Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Rancangan Mengajar Tahunan PJK Ting 1| 2012

Rancangan Mengajar Tahunan PJK Ting 1| 2012

Ratings:
(0)
|Views: 145|Likes:
Published by cikgu_azura

More info:

Published by: cikgu_azura on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

 
XOFGOFDOF JIFDOLOX ^IF@M@MKOF LOWJOFM @OF KIWMBOPOF 8>?8PMFDKOPOF WOPYWJK YWL ?8
JmfddyPoxmkbPolyk Bowmc ^ijhicoloxof Okpmumpm HHJ Fmcom
Jmfddy ?0
 ‗
5 LofJmfddy8!7= *8> LofJmfddy0!987 Lof
 ‗
7EihJmfddy5!45
 ‗
?4 Eih
Hoh ?<KigixdowoofEm|mkoc
 
@o}o PobofKox`mauowkycox
 
@o}o PobofApap
 
Kikyopof Apap
 
Kicifpyxof
 
Kyowo
 
Kicolyof
 
^xmfwm~ Copmbof
 
Jif}opokof ow~ik kigixdowofem|mkoc hixowokof kiwmbopof `ofhixowowkof kijobmxof japax
 
Jijobojm kafwi~ `of~ifdixpmof kigixdowof `ocojkaj~afif `o}o pobofkox`mauowkycox! `o}o pobof apap!kikyopof apap! kicifpyxof!kyowo! kicolyof
 
Jif}opokof eoi`ob jicokykofokmumpm `o}o pobof kox`mauowkycox!`o}o pobof apap! kikyopof apap!kicifpyxof! kyowo! kicolyof
 
Jif}ifoxomkof ow~ikkiwicojopof wijowo jicokykofokpmumpm `o}o pobofkox`mauowkycox! `o}o pobof apap!kikyopof apap! kicifpyxof!kyowo! kicolyof
 
Jif}opokof apap }ofd pixcmhop`ocoj jicokykof okpmumpm `o}opobof kox`mauowkycox! `o}o pobofapap! kikyopof apap! kicifpyxof!kyowo! kicolyof
 
Jif}opokof lifmw*lifmw `ofki~ifpmfdof `ocoj ~xmfwm~copmbof^ifixofdof dyxy
@o}o Pobof Kox`muowkycox 
WifojxahmkHixcoxm `of hixlocof ~ofpowWkm~mfd
@o}o Pobof Apap 
Ofdkop PyjmpHofdkmp PyhmPikof Pyhm@ikoj Cyflyx
Kikyopof Apap 
Jif`odyPikof PyhmFomk Pyxyf HofdkyHofdkmp Pyhm
Kicifpyxof
Kmcow ^mfddofdHifdkak WmwmJifmoxo~ Ofdkop Pofdof `of kokmhixwmcofd@y`yk jicyflyx `of lofdkoy
Kyowo
Cafpox haco widoxCaj~op Loyb Hix`mxmBa~ Jici~owm BocfodofCaj~op ~ichodom oxow
Kicolyof
Coxm ~igyp 7> jipixCoxm ~igyp 5> jipixLoj xof`mkWkmpicGoxpoLoj xof`mkGoxpoLoj xof`mkGoxpoHofdkyLoj xof`mk^o~of cyflyx^mpo ykyxHaco widoxBa~WkmpicLoj xo``mkTmwicwkmpicPofddyfdlotohXowmafocKixlowojoKi}okmfofKihixofmofJmfddy 2 * =
YLMOF WIDOK ^IFDDOC ^IXPOJO
"8> Eih
 ‗
8 Jog-
 
Jmfddy ?>
YLMOF ^IFDDOC ^IXPOJO
"9
 ‗
= Jog-
 
Jmfddy ??
GYPM HYCOF JOG
"?>
 ‗
?2 Jog-
 
Jmfddy?8!89
HOH 8< KijobmxofWykof `ofXikxiowm
 
Haco Wi~ok
 
Haco Loxmfd
 
Jifgixmpokof owoc ywyc wiwyopy~ixjomfof
 
Jif}opokof okmumpm }ofd pixcmhop
Haco Wi~ok 
Jifif`ofdJif}ixko~
Haco Wi~ok 
Haco wi~okHmhWijofdopkiwykofof
 
?=*87 Jog?2
 ‗
88 LyfJmfddy?7!8585*7> Jog89*8= LyfJmfddy?0!848* 5 O~x8*5 Lyc}Jmfddy ?9=*?7 O~xJmfddy ?5?5*8> O~xJmfddy ?487*84 O~xJmfddy ?27> O~x
 ‗
0Jim
 
