Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
falguni_bhalobasa3

falguni_bhalobasa3

Ratings: (0)|Views: 403 |Likes:
Published by api-3763803

More info:

Published by: api-3763803 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

nPmv xqJr
\u00dfoJyJ\u00ffh yprf IJuL

IPjT Khj kr nPmv xqJPrr KYKb \u00dfkuJo\u00c7 xqJr KYKbPf \JKjP~PZj, IJVJoL rKmmJr fJr FToJ\u00a9 \u00dfoP~ CkoJPT kJ\u00a9 k\u00e3 \u00dfhUPf IJxPm\u00c7 IJKo \u00dfpj KYKb kJS~J oJ\u00a9 mJKz YPu IJKx\u00c7 fJA hMA KhPjr ZMKaPf mJKzPf \u00dfVuJo\u00c7

hMA \u00dfZPu FT \u00dfoP~r \jT nPmv xqJr\u00c7 \u02d8L oJrJ pJS~Jr kr xqJPrr hMA \u00dfZPu Fm\u00c4 \u00dfZPuPhr \u02d8L, kM\u00a9, TjqJrJ AjKc~J YPu \u00dfVPZ\u00c7 pJS~Jr xo~ xqJPrr kM\u00a9 S kM\u00a9miNrJ xqJrPT fJPhr xP\u00f1 pJS~Jr \jq IPjT TJT\u00e1KfKojKf TPrS rJK\ TrJPf kJPrKj\u00c7 xqJr fJPhr mPuKZPuj, KjP\r \u00dfhv \u00dfZPz IPjqr \u00dfhPv KVP~ nJzJKa~J jJVKrT yPf \u00dffJrJ \u00dfpPf YJx, fJyPu pJ\u00c7 KT\u2202\u00e1 IJKo IJoJr oJf\u00ed n\u00ebKo \u00dfZPz, \u2030kf\u00ed T mxfKnaJ \u00dfZPz, FA Kk\u00b4~ mJ\u00c4uJPhv \u00dfZPz \u00dfTJgJS pJPmJ jJ\u00c7

xqJPrr IjojL~ oPjJnJPmr C\u2022Pr mz \u00dfZPu xqJrPT mPuKZu, \u00dfp \u00dfhPv \u02ddJiLjfJr kr oMK\u00dcpMP\u2260r k\u00e3-Kmk\u00e3 KjP~ mZPrr kr mZr KmfTt YPu, \u02ddJgtJ\u00ba rJ\jLKfTrJ hu S oPfr DPit \u00dfgPT \u00dfhPvr \u02ddJPgt, oJjMPwr TuqJPe FT TJfJPr hJKzP~ yJPf yJf \u00dfrPU, TJPi TJi KoKuP~ \u00dfhPvr \u02ddJiLjfJPT Igtmy TPr f\u00e1uPf kJPr jJ, \u00dfx \u00dfhPvr I\u00ba nJPuJmJxJr \u00dfoJPy oMU gMmPz f\u00e1Ko kPz gJTPf kJPrJ mJmJ, IJorJ gJTPmJ jJ\u00c7 pKh TUPjJ f\u00e1Ko \u00dffJoJr of kJ\ufb01JS fPm KYKb KuPU \JKjS, IJorJ FPx \u00dffJoJPT KjP~ pJPmJ\u00c7 \u00dfxKhj xqJr \u00dfhPvr nJPuJmJxJr TJPZ x\u2202JPjr nJPuJmJxJPT \u00dfYJPUr \Pu jLrPm Kmx\tj KhP~KZPuj\u00c7

yJA \u00db\u00e1Pu 1990-91 \u00dfxvPj nPmv xqJr IJoJPhr mJ\u00c4uJ kzJPfj\u00c7 fUj k\u00b4Kf x\u00acJPy FTKhj T\u00ee Jx krL\u00e3J yPfJ\u00c7 x\u00acJPyr Z~ KhPjr kzJ \u00dfgPT m\u00e4qJTPmJPct KuKUf k\u00b4v\u00fa KhP~ krL\u00e3J \u00dfj~J yPfJ\u00c7 Z~ KhPjr kzJ ZJzJS xqJr rJ\u00d3sjLKf S \u02ddJiLjfJ k\u00b4m\u00ba \u00dfgPT \u02ddJiLjfJ I\tPjr \u00dfYP~ \u02ddJiLjfJ r\u00e3J TrJ

