Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pj Suaian

Pj Suaian

Ratings:
(0)
|Views: 189|Likes:
Published by dato__sany
Ulasan Artikel

Masalah pembelajaran hiperaktif atau Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) berlaku dalam kalangan kanak – kanak dan juga remaja. Jurnal ini tertumpu kepada masalah mental dan juga kesihatan jasmani di Nordbedan di German. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2003 dan ia telah diterbitkan oleh Michael Schlander bersama beberapa rakan lain iaitu Oliver schwaz, Goetz – erict Trott, Michael Viapiano, Noebert buaneur. Kajian ini telah dijalankan di Univercity of cooper
Ulasan Artikel

Masalah pembelajaran hiperaktif atau Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) berlaku dalam kalangan kanak – kanak dan juga remaja. Jurnal ini tertumpu kepada masalah mental dan juga kesihatan jasmani di Nordbedan di German. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2003 dan ia telah diterbitkan oleh Michael Schlander bersama beberapa rakan lain iaitu Oliver schwaz, Goetz – erict Trott, Michael Viapiano, Noebert buaneur. Kajian ini telah dijalankan di Univercity of cooper

More info:

Published by: dato__sany on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2012

pdf

text

original

 
Ulasan Artikel
Masalah pembelajaran hiperaktif atau
 Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)
berlaku dalam kalangan kanak – kanak dan juga remaja. Jurnal ini tertumpukepada masalah mental dan juga kesihatan jasmani di Nordbedan di German. Artikelini telah diterbitkan pada tahun 2003 dan ia telah diterbitkan oleh Michael Schlander bersama beberapa rakan lain iaitu Oliver schwaz, Goetz – erict Trott, MichaelViapiano, Noebert buaneur. Kajian ini telah dijalankan di Univercity of cooperatineeducation Manheim.Artikel ini menunjukkan bahawa bilangan kanak – kanak dan juga remaja yangmengalami masalah hiperaktif di kawasan di German iaitu Nordbedan. Kajian inibertujuan bagi mengesan murid yang mengalami maslah hiperaktif di suatu kawasanbagi memudahkan guru atau pihak sekolah untuk mengetahui berapa ramai kanak –kanak yang mengalami maslah ini dan pada tahap apa. Selain itu ia jugamempermudahakan lagi pihak – pihak tertentu untuk mentafsir cara atau kaedahyang sesuai untuk menangani masalah di dalam pembelajaran.Objektif yng kedua adalah menentukan secara nyata berapakah jmulahsecara tepat mengikut kriteria murid atau kanak – kanak yagn mengalami maslahhiperaktif dikawasan yang tersebut. Walaupun kajian dan artikel ini diterbitkan dandijalankan di luar negara ia turut membantu kanak – kanak di malaysia dari segiobjektif dan kaedah yang digunkan boleh di adaptasi dan dilakukan di kawasantertentu di Malaysia. Selain itu kita juga boleh tahu nisbah kanak – kanak dan remajayang menghidap masalah ini dn dibandingkan dengan data yang ada di negara ini.Para pengkaji telah menetapkan kumpulan sasaran mereka bagimemudahkan ,ereka mengumpul data dan mentaksirkan atau merumuskan datamentah itu semula. Kumpulan sasar mereka adalah pesakit yang mempunyai ADHDpada umur 0 yahun hingga sembilan tahun iaitu sekitar tempoh umur dari kanak –kanak hingga remaja dan masih di dalam tempoh umur sesi persekolahan.Kumpulan sasar ini ditetapkan megikut had umur atau telah diberi kelas kelastertentu mengikut kesesuaian kematangan biologi dan kebolehan mental mereka.
 
