Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VII.sistemul Limfatic

VII.sistemul Limfatic

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Diana Suditu

More info:

Published by: Diana Suditu on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2015

pdf

text

original

 
latarea:pu,~erni'f',i~venelerdin
partea
dreaptae
pO'rUu.ni~postertosrea
corpului
embrjonulu+silareducereavenelcr
dirr:JI
p
a:rtea.
5
tln
.g,i.,
:D
e
pe
ILW
r
rna
:8,
cestu
i
la
p,t
vena.
,ca.,vi·
inie:ri:o,a.:ra
sedezvo~hl
din
~
..
.
dUer~t,eporjlun
i,
,sJe
venelerd.lnpartea
dr,eaptaa.PO~'UlDJrI
i
i
poster~oa.re
a.co'r-p'D:I~Lli
esnbrlonulul;
partea
ei
hepa:~l'c.a
(delaorlficlu
pina~~;
locu!de
f'ecepUe
avenel
S
U.jj'
rare.nate
)1-
.d.i
nvenaceeiu
n~'
,d,eren-
~..·r·
·t
~I'~...
l'.......
L<aa
:ICiJi'
mUI,:
partes
supraren~J;
a~(g,~n
v,e:nacardlnata
dreal)[a:
partea
renala-
dinanaatcmoaa
dintre
"enele
sub-ei
eupracardinaled
~'[1
dreapta;partea
pos-
'troe'full:,a,~.
dinportiuneaIornbaraa
\H2:ne]
subcardlnaledrepte..Ceamaltna:r~p,at.te
avenelorcare
se
v
tu"s,a
invena
,c,aval
"'f.-~~
..:II
,wd-I
mrertoara,u,e'
asernenea
u@nV0i:ea
dife'rlte
portiuni
.alevenelors:ub-$i
supracardinale.Ves.Ugiil,evenelorsupra-cardinalestnt:indreapta'-.
vena
~m,,,
pa:i2"
~j
In~stlnga.-vena
semlhnpara.
II
S,II,MUll,
UMf,A
1~C
Sis
temul
UmIa,U('"
sysM_ma~'gmphdticu.rn~.
runcludeeapilare
1r':Elm.iH·cate
111
0rg;\ne
it
~esutu
:i,
va~e.~
i
mfa~ru,c~~
i
r
UJ
nch
iu
rl
1
i
m~~
'r,a~rn!ce'.,.ca.na.}e.
p
rh:1care:~rnla
se
scurge
de
Ia
loeurile
de
Iennarea
e.1
spreloca]
deconUuetJrUlJa
venelorJu~gula.ta
inter-
na.~~
subclaviculara,care
Iorm,eaz3,un..
g[1iu[venos(fig..U5,B),
OdaU,
euI~m[a
I(gr.-
lymph-a,
-,ap~,lim]l'ed'e}.'care
este
un
lichid
incelor
die
componentaa-propi~
ala
die
phISm3&an:gvi'lia,
din
organe
.~:I
~esuhrrise
dreneaza
produsele
de
deseuale
metabo~l,ism
u~!ui,
partie
L1~eJE"ete
roge~
ne,
Petrelectulvaselorllmlatlce
de
La.
i()rgane~w
p.a.rt.ia:~e
cerpului
spre
trunchturl~~canelesa.
ana
gang~io:n;ilim-
f~~~'cin~m~fosii
caHciJQir~i
sau
oval,a,ti
t
de
dl.menSI,UDlII1U
.:prea.
mars,care
de
aseme-
neaIaeparted~nslstem
IIJ~
de
ergane
hnu-
rL~"
Dup.a
structura's,~funt'tjii:eexecutete
mn
slstemul
Him:
Latic
'disting'6rn11
urm
2ito,a·
reliefa
rm
a$
i:
[1JJM
t:
I,
CapUa.relimf',at~ce;(vase
Umrf·(lC,a..p'Uar.,.'e..)..~'
u.~s..
,a"
'.l.Y.
fn.,.ph.~:o"C,fJ.;pi.U.,~"ia.
A.·.·.·...
c..
·.~~te.a.·.
a.bosrbchn
U~.sl]h:lrl
soJlJJlu~~
roIOI!d"8~~
de
~ro:~ehile;
tnafarade
vene
