Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MADDE VE ÖZELLİKLERİ_k.kum-terazi..

MADDE VE ÖZELLİKLERİ_k.kum-terazi..

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,898 |Likes:
Published by api-3765777

More info:

Published by: api-3765777 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Madde ve ÖzellikleriMadde
:uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan varlıklara denir.
Hacim (V )
: Maddenin uzayda kapladığı yere denir.
Ölçme
: Aynı türden iki büyüklüğün karşılaştırılmasına denir.
Teori (Kuram )
:Görülmeyen bir şeyi mantık ve modellerle açıklamaya denir.
Gözlem
: Beş duyu organı ve araçlarla yapıların incelenmesine denir.
Deney
: Kontrollü koşullar altındaki gözlemler grubu yada bir olayı aynı koşullar altındatekrarlamaktır.
Kütle (m)
:Hacmi dolduran madde miktarıdır.birimi gram veya Kg dır.
Eylemsizlik :
Durmakta olan bir madde rekli durma özelliği , hareketli maddeninhareketine devam özelliğine maddenin eylemsizliği denir. 
Maddelerin Sınıflandırılması
Maddeler katı , sıvı ve gaz diye üç halde bulunurlar. 
Maddelerin ÖzellikleriMaddelerin Ortak Özellikleri
: Bütün maddelerde bulunan özelliklerdir. Ör: Kütle, hacim,eylemsizlik gibi.
Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri
: Bir maddenin yalnız kendisine ait özelliğine denir. Ör:öz kütle , erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı , öz ısı, esneklik , genleşme , çözünürlük  
Maddelerin Hacmi
Hacim birimleri Km
3
, hm
3
, ... mm
3
tür. Hacim birimleri biner biner büyür yada küçülür.Örneğin1m
3
= 1000dm
3
. Ayca nlük yaşantıda genellikle larda Litre diye bir birimkullanılmaktadır.1 Litre = 1dm
3
1 miliLitre = 1/1000 litre =1 cm
3
 Tera=10
12
, Giga=10
9
,mega=10
6
,kilo=10
3
..... Mili=10
-3
, mikro=10
-6
, nano=10
-9
, piko=10
-12
Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Katı maddelerin belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır. Katı maddeler akıcı değildirler.Katımaddelerin bazılarının geometrik şekilleri vardır.Sıvıların hacimleri dereceli silindirden ölçülebilir.
Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin ÖlçülmesiKÜP
Bir kenarı a olan küpün hacim formülü
V=a
3
olur.
Örnek :
Bir kenarı 5 cm olan küpün hacmini bulun.
Çözüm :
V=5
3
=5
.
5
.
5 =
125 cm
3
Dikdörtgenler Prizması
Uzunluğu a , genişliği b ve yüksekliği c olan dikdörtgenler prizmasının hacim formülü1
 
V = a . b . c
olur.
Örnek 
: Uzunluğu 50 cm , genişliği 4 cm ve yüksekliği 7 cm olan dikdörtgenler prizmasınınhacmini bulun.
Çözüm :
V=50
.
4
.
7 =
1400cm
3
Silindir
Yarıçapı r , yüksekliği h olan bir silindirin hacim formülü
V=
π
. r
2
. h
olur.
Örnek :
yarıçapı 2 cm yüksekliği 10 cm olan silindirin hacmini bulun.
Çözüm :
V=
π
 
.
2
 
.
h =3
.
2
2
 
.
10 =
120 cm
3
Küre
Yarıçapı r olan kürenin hacim formülü
V=4 .
π
. r
3
olur. 
3Örnek 
: yarıçapı 5 cm olan kürenin hacmini bulun (
π
=3)
Çözüm :
V= 4
.
 
