Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
train_2

train_2

Ratings: (0)|Views: 879 |Likes:
Published by api-3763803
Jaijaidin Special Edition
Jaijaidin Special Edition

More info:

Published by: api-3763803 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

IJP\u00e3k
- Kof\u00e1

IJKo fUj \Vj\u00faJg ACKjnJKxtKaPf IjJxt lJ\u02c6t A~JPrr ZJ\u00a9L\u00c7 kzJr YJk To gJTJPf oPj oPj KY\u2202J TruJo KxPuPar YJ mJVJj Fm\u00c4 kJyJzPT Kj\ \u00dfYJPU FmJr \u00dfhPU IJxPmJ\u00c7 mzIJkM fUj KxPuPa\u00c7 hMuJnJAP~r YJTKrr xMmJPhA fJrJ SUJPj KZPuj\u00c7

Kj\ \u00dfYJPU YJ mJVJj \u00dfhUJr UMm vU IJoJr\u00c7 \u00dfxA xP\u00f1 \u00dfasj \u00c3oPerS FTaJ xM\u00ac mJxjJ KZu\u00c7
IJoJr nJA rJPvh, \u00dfmJj a\u00e1Kj Fm\u00c4 UJuJPfJ nJA xMojPT rJK\ TrJuJo KxPuPa pJmJr \jq\u00c7
kPgr TJaJ yPuj IKnnJmTrJ\u00c7 fJrJ hMPaJ \u00dfoP~PT KTZMPfA kMYPT \u00dfZPu hMPaJr \u00dfylJ\Pf KhPf YJAPuj
jJ\u00c7
IPjT TP\u00d3 yJPf kJP~ iPr rJK\ TrJuJo\u00c7
fJrJ Kfj\j mJPxr KaPTa TJaPf YJAPuJ\u00c7
IJoJr vPUr \~ yPuJ\u00c7 \u00dfasPjr KaPTa TJaJ yPuJ\u00c7 k\u00b4J~ xJPz xJfv aJTJr KaPTa\u00c7
pgJxoP~ IJorJ xmJA \u00dfrKc\u00c7 FUJPj mPu rJUJ nJPuJ \u00dfp, fUj IJoJr hMPaJ ZJ\u00a9 KZu\u00c7 \u00dfpPyf\u00e1 \u00dfmv
KTZMKhj kzJPjJ yPm jJ, fJA fJPhr KTZM \u00dfyJo S~JTt KhP~ IJxPf YJAuJo\u00c7

fJrJ Kfj\j rJK\ yPuJ\u00c7 ZJ\u00a9ZJ\u00a9L hMPaJPT \u00dfuUJkzJ mMK^P~ KhPf KhPf \u00dfmoJuMo n\u00e1Pu \u00dfVuJo dJTJ vyPrr T\u00e1\u201cKxf pJj\Par TgJ\u00c7 \u00dfnPmKZuJo yJPf IJi W\u00b5J xo~ \u00dfmKv gJTPuA YuPm\u00c7 \u00dfpPyf\u00e1 fJrJ \u00dfTC IJoJr ZJ\u00a9ZJ\u00a9Lr mJKz KYjPfJ jJ, fJA \u00dfTC UmrS KhPf kJrPuJ jJ\u00c7 mJKz \u00dfkRZJPf k\u00b4J~ \u00dfkRPj FTaJ \u00dfmP\ \u00dfVu\u00c7 \u00dfasj ZJzJr xo~ \u00dfhzaJ~\u00c7

