Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh Bat Ne Hoan - HT Chanh Lac Dich

Kinh Bat Ne Hoan - HT Chanh Lac Dich

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by phapthihoi
Pháp Âm, Pháp Thí Hội, Đại Tạng Kinh Bắc Tông, Kinh Bat Ne Hoan - HT Chanh Lac Dich
Pháp Âm, Pháp Thí Hội, Đại Tạng Kinh Bắc Tông, Kinh Bat Ne Hoan - HT Chanh Lac Dich

More info:

Published by: phapthihoi on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2011

pdf

text

original

 
KINH BÁT NÊ HOÀNHán dịch: Không có ghi tên người dịch.Phụ lục sách của Ðông Tấn.Việt dịch: HT.Chánh Lạc--- o0o ---
 Nguồnwww.quangduc.comChuyển sang ebook 11 – 8 - 2009 Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org 
Mục Lục
 Quyển Thượng Nghe như vầy: –Một thời Phật du hóa tại núi Diêu, thành Vương Xá, cùng đông đủ chúngÐại Tỳ kheo 1.250 người.Bấy giờ Vua A Xà Thế nước Ma Kiệt, cùng nước Việt Kỳ không hòa thuận,quần thần nghị luận rằng: –Nước Việt - Kỳ tư thị giàu có, nhân dân đông đúc, đất đai phì nhiêu, sảnsanh ra nhiều châu báu, không chịu thần phục ta, vậy hãy đem binh chinh phạt nước ấy.Trong nước ấy có một đại hiền thần tên là Vũ Xá, vốn dòng dõi Phạm Chí. Nhà vua ra lệnh ông đến cuối đầu lạy dưới chân Ðức Phật. Kính hỏi thăm tintức về thân thể Ngài có khỏe mạnh khinh an, đi lại có sức lực chăng? Ðứchóa có dễ dàng chăng? và thưa rằng: “ Vua A Xà Thế cùng nước Việt Kỳ cósự hiềm khích, chúng thần nghị luận muốn đem quân sang công phạt nướcấy, cúi mong Ðức Chúng Hựu có lời gì dạy bảo chăng?”.
 
Ông Ðại thần vâng lệnh nhà vua, liền chuẩn bị năm trăm cổ xe, 2.000 ngườiđi bộ, 2.000 người cỡi ngựa, đến núi Diêu, tới con đường nhỏ liền xuống xeđi bộ, đến gặp Ðức Phật, ông rất hoan hỷ, sắc mặt cung kính, phấn khởi, váichào, quì dài thưa rằng: –Vua A Xà Thế nước Ma Kiệt, bảo con đến cúi đầu lạy dưới chân Ðức Phật,cung kính hỏi thăm sức khỏe Ngài, trong người có khỏe mạnh khinh an, đilại có sức lực chăng? Ðức hóa có dễ dàng chăng?Ðức Phật đáp: –Lành thay! Nhà vua, quốc dân cùng ông đều bình an chứ.Vũ Xá thưa: –Nhà vua cùng nước Việt Kỳ có điều hiềm khích. Chúng thần nghị luậnrằng: “Do vì nước ấy tự thị nước giàu, dân đông, đất đai phì nhiêu, sản sanhra nhiều trân bảo, không chịu thuần phục nước ta, cho nên muốn đem quânsang chinh phạt. Cúi mong Ðức Phật dạy bảo”.Ðức Phật trả lời Ðại thần: –Ngày xưa, một thời ta từng du hóa ở nước Việt Kỳ, dừng chân ở trong nhàcủa Táo Thần. Ta thấy dân nước ấy đều ra lệnh cẩn mật. Khi ấy ta liền nói bảy pháp trị nước, là con đường không nguy hiểm, nếu ai thực hành thì ngàycàng hưng thịnh, không hề suy tồn.Ðại thần liền chắp tay thưa rằng: –Con muốn được nghe bảy pháp ấy, và thi hành như thế nào?Ðức Phật dạy: –Hãy lắng nghe cho kỹ!Thưa rằng: –Con xin thọ giáo.
 
Khi ấy hiền già A Nan đứng ở phía sau quạt Phật, Ðức Phật bảo tôn giả A Nan: –Ngươi có nghe người nước Việt-Kỳ thường cùng nhau tụ hội, để giảng luậnchính sự, sửa sang, phòng bị để tự phòng thủ chăng?Thưa rằng: –Con có nghe người nước họ thường cùng nhau tụ hội để giảng luận chínhsự, sửa sang phòng bị để tự phòng thủ.Ðức Phật dạy: –Nếu như vậy thì nước ấy không thể suy thối. –Ngươi có nghe nước Việt-Kỳ, Vua tôi thường hòa thuận, quan lại trunglương giúp đỡ lẫn nhau chăng?Thưa rằng: –Con có nghe Vua tôi nước ấy thường hòa thuận, quan lại trung lương, giúpđỡ lẫn nhau. –Ngươi có nghe dân nước Việt Kỳ cùng nhau tôn trọng pháp luật, khôngchấp chặt, không vọng cầu, không dám làm điều lỗi lầm chăng?Thưa rằng: –Con nghe nước ấy tôn trọng luật pháp, không chấp chặt, không vọng cầu,không dám làm điều lỗi lầm. –Ngươi có nghe dân nước Việt-Kỳ kính cẩn lễ hóa, nam nữ sống riêng biệt,lớn nhỏ kính nhường lẫn nhau chăng?Thưa rằng: –Con có nghe dân nước Việt-Kỳ kính cẩn lễ hóa, nam nữ sống riêng biệt,lớn nhỏ kính nhường lẫn nhau.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->