TKbj - FA C\u2260\u00ed KfKa k\u00b4J~ k\u00b4Kf x\u00acJPyr T\u00ee Jx krL\u00e3Jr k\u00b4Pv\u00fa mJiqfJoNuT mqJUqJ KyPxPm IJoJPhr C\u2022r

KhPf muPfj\u00c7 mqJUqJKar C\u2022Pr xmPYP~ \u00dfmKv jJ\u2019Jr \u00dfkPfJ oPy\u00aas S oJAPTu\u00c7 UJfJ \u00dfh~Jr xo~ xqJr oPy\u00aas S oJAPTPur n\u00eb~xL k\u00b4v\u00c4xJ TrPfj Fm\u00c4 muPfj, \u00dffJPhr yJPf \u00dfTJPjJ \u00dfhPvr \u00dfjf\u00edf\u00f4 gJTPu \u00dfx \u00dfhPvr \u02ddJiLjfJ TUPjJ n\u00ebuMK\u00a3f yPm jJ\u00c7

mJ\u00c4uJ~ kK\u00a7f yPuS A\u00c4PrK\Pf InJmjL~ hUu KZu nPmv xqJPrr\u00c7 IJKo fJr TJPZ A\u00c4PrK\ k\u00b4JAPna kzfJo\u00c7 k\u00b4KfKhj k\u00b4JAPna kPz \u00dfToj TPr \u00dfpj IPjT ZJ\u00a9ZJ\u00a9Lr oiq \u00dfgPT xqJPrr lqJKoKur FT\j yP~ KVP~KZuJo\u00c7 fJA- kN\JkJmte ZJzJS \u00dfp \u00dfTJPjJ IjM\u00d4JPj xqJr IJoJPT Kjo\u03c0e TrPfj\u00c7 FojKT krJovt YJAPfj, fhJrKTr hJK~f\u00f4 S KhPfj\u00c7

kJ\u00a9 k\u00e3 TPjPT kZ\u00aa TPrPZ\u00c7 fJrJ KmP~r fJKrU KbT TPr CkoJPT IJ\u00c4Ka kKrP~ \u00dfVPZ\u00c7 xqJPrr mJxJ~ IJoJr mq\u02dc hMKa Khj IKf hs\u2206f \u00dfTPa \u00dfVu\u00c7 FmJr IJoJr Tot\u02d9Pu \u00dflrJr kJuJ\u00c7 \u00dfnJPrr k\u00b4go mJPx Tot\u02d9Pu KlPr \u00dfpPf yPm\u00c7 rJPf mqJV \u00dfVJZJPjJr xo~ oJ FPx muPuj, IJr FTaJ Khj \u00dfgPT pJ jJ mJmJ\u00c7

muuJo, x\u00f7m j~ oJ\u00c7 ZMKa \u00dfvw\u00c7

oJ CP\u00c6V \zJPjJ TP\u00a3 muPuj, xJfaJr KaKn UmPr \u00cajuJo \u00df\FoKm IJ\ VJ\LkMPr \u00dfmJoJ yJouJ TPrPZ\u00c7 \u00df\FoKmr IJ\u00aeWJfL \u00dfmJoJ yJouJTJrLrJ \u00dfpnJPm f\u201ckr yP~ CPbPZ fJPf TUj \u00dfTJgJ~ \u00dfTJj IWaj WaJPm fJ \u00dfTC muPf kJPr jJ\u00c7 VJKz-\u00dfWJzJr rJ\u02dcJ~ YuJPlrJ TKrx fJA FTa\u00e1 xJmiJPj pJx mJmJ\u00c7

