Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
XX - Gramatica limbii engleze

XX - Gramatica limbii engleze

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,752|Likes:
Published by api-3763451
Gramatica limbii engleze
Gramatica limbii engleze

More info:

Published by: api-3763451 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

SUCCES IN INVATAREA LIMBII ENGLEZE !
<titlu>Gramatica limbii engleze,pentru uz\ue003colar </titlu>

Autori:
Georgiana G\ue026\ue017\ue026\ue028eanu
Ecaterina Comi\ue024el
Editura didactic\ue026\ue000\ue024i pedagogic\ue026 \u2013 Bucure\ue024ti
1982

<coperta I>

Sanda Retinschi - asistent universitar
Referen\ue028i: Alexandra Vasiliu - profesoar\ue026
Anca Iliescu - profesoar\ue026

</coperta I>
Contribu\ue028ia autoarelor la elaborarea lucr\ue026rii a fost urm\ue026toarea:
G. G\ue026\ue017\ue026\ue028eanu: cap. I.O.; 1-2.3; 3.1.-3.6; 7-10; II.0; 43; 18; 19; 22; 23; III.0.; 24-26.
E. Comi\ue024el: cap. 2.4.-2.5; 3.7.-3.10; 4-6; 11; 12; 14-17; 20; 21.
Redactor: Simona Bosetti
Tehnoredactor: Constantina Velcovici
Coperta: Ion Hacik
Pag. 003
<titlu>CUV\u00ceNT \u00ceNAINTE </titlu>
Lucrarea de fa\ue028\ue026 a fost conceput\ue026 ca un material de referin\ue028\ue026 pentru elevi, profesori\ue024i alte categorii de
persoane interesate de studiul limbii engleze.

\u00een tratarea problemelor, s-a avut \u00een vedere modul \u00een care acestea sunt prezentate \u00een majoritatea manualelor\ue024i gramaticilor de limb\ue026 englez\ue026 din\ue028ara noastr\ue026. Au fost de asemenea \u00een aten\ue028ia autorilor progresele \u00eenregistrate \u00een analiza fenomenului lingvistic \u00een general, nu numai \u00een Rom\u00e2nia, dar\ue024i \u00een\ue028\ue026rile unde se vorbe\ue024te limba englez\ue026, precum\ue024i caracteristica limbii engleze contemporane de a aplica regulile flexibil\ue024i nuan\ue028at, \u00een func\ue028ie de scopul comunic\ue026rii, de interlocutor (limbaj oficial sau familiar)\ue024i de aspectul limbii (scris sau oral).

Lu\u00e2nd \u00een considera\ue028ie toate aceste aspecte, Gramatica limbii engleze pentru uz\ue024colar prezint\ue026
fenomenele gramaticale \u00een mod descriptiv.

\u00cen cadrul p\ue026\ue01c\ue028ii I, Morfologia, sunt studiate regulile privitoare la forma cuvintelor. Aceast\ue026 prim\ue026 parte este considerat\ue026 ca deosebit de important\ue026 pentru cel care studiaz\ue026 limba englez\ue026, deoarece primul lucru care se \u00eenva\ue028\ue026 \u00een gramatica unei limbi str\ue026ine este cum se formeaz\ue026 categoriile gramaticale de baz\ue026: timpurile verbului, pluralul substantivelor, compara\ue028ia adjectivelor etc.

Partea a II-a\ue024i partea a III-a, Sintaxa propozi\ue028iei\ue024i Sintaxa frazei, cuprind regulile privitoare la \u00eembinarea cuvintelor \u00een propozi\ue028ii\ue024i a propozi\ue028iilor \u00een fraze. Aceast\ue026 parte este considerat\ue026 de. asemenea important\ue026, deoarece ea arat\ue026 celui care studiaz\ue026 limba englez\ue026 cum s\ue026 foloseasc\ue026 formele gramaticale pe care le-a \u00eenv\ue026\ue028at. In descrierea formei cuvintelor (\u00een cadrul morfologiei)\ue024i a func\ue028ion\ue026rii lor \u00een comunicare (\u00een cadrul sintaxei), lucrarea reia afirma\ue028iile con\ue028inute \u00een manualele\ue024colare \u00een vigoare.

Ceea ce aduce \u00een plus Gramatica limbii engleze, pentru uz\ue024colar este o imagine func\ue028ional\ue026, de
ansamblu, asupra fenomenului gramatical contemporan, prin specificarea at\u00e2t a unor posibile abateri de
la reguli, c\u00e2t\ue024i a situa\ue028iilor \u00een care se folosesc formele gramaticale: \u00een vorbirea curent\ue026 sau \u00een limba
scris\ue026, \u00een stilul oficial sau \u00een literatur\ue026, \u00een varianta britanic\ue026 sau cea american\ue026 a limbii engleze.

