Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phai thu khach hang

Phai thu khach hang

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,476 |Likes:
Published by api-3777004

More info:

Published by: api-3777004 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
....
CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN
PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNGPHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG(Ngắn hạn và Dài hạn)(Ngắn hạn và Dài hạn)
Tên khách hàng 
: ..................................................................
 
.........
 Niên độ kế toán:
....................
Đã được xem xét bởi:
 Nhóm trưởng: ...............................................................................Ngày:......................................Trưởng (Phó) phòng:.....................................................................Ngày:......................................(Phó) Tổng Giám đốc:...................................................................Ngày:......................................
I.i liệu yêu cầu khách hàng cần chuẩn bị
-Bảng kê chi tiết số dư tài khoản phải thu khách hàng đến cuối niên độ kế toán, theo từng đốitượng phải thu, theo từng nội dung phải thu, chi tiết phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn. Bảngkê này cần được phân tích theo tuổi nợ, khoản nợ khó đòi hoặc không có khả năng thu hồi.-Sổ chi tiết theo i nợ phải thu-Scái-Các thư xác nhận, bảng đối chiếu công nợ của đơn vị đã được lập hoặc nhận được từ khách hàngvà được hai bên xác nhận tại ngày kết thúc năm tài chính-Các chính sách, qui định có liên quan đến bán hàng trả chậm, chiết khấu, giảm giá của đơn vtrong từng giai đoạn
II.Mục tiêu kiểm toán
-
Tính hiện hữu
Các khoản phải thu thực sự tồn tại-
Tính đầy đủ
Các khoản phải thu được ghi nhận đầy đủ-
Tính đánh giá
Các khoản phải thu phản ảnh theo đúng giá trị thực tế cuối kỳ, cáckhoản dự phòng được đánh giá đầu đủ-
Tính chính xác, tínhtrình bày và công bố 
Các khoản phải thu được ghi nhận chính xác, được trình bày và phânloại đúng
Trang 1/5
 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN ....... (tiếp theo)
III.Thủ tục kiểm toánThủ tụcThamchiếuGhi chúChữ kýngày,thángA. Thủ tục phân tích
(Chủ yếu để đánh giá chính sách tín dụng, thuhồi nợ của đơn vị. Sau khi phân tích phải ghinhận xét, kết luận)1.So sánh số ngày thu hồi nợ (Phải thu / Doanhthu * 365 ngày) của năm nay so với kế hoạch,hoặc với năm trước. Đồng thời, so sánh vớithời gian bán chịu theo qui định của đơn vị2.So sánh tuổi nợ của các khách hàng cụ thể vớithời gian bán chịu theo qui định của đơn vị3.So sánh tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng nợ phải thucủa năm nay với năm trước4.So sánh tỷ lệ chiết khấu thanh toán trên doanhthu của năm nay với năm trước
B. Thủ tục kiểm tra chi tiết
1.Kiểm tra, đối chiếu1.1. Kiểm tra việc cộng dọc, cộng ngang trênBảng kê1.2. Đối chiếu số dư đầu năm trên Bảng kê, sổchi tiết với số dư trên hồ sơ kiểm toánnăm trước.Trường hợp năm trước chưa kiểm toán,thì đối chiếu số dư đầu năm với Báo cáokiểm toán do công ty khác kiểm toán, xemhồ sơ kiểm toán năm trước của công tykiểm toán khác, hoặc đối chiếu với thưxác nhận, xem thanh toán sau để xác nhậnsố dư đầu năm1.3. Đối chiếu số dư cuối năm trên Bảng kêvới sổ chi tiết phải thu, đối chiếu một sốsố dư khách hàng cụ thể với sổ chi tiếttheo từng đối tượng. Đối chiếu số tổngcộng trên Bảng kê với số dư trên sổ cái vàB/S1.4 Xem lướt qua Bảng kê để xem có cáckhoản mục bất thường không ? (số dư lớn,các bên liên quan, nợ quá hạn, không cókhả năng thu hồi….)2.Gửi tc nhận2.1. Trường hợp đã có xác nhận hay đối chiếucông nợ của khách hàng, cần cân nhắc gửithư xác nhận, tiến hành các thủ tục thaythế, hoặc chấp nhận2.2. Sau đó, thảo luận với nhóm trưởng đểchọn ra một số khách hàng (có số dư lớn
Trang 2/5
 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN ....... (tiếp theo)
hoặc bất thường…) chưa được đối chiếu ở trên để gửi thư xác nhận2.3. Lập mẫu thư xác nhận, chuyển cho kháchhàng kiểm tra lại và ký duyệt2.4. Thực hiện việc gửi thư xác nhận đã kýduyệt, đồng thời ghi vào bảng theo dõi thưxác nhận2.5. Trong vòng 10 ngày, nếu không có thư trảlời, có thể gửi thư xác nhận lần 2, hoặcliên hệ với khách hàng để tìm hiểu3.Trường hợp có sự khác biệt giữa số liệu tnthư xác nhận với số liệu trả lời, đề nghị đơn vịgiải thích, hoặc yêu cẩu họ trao đổi lại vớikhách hàng để thống nhất số liệu4.Thực hiện các bước kiểm toán thay thế choviệc gửi thư xác nhận hoặc trường hợp thư xácnhận không được trả lời:+ Kiểm tra thanh toán sau (số tiền thu đượcsau ngày kết thúc năm tài chính đối với sốdư chi tiết trên)+ Kiểm tra các chứng từ chứng minh cho cáckhoản nợ của khách hàng như: hóa đơn,lệnh giao hàng, hợp đồng…5. Chọn mẫu kiểm tra các vấn đề sau:+ Chọn mẫu kiểm tra các chứng từ chứngminh cho việc cấn trừ công nợ với cáckhoản phải trả của cùng khách hàng+ Chọn mẫu kiểm tra các hóa đơn, trườnghợp chiết khấu thanh toán và đối chiếu vớiqui định của đơn vị.+ Chọn mẫu kiểm tra các trường hợp hàngtrả lại hoặc giảm giá (do hàng hư hỏng,không đúng qui cách) có giá trị lớn. Tìmhiểu nguyên nhân, cách xử lý và việc phêduyệt của đơn vị. Chú ý kiểm tra hàng trảlại vào các tháng sau ngày kết thúc nămtài chính để xem có khoản doanh thu bấtthường không?6.Kiểm tra việc phân loại Phải thu ngắn hạn vàPhải thu dài hạn của khách hàng (nếu có), bằng cách kiểm tra các hợp đồng về điều kiệnthanh toán.7. Kiểm tra việc trích lập dự phòng nợ khó đòi:7.1. Chọn một số khách hàng trên bảng tínhtuổi, đối chiếu với chứng từ gốc để xácđịnh chính xác tuổi của các khoản nợ 7.2. Tìm hiểu phương pháp lập dự phòng nợ khó đòi của đơn vị và trao đổi với Banquản lý xem có hợp lý không, có tuân thủtheo các qui định hiện hành không và cónhất quán só với năm trước hay không?7.3. Xem xét các khoản nợ khó đòi đã xử lý,xóa sổ về các nguyên nhân và sự phê
Trang 3/5

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zeroback90 liked this
duyen liked this
Yến Nguyễn liked this
kokomi104 liked this
teoyamaha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->