Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
poznavanje robe 1

poznavanje robe 1

Ratings:
(0)
|Views: 1,125|Likes:
Published by stem88ns

More info:

Published by: stem88ns on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
1. Vrste prirodnih voda
Voda se u prirodi nalazi kao:- površinska (okeani, mora, reke)- podzemna (izvor, vrela, dubinska voda)- atmosferska (kiša, sneg i druge padavine).
2. Navedite pokazatelje kvaliteta voda
Kvalitet voda se odredjuje na osnovu organoleptičkih, fizičkih, hemijskih i bioloških pokazatelja
3. Postupci za prečišćavanje vode za piće
 Najčešće se postupci za prečišćavanje kombinuju i obuhvataju sledeće postupke obrade:1. bistrenje filtracijom,2. deferizacija i demanganizacija,3. dezinfekcija.
4. Vrste voda u industriji
U industriji se koriste sledeće vrste voda:1. procesne vode,2. tehnološka voda3. kotlovska napojna voda
5. Način omekšavanja tvrdih voda u industriji
Za omekšavanje tvrdih voda koriste se:1. hemijski agensi2. izmenjivači jona
6. Prednosti omekšivanja voda menjačima jona
Omekšavanje vode menjačima jona ima niz prednosti-potpuno uklanjanje svih vrsta soli,-jednostavno rukovanje i mali prostor za smestaj,-odvijanje procesa na hladno(ne troši se energija).
7. Postupci prečišćavanja otpadnih voda
Postoji tri postupka za prečišćavanje otpadnih voda:1. mehanički postupak 2. hemijski postupak 3. biološki postupak - Mehanički postupak prečišćavanja se sastoji u tome da se voda odvodi basene gde se posleodredjenog vremena talože suspenodovane nečistoće- Hemijski postupak se bazira na taloženju ili neutralisanju zagadjivača pomoću hemikalija.- Biološki postupak se bazira na mikrobiološkom razaranju zagadjivača dejstvommikroorganizama i enzima.
8. Pojam obnovljivih izvora energije
 
Izvori električne energije se dele na konvencionalne i obnovljive. Obnovljivi izvori energije nezavise od zaliha uglja i nafte, čisti su i nepotrošivi a najčešće podrazumevaju pogone malihgabarita.
9. Hidroenergija i njeni nedostaci
Hidroenergija predstavlja vid dobijanja energije posredstvom vode. Za pretvaranje vodeneenergije u električnu koriste se male hidroelektrane (izmedju 100 kW i 10 MW). Ne zahtevajuakokulacije i ne narušavaju tok reke ili potoka te su veoma efikasni gde postoje vodotokovi ivodopadi. Ova energija se stvara posredstvom vodenih turbina preko alternatora Nedostatci: Velike hidroelektrane izazivaju probleme oko uredjenja vodenih tokova, narušavaju pejzaž i utiču na floru i faunu, kvalitet i tok vode, zamućenost, buku, emisiju gasova i utiču nastvaranje efekta staklene bašte.
10. Sunčeva energija i njeni nedostaci
Prednost Sunca kao izvora energije je pre svega u tome jer je stalan ivor energije, energija jedostupna svima i ima je u izobilju, prakticno ne neisrpna i ne zagadjuje se okolina. Energijazračenja koja dopire do površine Zemlje zavisi pre svega od trajanja insolacije, tj od trajanjasijanja Sunca. U toku godine do površine zemlje stigne tolika količina energije koja je 12 putaveća od energije sadržane u ukupnim rezervama uglja.Glavni nedostatak sunčevog zračenja, kao izvora energije, je prestanak zračenja zalaskom Suncai smanjenjem intenziteta za vreme hladnijih godišnjih doba(kasna zima, jesen i rano proleće).Sunčevo zračenje koje predstavlja izvor energije se može iskoristiti na tri načina:1. toplotnom konverzijom,2. električnom konverzijom,3. biohemijskom konverzijom.
11. Energija vetra i njeni nedostaci
Energija vetra predstavlja izvor energije koji se dobija posredtsvom vazdušne struje koje okrećuvazdušne turbine. Energija vetra je isklučivo dostupna u sredina u kojima dolazi do velike brzinekretanja vazduha tj velike brzine vetra kako bi se moglo ostvariti okretanje trubina saalternatorom. Nedostaci: 1. Vizuelni: turbine su veoma upadljive i one moraju da se instaliraju na istaktnutimmestima, 2. Buka: turbine za vetar stvaraju aerodinamičku buku od prolaska vetra preko oštricalopatica i mehaničku buku od pomeranja delova turbine, 3. Elektromagnetska ometanja: zbogmogućnosti rasipanja elektromagnetnih signala, turbine za vetar mogu izazvati smetnje nakomunikacionim sistemima, 4. Bezbednost ptica: Ptice mogu da nastradaju od dodira sarotirajućim lopaticama turbina.
12. Geotermalna energija i njeni nedostaci
Pod pojmom geotermalne energije podrazumeva se unutrašnja toplotna energija Zemlje koja setokom geoloških epoha akomulirala. Geotermalne energetske izvore delimo na:- energija izvora vruće vode,- energija izvora vodene pare,- energija vrele vode velikih dubina i
 
