Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keith Sherwood Umijeće iscjelivanja

Keith Sherwood Umijeće iscjelivanja

Ratings: (0)|Views: 332 |Likes:
Published by CHOMYKU123

More info:

Published by: CHOMYKU123 on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
Keith
Sherwood:
"Umijeee iscjeljivanja"
Naslov
originala: ."The
Artof
Spiritual Healing"
I z d a v a ~ :
 
Knjiievna komuna Samobor. Trg
P.
Videkoviea 5Glavni i odgovomi urednik:Mr Mirjana Gracan
©
Copyright
1986.
Keith Sherwood
i
Mirjana GracanPrijevod:Mr. Mirjana Gracan i Vedran Junakovic
Naslovna
straniQ:Svjetlan Junakovic
l I u s t r a c i ~ :
 
Nevenka
A l i ~ i c
 
Recenzija:Prof. dr Vladimir GrudenDr
Vuk
Stambolovic
S t r u ~ n i
 
konzultantMr
Drago
PleckoLektorikorektor:Milan
Zegarac
Draien Siadic
G r a f i ~ k i
 
urednik:Ivica DrzanicNaklada: 2500 primjerakaTisak:
.A
G.
M a t o ~ " .
 
Samobor.
15.4.1986.
Keith Sherwood:
UMIJECEISCJELJIVANJA
I:zdanje
na
horvatlSoom
iii
srpskom
jezi'ki(J
PRIPHEMILA
MIRJANAGRACAN
 
5
MIJ£
ISCJ£
LJI
VANJA
UVODNA RIJEC
Covjeka oduvijek zaokuplja znatizelja
0
tome
tko
je on,
koji
mu
je smisao zivota i sto
ciniti
da
mu
zivot bude sadrzajniji i sret­niji.
Zivot
je cesto ispunjen patnjom i boli; nebrojeni
su
putevikojima covjek kroci u potrazi za izbavljenjem iz patnji i lijekomkoji
ce
ublaziti bol. .U danasnje doba nevjerojatnfh naucnih otkrica i tehnick.ihdostignuca, covjek je usamljen i otuden
od
prirode, drustva i
sebe
samoga.
Narocito
trpi
bolesnik koji postaje nemoean ovisnik
0
fantasticnom, ali u isto vrijeme i monstruoznom medicinskomaparatu. Koristeei najnovija naucna i tehnicka dostigrruca medic
na
je, naime,
dosegla
neslucene ali hladne visine.Bolesnik
se
ukljucuje
na
traku, koja
ga
vodi kroz niz blista­vih laboratorija, prikljucuje
ga
na
bljestave aparate, ali
ga
istovre­meno udaljuje od'drugoga covjeka, lijecnika, a i
samog
sebe.
To
unjemu potice
osjeeaj
bespomocnosti i uvjerenje
da
posve ne
mozeutjecati
na
tok
svog
Iijecenja
pa
niti
na
ozdravljenje. Okruzen
me­
talom i plastikom u laboratorijama i kabinetima,
on
gubi dodir slijecnikom koji nije bolesnom covjeku potreban
samo
za
postav­Ijanje dijagnoze i propisivanje terapije,
vee
zato
da
ga
kroz stalni ipouzdani emocionalni odnos
lijecnik-bolesnik
bodri,
tjeSi
i poti­
te
da
aktivno sudjeluje u borbi
za
vlastito ozdravljenje. Stoga nijecudo
da
se
zadnjih godina
sve
vise
razvijaju nemedicinske skolekoje nude covjeku nove spoznaje
0
njemu
samome
i nove nacinelijecenja vracajuci
se
drevnim filozofijama i prastarim medicin­, skim umijecima. Zajednicka osobina svih
tih
skola i
pravaca
je
da
nude intimni kontakt izmedu
onoga
koji lijeci i onoga kojega
se
Iijeci ili'izmedu onoga koji
vrSi
iscjeljivanje i
osobe nad
kojom
se
provodi iscjeljivanje. Nude Ijudskost, Ijubav i povJerenje. I
bezob­
zira sto
su
ta nova Zbivanja
na
granici nauke iii s vrlo malo nauc­
noga
a
vise
fantasticnog, ona u danasnje vrijeme hladne tehnike,
 
