Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Prefat¸˘a
Introducere
1.1. Serviciile oferite de ret¸ea
1.2. Principalele elemente ale unei ret¸ele de calcula-
Not¸iuni de teoria informat¸iei
2.1. Problema codific˘arii informat¸iei pentru un canal
2.2. Coduri cu proprietatea de prefix
2.2.1. Reprezentarea arborescent˘a a codurilor prefix
2.2.2. Decodificarea ˆın cazul codurilor prefix
2.2.3. Lungimile cuvintelor unui cod prefix
2.3. Coduri optime
2.3.1. Cantitatea de informat¸ie
2.3.2. Lungimea medie a cuvintelor de cod
2.3.3. Generarea codului optim prin algoritmul lui Huffman
2.3.4. Compresia fi¸sierelor
2.4. Coduri detectoare ¸si corectoare de erori
2.4.1. Modelul erorilor
2.4.2. Principiile codurilor detectoare ¸si corectoare de erori
2.4.3. Cˆateva coduri detectoare sau corectoare de erori
2.4.3.1. Bitul de paritate
2.4.3.2. Paritate pe linii ¸si coloane
2.4.3.3. Coduri polinomiale
2.4.4. Coduri detectoare ¸si corectoare de erori ˆın alte domenii
Nivelul fizic
3.1. Problema transmisiei informat¸iei la nivelul fizic
3.2. Transmiterea semnalelor
3.2.1. Modific˘arile suferite de semnale
3.3. Codificarea informat¸iei prin semnale continue
3.3.1. Scheme de codificare
3.3.2. Modulat¸ia
3.3.3. Multiplexarea ˆın frecvent¸˘a
3.3.4. Capacitatea maxim˘a a unui canal de comunicat¸ie
3.4. Transmisia prin perechi de conductoare
3.4.1. Construct¸ia cablului
3.4.2. Propriet˘at¸i ale mediului
3.4.3. Leg˘atur˘a magistral˘a
3.4.4. Considerente practice
3.5. Transmisia prin unde radio
3.5.1. Propagarea undelor
3.5.1.1. Polarizarea
3.5.1.2. Absorbt¸ia ¸si reflexia
3.5.1.3. Difract¸ia
3.5.1.4. Interferent¸a undelor
3.5.1.5. Divergent¸a undelor
3.5.2. Antene
3.5.2.1. Directivitatea
3.5.2.2. Polarizarea
3.5.2.3. Tipuri de antene
3.5.3. Raza de act¸iune a unei leg˘aturi radio
3.5.3.1. Obstacolele
3.5.3.2. Linia orizontului
3.5.3.3. Utilizarea satelit¸ilor artificiali ai P˘amˆantului
3.5.3.4. Zgomotul
3.5.3.5. Sc˘aderea puterii cu distant¸a
3.5.3.6. Emisia direct¸ionat˘a ¸si polarizat˘a
3.5.4. Spectrul radio ¸si alocarea lui
3.5.5. Particularit˘at¸i ale sistemelor de comunicat¸ie prin radio
3.5.5.1. Topologia leg˘aturii
3.5.5.2. Fiabilitatea
3.5.5.3. Securitatea
3.6. Transmisia optic˘a
3.6.1. Construct¸ia mediului
3.6.1.1. Conectarea fibrelor optice
3.6.2. Propagarea semnalului optic
3.6.2.1. Moduri de propagare
3.6.2.2. Caracteristici ale mediului
3.6.2.3. Multiplexarea ˆın lungimea de und˘a
3.6.3. Considerente practice
Nivelul leg˘aturii de date
4.1. Detectarea ¸si corectarea erorilor
4.2. Controlul accesului la mediu
4.2.1. Protocoale bazate pe asigurarea unui interval exclusiv de emisie
4.2.2. Protocoale bazate pe coliziuni ¸si retransmitere
4.2.3. Protocoale mixte
4.3. Retransmiterea pachetelor pierdute
4.3.1. Principiul confirm˘arilor pozitive ¸si retransmiterilor