f'e:'.a.Hze;izi)
A
r'
,a'r"
~:f"
o..~
.,:0
lJI'I'!I~:'I"rn'
I"'''''~''''
r'~.,.
~.oi!'l,"
"t
II"
r'I
~,'''''r
IU,
/j,;,;,t"lg~:ClI_
.;:::II
t"lU,.
J
,~~I'IlIJ.I~.
J
I~!
0
,~!\;I'".::l;ItJI,.b.Il
J~J~~
\
nctamente:,abSofbtm~
a~el$jcrls'tal'ij~~:i~
lor
clf.sodal
i:
inea,
e:vacuarea
,dhll
j.e,s;utur'~
apartlculelcreterogene(corplmicro-b
ietl~!,
celule
dezlntegrate".
2.Vase:
Ir~m'faJJ'ce,[},4sa
,lymph.atie~:.
P
r
[I]'
aces
te
8.1.
imla
'ra
rm
atiblca
pil
are
~mpre'llUlaell
mJ
atertile
atlate
in
ea.
se
scurgespreganglionii
llmtaHd
ceres-
punzatorl.or:gar:nuhJjincau.:zAsaupar-
tH
dsteacorpului,iardelaacestesspre
vaseleli:mJat~~,e
diecallbru
rnare-.trun-
chjur'i~i
canals
llmf
atice.Vaseh~:
~ii:mr.8tilee
pot
sa
se
:pr'e:?inte
drept
,ciHdepropagare,a~nh:!C'tmor
~i
celulelor
tumorale.
,9._
TlrUl1c:hi'llIi"Ue
liml:,aitice"
.lrU1uilym",
plu~Uci.
t8:naJelc
Hmf'.aUce,
au,ctus
ltrm,~
p'hallci.
AcesflNl's:intvase
colectoare
Umfati,rede
calHH"tl
mare'
p'ifim
care
Umfa
se
scu.r~r,e
din
dUerUeregiuntale
eorpulul
i:n
u:l1ghmllruJ
venossaulnportlumleterrni-
natealevenelor
C,8T
i
e'
it
Iormeaza.
U.mFa
sescurgeprtuvaselel,hfiifaUce,
spre
trunch~u
rih!
~i
calla
lelelimbUCie'.
trece
pr'ilrl
gangUo.lillii
[I~mlatki!
flrJdilY
m-
phaUti(ly,nplu:moai~
i'nn.,~
BftlA)r
care
,ex-'et:Ufu
nc.'U;a
deba.
rie
r
a
'$
i
forma
He
rumun
a..
Umhl~
carese
sCllJlrge
prinainu-'
surile
ga~g.liOtiJnor
UmhrUti:,'se
fiUreaza
prinansele
de
jesut
reticular;
,del
l'n
IIii
rnda
vir;!
llrnfoclte,
care
slut
lo
rmate
d@
tesuh.J1~,im:foidalaeestororgane
,ple'z.i
".Organel.,e:hematopoeticeslale
S~5~'l:'mU~
lui
~]]UU1~t).
ICap'~huelld
11_.flllete
,(vase,l'el'imfotapi,I'ar:e:J'
.
Capllarelell
rnfaticeconstituieelementu
I
~n]tjl:a]~r
,a!d.idWli
Ieslsternul
ul
,I~mt::i~·~.li!r'.
Acesl~ea,incepintnateorgam.Y.~ee.[tesu-
turtlecerpulu
i,
umaIl,c:uexceptta,
ence-
la
iu
,I
u'i'
$
r-
In(,iid
uv,eisp.inii
r
ii,
m'em
b
r
ane-
lor'lor
'men~liII:geale1g1obuJtli
ocular.
ure-
chii
interne,
'l:@g'um:ent.ul,1!Ji:
'epiteUeJ
081
p~e]ii~i
tunlciler
muceaae,c.arl.i.~aJekH\
parenchjmulul
spllnei,
rnaduveiOSO,9S'e
'~i
.P
~.ac,enlt;ei"
Spre
deosebire
de
.c8pH,a
relesengvtne,cele
.Iimfat~,c!ealtm
~ndiametru
rna
i
mare
(r)mna
la0,,2'rnm)
T
contururi
neregulate,
-si,n1!;lo~dt~,'tila,ftera'le~.
Unjn-
du-setntreele,acestea
aJc·l1tuies'c
c;
retea
Jhnf'oc,apH.arai
mn,chhsi,
re'l,e
lympJ1&CtJ.,piJ-
ki
re
r
al1sele
ca
rei.a
5,ltit
situa,h:!lri
un.1L11
sau
'cUeva.
p'~!an1lJri:
in
d,epend,enUi,
d:.econ~
235
 
