Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bhalobasa_1

bhalobasa_1

Ratings: (0)|Views: 472 |Likes:
Published by api-3763803

More info:

Published by: api-3763803 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

\u00dfxrJ
- IJKjx

1993-F pJ~pJ~KhPjr cJPT 14 \u00dflms\u2206~JKr \u00dfx\u2264 nqJPujaJAjx \u00dfc F \u00dfhPv nJPuJmJxJ Khmx KyPxPm k\u00b4Yuj, k\u00b4YJr Fm\u00c4 k\u00b4xJr WPa\u00c7 FA nJPuJmJxJ KjP~ mftoJPj IJoJPhr \u00dfnfr oJfJoJKfr \u00dfvw \u00dfjA\u00c7 yJ\JrS IjM\u00d4Jj, kJKat, VJj-mJ\jJ AfqJKh\u00c7 pJ~pJ~Khj-Frn J P u J m J x J x\u00c4UqJ~ gJPT \u00dfk\u00b4o-nJPuJmJxJ Kmw~T IPjT rYjJ\u00c7 KT\u2202\u00e1 IJorJ TUPjJ \u00dfk\u00b4o nJPuJmJxJ Kmw~T TKmfJ, V\u00b7 KT\u00c4mJ CkjqJxPT xJPur KT\u00c4mJ vfJ\u00bbLr \u00dfxrJ KjmtJKYf TKr jJ\u00c7

KTZM KTZM xKfq WajJ IJoJPhr k\u00b4Y\u00a7 jJzJ \u00dfh~\u00c7 IJoJPhr nJKmP~ \u00dffJPu\u00c7 \u00dffoKj FTKa IJoJPhr FA
CkoyJPhPvr oot\u00b8vLt \u00dfk\u00b4Por xfq WajJ IJorJ IPjPTA y~PfJ \JKj jJ\u00c7
KjPYr xfq WajJKa cKoKjT uJKkP~r S uqJKr TKu\u00bf-Fr KmUqJf V\u00b4\u222b l\u00ed co IqJa KocjJAa( F r e e d o m
At Midnight) \u00dfgPT \u00dfj~J\u00c7 IJoJr oPf FKaA FA CkoyJPhPv mftoJj pMPVr \u00dfxrJ \u00dfk\u00b4o TJKyjL\u00c7

kJKT\u02dcJj \u00dfgPT AjKc~J mJ AjKc~J \u00dfgPT kJKT\u02dcJPj kMjmtJxj xo~TJr xJ\u0152shJK~T hJ\u00f1Jr cJoJPcJPu \u00dfgPT xO\u00d3 FA \u00dfk\u00b4Por WajJr xo~ \u00dfxP\u00a1\u2019r-IP\u00d6Jmr 1947 \u00dfgPT 1957\u00c7 \u00dfvw nJAxr~ uct oJC\u2264mqJPaj-Fr \u00dflRK\ KmnJPV YJTKr TrPfJ mMaJ Kx\u00c4\u00c7 m~x k\u00fbJj\u00fa\u00c7 Imxr KjP~PZj\u00c7 KmP~S TPrjKj\u00c7 \Ko\oJ KjP~A Imxr \Lmj TJaPfJ fJr\u00c7

FTKhj KfKj \u00df\u00e3Pf TJ\ TrPZj\u00c7 ybJ\u201c KY\u201cTJr TrPf TrPf ZMPa FPuJ FT \u00dfoP~\u00c7 \u00dfkZj \u00dfkZj oJroMPUJ FT KvU\u00c7 mMaJ Kx\u00c4 hJzJPuj oJ^UJPj\u00c7 \u00dfYJPUr kuPT mM^PuJ WajJ\u00c7 IPjT \u00dfoP~A fUj iKwtfJ yPfJ xm hMmOtP\u2022r yJPf\u00c7 fJrkr KmK\u00e2S TrJ yPfJ kKffJuP~\u00c7 \u00dfxA KvU hMmOtP\u2022r TJZ \u00dfgPT kPjPrJv aJTJr KmKjoP~ FA \u00dfoP~KaPT oM\u00dc TrPuj IJPrT oyJjMnm KvU, mMaJ Kx\u00c4\u00c7