IJKo oJPT In~ KhP~ muuJo, KY\u2202J TPrJ jJ oJ, yJ~Jf oCf IJu\u00e4Jyr yJPf\u00c7 IJu\u00e4Jy pJr oOf\u00e1q
\u00dfpUJPj \u00dfpnJPm KuPU \u00dfrPUPZj oJjMPwr xJiq \u00dfjA fJ \u00dfrJi TrJr\u00c7

IJoJr TgJ \u00dfvw jJ yPfA \u00dfTJgJ \u00dfgPT \u00dfpj oKu FPx yJK\r yPuJ Fm\u00c4 IJoJr TgJr \u00df\r iPr \u00db\u00e1Pur oqJcJoPhr oPfJ IJoJPT muPuJ, yJ~Jf oCf IJu\u00e4Jyr yJPf TgJaJ \u00dfpoj vfnJV xKfq \u00dffoKj IJPrTaJ xfq \u00dffJoJr \u00df\Pj rJUJ hrTJr\u00c7 fJ yPuJ, \u00c9v yS mJ\u00aaJ, oCf KhoM IJKo\u00c7 IgtJ\u201c w\u00d4 AK\u00aas~ \u00dfUJuJ \u00dfrPUA kg YuPf y~\u00c7

Frkr oKu oJP~r kJPv KVP~ mxPuJ Fm\u00c4 IJoJPT CP\u00a8vq TPr oJPT muPuJ, f\u00e1Ko \u00dffJ \JPjJ jJ
UJuJ, \u00dffJoJr SA \u00dfxJjJr YJPjr xP\u00f1 ZJVPur kJgtTq \u00caiM kJP~ IJr \u00dfuP\\u00c7

oJ oKur oJgJ~ IJuPfJnJPm yJf mMKuP~ IJoJPT ZJVu \u00dfgPT oJjMw mJjJPjJr IKnk\u00b4JP~ UMm KvVKVrA IJoJr hJK~f\u00f4 \u02d9J~LnJPm oKur yJPf f\u00e1Pu \u00dfhPmj mPu I\u00f1LTJr mq\u00dc TPr oOhM \u00dfyPx YPu \u00dfVu\u00c7

oJP~r IjMkK\u02d9KfPf oKu IJoJr mqJV \u00e8KZP~ \u00dfh~Jr ZPu mqJV \u00dfgPT IJoJr xm \JoJ-TJkz \u00dfmr TrPuJ Fm\u00c4 xo~ j\u00d3 jJ TPr \JoJ-TJkPzr nJ\\u00e8PuJ \u00dfnPX IPVJZJPuJ TPr IJoJPT \u00dfn\u00c4KY \u00dfTPa IKf hs\u2206f mJxJ \u00dfgPT \u00dfmKrP~ \u00dfVu\u00c7

CkoJr KmP~r FTKhj IJPV x\u00baqJ~ oJ IJoJPT \u00dflJj TPr \JjJPuJ, dJTJ \u00dfgPT \u00dfoP~r KmP~r xShJ IJjPf KVP~ KZjfJATJrLr ZMKrTJWJPf nPmv xqJr oJrJ \u00dfVPZj\u00c7 IJKo \u00dfpj IJoJr TJjPT Kmv\u00f5Jx TrPf kJrKZuJo jJ\u00c7 KTZM\u00e3Per \jq mJT\u00c0\u2260 yP~ KVP~KZuJo\u00c7 FTaJ YJkJ T\u00d3 mMPT mJxJ mJiPuJ\u00c7 xqJPrr oOfPhy x\u201cTJPrr \jq rJPfr mJPx mJKzr kg iruJo\u00c7