stitutiaorganulul
tr
aversat
deele..Orien-tareacapilarelorestedeterminatededi-rediafasciculelorde[esutconjunctiv,ce
tncorporeaza
capila
relelirn!atice,~
i
deforma
elernentelor
structurale.aleor-ganului
dat
(D.A.
J
danov).
Bunaoara,inorganele
vcltrminoase(rnuschi,
pla-
mini,fieat.
r
inichi,
glandemar
i
etc.j
..
Fig.158.Sisternullimfaticalornului.
1-
vase
lelirr.latice
ale
omului:2-
gali~lionilifnfatiri
subrnan
dthular
i;
3-
gangliQni
lirnlaticirnentoriierl:4-orificiulea-
na
lul
ultoracic:
5-ganglioni!limfal'icimediastinal
lan
ter
lorl:
6-ganglioniillrnfattciaxilari:7-gangli.onullirnfaticcubi-
tal
superficial;
8.-
vase!eltrnlahcesuperlieialealemernbru-luisuperior:9-ll;:anglllDniilirnlattcl
lornb
arl:10-gangliOAlimfaticsubaortal,II-ganglioniillrnfaticiiliac.icomuni;12-ganglion'lilimlaticilnghinalisuperlicial!:.13-grupulmedialdevaseurntattcesuperflciale
ale
gambe.i.;14·-grupul
lateral
devaselimfaticesujierl'icia.lealega.mbeii15-vasele
lirnla-
ticesuperilcialeale
plcturul
ui;16-vaselelirnfaticeprolun
ce
alepleior
ulul:
J
7-vase!e
tlrnlatleepretunde
ale
gambei;
18-
vaseleIiml
al
ice
profundealecoapset:19-vaselelirnlatice
Waf
undeale
palmei;
20~gangl
iQ~
ii
limbti!':iinghlnaIi
pro-
Iun
zl:
21-ganglioniilimFaliciiliaciintern!~i,externi;22-
vaselelim.faliceprolundealeantebratului:23-canalulto-racic:
24-
gangllonlimfatiecubital
prciund:
25-gang-Iillni
llrnlatletln
tercesfall:
26-
trunchi
subel
avtcular:
27-trunchi
[ug
ular:
28-ganglioniilimfa[\ci
cer
vical
i
p
rtrlunz
i:
29
-g.an-glionulltmlatlcjugodigaslric;30-ganglioni
limfalld
master-
d
ienl
;31-
ganglionllimfaticiparot!c..
236
 