fJrkr mhPu \u00dfVu fJr \Lmj\u00c7 oMK\u00dc kJS~J \u00dfoP~aJ IJvs~ \u00dfku fJr WPr\u00c7 k\u00fbJj\u00fa mZr m~Px mMaJ Kx\u00c4 IjMnm TrPuj \u00dfk\u00b4Por oyf\u00f4 \u00c7 oMK\u00dcr \u02ddJPh KjP\PT KmKuP~ Khu \u00dfp \u00dfoP~Ka mMaJ Kx\u00c4P~r TJPZ fJr jJo \~jJm\u00c7 m~x oJ\u00a9 xPfPrJ\u00c7

Frkr FTKhj KvU iot oPf KmP~ yPuJ fJPhr\u00c7 KmP~r FVJPrJ oJx kPr FPuJ TjqJ x\u2202Jj\u00c7 IJjP\u00aar mjqJ~ \u00dfpj \u00dfnPx \u00dfpPf uJVPuj mMaJ\u00c7 UMPu mxPuj iot V\u00b4\u222bV \u00b4 \u222b x J P y m \u00c7 kJfJ CP\ufb01 \u00dfp v\u00bb k\u00b4go \u00dfhUPuj, \u00dfxaJA rJUPuJ fJr \u00dfoP~r jJo fjmLr\u00c7 IgY iJreJS TrPuj jJ, nKmwqPf TPfJ ootJK\u2202T WajJ WaPm fJPhr \LmPj\u00c7

Kfj T\u00e1Pu mMaJ-r \u00dfmPY KZu hMA nJAPkJ\u00c7 fJrJ IPjT Khj kr KlPr \u00dffJ ImJT! mMaJr xMU Ixyq fJPhr\u00c7 mMaJ KmP~ TPrPZ, xMfrJ\u00c4 \Ko-\oJ fJPhr TkJPu \MaPm jJ\u00c7 \u00dfx xo~ \~jJm-Fr oPfJ \u00dfpxm \u00dfoP~rJ iKwtfJ yPfJ IgmJ IKnmJxPjr xo~ yJKrP~ \u00dfpPfJ mJ KbTJjJ KmyLj fJPhr kMjmtJxPjr \jq AjKc~J, kJKT\u02dcJj xrTJr FT IJAj \JKr TPr\u00c7 \u00dfUJuJ y~ IJvs~ TqJ\u0152\u00c7 IJvs~ TqJ\u0152 \u00dfgPT \u00dfhvfqJV KT\u00c4mJ IKnnJmPTr TJPZ pJS~Jr rJ\u00d3sL~ mqm\u02d9J rJUJ y~\u00c7

hMA nJAPkJ \JKjP~ Khu xm\u00c7 IJvs~ TqJ\u0152 \u00dfgPT kMKuv FPx iPr KjP~ \u00dfVu \~jJm-PT\u00c7
mMaJ TJ\u00a7\u00f9Jj yJrJPuj \u00dfpj\u00c7 k\u00b4gPoA FPx IJvs~ TqJP\u0152 fJr KmKmPT \u00dflrf YJAPuj\u00c7 muPuj, \u00dfx \u00dffJ
IJvs~yLjJ \u00dfTJPjJ \u00dfoP~ j~\u00c7
uJn yPuJ jJ\u00c7
ZMaPuj KfKj KhKu\u00e4-Pf Fm\u00c4 pJ TrPuj fJ \u00dfp \u00dfTJPjJ KvU-Fr \jqA TrJ KjKw\u2260\u00c7