\~kJzJ, \u00dfhJyJr, dJTJ \u00dfgPT
FT frlJ
KmnJ \u00dfYRiMrL
\u00dfk\u00b4o xmJr \LmPj IJPx\u00c7 KT\u2202\u00e1 \u00dfx \u00dfk\u00b4o y~ kJr\u00b8KrT\u00c7 IJoJr \u00dfk\u00b4o mqKf\u00e2oL\u00c7 IJKo xo\u02dc \u00c2h~
C\Jz TPr fJPT nJPuJPmPxKZuJo\u00c7

fUj IJKo \u00dfpRmj ZMA ZMA \u00dfwJzvL muJ pJ~\u00c7 oPj k\u00b4JPe fJPT \u00dfYP~KZ\u00c7 fJr oPiq IJmJr fJr kzJPvJjJ~ IxJiJre T\u00edKff\u00f4 IJoJPT kJVu TPr f\u00e1PuKZu (IJ\u00aeLP~r oPiq mPa)\u00c7 hM\u201dPUr Kmw~, FTJA \u00dfxA nJPuJmJxJr jJK~TJ KZuJo\u00c7 \u00dfx \u00dfp FPfJaJA KmoMU KZu fJ IJoJr \u00dfmsAPj IJPxKj\u00c7 xKfqTJr IPgt, IJoJrA nJPuJmJxJ k\u00b4mu KZu\u00c7 \u00dfxaJPT One side affection muJ YPu \u00dfmJiy~\u00c7 nJPuJmJxJ TUPjJ FT k\u00e3 xogtPj y~ jJ\u00c7 IJoJr IJYre u\u00e3q TPr FrA oJP^ IJoJr kKrmJr \u00dfgPT FTaJ Kx\u2260J\u2202 KjP~ fJPhr kKrmJPr KmP~r k\u00b4\u02dcJm \u00dfh~J y~\u00c7 fJPhr x\u00ffKf xJPkP\u00e3 KmP~r IJP~J\j YPu \u00dfoJaJoMKanJPm\u00c7 fUj IJKo IjJxt TqJK\u00a5Pca\u00c7 pJPyJT, \u00dfmv \u00dfvJrPVJu kPz \u00dfVPZ \u00dfpJVq kJP\u00a9r xP\u00f1 KmP~ yPm\u00c7 xmJA UMKv\u00c7 IJKoS UMKv\u00c7 KT TrPmJ \u00dfnPm kJA jJ\u00c7 KjP\PT IJPrJ kKrkJKa TPr \u00dffJuJr \jq mq\u02dc yP~ kzuJo TJK\u2013\u00e3f mJxjJ~ \u00dfkRZJPf\u00c7

KT\u2202\u00e1 yJ~ KmKi! KjitJKrf fJKrPU \u00dfx \u00dflPrKj\u00c7 FT hLWt KYKb FPxPZ\u00c7 KYKbr Kmw~m\u02dc\u00e1, fJr Vf oJPx KmP~ yP~ \u00dfVPZ kZP\u00aar FT \u00dfoP~r xP\u00f1\u00c7 Frkr IJoJr kJ \u00dfgPT oJKa xPr pJK\u00f2u\u00c7 Wj Wj \u00c2hT\u0152j\u00c7 hLWt YJr mZr oJjKxT p\u03c0eJ~ Zala TPr oJjKxT nJrxJoq yJKrP~ \u00dfluuJo\u00c7 FA IJoJr FTfrlJ \u00dfk\u00b4Por kKroJe\u00c7

fJA IJ\ xmJAPT IjMPrJi, oj jJ \u00df\Pj nPm KkKrf TAPrJ jJ\u00c7 kOKgmLPf IJ\ YJS~J kJS~Jr KTZM \u00dfjA\u00c7 pJ \u00dfYP~KZ fJ kJAKj, pJ \u00dfkP~KZ fJ YJAKj\u00c7 fJrkrS FTKa xJ\u2202\u00f4jJ \u00dfp I\u2202f \u00df\PjKZ, kOKgmLPf jr-jJrLPT \u00dfp \u00dfk\u00b4o Bv\u00f5r KhP~PZ fJr xma\u00e1T\u00e1A fJPT KhPf \u00dfkPrKZ\u00c7 nJPuJmJxJ Khmx FPu \u00dfxA yJKrP~ pJS~J \u00dfk\u00b4oPT FUPjJ UMK\\u00c7