π
 
.
3
= 4
.
3
.
5
3
=4
.
5
3
=4
.
5
.
5
.
5 =4
.
125 =
500 cm
3
3 3
ÖRNEKLER 
:
Örnek1 :
Hacmi 400 cm
3
,uzunluğu 20 cm ve genişliği 5 cm olan dikdörtgenler prizmasınıyüksekliğini bulun
Çözüm :
V=a
.
 b
.
c400=20
.
5
.
cc= 400 =
4 cm
100
Örnek2 :
Yarı çapı 2 cm hacmi 120 cm
3
olan silindirin yüksekliğini bulun.
Çözüm :
V=
π
 
.
2
 
.
h120=3
.
2
2
 
.
hh=120 =
10 cm
12
Örnek3 :
Hacmi 32 cm
3
olan küre şeklindeki cismin yarıçapı ne kadardır.
Çözüm :
V= 4
.
 
π
 
.
3
32= 4
.
3
.
3
3 332 = 4
.
3
3
= 32 = 8
3
=2
3
 
r = 2 cm
4
Örnek4 :
Kenar uzunlukları 28 cm, 12 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun içine bir kenarı 4cm olan küplerden kaç tane dizilebilir.
Çözüm :
V
1
= 28
.
12
.
8 = 7
.
3
.
2 =
42 tane
V
2
4
.
4
.
42
 
Örnek5 :
Dereceli bir kap içinde 150 cm
3
kum ile 100 cm
3
su karıştırılıyor .Karışımın toplamhacmi 220 cm
3
olarak ölçülüyor.
a-
Kumun içindeki havanın hacmini bulun.
b-
kumun gerçek hacmini bulun.
c-
Kumun hacminin yüzde kaçı havadır.
Çözüm :a)
V
hava
=( V
kum
+ V
su
) – V
karışım
=(150 +100) – 220 =
30 cm
3
b)
V
Gerçek kum
= V
kum
– V
hava
=150 –30 =
120 cm
3
c)
150 cm
3
kumda 30 cm
3
hava varsa100 cm
3
“ X vardır  X =3000 = 20
% 20
havadır.150
Örnek6 :
Bir kenarı 6 cm olan bir küpün içine yerleştirilen
a)
En büyük hacimli silindirin hacmini bulun(
π
=3) 
b)
Küp ile silindir arasındaki boşluğun hacmini bulun.
Çözüm :
 
a)
Çap = 6 cm r =6/2 =3 cm h = 6 cmV
silindir 
=
π
 
.
2
 
.
h =3
.
3
2
 
.
6 =
162 cm
3
 
b)
V
küp
= 6
3
=6
.
6
.
6=216 cm
3
V
 boşluk 
= V
küp
-V
silindir 
=216 – 162 =
54 cm
3
Örnek7 :
Bir kenarı 6 cm olan bir küpün içine yerleştirilena-En büyük hacimli Kürenin hacmini bulun(
π
=3)b-Küp ile küre arasındaki boşluğun hacmini bulun
Çözüm :
 
a)
Çap =6 cm ise r = 6 / 2 = 3cmV
küre
= 4
.
 
π
 
.
3
= 4
.
3
.
3
3
=4
.
27 =
108 cm
3
 
3 3
b)
V
küp
=6
3
=6
.
6
.
6 =216 cm
3
V
 boşluk 
=V
küp
– V
küre
= 216 – 108 =
108 cm
3
Düzgün Olmayan Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Sıvılardan yararlanarak düzgün olmayan ve sıvı içinde çözünmeyen katı maddelerin hacimleriölçülebilir. Bunun için dereceli silindir kullanılır.
Sıvıların Hacimlerinin Ölçülmesi
Sıvılar akışkandır ve belli bir şekilleri yoktur.Hacimleri dereceli silindirden bulunabilir.Birbiri içinde çözünen iki sıvının toplam hacmi, sıvıların hacimlerinin toplamından birazküçüktür.Sıvıların içerisinde de küçük boşluklar vardır , ancak bu boşluklar katılardaki kadar değildir.Sıvıda çözünen katı maddeler için de toplam hacim küçülür.
Gazların Hacimlerinin Ölçülmesi
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->