Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bộ lập trình đơn giản với 44 đầu vào ra ZEN - PLC Omron

Bộ lập trình đơn giản với 44 đầu vào ra ZEN - PLC Omron

Ratings: (0)|Views: 1,065 |Likes:
Published by api-3746617
Tài liệu tham khảo PLC
Tài liệu tham khảo PLC

More info:

Published by: api-3746617 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
5-1
B
l
p trình d
s
d
ng và

n gi
n cho các
ng d
ng t
 

ng hoá nh
:
i
ukhi
n
èn chi
u sáng,
i
u hoà, b
m c
p thoát n

c, c
a t
 

ng, thangcu
n, qu
t thông gió, máy công c
v.v…
 
Màn hình LCD v
i 8 phím
m
t tr

c cho phép l
p trình d
ngb
c thang.
 
Tính n
ng HOLDING TIMERS và HOLDING BITS (bit l
u) giúpho
t

ng
n

nh sau khi m
t
i
n.
 
M
r
ng linh ho
t phù h
p v
i nhi
u
ng d
ng.
 
Tính n
ng MEMORY CASSETTES (card nh
) ti
n cho ng

is
d
ng.
 
Mô ph
ng không c
n k
t n
i tr
c ti
p (
ch
 

offline).
 
 
16 bit timers, 8 holding timers, 16 counters, 16 timer tu
n, 16 timer tháng, 16 bit hi
n th
 
Thông tin

t hàng
Lo
imoduleCh
 
th
S
 

uvào raNgu
nvàoS
 

u vào S
 

u ra Màn hìnhLCDL
ch / 

ng h
 
 
u vàot

ng t
 Mã hàngLCD ZEN-10C1AR-A-V1LED100-240VAC100-240VAC R
leKhông Không Không ZEN-10C2AR-A-V1LCD ZEN-10C1DR-D-V1CPULEDR
leKhông Không Không ZEN-10C2DR-D-V1LCD ZEN-10C1DT-D-V1LED1024VDC624VDC4TransistorKhông Không Không ZEN-10C2DT-D-V1LCD ZEN-20C1AR-A-V1LED100-240VAC100-240VAC R
leKhông Không Không ZEN-20C2AR-A-V1LCD ZEN-20C1DR-D-V1CPULEDR
leKhông Không Không ZEN-20C2DR-D-V1LCD ZEN-20C1DT-D-V1LED2024VDC1224VDC8TransistorKhông Không Không ZEN-20C2DT-D-V1100-240VAC ZEN-8EARR
leZEN-8EDR824VDCTransistor ZEN-8EDT100-240VAC ZEN-4EA424VDC---ZEN-4EDModule m
r
ng4---- -4R
le--- --- ---ZEN-4ERCard nh
, EEPROM ZEN-ME01Cáp n
i, 2 m RS-232C (gi
c c
m D- sub 9 chân) ZEN-CIF01B
pin ZEN-BAT01Ph
n m
m l
p trình cho ZEN (CD-ROM). Ch
y trên các h
 
i
u hành Windows 95,98,2000, ME/XP ho
cNT 4.0ZEN-SOFT031 m
t CPU (ZEN-10C1
R-A-V1), cáp k
t n
i và ph
n m
m l
p trình, tài li
u ZEN-KIT01-EV3
B
l
trình

n i
n t
i 44

u vào / ra
ZEN
 
ZEN ZEN
5-2

c tính k
thu
t
 

c
i
m chung
M
c ZEN-10(20)C
AR-A-V1 ZEN-10(20)C
DR-D-V1
Ngu
n vào 100-240VAC 24VDC
 
 
i
n áp vào

nh m
c 85-265VAC 20,4-26,4VDCTiêu th
T
i
a 30VA T
i
a 6,5W
 
Dòng xung T
i
a 40A T
i
a 20A
 
Tr
kháng cách
i
n Gi
a chân

u vào và ngu
n AC và gi
a các

u ra r
le: t
i thi
u 20M
(
 500VDC)
 
C

ng

 
i
n môi Gi
a chân

u vào và ngu
n AC và gi
a các

u ra r
le: 2.300 VAC,50/60Hz trong 1 phút v
i dòng dò t
i
a 1 mA.
 
Ch
ng nhi
!
u Theo chu
"
n IEC61000-4-4, 2KV (

ng dây ngu
n vào)
 
Ch
u rung Theo chu
"
n JIS C0041, 10-57Hz, kho
#
ng l
c 0,075mm, 57-1000Hz, gia t
c9,7m/s
2
 
 
Ch
ng s
c Theo chu
"
n JIS C0040, 147m/s
2
, 3 l
n theo các chi
u X, Y, Z
 
Nhi
t

môi tr

ng Lo
i LCD (có ch
c n
ng ho
t

ng m
t tr

c và l
ch / 

ng h
) : 0 t
i 55
0
CLo
i LED (không ch
c n
ng ho
t

ng m
t tr

c ho
c l
ch / 

ng h
) : -25
0
Ct
i 55
0
C
 
 
 
"
m môi tr

ng 10% - 90% (không ng
ng t
)
 
 
i
u ki
n môi tr

ng Không khí gây
n mòn
 
Nhi
t

môi tr

ng b
#
o qu
#
n Lo
i LCD (có ch
c n
ng ho
t

ng m
t tr

c và l
ch / 

ng h
) : -20
0
C t
i75
0
CLo
i LED (không có ch
c n
ng ho
t

ng m
t tr

c ho
c l
ch / 

ng h
) : -40
0
C t
i 75
0
C
 
Ho
t

ng
 
M
c

c tính k
thu
t
Ph

ng pháp
i
u khi
n
 
i
u khi
n ch

ng trình
ã

c l
u
 
Ph

ng pháp
i
u khi
n

uvào raQuét theo chu k
$
 
 
Ngôn ng
l
p trình B
c thang
 
Dung l

ng ch

ng trình 96 dòng (g
m 3

u vào và 1

u ra m
%
i dòng)
 
S
I/O t
i
a 44

uCPU: 6/12 input, 4/8 outputM
r
ng: 4 input, 4 output m
%
i b
, t
i
a 3 b
m
r
ng
 
Màn hình LCD (v
i lo
i có mànhình)12 ký t
x 4 dòng, có chi
u sáng n
n
 
Các phím thao tác(v
i lo
i có màn hình LCD)8 (4 phím m
&
i tên và 4 phím ch
c n
ng)Nuôi b
nh
- B
'
ng EEPROM ho
c card nh
tu
$
ch
(
n:+ Ch

ng trình
i
u khi
n+ Thông s
thi
t l
p- RAM, l
u b
'
ng t
ho
c card nh
tu
$
ch
(
n:+ Bit có l
u+ Timer và counter có l
u- B
'
ng t
ho
c card nh
tu
$
ch
(
n:+ L
ch và

ng h
 
 
Ch
c n
ng th
i gian (RTC) Ch
 
cho lo
i ZEN-10C1
-
:
 
chính xác : 1t
i 2 phút / tháng (
25
0
C)
 
H
p

u dây Các

u v
n vít
 
Th
i gian l
u ngu
n ZEN-*C
AR-A: t
i
a 10msZEN-*C
DR-A: t
i thi
u 2ms
 
Tr
(
ng l

ng T
i
a 300g

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Hakula Matata liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
hungannd liked this
chungpr0 liked this
hoanhvu liked this
Tuyen Do Kim liked this
ndnhon liked this
bvhoa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->