- energija vrućih suvih stena. Nedostatak je to što elektrane na geotermalnu energiju tokom rada mogu da ispuštaju emisijunegativnih gasova u atmosferu.
13. Biomasa i njeni nedostaci
- Biomasa je obnovljiv izvor energije koji nastaje na razne načine, jednako od ljudi i prirode iz brojnih izvora, u koje spadaju nusproizvodi drvne industrije(otpaci seče i prerade drveta) i poljoprivrednih useva(trave, slama, voće i povrće, alge, otpatci kod proizvodnje šećera itd).- Prednost biomase je što može da koristi istu opremu za proizvodnju električne energije koja postoji u u elektranama koje sagorevaju fosilna goriva- Nedostatak je što proizvodnja biomase podrazumeva korišćenje velikih površina, što stvaraznačajan uticaj na biodiverzitet i način njene proizvodnje
14.Navedite i objasnite biološka goriva
Biogoriva predstavljaju komparativno čistu alternativu za naftu kao izvor goriva i mogu biti posebno korisna za saobraćaj U biološka goriva spadaju: biodizel, biogas i bioetanol.Imaju potencijal da obezbede gorivo koje emituje male količine ugljenika u odnosu na količine izuobičajenih fosilnih goriva.- Bio gas predstavlja gas koji nastaje iz razlaganja biološkog (organskog) otpada bez obzira da lise razlaganje odvija na deponiji, zatvorenom postrojenju za anaerobno razlaganje ili prečistačuotpadnih voda- Bio etanol predstavlja Etanol (C2H5OH) proizveden biološkom fermentacijom ugljovodonikadobijenih od biljnog materijala U smislu korišćenja goriva, etanol je najviše od značaja kaododatak ili zamena za benzin.15. Nedostaci biogorivaPlantaže šuma za biogorivo zahtevaju ogromne količine vode ili upotrebu opasnih dodataka uđubrivima i pesticidima. Količina klasičnog goriva potrebna za proizvodnju izvesnih bio-gorivagotovo poništava korisnost upotrebe tih biogoriva u pogledu smanjenja količine gasova staklene bašte
16. Komunalni otpad kao energija i njeni nedostaci
Podrazumeva kućno smeće. Samo 5% ovog otpada se smatra obnovljivim izvorom energije, ne podrazumeva industrijski otpad, gume, cement, itd. Nedostaci :-Dobijanje metana za proizvodnju energije od razlaganja komunalnog otpada (na sanitarnimdeponijama) ili poljoprivrednog otpada (svinjsko i živinsko đubrivo, na primer) može bitiodrživa alternativa, zavisno od načina tretmana ovih otpada- Spaljivanje – insineracija komunalnog i industrijskog otpada nije prihvatljivo, jer stvara širok dijapazon zagaðujuæih emisija koje su veoma opasne za ljudsko zdravlje i životnu sredinu.
17. Stanje u Srbiji po pitanju obnovljivih energija

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Magdalena Herman-Milenkovska liked this
Slavica Kovacevic liked this
Tomislav Blagojevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->