4.3.2. Trimiterea ˆın avans a mai multor pachete
4.3.3. Spat¸iul numerelor de confirmare
4.4. Controlul fluxului
4.4.1. Cereri de suspendare ¸si de continuare
4.4.2. Mecanismul pas cu pas
4.4.3. Mecanism combinat cu retransmiterea pachetelor pier- dute
4.5. Multiplexarea ˆın timp
Nivelul ret¸ea ¸si nivelul transport
5.1. Retransmiterea datelor de c˘atre nodurile inter-
5.1.1. Retransmiterea ˆın ret¸ele bazate pe datagrame
5.1.2. Retransmiterea ˆın ret¸ele bazate pe conexiuni
5.2. Algoritmi de dirijare
5.2.1. Calculul drumurilor cu informat¸ii complete despre graful ret¸elei
5.2.2. Calculul drumurilor optime prin schimb de informat¸ii de distant¸˘a
5.2.3. Dirijarea ierarhic˘a
5.2.4. Metode particulare de dirijare
5.2.4.1. Inundarea
5.2.4.2. ˆInv˘at¸area rutelor din adresele surs˘a ale pachetelor
5.2.5. Metode de difuziune
5.3. Funct¸ionarea la trafic ridicat
5.3.1. Alegerea pachetelor de transmis
5.3.2. Controlul congestiei
5.3.3. Formarea (limitarea) traficului
5.3.4. Rezervarea resurselor
5.4. Nivelul transport
5.5. Interconectarea ret¸elelor
6.1.3. Problema spargerii unui cifru
6.1.4. Algoritmi de criptare utilizat¸i ˆın practic˘a
6.1.5. Criptografie asimetric˘a (cu cheie public˘a)
6.1.5.1. Utilizarea criptografiei asimetrice
6.2. Autentificarea mesajelor
6.2.1. Funct¸ii de dispersie criptografice
6.2.1.1. Utilizarea funct¸iilor de dispersie
6.2.2. Funct¸ii de dispersie cu cheie
6.2.3. Semn˘atura digital˘a
6.2.4. Verificarea prospet¸imii mesajelor
6.2.5. Combinarea cript˘arii, autentific˘arii ¸si verific˘arii prospe- t¸imii
6.3. Stabilirea cheilor
6.3.1. Stabilirea cheilor ˆın prezent¸a unui adversar pasiv
6.3.1.1. Stabilirea cheilor prin criptografie asimetric˘a
6.3.1.2. Stabilirea cheii prin metoda Diffie-Hellman
6.3.1.3. Atacul man-in-the-middle
6.3.2. Stabilirea cheilor ˆın prezent¸a unui adversar activ
6.3.3. Stabilirea cheilor cu ajutorul unui tert¸ de ˆıncredere
6.3.4. Certificarea cheilor publice
6.5.2. Parole de unic˘a folosint¸˘a
Cuprins
Cuprins 5
Codific˘ari de interes practic
7.1. Probleme privind reprezentarea numerelor ˆın-
7.1.1. Reprezent˘ari pe bit¸i
7.1.1.2. S¸iruri de bit¸i
7.1.1.3. Reprezentarea pe bit¸i a numerelor ˆıntregi
7.1.2. Reprezent˘ari pe octet¸i
7.1.2.1. Octet¸i
7.1.2.2. S¸iruri de octet¸i
7.1.2.3. Reprezentarea numerelor pe un num˘ar ˆıntreg de octet¸i
7.1.2.4. Reprezentarea numerelor pe un ¸sir arbitar de bit¸i
7.1.3. Probleme privind reprezentarea lungimii ¸sirurilor
7.1.4. Alte metode de reprezentare a numerelor ˆıntregi
7.2. Codificarea textelor
7.2.1. Codificarea ASCII
7.2.2. Codific˘arile ISO-8859
7.2.3. Codific˘arile Unicode
7.2.3.1. Codificarea UTF-8
7.2.3.2. Codific˘arile UTF-16
7.2.3.3. Codific˘arile UTF-32
7.3. Reprezentarea datei ¸si orei
7.3.1. M˘asurarea timpului
