Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matematik : Penggunaan Kalkulator & Komputer

Matematik : Penggunaan Kalkulator & Komputer

Ratings:
(0)
|Views: 2,538|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Nota Kuliah Matematik PISMP dari guru pelatih PISMP dari IPG KaDRI
Nota Kuliah Matematik PISMP dari guru pelatih PISMP dari IPG KaDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
WAJ3105 : Literasi Nombor 
2.9Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik
Perkembangan teknologi maklumat yang pesat kini telah mengubah cara gurumengajar dan pelajar belajar matematik. Sejak dahulu lagi, pembelajaranmatematik sentiasa berubah seiring dengan pekembangan teknologi contohnyaabakus (500 – 1000 s.m), pembaris gelongsor (
slide ruler 
, 1600 m) dan pensil(1800 m). Dengan terciptanya kalkulator dan komputer, pengalamanpembelajaran matematik di sekolah sepatutnya lebih pantas perubahannyauntuk membantu pelajar menghadapi cabaran teknologi abad ke - 21 .Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga menekankan pengunaan teknologidalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik di negara kita. Inisejajar dngan prinsip teknologi yang disarankan dalam
National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM, 2000).
‘Technology is essential in teaching and learning mathematics; it influences themathematics that is taught and enhances students’ learning.’ (p.24)
Oleh itu, semua guru harus bersikap terbuka dalam mempelajari teknologiterkini dan melaksanakannya dengan koheren dan seimbang. (NCTM, 2008)
2.9.1 Penggunaan Kalkulator Dalam Bilik Darjah
Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telahmenimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan. Antara isu yangditimbulkan ialah, pelajar:1.menjadi tidak cekap atau mahir mengira2.tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran3.tidak menghafal fakta asas matematikWalaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaranpada situasi yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahaminombor dan operasi pengiraan.Kalkulator tidak boleh digunakan untuk menggantikan sesuatu algoritma dalammatematik maupun menguasai fakta asas matematik. Sekiranya seorangpelajar menggunakan kalkulator untuk mencari jawapan bagi 8
×
7 ataumenentukan samada RM10 cukup untuk membeli dua barang yang berhargaRM6.99 dan RM3.99 maka ianya tidak sesuai digunakan. Sebaliknya jikapelajar ingin mencari purata suhu dalam suatu jangka masa tertentu maka
 
WAJ3105 : Literasi Nombor 
kalkulator boleh membantu mencari jawapan dengan pantas.Guru harus membimbing pelajar untuk menerokai matematik denganmenggunakan pengiraan mental, menganggar, mengira dengan pensil dankertas dan dengan akhir sekali dengan menggunakan kalkulator.Cara mencari jawapan bagi sesuatu masalah matematik adalah bergantungkepada objekif masalah tersebut. Jika masalah itu berorentasikan proses,pelajar harus dibimbing untuk mengira secara pensil dan kertas iaitumenggunakan algoritma yang telah dipelajari. Soalan seperti ini membantupelajar mengenalpasti algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan masalahdalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, pelajar menggunakan kemahiranmendarab untuk mencari luas kelas mereka.Sekiranya soalan yang dikemukan kepada pelajar lebih berorentasikan produkmaka kalkulator boleh digunakan untuk membantu pelajar dengan pengiraanyang panjang. Ini membantu mereka memberi fokus kepada masalah tersebutdan bukan pengiraan yang mengambil masa. Sebagai contoh, jika pelajar diminta untuk mengira purata umur semua rakan dalam kelasnya dalam tahundan hari maka mereka boleh menggunakan komputer untuk mencari jawapannya.Banyak kajian telah dijalankan mengenai pengunaan kalkulator dalam kelasmatematik. Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpastiialah:1.meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik.2.menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira danperkembangan konsep matematik.3.Meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelaja
Dengan menggunakan kalkulator, cari jawapan bagi yangberikut:11
×
11, 111
×
111 dan 1,111
×
1,111. Seterusnya teka jawapan bagi 11,111
×
11,111. Terangkan pola yang andalihat. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda?
Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara,senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah. (rujukkajian 5 tahun kebelakang)
 
WAJ3105 : Literasi Nombor 
2.9.2 Penggunaan Komputer Dalam Bilik Darjah
Peranan komputer dalam pendidikan di Malaysia memberikan impak yang besar kepada pendidikan matematik khasnya. Walaubagaimanapun, teknologi komputer hanya akan memberikan kesan terhadap pembelajaran murid sekiranya guru yangmengajar diberikan ilmu dan kemahiran untuk menggunakannya dalam pengajaran.Seperti yang telah dibincangkan dalam tajuk 2.6, penggunaan komputer dalam bilikdarjah selalunya dikaitkan dengan pakej perisian dan internet. Pelajar boleh meneroka,menyelidik dan membuat simulasi dan latihan secara interaktif dengan menggunakankomputer sebagai media pembelajaran.Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaranmatematik. Beberapa kajian mendapati perisian seperti
Geometric Sketch Pad 
(GSP),
Cabri 
dan
Geogebra
membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri danmenganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang.Kebanyakan penerbit buku, samada buku teks atau buku rujukan juga menyisipkancakera padat (CD) dalam buku yang dibekalkan ke sekolah maupun yang dijual secarakomersil. CD yang dibekalkan selalunya mengandungi permainan, rancanganpengajaran, masalah matematik dan pakej pembelajaran interaktif.Walaubagaimanapun guru harus mengambilkira aspek pengajaran dan teknikal yangtelah dibincangkan dalam topik 2.6 untuk menentukan kesesuaian penggunaanperisian tersebut.Dalam membincangkan penggunaan komputer dalam pendidikan matematik,penggunaan internet harus diambilkira memandangkan kelebihannya dalam mencapaidan menyebarkan maklumat dengan pantas di zaman teknolgi kini. Pelbagai lamanweb boleh diakses untuk membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumatberkaitan matematik. Namun, guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yangsesuai dan wajar dalam pengajarannya.Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Selain itu,kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif olehpelajar-pelajar.Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalampengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. Satu contoh yang baikialah program microsoft excel. Program ini banyak membantu dalam tajukpengumpulan dan persembahan data.

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
afiehafifi_26324710 liked this
Lya Ilya liked this
Shirley Jong liked this
Rahayu Abdul Rashid liked this
Irene Chua liked this
Pets liked this
Teng Yt liked this
Yuki Chia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->