mJKzPf xmJr mTJ^TJ \u00dfUPf \u00dfUPf mqJV KjP~ \u00dfhRz \u00dfh~J \u00ca\u00c0 TruJo\u00c7 xJrJaJ IJj\u00aaA mMK^ oJKa yPuJ\u00c7
\u00dfTJPjJ KrTvJYJuTA TouJkMr \u00dfruP\u02c6vPj \u00dfpPf YJAPuJ jJ pJj\Par \jq\u00c7
\u00dfTJPjJ rTo FTaJ \u00dfmKmaqJTKx \u00df\JVJz TPr IPjT pJj\a Fm\u00c4 YzJA-C\u201czJA \u00dfkKrP~ TouJkMPr \u00dfjPoA
pJr pJr mqJV KjP~ FTv oJAu \u00dfmPV \u00dfasPjr CP\u00a8Pvq \u00dfhRzJPf uJVuJo\u00c7
KT\u2202\u00e1 yJ~! oJ\u00a9 hMA KoKja IJPV \u00dfasj \u00dfZPz \u00dfVPZ\u00c7 fJPhr Kfj\Pjr mTJmOK\u00d3 kzPf uJVPuJ IJoJr
vrLPr\u00c7

IJoJr TJPZ FT yJ\Jr aJTJ KZu\u00c7 muuJo krmfLt \u00dfasPjr KaPTa TJaPf\u00c7
TkJu o\u00aa! \u00dfTJPjJ KaPTa \u00dfkuJo jJ\u00c7 \u00dfvPw xmJr aJTJ KoKuP~ mJPxr KaPTa TJaJ yPuJ\u00c7
xJrJaJ kg \u00caiM fJPhr mTJ y\o TPrKZ\u00c7
fJPhr T\u00d3 yK\u00f2u aJTJr \jq\u00c7 IJoJr T\u00d3 yK\u00f2u k\u00b4go \u00dfasj \u00c3oe jJ TrPf kJrJr \jq\u00c7

IPjT kPr Imvq \u00dfasPj YPz Y\u00a2V\u00b4Jo KVP~KZ\u00c7 KT\u2202\u00e1 \u00dfxA \u00dfasj \u00c3oe jJ TrPf kJrJr IJP\u00e3kaJ IJ\S
\u00dfgPT \u00dfVPZ\u00c7
jmJmkMr \u00dfrJc, dJTJ \u00dfgPT
\JPfr \u00dfoP~ TJPuJ nJPuJ
- vJoxMu yT yJSuJhJr

mJKz IJoJr Km\u00e2okMr\u00c7 dJTJ \u00dfgPT \u00dfmKv hNPr j~\u00c7 YJrKhPT jhLPmK\u00d3f gJTJ~ FUJPj \u00dfTJPjJ \u00dfruuJAj \u00dfjA\u00c7 fJA IJorJ Km\u00e2okMrLrJ xyP\ \u00dfruVJKz YzPf kJKr jJ\u00c7 IJoJPhr pJfJ~Jf \u00dfmKvr nJVA yPfJ uP\u00fb\u00c7 YJrKhPT jhL gJTJ~ u\u00e3e \u00dfxj Km\u00e2okMPr kJKuP~ FPx fJr rJ\iJjL VPz f\u00e1PuKZPuj\u00c7

\u00dfx pJA \u00dfyJT\u00c7 A\u2264JrKoKcP~a kJx TrJr IJV kpt\u2202 \u00dfru \u00dfYJPU \u00dfhKUKj\u00c7 Fr IJPV \u00caiM kPgr k\u00c5JYJuL kPz IkMr \u00dfYJPU \u00dfruVJKz \u00dfhPUKZ\u00c7 fJrkr FTmJr \LmPj k\u00b4go \u00dfruVJKz \u00dfhUJr \jq \u00dfVuJo TouJkMr \u00dfruP\u02c6vPj\u00c7 \u00dfVa lJTJ \u00dfkP~ \u00dfnfPr d\u00e1PT \u00dfVuJo\u00c7 \u00dfnfPr \u00dfdJTJr xo~ \u00dfTC KTZM mPuKj\u00c7 kMPrJ k\u00e4 qJalot WMPr KlPr \u00dfhPU pUj \u00dfmr yPmJ fUj WaPuJ IJxu KmkK\u2022\u00c7

pJ\u00a9LrJ uJAj iPr \u00dfmr yP\u00f2\u00c7 KaPTa \u00dfYTJr FPx IJoJr KaPTa YJAPuJ\u00c7

muuJo, IJKo \u00dfrPu YPz IJKxKj\u00c7 IJKo FUJj \u00dfgPTA \u00dfnfPr d\u00e1PTKZuJo\u00c7
fJPhr \u00dfmJ^JPf mqgt yuJo\u00c7 fJrJ IJoJr TgJ Kmv\u00f5Jx TrPuJ jJ\u00c7
fJr muPuJ, y~ nJzJ hJS, j~ \u00dffJ \u00dffJoJPT kMKuPv \u00dfhPmJ\u00c7