YMu-hJKz \u00dfTPa KhKu\u00e4r mz oxK\Ph FPx TuJo kPz oMxuoJj yPuj\u00c7 \JKou jJo KjP~ KfKj ZMaPuj kJKT\u02dcJj hNfJmJPx\u00c7 fJr KmKmPT \u00dflrf YJAPuj\u00c7 jJ\u00c7 KfKj \u00dfkPuj jJ \~jJmPT\u00c7 mr\u00c4 FT xTJPu, \~jJPmr KkfJ-oJfJ kJKT\u02dcJj \u00dfgPT FPx fJPhr \u00dfoP~PT IJvs~ TqJ\u0152 \u00dfgPT KjP~ \u00dfVPuj\u00c7

mJ\u00f3J \u00dfoP~aJPT KjP~ KjP\S mJ\u00f3J \u00dfZPur oPfJ TJhPuj mMaJ\u00c7 pKhS \~jJm k\u00b4Kf\u00f9J TPr \u00dfVu,
kJKT\u02dcJPj KVP~S \u00dfx k\u00b4fL\u00e3J TPr gJTPm\u00c7 mMaJ ZJzJ \u00dfx TUPjJA Ijq TJCPT KmP~ TrPm jJ\u00c7
FrkPrr WajJ IJPrJ T\u00c0e\u00c7 oMxuoJj KyPxPm mMaJ FmJr kJKT\u02dcJPj kMjmtJKxf yPf YJAPuj\u00c7 kJrPuj
jJ\u00c7
IJPrJ KTZMKhj kPr WMrPf pJPmj mPu kJKT\u02dcJj hNfJmJPx KVP~ KnxJ YJAPuj\u00c7
\u00dfxaJS KouPuJ jJ\u00c7
fUj Kj\u00c0kJ~ yP~ \Lmj mJK\ \u00dfrPU \u00dfxA mMPzJ mMaJ Kx\u00c4 fJr \u00dfoP~PT KjP~ xLoJ\u2202 kg kJKz KhP~ YPu
FPuj kJKT\u02dcJPj\u00c7

\~jJPmr V\u00b4JPo FPxA k\u00b4go oJjKxT iJ\u00d1J \u00dfUPuj mMaJ\u00c7 TP~T oJx IJPVA \~jJPmr KmP~ yP~PZ fJr FT \u00f9JKf nJAP~r xP\u00f1\u00c7 KfKj pUj kJVPur oPfJ TJhPZj \~jJPmr mJKzr xJoPj fUj \u00dfuJT\j fJPT oJrir TrPZ\u00c7 xJ\u0152shJK~T hJ\u00f1Jr IJmyJS~J~ kJrPu fUjA \u00dfoPr \u00dflPu mMaJPT\u00c7 IQmi IjMk\u00b4PmvTJrL KyPxPm fJrJ IitoOf mMaJPT kMKuv Khu\u00c7

KmYJr \u00ca\u00c0 yPuJ mMaJr\u00c7 mMaJ \u00dflrf YJAPuj Kj\ \u02d8LPT\u00c7 KmYJrPTr TJPZ KfKj T\u00c0e KojKf \JjJPuj
I\u2202f FTmJr \u00dfpj fJr \u02d8Lr xP\u00f1 \u00dfhUJ TrJr mqm\u02d9J TrJ y~\u00c7
FA k\u00b4go mMaJr IJPmhj IV\u00b4Jyq yPuJ jJ\u00c7 Umr \u00dfkP~ xJrJ V\u00b4Jo \u00dfpj \u00dfnPX kzPuJ IJhJuf k\u00b4J\u00f1Pe\u00c7
CP\u2022K\f V\u00b4JomJxLr oPjJnJm, fJPhr \u00dfoP~PT \u00dfTC KnjPhPv KjP~ \u00dfpPf kJrPm jJ\u00c7
IJhJuf k\u00b4J\u00f1Pe \~jJm vjJ\u00dc TrPuJ mMaJPT FA mPu \u00dfp, \u00dfx IJoJr k\u00b4go \u02ddJoL\u00c7 \u00dfoP~PTS KYjPuJ\u00c7
fJrkr TJhPf TJhPf muPuJ KmYJrTPT, mMaJr xP\u00f1 \u00dfx AjKc~J~ KlPr \u00dfpPf YJ~ jJ\u00c7

\u00dfp \u00dfoP~aJr \LmPj \u00dfx KlKrP~ KhP~KZu IJj\u00aa, IJ\ \u00dfxA \~jJmA KlKrP~ Khu fJPT\u00c7 \u00dfvJPT kJgr mMaJ Kx\u00c4 T\u00c0e KojKf \JjJPuj, \~jJm \u00dfpj \u00dfoP~aJPT fJr TJPZ rJPU\u00c7 KfKj KjP\ IJr TUPjJ oJ-\u00dfoP~r oMPUJoMKU yPmj jJ\u00c7

