mennyire jó az, hogy nincs köze a pénzhez. Brassóban hallottam egy jó felajánlást. Valaki aztmondta:
„M
ilyen lenne, ha pénzért kapnánk az üzenetet? Megszámolnánk. Ha kevés, akkor
egy rosszabb üzenet lenne. Akkor kicsit törvénykezőbb lenne, kicsit unalmasabb lenne, kicsit
szárazabb lenne, mert nem volt elég a pénz. Viszont ha
sok pénz gyűlne, akkor nagyszerűüzenet jönne.” Fura kimondani is. :
-) Isten szól hozzánk. Ha egyetlen forint sem kerül afelajánlásba, akkor is Isten szól hozzánk.Mennyire jó gondolat, hogy nincs vége, amíg a bíró nem sípol. Nincs vége, amíg meg nem fújja asípot. Addig tart a játszma. Ne írd le magad! Ne mondd, hogy vége! Ne mondd: annyira elrontottam,hogy nem tudok tovább menni. Ne mondd, hogy annyira fáj, hogy mostmár nem lehet továbbmenni.Ne mondd: nem tudok megbocsájtani; mert nem igaz. Nem igaz. L
ehet továbbmenni. Van jövőnk
Istennel. Fel lehet állni és meg lehet bocsájtani. Lehet hálát adni, és lehet élni egy új helyzetben, mégha nehezebb is. Ámen.1Ján 2
 –
van itt egy érdekes szakasz.
1Ján 2:3
 
És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő pa
rancsolatait megtartjuk.
Ezt a verset nagyon kedvelik, akik szeretnék a törvényt rányomni a hívőkre. A
rról tudjuk meg, hogy 
megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
Ennek van súlya, van valósága, de nem egy
törvénykező vers. Nem azt mondja, hogy
akkor felelsz meg Istennek, ha megtartod, hanem fordítva:
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.huha i
smerjük Őt, akkor annak van
következménye az életünkben. Ez az, hog
y járni akarunk az Ő
akaratában, akkor ez ott van a szívünkben.
Ha valaki felteszi: „Megtartod az Ő parancsolatait?”, a
kkor az
első kérdésünk az: ki vagy te ember,
hogy ítélsz? Ezen túlmenve: nem lehetne várni addig, amíg az Úr majd eljön és megadja mindenkinekazt, ami jár? Még ezen is túlmenve: megtartod-
e az Ő parancsolatait
?
Itt a kérdés: bűntelenül
tökéletes vagy-e? Ebben van egy hiba. A hiba az, hogy az ember nem olvasta el az
előtte és az utánalévő részt.
 Nemrég beszéltünk 1Ján 1-
ről, a helyreállásról (
20110918 DE PKende Hatalmunk a bun felett). Van
egy nagyszerű eszközün
k, csak használni kellene. Ha valaki azt mondja, hogy ez arról szól, hogy vagytökéletes vagy, vagy nem vagy keresztény, akkor elfelejti 1Ján 1:8-at. Abban ott van a bukásunkszomorú valósága, ami nem vicces, nem könnyed, nem vesszük félvállról.Jak 3:2 sokan
 –
mindannyian
 –
 
sokféleképpen botlunk. Ez a valóság. Van bukás a hívők életében. Ez a
vers nem arról szól, hogy nincs. Csak pár verssel visszább azt olvassuk: ha azt hazudod, hogy nincs
bűn benned, akkor megcsalod magad.
 Aztán ugyanez az ember, aki mutogat, elfelejti az 1Ján 1:9-
et. Ez a gyönyörű lehetősége a
helyreállásunknak, a felpattanásunknak. Amikor valaki elbukik és helyreállt, akkor miután helyreállt,ugyanolyan a kapcsolata az Úrral, mintha soha el nem bukott volna. Teljes tisztaság, teljes szabadság.Mit értünk ezen? Az az ember elfelejt valami fontosat, a bukásunknak a szomorú valóságát, ahelyr
eállásunk nagyszerű lehetőségét, és még egyet:
1Ján 1:3 elfelejti, hogy ez az egész levél a
közösségről íródott. Az egész közösségről.
 Nem csak akármil
yen közösségről, hanem 1Ján 1:3b a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a
Jézus Krisztussal van.
Persze, a közösségem a mellettem lévővel van, persze, a közösségem máshívőkkel van, de a közösségem –
amit itt igazán megélünk
 –
, az Jézus Krisztussal és az Atyával van. Eznagyon fontos, mert olyan érdekesen vagyunk megcsinálva. Vágyunk arra, hogy legyen kapcsolatunkmásokkal. Annyira vágyunk rá, hogy akár hajlandóak vagyunk megalkudni valami nem tisztakapcsolatban is.Ezért figyelmeztetjük a gyerekeinket. Ha tizenéves vagy, akkor ez fontos üzenet neked. Péld 1:10-18figyelmezteti a fiát.
Péld 1:10
 
Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket.
 Ne menj velük! Van egyfajta piszkos bajtársiasság közö
ttük. Van egyfajta egészségtelen „közösség”brigantikkal, gazemberekkel, mert ez itt erről szól. Ezek aljas emberek. „Legyen egységünk abban,hogy megtámadunk valakit. Legyen közösségünk abban, hogy gyűlölünk valakit. Legyen közösségünk
valami negatívban.
Legyen közösségünk abban, hogy megfúrjuk őt egy érdekszövetségben.Támadjunk meg valakit a munkahelyen vagy máshol.” Annyira vágyunk, hogy valakivel közel legyünk,
hogy hajlandóak vagyunk még ebbe is belemenni, ami idiótaság.
Péld 1:18
Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek;
Azt hiszik, hogy ők a m
ásik embert támadják. A kritikus ember azt hiszi, hogy
ő
a másikat teszi tönkre,
de a mérge igazán a saját lelkét teszi tönkre először. Ne legyél társ ebben! Ne legyél együtt ebben.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->