IJoJr \JjJ IJPZ mJPW ZMPu IJbJPrJ WJ IJr kMKuPv ZMPu hlJrlJ\u00c7 \u00dfvPw \KroJjJ KhP~ \u00dfx pJ\u00a9J r\u00e3J
\u00dfkuJo\u00c7
IjqKhj TouJkMr KVP~ Ijq rTPor FT ^JPouJ yPuJ\u00c7
fPm \u00dfxKhj \u00dfru Tf\u00ed tk\u00e3 IJoJPhr UMm xyPpJKVfJ TPrKZu\u00c7

IJoJr m\u00ba\u00e1 kK\u00a9TJ~ YJTKr TPr\u00c7 \u00dfpRmPj m\u00c9 \u00dfoP~r \u00dfk\u00b4oxMiJ kJj TPr oJ^UJPj c\u00e1m KhP~KZu\u00c7 xmJA nJmKZu \u00dfx IJr \u00dfk\u00b4o \u00dfk\u00b4o \u00dfUuJ~ \u00dfjA\u00c7 KT\u2202\u00e1 FTKhj x\u00baqJ~ \u00dfx FPx muPuJ, \u00dfhJ\u02dc, IJVJoLTJu IJoJr KmP~\u00c7

\u00caPj \u00dffJ \u00dfYJU YzT VJZ\u00c7 mPu KT! FT xP\u00f1 gJKT, IgY IJVJoLTJu fJr KmP~ KTZMA \JKj jJ!
\u00dfvPw pJ muPuJ fJr Igt yPuJ, kK\u00a9TJ~ YJTKrr xo~ FT oKyuJ xJ\u00c4mJKhPTr xP\u00f1 kKrY~ y~\u00c7 oKyuJ
\u00e8Per IJPZ\u00c7 KT\u2202\u00e1 KTZMaJ \u201ePkr WJaKf gJTJ~ \u00dfpRmPj fJr KmP~ y~Kj\u00c7

IJoJr m\u00ba\u00e1 IJmJr xmtn\u00e1T \u00dfk\u00b4KoT\u00c7 fJr TgJ yPuJ, \u00dfoP~ yPuA yPuJ\u00c7 \u00dfpUJPj \u00dfk\u00b4Po kzPfJ, KTZMKhj kr ZqJT KhP~ \u00dfZPz KhPfJ\u00c7 \u00dfxUJPj FmJr FA oKyuJ fJPT T\u00abJ TPr \u00dflPuPZ\u00c7 ZMPa kJuJPf kJPrKj\u00c7 FUKj KmP~ TrPf yPm FA vPft \u00dfx ZJzJ \u00dfkP~PZ\u00c7 fJA IJVJoLTJu KmP~\u00c7

IJoJr m\u00ba\u00e1 muPuJ, FUj xo~ \u00dfjA\u00c7 Yu, TouJkMr \u00df\u02c6vPj \u00dfpPf yPm\u00c7 oJ-\u00dfT \u00dflJj TPrKZ, fJrJ
IJxPm\u00c7 fJPhr mJxJ~ \u00dfrPU Ijq xm TJ\ xJrPf yPm\u00c7
IJorJ TouJkMr \u00df\u02c6vPj IPk\u00e3J TrKZ\u00c7 KjKht\u00d3 xoP~ \u00dfasj FPuJ\u00c7 \u00dfasj \u00dfgPT \u00dfjPo FPuJ \u00caiM Sr Kfj
\u00dfmJj\u00c7 Sr oJPT \u00dfhUuJo jJ\u00c7
m\u00ba\u00e1 muPuJ, oJ \u00dfTJgJ~?