m\u00e8zJ \u00dfgPT
ImK\u2202
rJK\m \u00dflrPhRx

dJTJ F~JrPkJPat \u00dfjPo IPvJT T\u00e1oJr Kx\u2260J\u2202 KjPuj IJ\PTA KxrJ\V\u2020 pJPmj\u00c7 \u00dfpnJPmA \u00dfyJT\u00c7 Imvq TuTJfJ \u00dfgPT rSjJ ymJr IJPV \u00dfnPmKZPuj IJ\PTr KhjaJ dJTJPfA \u00dfTJPjJ \u00dfyJPaPu \u00dfgPT pJPmj\u00c7 KT\u2202\u00e1 FmJr Kx\u2260J\u2202 kJ\ufb01JPuj\u00c7 kMPrJ Khj kPz IJPZ\u00c7 IPyf\u00e1T dJTJ~ kPz gJTJr \u00dfTJPjJ oJPj KfKj UMP\ \u00dfkPuj jJ\u00c7 fJZJzJ pJr \jq, \u00dfp CP\u00a8Pvq KfKj mJ\u00c4uJPhPv FPxPZj, k~K\u00a9v mZPrr k\u00b4fLK\u00e3f \u00dfxA hLWt Khmx, hLWt r\jLr ImxJj WaJPjJr \jq IJr FT oMy\u00ebft \u00dfhKrS \u00dfpj fJr xAKZu jJ\u00c7

F~JrPkJPatr ^JPouJ YMKTP~ IPvJT T\u00e1oJr rJ\u02dcJr iJPr FPx hJzJPuj\u00c7 rJ\u02dcJr SkJPr APuTa\u00edT fJPrr Skr FTKa vJKuT IuxnJPm mPx KZu\u00c7 KfKj nJxJ nJxJ \u00dfYJPU \u00dfxKhPT fJKTP~ nJmPf uJVPuj KTnJPm pJPmj KxrJ\VP\u2020\u00c7 dJTJr \u00dfTJj \J~VJ \u00dfgPT \u00dfTJj VJKzKa pJ~ KxrJ\VP\u2020r KhPT fJ oPj TrPf kJrPZj jJ\u00c7 dJTJ~ KfKj FTmJrA FPxKZPuj\u00c7 k~K\u00a9v mZr IJPV\u00c7 fUj m~x KZu IJbJPrJ mZr\u00c7 hMA \u00dfmJj fJkxL, v\u00efrL, oJ IJr mJmJ IKju T\u00e1oJPrr xP\u00f1\u00c7 KxrJ\V\u2020 \u00dfgPT uP\u00fb n\u00e1~JkMr, \u00dfxUJj \u00dfgPT mJPx dJTJr TouJkMr \u00df\u02c6vj\u00c7 dJTJ~ IJxJ muPf Sa\u00e1T\u00e1A\u00c7 fJrkr IJmJr \u00dfasj, \u00dfyPa xLoJjJ kJKz \u00dfh~J\u00c7 \u00dfasj, mJx FnJPm TuTJfJr KWK\u2020 vyPrr YJr \u00dfh~Ju\u00c7 IPvJT T\u00e1oJPrr oPj kPz fJrJ \u00dfpKhj TuTJfJr CP\u00a8Pv mJKz ZJPzj \u00dfxKhj FKVP~ \u00dfh~Jr \jq WJa kJPz k\u00b4KfPmvL IPjPTA CkK\u02d9f KZu\u00c7

fJrkr FT xo~ \u00c9Axu mJK\P~ u\u00fb \u00dfZPz \u00dfh~\u00c7 jhLr kJPz T\u00c0e \u00dfYJPU fJKTP~ gJTJ oJjMw\u00e8PuJ FTa\u00e1 FTa\u00e1 TPr hNPr xPr \u00dfpPf gJPT\u00c7 \u00dfxKhj \u00dfxA oJjMwPhr KnPz fJr mq\u02dc \u00dfYJU \u00caiM UMP\KZu FT\jPT, \u00dfx ImK\u2202\u220f pJPT KfKj TgJ KhP~KZPuj KlPr IJxPmj\u00c7 ImvqA KlPr IJxPmj\u00c7 kJKuP~ yPuS KlPr IJxPmj\u00c7 KT\u2202\u00e1 \u00dfxKhj \u00dfxA jhLr kJPzr oJjMwPhr KnPz KfKj ImK\u2202PT UMP\ kJjKj\u00c7 IPvJT T\u00e1oJr \u00dfnPm YPuj, KfKj KT TgJ \u00dfrPUPZj?