^mfd~afd
 
Coxm ^igyp
 
Cafpox ^icyxy
 
DmjfowpmkOxpmwpmk
 
DmjfowpmkMxojo
 
Dmjfowpmk^if`m`mkof
 
^ixdixokofkxiopme 
 
Xikxiowm^ixkbijobof`ocoj jicocykof okpmumpm wiwyopy~ixjomfof
 
Jif}ifoxomkof ow~ik*ow~ikkiwicojopof `ocoj jicokykof~ixjomfof
 
Jif}opokof yf`ofd*yf`ofd~ixjomfof
 
Jif}opokof eowo `ocoj coxmof~igyp
 
Jif}opokof do}o cafpoxof `ocojcafpox ~icyxy
 
Jif}opokof ocopof }ofd`mdyfokof `ocoj dmjfowpmkhixmxojo
 
Jif}opokof lifmw kbijob `ocojokpmumpm xikxiowm
 
Jif}opokof goxo ~ifdyxywofpij~op
 
Jif}ifoxomkof gmxm*gmxm po~ok~ixkbijobof
 
Jif}opokof goxo jif`mxmkofkbijob
 
Jif}opokof ow~ik kiwicojopof`ocoj ~ixkbijobof
 
Jif}opokof eoi`ob okpmumpm~ixkbijobofJifdicigikJicokykof BofpoxofJifof`ykJiflodo Dac
Haco Loxmfd
Jicokykof bofpoxofJifixmjo hacoJifdicokJifdbo`ofdDixok kokmJifloxmfd
^mfd~afd
Dxm~ "jijidofd hip-Wixumw^ykycofWjiw}
Coxm ^igyp 
Coxmof ^igyp 7> jipixCoxmof ^igyp 5> jipixCoxmof ~igyp ?>> jipix
Cafpox ^icyxy
Eowo ^ixwi`moofEowo DicafdwaxEowo CafpoxofEowo Mkyp Colok
Dmjfowpmk Oxpmwpmk 
^ixdixokof ~if`oxopof^ixdixokof wpopmk
Dmjfowmk Mxojo
^ixdixokof mjhofdof^ixdixokof jicifpmk
Dmjfowpmk ^if`m`mkof
Hixlocof# hixcoxm# wkm~mfd#jixofdkok# jixofdkok wigoxopixcifpofd# hixlocof wigoxojicypyp# dycmfdof# jifoxmk `ofjifacok# caj~o hmfpofd# caj~op`oko~ `of caj~op co}mfd
^ixdixokof Kxiopme 
^ixpof`mfdof Waxok "Gbiixcio`mfd-Wkmpci
Haco Loxmfd
Haco loxxmfdHmhWkmpic
^mfd~afd
HipHaco~mfd~afdJilo~mfd~afd
Coxm ~igyp 
Loj xof`mkGoxpo
Cafpox ^icyxy
^icyxyGoxpoWkmpic
Dmjfowpmk mxojo
DicyfdHicofpofPocm wkm~~mfdXmhifHaco
^ixdixokofKxiopme 
Xo`maG@Loj xof`mkWkmpicKi}okmfofKiwohoxofHmlokjifdojhmc~icyofdWijofdophix~owykofJmfddy ?= * 8?
^I^IXMKWOOF ^IXPIFDOBOF POBYF "2
 ‗
87 Jim-
 Jmfddy 88 * 87
GYPM ^IFDDOC ^IXPOJO "85 Jim
 ‗
?> Lyf -
Jmfddy 80
HOH 7< Kiwykofof
 
Jif}opokof goxo wywyf opyx ocopof^ixhmfgofdof hixwojo dyxy Kixopof
 
??*?9 LyfJmfddy 82=*?7 LycomJmfddy 8=?5*8>Lycom
 
^ifdyxywofWykof
 
Mwy `ocojWykof
 
Ipmko `ocojWykofwykof
 
Jif}opokof kiwicojopof wijowojif}mj~of ocopof wykof
 
Jif}opokof ~ixkoxo*~ixkoxo }ofdpixcoxofd hixkompof `ifdof mwy`ocoj wykof
 
Jifgixmpokof ipmko `ocoj wykof^ixhmfgofdof `ocoj kyj~ycof^ixwijhobof kyj~ycofokhbox^ijhicoloxofjicocym~ifdocojofHixpofdyfdd lotohXowmafockiwi`oxofJmfddy 7>87
 ‗
84LycomJmfddy 7?7> Lycom
 ‗
 7 Adaw
HOH 0< Kiwmbopof@mxm `of Kicyoxdo
 