\u00een elaborarea lucr\ue026rii, s-a pornit de la explica\ue028iile gramaticale\ue024i compendiile de gramatic\ue026 cuprinse \u00een manualele de limb\ue026 englez\ue026 actualmente \u00een uz \u00een\ue024colile din\ue028ara noastr\ue026\ue000\ue024i de la experien\ue028a personal\ue026\ue000\ue024i a altor cadre didactice \u00een predarea limbii engleze.

\u00cen primul r\u00e2nd, autoarele s-au bazat pe tradi\ue028ia creat\ue026 de gramaticile elaborate de: Leon Levi\ue028chi, Ioan
Preda - Gramatica limbii engleze, Ed.\ue023tiin\ue028ific\ue026 1967; Alice B\ue026descu - Gramatica limbii engleze, Ed.
\ue023tiin\ue028ific\ue026, 1963; Catedra de limb\ue026\ue000\ue024i literatur\ue026eng lez\ue026. Universitatea din Bucure\ue024ti - Gramatica limbii

engleze, Ed.\ue023tiin\ue028ific\ue026, 1962; Ioana\ue023tef\ue026nescu - Lectures in English Morphology, Univ. din Buc., 1978. Av\u00e2nd \u00een vedere tendin\ue028ele recente din limba englez\ue026 contemporan\ue026, au fost folosite\ue024i lucr\ue026ri publicate \u00een Marea Britanie\ue024i \u00een alte\ue028\ue026ri (vezi cap. Bibliografie); iar pentru a oferi cititorului un cadru de referin\ue028\ue026 familiar\ue024i posibilitatea de a face compara\ue028ii cu structura limbii rom\u00e2ne, defini\ue028iile generale, structura lucr\ue026rii\ue024i terminologia au fost elaborate pe baza unor gramatici ale, limbii rom\u00e2ne: Academia R.S.R. - Gramatica limbii rom\u00e2ne, Ed. Academiei R.S.R., 1966; C. Dimitriu - Gramatica limbii rom\u00e2ne explicat\ue026. Morfologia, Junimea, 1979; I. Iordan, VI. Robu - Limba rom\u00e2na contemporan\ue026, E.D.P., 1978.

Trimiterile la sursele folosite -rom\u00e2ne\ue024ti sau str\ue026ine -nu au fost de regul\ue026 men\ue028ionate pe parcursul lucr\ue026rii
pentru a nu \u00eengreuia lectura, materialele de referin\ue028\ue026 fiind specificate la sf\u00e2r\ue024itul lucr\ue026rii.

Datorit\ue026 caracterului practic al lucr\ue026rii, faptele de teorie gramatical\ue026 con\ue028inute \u00een Gramatic\ue026 au fost expuse succint\ue024i \u00eenso\ue028ite de numeroase exemplific\ue026ri. Exemplele prezente \u00een lucrare sunt dintre cele mai simple, a\ue024a cum sunt ele folosite \u00een vorbirea curent\ue026 sau prezentate \u00een alte gramatici ale limbii engleze, fiind. construite pe baza unui vocabular redus\ue024i accesibil, u\ue024or de \u00een\ue028eles pentru elevi.

Situa\ue028iile \u00een care deosebirile dintre cele dou\ue026 limbi prezint\ue026 dificult\ue026\ue028i pentru elevul rom\u00e2n au fost subliniate \u00een lucrare\ue024i practicate \u00een exerci\ue028iile care urmeaz\ue026 fiec\ue026rui capitol. Rezolvarea unui mare num\ue026r de exerci\ue028ii a fost inclus\ue026 la sf\u00e2r\ue024itul volumului.

Autoarele doresc s\ue026\ue002\ue024i exprime gratitudinea fa\ue028\ue026 de autorii gramaticilor limbii engleze men\ue028iona\ue028i anterior, care au pus bazele unei solide tradi\ue028ii de anglistic\ue026 \u00een Rom\u00e2nia; mul\ue028umirile noastre se \u00eendreapt\ue026 de asemenea c\ue026tre asist. univ. Sanda Retinschi de la Universitatea din Bucure\ue024ti, prof. Alexandra Vasiliu, de la liceul de art\ue026 \u201eGeorge Enescu"\ue024i prof. Anca Iliescu, de la\ue024coala general\ue026 nr. 50 din Bucure\ue024ti, pentru competen\ue028a\ue024i r\ue026bdarea cu care au parcurs lucrarea \u00een' stadiul de elaborare, oferind binevenite sugestii critice.