IJ\ FA k~K\u00a9v mZr kr, oJgJ~ TJYJ kJTJ YMu, \u00dfYJPU kM\u00c0 TJPYr YvoJ IJr Bw\u201c \u00dfTJYTJPjJ VJP~r YJozJ KjP~ TuTJfJ \u00dfgPT mJ\u00c4uJPhPv KlPr IJxJPT KfKj KT \u00dfxA IJbJPrJ mZPrr pMmPTr KlPr IJxJr xP\u00f1 f\u00e1ujJ TrPmj? FA KlPr IJxJr k\u00b4Kfvs\u2206KfA KT ImK\u2202PT KhP~KZPuj? KrjKrPj yJKx IJr aJjJ aJjJ \u00dfYJPUr \u00dfxA Y\u00fbu mJKuTJKa KT fJr FA KlPr IJxJr kg \u00dfYP~ mPx IJPZ FUPjJ?

xqJr pJPmj TA?

FTKa aqJTKxr \u00dfnfr \u00dfgPT csJAnJPrr VuJr IJS~JP\ IPvJT T\u00e1oJPrr nJmjJr \u00dfk~JuJ ^jJ\u201c TPr \u00dfnPX pJ~\u00c7 KfKj rJ\u02dcJr SkJPr APuTa\u00ed T fJr \u00dfgPT \u00dfYJU jJKoP~ csJAnJPrr KhPT fJTJj\u00c7 fPfJ\u00e3Pe vJKuTKa CPz \u00dfVPZ hNPr \u00dfTJgJS\u00c7 KfKj FTa\u00e1 FKVP~ pJj aqJTKxr KhPT\u00c7 fJrkr \JjJuJ~ FTa\u00e1 ^\u00e1PT k\u00b4v\u00fa TPrj, nJA IJKo KxrJ\V\u2020 pJPmJ\u00c7 KTnJPm pJPmJ muPf kJPrj?

csJAnJr KTZM\u00e3e \u00dfnPm C\u2022r \u00dfh~, IJkKj oyJUJuL \u00dfpPf kJPrj \u00dfxUJj \u00dfgPT KxrJ\V\u2020-kJmjJr
VJKz kJPmj\u00c7 \u00dfVPu SPbj\u00c7
IPvJT T\u00e1oJr IJr TgJ mJzJj jJ\u00c7 aqJTKxPf CPb mPxj\u00c7

aqJTKxr \JjJuJ KhP~ dJTJr pPfJa\u00e1T\u00e1 \u00dfhUJ pJ~ KfKj fJA \u00dfhUPf gJPTj\u00c7 TuTJfJr UmPrr TJV\\u00e8PuJ FUj k\u00b4J~A dJTJr TgJ, mJ\u00c4uJPhPvr TgJ \u00dfuPU\u00c7 FTKa AxuJKo \K\u00f1 \u00dfVJK\u00d4r f\u201ckrfJ~ \u00dfhv \MPz \u00dfp \u00dfmJoJmJK\ yP\u00f2 fJr TgJ \u00dfuPU\u00c7 Fxm KTZMA IJ\ fJPT nJmJ~ jJ fPm fJr mMT oJP^ oJP^ Bw\u201c \u00dfTPk SPb\u00c7 \u00dfxaJ \u00dfmJoJ \u00dfUP~ orJr nP~ j~, ImK\u2202r xP\u00f1 \u00dfhUJ yS~Jr CP\u2022\jJ~\u00c7 IJ\

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mun Raihan liked this
shorab2014 liked this
shorab2014 liked this
sumon002 liked this
sumon002 liked this
farzana0985 liked this
Mezbah Ahmed liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->