67
UMIJECE
ISCJEUIVANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
koja zastrasujucim tempom juri,
tko
zna
kamo, stice
sve
veci brojvatrenih pobornika i sljedbenika.
Jedan od
pobornika tih novih stremljenja je i iscjelitelj KeithSherwood, americki iscjelitelj i
pisac
knjige koja je pred
vama.
Onpokusava lijeciti pomoeu psihicke energije, tvrdi
da
se
njegovodjelovanje temelji
na
cvrstom vjerovanju bolesnika u iscjelitelja.
Autor
u knjizi "Umijeee iscjeljivanja"
na
vrlo popularan i
su­
gestivan nacin obavjestava citaoce
0
svom
shvaeanju iscjeliteljstvai iscjeliteljske energije
za
koju smatra
da
izvire u kozmosu i
da
jedostupna svakome
tko
je prema njoj stvoren i
tko
je zeli primiti.Dapace, u izvjesnoj
kolicini
ona
tece svakim organizmom krozsistem koji povezuje cakre -energetske tocke u organizmu
-.i
uvjetuje proces obnavljanja organizma.
Prema
autorovom tumacenju iscjelitelj ima narocitu
sposob­
nost
da
usmjerava iscjeliteljsku energiju, koju kontinuirano prima
iz
kozmosa,izravno u bolesnika. U knjizi daje upute
0
treningukojim
se
sticu i razvijaju iscjeliteljske sposobnosti, a koje
su
dos­
tupne svakome covjeku, ako je spreman pristupiti propisanomtreningu i predati
se
iscjeliteljstvu s povjerenjem i Ijubavlju. Trening u
sebi
nosi
karakteristike vjezba relaksacije i obrednih ritu
ala.
Medutim,
uspjeSan
ishod
procesa
iscjeljivanja
ne
ovisi
sarno
o iscjelitelju
nego
i
0
bolesniku koji
se
PQdvrgava
tom tretmanu.Bolesnik isto tako mora imati sposobnost
da
iskoristi iscjelitelj
sku
energiju koju prima
od
iscjelitelja.
Autor
kroz citavo svoje djelo provlaci tvrdnju,
da
se
kompleksni proces iscjeljivanja zbiva u sferama Ijudskog psi,hickog zivota kojih nismo svjesni. Pojam
nesvjesnog
je
danas neSto opee
prihvaeeno u medicini i u psihologiji, te
se
govori
0
covjekovomvanjskom i unutarnjem realitetu. Njegov unutarnji tj. intrapsihicki realitet je stvarni izvor njegovih motivacija, a vanjska vidljivostponasanja time postaje
sarno
ekspresija unutarnjeg zivota. Stoga
se
izvor mnogih poremeeaja i bolesti mora traziti u poremeeenomunutarnjem zivotu covjeka. Isto tako, kvaliteta njegovog
angaz­
mana
u akciji
za
vlastito izlijecenje, te ocuvanje i unapredenjezdravlja, u mnogome ovisi
0
skladu
iii
neskladu njegovog unutarnjeg zivota.
a
tome
ne
ovisi
samo
prognoza psihickih
iii
psihosomatskih oboljenja
nego
i prognoza organskih oboljenja, jer
sva­
ka
organska bolest nosi i svoju psihogenu nadgradnju. Tako autorcini bolesnika odgovornim
za
njegovo ozdravljenje, sto
sve ceSce
cini i moderna medicina govoreei
0
aktivnom
uCeSCu
bolesnika unjegovom procesu izljecenja.Konacni cilj iscjeljenja je medijalno iscjeljenje koje dovodi
do
potpunog ozdravljenja.
Pod
time Keith Sherwood
ne
podrazumijeva
sarno
odsustvo bolesti
nego
uspostavljanje potpunogsklada u covjeku i ski
ada
izmedu covjeka i svijeta.
Autor
d&ivlja­
va
svijet kao zivu cjelinu, koja buja zivotom
na
nekoliko razina,obuhvacenu dimenzijom kozmosa. Polazeei
od
zapadne metafizic
ke
tradicije koja potjece
od
drevne hermeticke filoz'Ofije starogaEgipta, autor tumaci kozmos kao sveobuhvatni obrazac uma, tije
la
i duha, prozet
koimickim
umom.
Na
razlicitim razinama
susreee
se
energija i materija razlicitih vibracija. Energija nizih vibracija moze
se
prenijeti
na
viSe
razi
ne
poveeanjem frekvencije,
dok
visoke vibracije mogu ostati
na
viiini
razinama
iii
se
s njih prenijeti
na
nife. Isto tako, svako Ijudsko biee sastoji
se
od cetiri tijela koja egzistiraju
na
odgovarajucim razinama specificnih frekvencija vibracija.
Na
svaku
pojedinuvibraciju moze
se
djelovati pozitivno iii negativno drugim vibracijarna iz okolisa.
To
je citava
filolofija
iscjeliteljstva.Iscjelitelj je sposoban
da
zapazi nepravilnosti u svakom tjelesnom ritmu i
da
prenosi iscjeliteljsku energiju u odredenoj kolicini
na
pacijenta, cime
ee
nadoknaditi manjak izazvan
boleSeu
iiinepravilnim ritmom te izazvati vibracije adekvatne frekvencije.
Na
taj nacin autor
ove
knjige objcdnjava
bit
djelovanja iscjelitelja
na
oboljelu osobu. On smatra
da
je bolest posljedica negativnihutjecaja
na
covjekove vibracije, a iscjeljivanje je proces ispravljanja frekvencije vibracija.Preduvjet
za
uspjeSno
iscjeljivanje kako
sebe
tako i drugih jepovjerenje u iscjeliteljstvo i filozofiju iz koje
ona
izrasta.
Autor
unastojanju potvrde istinitosti svoje filozofije cesto
poseze
za
spoznajama razlicitih
grana
nauke kao
ito
su
fiziologija, neurologija, psihologija i
sl.
vjeStoih ispreplituci s porukama drevnih
re­

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
ikastav liked this
i1590 liked this
Igor Horvat liked this
dsfsbm liked this
dsfsbm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->