Kaedah dalam mengumpul data mentah adalah amat penting bagi sesuatukajian yang ingin dijalankan. Seharusnya kaedahyang ingin dipilih mestilah sesuaidan oleh diguna pakai agar boleh memperoleh data dengan semaksimum yangmungkin dan tepat sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan sejak awal kajian.Para pengkaji telah memilih kaedah survey untuk mengumpul data yang dilakkan lehsukarelawan dalam sesi kajian tersebut. Bagi sesi merumus data mereka telahmemilih cara statistik dengan menggunakan rumus dan juga graf bagi memudahkanpenelitian untuk mendapatkan data bersih, selain itu mereka juga turut menggunakan jadual bagi mempermudahkan dan mempercepatkan proses kajian.Kawasan yang sesuai dengan objektif harus lah tepat dan sesuai jadi denganitu mereka telah memilih kawasan di bahagian Selatan German iaitu di kawasanyang bernama Nordbedan berhampran dengan Universiti mereka untuk membuatkajian, dengan populasi penduduk yang agak padat membolehkan merekamemperolehdata yang ingin diperoleh. Seramai 11245 orang kanak – kanak dan juga remaja telah dipilih dan terlibat di dalam pemgunmpulan data bagi kajian ini.Hasil daripada survey dan juga dapatan kajian kepetusan yang mereka peroleh telahditerjemahkan kepada bentuk graf. Keputusan yang diperoleh para pengkaji adalah,Melakukan & gangguan keperibadian (39
.3% vs 3,9%)
, Mood dan keberkesananketidakupayaan (38.0% vs. 8.9% in kawalan kelas) , Mood dan gangguan afektif (38,0% vs 8,9% pada kelompok kawalan), masalah emosi, masalah neurotik,tekanan, phobia, anxiety, gangguan emosi, gangguan neurotik, depresi, fobia,gelisahmasalah pengembangan tertentu (37.4% vs. 13.4%) , gangguanperkembangan Tertentu (37,4% vs 13,4%) , Specific developmental disorders of kebolehan skolastik (23.0% vs. 2.8%) , gangguan perkembangan khusus kemahiranskolastik (23,0% vs 2,8%) , masalah pembolehubah (8.3% vs. 1.6%) Penyesuaian ,gangguan (8.3% vs 1.6%) , Sleep disorders (4.5% vs. 1.3%) , Tidur gangguan (4,5%vs 1,3%), Incontinence (4.4% vs. 2.3%) , Incontinence (4,4% vs 2,3%) Mentalretardation (3.8% vs. 0.8%) , Mental retardasi (3,8% vs 0,8%), Tic disorders (2.4%vs. 0.7%) Tic, gangguan (2,4% vs 0,7%), Disorders due to brain damage (1.8 11vs.0.4%) kerosakan otak akibat Gangguan (1.8 11vs. 0,4%), Pervasive pengembangan(1.6% vs. 0.5%) gangguan perkembangan Pervasif (1.6% vs 0,5%), masalahberdasarkan bahan (0.4% vs. 0.1%) Gangguan akibat penggunaan zat (0,4% vs0,1% , wabak pada saluran pernafasan (40.1% vs. 33.4% in control group) , Penyakit
 
saluran pernafasan bahagian atas (40,1% vs 33,4% pada kelompok kawalan) ,penyakit kulit. (32.4% vs. 25.5%) , Diseases of the ear (31.3% vs. 23.7%) , Penyakittelinga (31,3% vs 23,7%) , Infectious diseases (31.2% vs. 25.9%) , Penyakit jangkitan (31,2% vs 25,9%) , gangguan Gastrointestinal (30.4% vs. 24.3%) ,gangguan gastrointestinal (30,4% vs 24,3%), gangguan involving immunemechanisms (26.3% vs. 19.0%) Gangguan , melibatkan mekanisme imun (26,3% vs19,0%), Injuries, overall (23.2% vs. 18.4%) , Luka-luka, secara keseluruhan (23,2%vs 18,4%), Pulmonary (17.7% vs. 12.9%) , penyakit paru-paru (17,7% vs 12,9%),Neurological disorders (15.4% vs. 11.6%), Neurologis gangguan (15,4% vs 11,6%),Disorders of the genitourinary system (14.2% vs. 10.2%), Gangguan sistemgenitourinari (14,2% vs 10,2%), Diseases of the musculoskeletal system (13.9% vs.10.8%) , Penyakit sistem muskuloskeletal (13,9% vs 10,8%), Metabolic disorders(13.9% vs. 9.0%) , gangguan metabolik (13,9% vs 9,0%), Lack of expected normalphysiological development (7.4% vs. 3.3%) . Kurangnya diharapkan pembangunanfisiologi normal (7,4% vs 3,3%) , Cardiovascular diseases (6.5% vs. 3.7%) . Penyakitkardiovaskular (6,5% vs 3,7%) ,Diseases of the blood and blood-forming organs(4.9% vs. 2.6%) , Penyakit dan darah-membentuk organ darah (4,9% vs 2,6%),Congenital disorders (2.0% vs. 1.2%) , gangguan kongenital (2,0% vs 1,2%),Maltreatment syndromes (0.77% vs. 0.18%) Penindasan , sindrom (0,77% vs0,18%), Infantile cerebral palsy (0.44% vs. 0.30%) , infantil cerebral palsy (0,44% vs0,30%).Melalui hasil kajian dan dapatn kajian terdapat pelbagai perkara yang bolehdilakukan agar menambah baikkan sistem pengajaran dan pemilihan kaedah agar sesuai untuk murid supaya sesi pengajaran dan pembelajaran berkesan danmendatangkan hasil yang positif. Melalui hasil kajian para guru di kawasan tersebutdapatlah memilih cara bagi mendapatkan sesi P&P yang berkesan selain itu ibubapa juga dapat mengesan tahap gangguan yang dialami anak –anak mereka danmembantu dalam menangani masalah yang dihadapi. Melalui hasil kajian ini jugadapatlah kita mengelaskan dan mengenalpasti seramai manakah murid yangmenghadapi masalah gangguan pelajaran hiperaktif dan tahap gangguan yangmereka hadapi. Aktiviti yang sesuai boleh digunakan oleh guru serta pendekatanyang sesuai boleh dipilih di mana secara langsung dan tidak langsung menanganimaslah yang dihadapi semua pihak yang terlibat.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mohamad Fahruddin Fazain liked this
Nor A Mie liked this
Mustafa Kamal Mk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->