\u00een egal\ue026 m\ue026sur\ue026, autoarele\ue028in s\ue026 mul\ue028umeasc\ue026 redac\ue028iei de specialitate de la Editura didactic\ue026\ue000 \ue024i pedagogic\ue026 pentru recomand\ue026rile pre\ue028ioase date\ue024i munca desf\ue026\ue024urat\ue026 \u00een preg\ue026tirea volumului pentru publicare.

Elaborarea unei asemenea gramatici prezent\u00e2nd numeroase dificult\ue026\ue028i' autoarele a\ue024teapt\ue026 eu interes sugestii\ue024i recomand\ue026ri din partea cititorilor, \u00een vederea \u00eembun\ue026\ue01e\ue026\ue028irii lucr\ue026rii, pentru o eventual\ue026 reeditare.

G. G.\ue024i E. C.
pag: 005

Partea I
MORFOLOGIA
(Morphology)

I.0. GENERALITA\ue006I
0.1. Morfologia\ue003i sintaxa
Cele dou\ue026 p\ue026\ue01c\ue028i constitutive ale gramaticii tradi\ue028ionale sunt mofologia\ue024i sintaxa.
Morfologia cuprinde regulile privitoare la forma cuvintelor\ue024i la modific\ue026rile formale ale
cuvintelor studiate pe p\ue026\ue01c\ue028i de vorbire; s i n t a x a cuprinde regulile privitoare la \u00eembinarea cuvintelor \u00een
propozi\ue028ii\ue024i fraze*.1
<note>
1. Gramatica limbii rom\u00e2ne, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucure\ue024ti, 1966, p.11.
</note>
0.2. Criterii de utilizare \u00een definirea p\ue005\ue001\ue007ilor de vorbire
Unitatea de analiz\ue026 \u00een gramatica tradi\ue028ional\ue026 este cuv\u00e2ntul.

Gramatica tradi\ue028ional\ue026 grupeaz\ue026 cuvintele \u00een zece clase mari, numite p\ue026\ue01c\ue028i de vorbire: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepozi\ue028ia, conjunc\ue028ia\ue024i interjec\ue028ia.

\u00cemp\ue026\ue01c\ue028irea cuvintelor \u00een zece p\ue026\ue01c\ue028i de vorbire se bazeaz\ue026 de folosirea concomitent\ue026 a trei criterii:
a) criteriul semantic = sensul lexical cel mai general al claselor de cuvinte;
b) criteriul morfologic = schimb\ue026rile ce au loc \u00een forma cuvintelor pentru exprimarea categoriilor
gramaticale de gen, num\ue026r, caz, persoan\ue026, compara\ue028ie, mod, timp, aspect\ue024i diatez\ue026;
c) criteriul sintactic = posibilitatea cuvintelor de a \u00eendeplini func\ue028ii sintactice \u00een cadrul propozi\ue028iei.
Definirea p\ue026\ue01c\ue028ilor de vorbire se bazeaz\ue026 pe toate cele trei criterii, un singur criteriu fiind
insuficient.
0.2.1. Din punct de vedere semantic, p\ue026\ue01c\ue028ile de vorbire se disting dup\ue026 ceea ce exprim\ue026 ele:

numele unui obiect (substantivul, indirect\ue024i pronumele, care\ue028ine locul unui substantiv), o \u00eensu\ue024ire a unui obiect (adjectivul), un num\ue026r sau o determinare numeric\ue026 (numeralul), o ac\ue028iune sau o stare (verbul), o caracteristic\ue026 a unei ac\ue028iuni, st\ue026ri sau insu\ue024iri (adverbul), exteriorizarea unui sentiment, a unei st\ue026ri fizice, a unui act de voin\ue028\ue026 sau imitarea unui sunet (interjec\ue028ia)*2

<note>
2. Ibid., p. 12.
</note>
pag: 006
Din punct de vedre al criteriului semantic, p\ue026\ue01c\ue028ile de vorbire se \u00eempart \u00een:
a) p\ue026\ue01c\ue028i de vorbire cu sens lexical de sine st\ue026\ue01e\ue026tor,\ue024i care pot fi p\ue026\ue01c\ue028i de propozi\ue028ie: substantivul,
adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul\ue024i interjec\ue028ia;
b) p\ue026\ue01c\ue028i de vorbire care nu au \u00eentotdeauna sens lexical de sine st\ue026\ue01e\ue026tor, exprim\u00e2nd raporturi \u00eentre
no\ue028iuni,\ue024i care nu pot fi p\ue026\ue01c\ue028i de propozi\ue028ie: prepozi\ue028ia, conjunc\ue028ia\ue024i articolul.
1 Gramatica limbii rom\u00e2ne, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucure\u00e7ti, 1966, p. 11.
2 ibid., p. 12

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
emm74 liked this
Cristina Raicu liked this
schimbdecarti liked this
Katiusa Florea liked this
onweb liked this
Ali NA liked this
Ali NA liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->