Kiwmbopof @mxm
 
Kikicyoxdoof
 
Jif}opokof `iemfmwm kiwmbopof `mxm
 
Jif}opokof ki~ifpmfdof `ocojjiflodo kiwmbopof `mxm
 
Jif}opokof jokwy` jocfypxmwm
 
Jifgixmpokof ~yfgo jocfypxmwm
 
Jif}ifoxomkof lifmw ~if}okmpjocfypxmwm
 
Jifgixmpokof pifpofd mfwpmpywmkikicyoxodof
 
Jifgixmpokof mwy kikicyoxodoof
 
Jif}opokof goxo jifdbaxjopmtoxdo pyo# toxdo mwpmjito `ofjixiko }ofd wokmp^ixhmfgofdof hixwojo dyxy^ixhmfgofdof `ocoj kyj~ycof^ixwijhobof kyj~ycofKixopofokhbox^ijhicoloxofjicocym~ifdocojof^ixwijhobofum`iaHixpofddyfd lotohXowmafocKiwohoxofKiwi`oxofJmfddy 78 <
YLMOF WIDOK ^IFDDOC KI@YO "5
 ‗
?> Adaw-
 
Jmfddy 77 YLMOF HYCOFOF ADAW "2
 ‗
?9 Adaw-Jmfddy 70 GYPM HYCOF ADAW "?2
 ‗
85 Adaw-
Jmfddy 7984
 ‗
7?AdawJmfddy 757*4 Wi~pJmfddy 74?> *?0Wi~p
HOH 9< Do}o Bm`y~Wmbop
 
^ijokofof
 
Kafecmk Wpxiw
 
^if}ocobdyfoof Hobof
 
Jif}opokof jokwy` ~ijokofof
 
Jif}ifoxomkof oxow ~ijokofofjifdmkyp oxow&
 
Jifgixmpokof ki~ifpmfdof~ijokofof wimjhofd
 
Jif}opokof ~yfgo wpxiww
 
Jif}ifoxomkof ~yfgo wpxiww
 
Jif}opokof goxo ~ifdyxywofkafecmk `of wpxiww
 
Jif}opokof jokwy`~if}ocobdyfoof hobof
 
Jif}opokof ~ifdicowof `o`ob`of yhop
 
Jifgixmpokof goxo ~ifdojhmcof`o`ob `of yhop
 
Jif}opokof ~yfgo~if}ocobodyoof hobof
 
Jif}opokof kiwof~if}ocobdyfoof `o`ob pixbo`o~mf`mum`y `of Fidoxo^ixhmfgofdof hixwojo dyxy^ixhmfgofdof `ocoj kyj~ycof^ixwijhobof kyj~ycofKixopofokhbox^ijhicoloxofjicocym~ifdocojof^ixwijhobofum`iaHixpofddyfd lotohXowmafocKiwi`oxofJmfddy 74! 72?>*?0Wi~p?4*8? Wi~
HOH 5<Kiwicojopof^ifddyfo `of^ixpacafdofGijow
 
Bok ^ifddyfo
 
^ixpacafdofGijow
 
Jifgixmpokof pifpofd bok~ifddyfo
 
Jif}ifoxomkof okpo `of yf`ofd*yf`ofd
 
Jif}ifoxomkof odifwm }ofdhixkompof `ifdof ~ifddyfo
 
Jif}opokof jokwy` ~ixpacafdofgijow
 
Jif`ijafwpxowmkof popogoxo@&X&O&H&G^ixhmfgofdof hixwojo dyxy^ixhmfgofdof `ocoj kyj~ycof^ixwijhobof kyj~ycofKixopofokhbox^ijhicoloxofjicocym~ifdocojof^ixwijhobofum`iaHixpofddyfd lotohEakywKiwi`oxofXowmafocKixlowojo
JMFDDY 7=!0> YCOFDKOLM "80 Wi~p
 ‗
9 Akp-JMFDDY 0?
 
^I^IXMKWOOF OKBMX POBYF "2
 ‗
85 AKP-
 
JMFDDY 00 GYPM ^IFDDOC KI@YO "?8 FAU
 ‗
8 LOF 8>?7-

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
cikgu Fathi liked this
kay73 liked this
Noor Mardiana liked this
Sol Solahiyah liked this
Hajim Amir Salleh liked this
Norfazlina Md Holiday liked this
Wan Arif Husaini liked this
Teng Yiang Niang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->