Sr FT \u00dfmJj muPuJ, oJ^UJPj FT \u00df\u02c6vPj \u00dfasj gJoPu FTa\u00e1 \u00dfjPoKZPuj IJr CbPf kJPrjKj\u00c7 fUj \u00dfasj \u00dfZPz KhP~PZ\u00c7 FUj mMK\u2260 TPr pKh Ijq \u00dfasPj CPb YPu IJPx fJyPuA r\u00e3J\u00c7 jf\u00e1mJ IJmJr ^JPouJ\u00c7 TouJkMr \u00dfru Tf\u00edtkP\u00e3r oJiqPo \u00dfUJ\ \u00dfj~J yPuJ \u00dfxA \u00df\u02c6vPj\u00c7 fJrJ \JjJPuJ, yqJ, Foj FT nhsoKyuJPT fJrJ kPrr dJTJr \u00dfasPj f\u00e1Pu KhP~PZ\u00c7 KfKj IJxPZj dJTJ~\u00c7

fJrkrS m\u00ba\u00e1 IJoJr KjK\u00c1\u2202 yPf kJrKZu jJ\u00c7 dJTJ \u00dfru Tf\u00ed tk\u00e3 krmfLt \u00df\u02c6vPj \u00dflJj TPr m\u00ba\u00e1r oJPT

UMP\ \u00dfmr TPr \u00dflJPj TouJkMr fJr \u00dfZPur xP\u00f1 TgJ mKuP~ Khu\u00c7
FPfJxm fJrJ TrPuj FT\j xJ\u00c4mJKhPTr oJ mPuA\u00c7
\u00dfvPw m\u00ba\u00e1 IJoJPT muPuJ, f\u00e1Ko IJoJr \u00dfmJjPhr KjP~ mJxJ~ pJS\u00c7 IJKo oJPT KjP~ IJxKZ\u00c7

rJf fUj k\u00b4J~ FTaJ\u00c7 IJorJ hMA KrTvJ~ nJV yP~ YPuKZ\u00c7 KrTvJ~ \u00dfpPf \u00dfpPf IPjT TgJ yPuJ\u00c7
ybJ\u201c KmP~ \u00dfTj, kJ\u00a9L \u00dfhUPf \u00dfToj AfqJKh\u00c7
IJKo Fr \u00dfTJPjJ C\u2022r KhPf kJruJo jJ\u00c7
Sr mz \u00dfmJj muPuJ, \u00dfhPv TPfJ xM\u00aar xM\u00aar \u00dfoP~r IlJr FPxKZu, KT\u2202\u00e1 nJA~J KmP~Pf rJK\ KZPuj

jJ\u00c7 FUj TJCPT jJ mPu \u00dfhKU \u00dfTJj \u201ekxLPT KfKj KmP~ TrPZj\u00c7
m\u00ba\u00e1r \u00dfmJj mzaJ TPuP\ kPz, \u00dfZJa hMPaJ \u00db\u00e1Pu\u00c7
krKhj KmP~\u00c7
m\u00ba\u00e1r oJ KmP~r IjM\u00d4JPj \u00dfoP~ \u00dfhPU \u00dfxA \u00dfp Kla yP~ kzPuj IJr \u00dfYJU UMuPuj jJ\u00c7