CP\u2022K\f \jfJr \u00dfYJPU \u00dfYJU rJUPuJ \~jJm\u00c7 Ky\u00c4xsfJ fJPT pPfJaJ nLf TrPuJ \u00dfxA n~ KjP~ \u00dfx
TJhPf TJhPf muPuJ, \u00dfoP~aJPTS \u00dfx KjP\r TJPZ rJUPf YJ~ jJ\u00c7
y~PfJ \u00dfoP~r nKmwq\u201c KY\u2202J TPr Foj TgJ mPu \u00dfluPf kJPr \~jJm\u00c7

\~jJPmr C\u2022r \u00caPj ^r ^r TPr TJhPuj mMaJ Kx\u00c4\u00c7 fJrkr \u00dfoP~aJPT \u00dfTJPu TPr \u00dfmKrP~ FPuj IJhJuf \u00dfgPT\u00c7 kPTPar xm aJTJ UrY TPr jf\u00e1j \u00dfkJvJT KTPj KhPuj \u00dfoP~aJPT\u00c7 nJPuJ UJS~J- hJS~J TrPuj\u00c7 fJrkr FPx \u00dfkRZJPuj uJPyJr-F vJyhJrJ \u00dfruP\u02c6vPj\u00c7 \u00dfasj pUj IJxPZ, fUj \u00dfoP~Ka IJ\u00c1pt vJK\u2202Pf WMPoJP\u00f2 mMaJr \u00dfTJPu\u00c7 mMaJ \u00dfasPjr xJoPj FPx hJzJPuj\u00c7

\u00dfasPjr iJ\u00d1J~ k\u00b4gPoA yJf \u00dfgPT hNPr KZaPT kzPuJ \u00dfoP~Ka Fm\u00c4 \u00dfmPY \u00dfVu\u00c7 U\u00a7-KmU\u00a7 yPuJ mMaJ Kx\u00c4P~r \u00dfhy\u00c7 yA YA kzPuJ pJ\u00a9LPhr oPiq\u00c7 \u00dfoP~Ka TJhPZ IP^Jr iJrJ~\u00c7 oOf mMaJr kPTPa kJS~J \u00dfVu FTaJ \u00dfZJ\u00a2 KYKb\u00c7 \~jJmPT \u00dfuUJ\u00c7

Kk\u00b4~ \~jJm,

IJKo \JKj \u00dfuJPTr xJoPj f\u00e1Ko pJ mPuPZJ \u00dfxaJ \u00dffJoJr oPjr TgJ j~\u00c7 f\u00e1Ko xTPur TgJ \u00cajPuS IJoJr oPj y~, f\u00e1Ko ImvqA IJoJPT nJPuJmJPxJ\u00c7 IJr F TJrPeA IJoJr \u00dfvw hJKm, I\u2202f \u00dffJoJr V\u00b4JPo IJoJr TmraJ KhS\u00c7 IJr oJP^ oJP^ FPx IJoJr TmPr l\u00e1 u KhS\u00c7

mMaJ IJ\u00aeyfqJ TPrKZPuj 22 \u00dflms\u2206~JKr 1957-\u00dff\u00c7 IgY fJr \u00dfvw hJKmS xJ\u0152shJK~TfJr KmwmJP\ue000 kJKuf y~Kj\u00c7 \~jJPmr K\u00c6fL~ \u02ddJoL S \u02d9JjL~ \u00e8\u00a7JrJ Tmr UMPz mMaJr uJv VJP~m TPr KhPf \u00dfYP~KZu\u00c7 jf\u00e1j TPr \u00dfpj FA KjP~ hJ\u00f1J jJ mJPi \u00dfx TJrPe mMaJr Tmr \u00dfh~J yP~KZu uJPyJPr \~jJPmr V\u00b4Jo \u00dfgPT IPjT IPjT hNPr\u00c7

