P. 1
Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by Radan Amalia Ioana

More info:

Published by: Radan Amalia Ioana on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA SPIRU HARETFacultatea de RelaŃii InternaŃionale, Istorie şi FilosofieSINTEZA CURSULUI DEDREPT DIPLOMATIC ŞI CONSULAR lector univ. dr. Dan Năstasefebruarie 2011
 
2
1 Introducere. Definirea dreptului diplomatic
 
2 Sursele şi codificarea dreptului diplomatic3 Misiunea diplomatică: funcŃii, componenŃă4 Privilegiile diplomatice5 Imunitatea diplomatică6 Activitatea diplomatică a şefului de stat şi a şefului de guvern7 Ministrul de externe8 Misiunea diplomatică ad-hoc9 Forul internaŃional; conferinŃa internaŃională10 OrganizaŃia internaŃională - for diplomatic11 Reprezentarea statelor la organizaŃia internaŃională12 FuncŃionarul internaŃional13 Serviciul public pentru diplomaŃie. Ramurile internă şi externă ale serviciuluidiplomatic14 RelaŃiile diplomatice15 Ambasada. FuncŃiile ambasadei16 Personalul ambasadei17 Privilegiile ambasadei18 Postul consular - relaŃiile consulare; personalul consular19 FuncŃiile şi privilegiile consulare20 FuncŃionarul consular onorificBIBLIOGRAFIE
 
 
3
1 Introducere. Definirea dreptului diplomatic
Iluzoriu, persoanele trăiesc şi locuiesc în lumea întreagă. În realitate, pentrufiecare persoană, lumea se divide în ceea ce este şi ceea ce nu este străinătate.Fiecare persoană trăieşte într-o comunitate organizată ca stat. Ca urmare, faceparte din statul propriu, distinct de celelalte state, de statele străine. Statulpropriu este statul în afara căruia este străinătatea. NaŃiunea străină este altănaŃiune decât naŃiunea proprie. Străinul aparŃine unei alte comunităŃi, fiindu-iproprii o ordine străină, cetăŃenia străină, numele străin, limba străină, un statstrăin cu un suveran străin şi o suveranitate străină.Comunitatea statelor lumii, comunităŃile lor regionale sau cele economice suntrezultatul legăturilor numeroase şi foarte diferite, de ordin industrial, comercial,financiar, politic, juridic, lingvistic, artistic, ştiinŃific dintre ele. În vedereaacestor legături, se stabilesc între organizaŃiile comunităŃilor, îndeosebi întrestate, şi legături utile celorlalte legături, instrumente de constituire, întreŃinere şidiversificare a acestora - relaŃiile diplomatice.DiplomaŃia este profesia celor care se pricep să iniŃieze, să cultive, să întreŃină,să amelioreze, să actualizeze, să reactualizeze, să intensifice, să diversificelegăturile cu străinătatea. Scopul general acestei profesii este armonizareaintereselor diferite ale participanŃilor la relaŃiile dintre comunităŃile lumii şiorganizaŃiile lor. În esenŃă, diplomaŃilor le revine rolul de conciliatori aiintereselor divergente. Definitorii pentru diplomaŃie sunt căile şi metodeleconstructive de acŃiune, incompatibile cu forŃa.DiplomaŃia este şi denumirea corpului agenŃilor diplomatici ai statului. Serecurge la acest termen şi pentru a denumi serviciul diplomatic al statului. Cândse vorbeşte, nu doar în presă, dar şi în doctrină, despre "diplomaŃiaromânească", ca şi despre "diplomaŃia franceză", "diplomaŃia rusă", noŃiuneasemnifică serviciul diplomatic naŃional. Fiecare din aceste servicii naŃionale auca misiune definitorie aplicarea politicii de înfăptuire şi de apărare a intereselorstatului naŃional pe care îl reprezintă.RelaŃiile diplomatice se realizează prin serviciile publice de diplomaŃie. Acesteservicii, componente al administraŃiei statului, asigură reprezentarea permanentăstatul, în primul rând în relaŃiile politice cu alte state, negociază cu alte state,transmit şi primesc mesaje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->