fJPT KjP~ m\u00ba\u00e1r mJxJ~ YPu FuJo\u00c7 rJPf pUj xm ^JPouJ \u00dfvw fUj m\u00ba\u00e1r oJ IJmJr c\u00e1TPr \u00dfTPh
CbPuj, FKT TrKu \u00dfr?
m\u00ba\u00e1 oJPT xJ\u2202\u00f4 jJ KhP~ muPuJ, oJ, IJoJr KmP~ jJ TPr \u00dfTJPjJ CkJ~ KZu jJ\u00c7 KmP~ jJ TrPu krKhj
kK\u00a9TJ~ Umr CbPfJ xJ\u00c4mJKhPTr TJ\u00a7\u00c7 \u00dfoP~r VJP~r rX TJPuJ\u00c7 KT\u2202\u00e1 \JPf nJPuJ\u00c7 TgJ~ mPuj h L r
kJKj \u00dfWJuJ nJPuJ, \JPfr \u00dfoP~ TJPuJ nJPuJ\u00c7
T\u00e1 xMokMr, oM\u00bfLV\u2020 \u00dfgPT
KmjJ KaPTPa k\u00fbJv W\u00b5J
- vJoxMu IJuo

1990 xJPu IJoJr k\u00b4~Jf mJmJr aJTJ \u00dfoPr FTmJr AjKc~JPf KVP~KZuJo\u00c7 FUJPj mPu rJUJ nJPuJ, IJoJr mJmJr aJTJ oJrPf IJoJPT UMmA T\u00d3 TrPf yP~KZu\u00c7 fJrkr FT kPTaoJr fJr IJiMKjT \u00dfaTKjT TJP\ uJKVP~ IJoJPT k\u00b4J~ Kj\u201d\u02dd TPr KhP~KZu\u00c7 KT\u2202\u00e1 fJPf KT? IJKo KhKu\u00e4 pJPmJA\u00c7

TuTJfJr yJSzJ \u00df\u02c6vj \u00dfgPT KmjJ KaPTPa KhKu\u00e4VJoL \u00dfasPj CPb kzuJo\u00c7 KaPTa jJ gJTJ~ \u00dfTJPjJ Kxa
\u00dfkuJo jJ\u00c7

Ijq IPjT pJ\u00a9Lr xP\u00f1 IJKoS hJKzP~\u00c7 FnJPm kJY Z~ W\u00b5J \u00dfasj YuPf YuPf oJ^UJPj FT \u00df\u02c6vPj \u00dfasj gJoPuJ\u00c7 \u00dfjPo kzuJo\u00c7 \u00dfasj IJmJr YuPf \u00ca\u00c0 TrPu CPb kzuJo\u00c7 CPbA KmkK\u2022\u00c7 KaPTa \u00dfYTJPrr yJPf irJ kPz KjP\r mJKT hMAv \u00c0Kk \u00dfgPT \u00dfhzv \u00c0Kk KhP~ F pJ\u00a9J~ r\u00e3J \u00dfkuJo\u00c7

Frkr hLWt Kmv W\u00b5J \u00dfasj YuJr kr jf\u00e1j KhKu\u00e4 \u00df\u02c6vj \u00dfjPo kzuJo\u00c7 FKhPT kptJ\u00ac aJTJ jJ gJTJ~ IJKo KhvJyJrJ\u00c7 KhKu\u00e4 \JPo oxK\Phr mJrJ\u00aaJ~S rJf TJaJPjJr \u00dfTJPjJ rTo \u02d9Jj jJ \u00dfkP~ FTKa Kj\u00d5oJPjr \u00dfyJPaPu kKYv \u00c0Kk KhP~ \u00dfTJPjJnJPm rJf TJaJuJo\u00c7

kPrr Khj \u00dfTJPjJ CkJ~ jJ \u00dfhPU IJmJrS KhKu\u00e4 \u00df\u02c6vj \u00dfgPT TuTJfJVJoL \u00dfasPj CPb kzuJo\u00c7 IJmJrS \u00dfYTJPrr yJPf irJ kzJr kr fJPT IJoJr kJxPkJat \u00dfhKUP~ muuJo, IJoJr \u00c0Kk yJKrP~ \u00dfVPZ\u00c7 IJKo FT\j kptaT\u00c7 mJ\u00c4uJPhPv YPu pJK\u00f2\u00c7

F pJ\u00a9J~ r\u00e3J yPuJ\u00c7

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Al Mamun liked this
rashe123 liked this
rashe123 liked this
babu mondal liked this
mahmud888 liked this
farzana0985 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->