\u00dfxfJmV\u2020, KhjJ\kMr \u00dfgPT
\u00dfxJjJr mJuJ
- \Ky\u00c0u AxuJo

xCKh IJrm-F IJxJr Kfj mZr krA IJoJPhr V\u00b4JPor mJKz \u00dfgPT IJoJPT muJ yPuJ, IJKo \u00dfpj \u00dfhPv pJA\u00c7 \u00dfTjjJ \u00dfhPv \u00dfVPu IJoJPT KmP~ TrJPm\u00c7 fUj IJKo nJmPf gJKT, FUj pKh \u00dfhPv KVP~ KmP~ TKr fJyPuS IJmJr xCKhPf IJxPf yPm\u00c7 fJA IJoJr IJr \u00dfhPv pJS~J yPuJ jJ\u00c7 \u00dfTjjJ KmP~ TPr pKh IJmJr k\u00b4mJPx gJKT fJyPu KmP~ TPr KT uJn!

FnJPmA kJY mZr xCKhPf rP~ \u00dfVuJo\u00c7 FUj \u00dfhPv pJPmJ nJmKZ\u00c7 mJ\Jr TrJS k\u00b4J~ \u00dfvw xmJr \jqA KTZM jJ KTZM KTPjKZ\u00c7 FUJPj CPu\u00e4Uq \u00dfp, IJoJr KmP~Pf pJ hrTJr xm KTZMA IJoJr mz nJA~J KTPj \u00dfrPUPZj\u00c7 KT\u2202\u00e1 fJrA oJP^ IJoJr \u00dfTJPjJ kKrT\u00b7jJ ZJzJA xCKh IJrPmr FT \u02ddPetr \u00dfhJTJPj pJA\u00c7 \u00dfhJTJPj KVP~ hMaJ mJuJ IJoJr UMm kZ\u00aa yP~ pJ~\u00c7

nJmPf gJKT FA mJuJ hMAaJ fJr yJPf IgtJ\u201c IJKo pJPT KmP~ TrPmJ fJr yJPf UMm nJPuJ uJVPm\u00c7 kPr

S\j S hJo xm KTZM \u00dfhUJ yPuJ\u00c7 CPu\u00e4Uq \u00dfp, mJuJ hMKar hJo yP~PZ mJ\u00c4uJPhPvr YK\u00e6v yJ\Jr YJrv\u00c7 SA oMy\u00ebPft IJoJr TJPZ x\u0152Net aJTJ jJ gJTJPf KTZM aJTJ \u00dfhJTJjhJrPT KhP~ muuJo, IJKo KTZM\u00e3Per oPiqA kMPrJ aJTJ KhP~ mJuJ hMaJ KjP~ pJPmJ\u00c7 TJPrJ TJPZ \u00dfpj KmK\u00e2 jJ TPr \u00dfxA TgJS mPu FuJo\u00c7 kPr mJxJ~ FPx SA KhjA kMPrJ aJTJ KjP~ IJmJr \u00dfhJTJPj KVP~ mJuJ hMPaJ KjP~ FuJo\u00c7 FUj nJmKZ IJoJr nJmL S nJA~J mJuJ hMaJ \u00dfhPU oPj T\u00d3 kJj KT jJ\u00c7 fJrkrS pKh \u00dfhKU nJmL S nJA~J KbTA T\u00d3 kJPmj, fJyPu IjqnJPm yPuS mJuJ hMaJ IJKo fJPT krJPmJ\u00c7

\LmPj \u00dfTJPjJ \u00dfoP~r xP\u00f1 YKuKj F TgJ muPmJ jJ\u00c7 KT\u2202\u00e1 IJoJr x\u0152Net nJPuJmJxJ rP~ \u00dfVPZ fJr \jq pJPT IJKo \u00dfhUKZ IJoJr \u02ddPk\u00far \u00dfYJPU\u00c7 FUj nJmKZ, pJPT IJKo FnJPm nJPuJmJxPf YJAKZ \u00dfx IJoJPT TPfJa\u00e1T\u00e1 nJPuJmJxPm?

xCKh IJrm \u00dfgPT

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nusrat Begum liked this
Shams liked this
Shams liked this
Sohel Rana liked this
sumon002 liked this
sumon002 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->