7.3.2. Obiectivele ˆın alegerea reprezent˘arii timpului ˆın calcula- tor
7.3.3. Formate utilizate ˆın practic˘a
7.3.3.1. Formatul utilizat de po¸sta electronic˘a
7.3.3.2. ISO-8601 ¸si RFC-3339
7.3.3.3. Timpul POSIX
7.4. Recodific˘ari
7.4.1. Codificarea hexazecimal˘a
7.4.2. Codificarea ˆın baza 64
7.4.3. Codific˘ari bazate pe secvent¸e de evitare
Programarea ˆın ret¸ea — introducere
8.1. Interfat¸a de programare socket BSD
8.1.1. Comunicat¸ia prin conexiuni
8.1.1.1. Deschiderea conexiunii de c˘atre client
8.1.1.2. Deschiderea conexiunii de c˘atre server
8.1.1.3. Comunicat¸ia propriu-zis˘a
8.1.1.4. ˆInchiderea conexiunii
8.1.2. Comunicat¸ia prin datagrame
8.1.3. Principalele apeluri sistem
8.1.3.1. Funct¸ia socket()
8.1.3.2. Funct¸ia connect()
8.1.3.3. Funct¸ia bind()
8.1.3.4. Funct¸ia listen()
8.1.3.5. Funct¸ia accept()
8.1.3.6. Formatul adreselor
8.1.3.7. Interact¸iunea dintre connect(), listen() ¸si accept()
8.1.3.8. Funct¸iile getsockname() ¸si getpeername()
8.1.3.9. Funct¸iile send() ¸si recv()
8.1.3.10. Funct¸iile shutdown() ¸si close()
8.1.3.11. Funct¸iile sendto() ¸si recvfrom()
8.1.4. Exemple
8.1.4.1. Comunicare prin conexiune
8.1.4.2. Comunicare prin datagrame
8.2. Formatarea datelor
8.2.1. Formate binare
8.2.1.1. Tipuri ˆıntregi
8.2.1.2. S¸iruri de caractere ¸si tablouri
8.2.1.3. Variabile compuse (struct-uri)
8.2.1.4. Pointeri
8.2.2. Formate text
8.2.3. Probleme de robustet¸e ¸si securitate
8.2.4. Probleme privind costul apelurilor sistem
8.3. Probleme de concurent¸˘a ˆın comunicat¸ie
Ret¸ele IEEE 802
9.1. Ret¸ele IEEE 802.3 (Ethernet)
9.1.1. Leg˘aturi punct la punct prin perechi de conductoare
9.1.2. Leg˘aturi prin fibre optice
9.1.3. Leg˘aturi prin cablu magistral˘a
9.1.4. Repetoarele ¸si comutatoarele
9.1.5. Dirijarea efectuat˘a de comutatoare (switch-uri)
9.1.6. Facilit˘at¸i avansate ale switch-urilor
9.1.6.1. Switch-uri configurabile
9.1.6.2. Filtrare pe baz˘a de adrese MAC
9.1.6.3. Trunking
9.1.6.4. Leg˘aturi redundante
9.1.6.5. Ret¸ele virtuale (VLAN)
9.1.7. Considerente privind proiectarea unei ret¸ele
9.2. Ret¸ele IEEE 802.11 (Wireless)
9.2.1. Arhitectura ret¸elei
9.2.2. Accesul la mediu
9.2.3. Generarea pachetelor beacon
9.2.4. Securitatea ret¸elelor 802.11
Internetul
10.1. Arhitectura ret¸elei
10.2. Protocolul IP
10.2.1. Structura pachetului IP
10.2.2. Bazele dirij˘arii pachetelor IP
10.2.2.1. Subret¸ele ¸si interfet¸e
10.2.2.2. Prefixul de ret¸ea
10.2.2.3. Tabela de dirijare
10.2.3. Scrierea ca text a adreselor ¸si prefixelor
10.2.3.1. Scrierea adreselor IP
10.2.3.2. Scrierea prefixelor de ret¸ea
10.2.4. Alocarea adreselor IP ¸si prefixelor de ret¸ea
10.2.4.1. Alocarea pe utiliz˘ari
10.2.4.2. Alocarea adreselor ¸si dirijarea ierarhic˘a
10.2.7.1. Alegerea parametrilor
10.2.7.3. Testarea ¸si depanarea ret¸elelor
10.3. Nivelul transport
