Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1 SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ
1.2 Vai trò của SQL
1.3 Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ
1.3.1 Mô hình dữ liệu quan hệ
1.3.2 Bảng (Table)
1.3.4 Mối quan hệ và khoá ngoài
1.4 Sơ lược về SQL
1.4.1 Câu lệnh SQL
1.4.2 Qui tắc sử dụng tên trong SQL
1.4.3 Kiểu dữ liệu
1.4.4 Giá trị NULL
1.5 Kết chương
2.1 Truy xuất dữ liệu với câu lệnh SELECT
2.1.1 Mệnh đề FROM
2.1.2 Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT
2.1.3 Chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu
2.1.4 Tạo mới bảng dữ liệu từ kết quả của câu lệnh SELECT
2.1.5 Sắp xếp kết quả truy vấn
2.1.6 Phép hợp
2.1.7.1 Sử dụng phép nối
2.1.7.4 Sử dụng phép nối trong SQL2
2.1.8 Thống kê dữ liệu với GROUP BY
2.1.9 Thống kê dữ liệu với COMPUTE
2.1.10 Truy vấn con (Subquery)
2.2 Bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu
2.2.1 Bổ sung dữ liệu
2.2.2 Cập nhật dữ liệu
2.2.3 Xoá dữ liệu
Bài tập chương 2
3.1 Tạo bảng dữ liệu
3.1.1 Ràng buộc CHECK
3.1.2 Ràng buộc PRIMARY KEY
3.1.3 Ràng buộc UNIQUE
3.1.4 Ràng buộc FOREIGN KEY
3.2 Sửa đổi định nghĩa bảng
3.3 Xoá bảng
3.4 Khung nhìn
.4.1 Tạo khung nhìn
3.4.2 Cập nhật, bổ sung và xoá dữ liệu thông qua khung nhìn
3.4.3 Sửa đổi khung nhìn
3.4.4 Xoá khung nhìn
Bài tập chương 3
4.1 Các khái niệm
4.2 Cấp phát quyền
4.2.1 Cấp phát quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu
4.2.2 Cấp phát quyền thực thi các câu lệnh
5.1.1 Các khái niệm
5.1.2 Tạo thủ tục lưu trữ
5.1.3 Lời gọi thủ tục lưu trữ
5.1.4 Sử dụng biến trong thủ tục
5.1.5 Giá trị trả về của tham số trong thủ tục lưu trữ
5.1.6 Tham số với giá trị mặc định
5.1.7 Sửa đổi thủ tục
5.2 Hàm do người dùng định nghĩa
5.2.1 Định nghĩa và sử dụng hàm
5.2.2 Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng”
5.3 Trigger
5.3.1 Định nghĩa trigger
5.3.2 Sử dụng mệnh đề IF UPDATE trong trigger
5.3.3 ROLLBACK TRANSACTION và trigger
5.3.4.1 Sử dụng truy vấn con
5.3.4.2 Sử dụng biến con trỏ
Bài tập chương 5
6.1 Giao tác và các tính chất của giao tác
6.2 Mô hình giao tác trong SQL
6.3 Giao tác lồng nhau
A. Cơ sở dữ liệu mẫu sử dụng trong giáo trình
B. Một số hàm thường sử dụng
B.1 Các hàm trên dữ liệu kiểu chuỗi Hàm ASCII
B.2 Các hàm trên dữ liệu kiểu ngày giờ Hàm DATEADD
B.3 Hàm chuyển đổi kiểu Hàm CAST
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo trình SQL

Giáo trình SQL

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Thành Vương Vương on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 31 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 99 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 146 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->