Fig.159.
Retea
decapilarelirnlatice(I)
~i
vase
lirnfatice(2)intunicaseroasaaintestinului
sub-
tire.
r
etelelede
capilare
limfatice
slnt
str
uctu-rateIntreidimensiuni.Capilarelelimfa-
tice
dinaeesteasintorientateindiferite
dir
ectii$isituate
tntre
elementele
str
uc-tura
l-Iunctionale
aleorganului:
f
ascicule
defibrernusculare.grupurideceluleglandulare,corpusculirenali,lobuli
.he-
p
atici.Inorganeleplate
(fascii,tunici
seroase,piele,straturile
per
etilororga-nelor
cavitate,per
etiivaseJorsangvinedecaJibrumare)
reteauacapilar
ae
si-
tuataintr-un
singurplanorientatparaleilasuprafataorganului.Inuneleorgane
r
eteauacapilarelorlimfaticeformeaz
a
nisteproerninentelungideformadacti-
loida(bun
aoar
a,
sinusurile
limfaticeIn
vilozitatileintestinuluisubtire}.
PeretiicapilarelorIimfaticesintale
a-
tuiti
dintr-un
singurstratde
celule
epite-liale,carecuajutorulunorIasciculedefinisimefilamenteancoralesecram-poneazadefasciculelecircumiacentedefibrecolagene.Aceastalegaturaintimadintrefibrelecolagenesiperetiicapilare-lorlimfaticecontribuielalargirealume-
,
nuluiacestoradin
urrna,
rnaialesincazdeedemal
[esutur
ilor
lncar
eseafla
capi-
lareledate.Capilarelelimfatieedotateeuvalvulese
cons
ider
a
postcapil
are
lirnf
a-tiee.
Vaselelimfatice
Vasele'lirniaticeseIorrneazaprinconflu-
enta
eapilarelorlimfatice.
Peretti
vaselor
2
Iimf
atice
stnt
mai
gr
osi
dec
it
peretii
lim-focapilarelor.Pe
vaselelimiatice
intra-organicesipe
0
partedinceleextraor-ganicespreexteriordeendoteliu
exista
doar
0
tunicafinade
tesut
conjunctiv(vase
fara
tunicamusculara}._
Peretti
vaselor
limfatiee
decalibru
mai
mare
sint
a
lcatuitidintun
i
ca
i
n
tim
a,
tunica
[ntima,
tapetatacu
endoteliu,din
t
u-
n
i
cam
edie,
tunica
media,
muscula-r
a,
si
tun
i
caex
t
ern
a,
tunicaex-
te
rna,s.adventitia,
alcatuita
din
tesut
conjunctiv.Vaselelimfatice
comports
valvu-
I
e,
ualuulaelumpiuiticae.
prezentaca-
rora
confera
acestorvaseunaspectca-
r
acteristicmoniliform.Valvulele
vaselor
Iimiatice,fiindadaptatesaorientezelim-faintr-unsingursens-dela"perife~rie"spreganglioniilimfatici,
tr
unchiur
i
si
canale,slntalcatuitedinrepliuriale'tuniciiinterne,care
contin
in
cantitaf
micitesut
eonjunctivin
interio
rul
iieca-
reipetale.Fiecarevalvulaeste
alc
atu-
ita
dindouarepliurialetuniciiIntirne(petale,valve)situateunulin
lata
al
tuia
Distanta
dintrevalvulelevecine
cons
ti-
tuiedela
2-3
rnm
Invaselelimfaticein-traorganice
p
inala
12-15
mminvaseledecalibrumaimare(extraorganice).
Va-
selelirniaticeintraorganicesituateala-,turi
anasto
mozeaza
unulcu
altulformindretele(plexuri)cuanse(cchiur
i)
di-versecaforma
si
dimensiuni{fig.
l59).
Dinorganeleinterne,din
rnuschi
vaselelimfatice
iese,ca
regula,
alaiur:de
vase-
Ie
sangvine;acestpostulatevalabildoar
pentr
uvase
1
eli
rn
fatice
p
ro-fun
d
e,
vasa
lumphatica
profunda.
V
a-
se
1
elimfatice
sup
er
fie
ia
I
e,
vasa
lumphaiica
s
uperjicialia,
carese
afla
spreexteriordesupr
alata
iasciilorcorpuluiuman,sintdispusealaturldevenelesubcutanesauInapropierealor.
..
237

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->