10.3.1. Conexiuni cu livrare garantat˘a: protocolul TCP
10.3.1.1. Principiul conexiunii TCP
10.3.1.2. Comunicat¸ia bidirect¸ional˘a
10.3.1.3. Deschiderea ¸si ˆınchiderea conexiunii
10.4.1. Numele de domeniu
10.4.2. Structura logic˘a a bazei de date DNS
10.4.3. ˆImp˘art¸irea ˆın domenii de autoritate
10.4.4. Mecanismul de interogare a serverelor
10.4.5. Sincronizarea serverelor pentru un domeniu
10.4.6. C˘autarea numelui dup˘a IP
10.5. Leg˘aturile directe ˆıntre nodurile IP
10.5.1. Rezolvarea adresei — ARP
10.6. Configurarea automat˘a a stat¸iilor — DHCP
10.7. Situat¸ii speciale ˆın dirijarea pachetelor
10.7.1. Filtre de pachete (firewall)
10.7.2. Ret¸ele private
10.7.3. Translat¸ia adreselor (NAT)
10.7.3.1. Translat¸ia adresei surs˘a
10.7.3.2. Translat¸ia adresei destinat¸ie
10.7.4. Tunelarea
Aplicat¸ii ˆın ret¸ele
11.1. Po¸sta electronic˘a
11.1.1. Formatul mesajelor
11.1.1.1. Antetul mesajelor
11.1.1.2. Extensii MIME
11.1.1.3. Ata¸sarea fi¸sierelor ¸si mesaje din mai multe p˘art¸i
11.1.1.4. Codificarea corpului mesajului ¸si a ata¸samentelor
11.1.2. Transmiterea mesajelor
11.1.2.1. Protocolul SMTP
11.1.2.2. Determinarea urm˘atorului MTA
11.1.2.3. Configurarea unui MTA
11.1.3. Securitatea po¸stei electronice
11.2. Sesiuni interactive la distant¸˘a
11.2.1. Protocolul ssh
11.2.1.1. Conexiunea ssh protejat˘a criptografic
11.2.1.2. Metode de autentificare ˆın ssh
11.2.1.3. Multiplexarea conexiunii, tunelarea ¸si aplicat¸ii
11.2.2. Sistemul X-Window
11.3. Transferul fi¸sierelor ˆın ret¸ea
11.3.1. Protocolul ftp
11.3.2. Protocolul HTTP
11.3.2.1. Structura cererilor ¸si a r˘aspunsurilor
11.3.2.2. URL-urile
11.3.2.3. Alte facilit˘at¸i HTTP
11.3.2.4. Proxy HTTP
11.3.2.5. Conexiuni securizate: SSL/TLS
11.3.2.6. Utilizarea TLS pentru web
11.4. PGP/GPG
11.4.1. Structura cheilor GnuPG
11.4.1.1. Chei primare ¸si subchei
11.4.1.2. Utilizatori ¸si identit˘at¸i
11.4.1.3. Generarea ¸si modificarea cheilor
11.4.1.4. Controlul perioadei de valabilitate a cheilor
11.4.1.5. Gestiunea cheilor secrete
11.4.2. Transmiterea ¸si certificarea cheilor publice
11.4.2.1. Transmiterea cheilor publice
11.4.2.2. Verificarea autenticit˘at¸ii cheilor
11.4.3. Transmiterea mesajelor criptate sau semnate
Bibliografie
Index
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
retele

retele

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
Published by Gabriel Diaconescu

More info:

Published by: Gabriel Diaconescu on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 148 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 157 to 182 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 191 to 301 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 310 to 322 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 331 to 410 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->