Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Denizli Dergisi S11

Denizli Dergisi S11

Ratings:
(0)
|Views: 119|Likes:

More info:

Published by: Bayram Altınışık on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

 
III!
Tasrada
Ornek
BirYaYlln:
GEQMI5TENGONUlMOZEDENizLiDERGiSi
Yard'.
DOl;:.
Dr~S'iUeJlIIJan,IllNfAN
/IEdilo:r
P,a!lll!~a:!eUniversitelSi
Ogire,~tmJDyes!
'(G'9§tml§tienGllJ.niJ:m,!ize
DfJnJzlP",
Ttilikl,ye'n[n
TiIliihVakf~mafm;da;n
9:1kam1Wl
Mlsmn'bUill~
dergr<sil1l,dem
sonr:a~At!a(jlolu!t:lal:)i~r
v~km~
~i~'!ta,r~ligll.
~kil'lci
SUllen
kanlidergisii..
~)efgiifikri,keln,diisiin'e
sonrad!!ulI
~Oeniiz~li
Plarl;l1orm:rllt
diyeooK
,g~all1lt
birgurup
gijn(Ull1ij
&;;i§ile~ledilrit
;S9neonoe
orlayal
~llktl.iMl'i3lhlkilar!a,
yapilalilidiaeili
lop~an~llli1!rdillbufiKir
geliitiriu~ci.ii.
~u
!:t'ergm.
D!!i'li~I~hTWI
ki1lllil!rve
!ianatl!,OOI1!'liklle::ri
.araISll1Id.a
lkiallllCIlol,8i'Cal:k
blr
tb::,eIHge
sahif,l.
,O,mnegii!1l
bir
okl!YiI!J'C~'sizei
C1e'l"glijmin
bOwn
sar}falanFli!
J;ia~moo~~
:{OwpM;nele:.itfllin
m~iarlna
~en!l:e
ye.Mr,e~llmr~ini
ve
e.'kSrk
saiyY[liarlilaima!liil'l'l~y~p
liUdllrmek
~stOOi9ini
ej{taJ"~YOrsa,
bUll,kalu::dilg~!f!
bit
lkambsayll
t.li'llah.'GeQ!l1i§,ten'GilI'!Um:yae'DenI!2:1i
,biilUmsel
IOill"
d'90.'9fta~lllmalk,ta'dl'lr.IBa,~!k:ayazllal!",areferans
oIIIUl§ilUirmay,ai~,
da
IlSllsl
k.endi
s,alyf,ala1f!
f1I!da
o'fillcell'i:i
:say~
lanndan
,aJU~
y~pl!lmi!lJya,
ba,~llan1~~Sai
bucier,gfnin
ijliiemin't~i
ii:pr,Mir.
B~dle1r'gliakilidemi'kB9JdanhaJi;el1liti
birdergi
hUlo!iiyetino;I!'
'o~masa
Ibi!l!e"
ya~l
sa:hllbmara~tlrmla.c!J'ar
dergidetki
yazi
iann~1
b~nl'lse~icall~ma~arH
araSI~nda'
gosterm.ekWdijl
'GeQffii§tein
Gi:trulmlJze'Den~i•
aT.}ffiJ!zamafujia
bir~itera~urdSU'gisid[r.,Vani,Y8Jplllm
II~
veyaYBPllmakta
G!arn
:r;a11§!fiIiiI'a~iarlal:rgi~ij,
!l~ml;l!JoylJlnu
liIaberoaretmek"
Ibimlg,mlliellildirmlekgibilbirj~l:e'Yi
var
d,elrginin.
IQenk
,(lliaralt,(fergi~:
pop'CUerlilc
ile,akademik,
:almsmdial
yew
,a'h;ulIzerb~r
~i:zg~
llIellwledi.
Derg1d',ei!l:1
yaZ!~hiJ
l!l'l'!
Idlm
is:iiIDhf
b:UleYB!p'I~I~m;adBn
dene
me1~I1a!tlwg~lmt!la
kalemeal
!nchl.
:~imisia'&\;aoclemikb;iQim
V'8us'llupta;kiimlisinde
d,sl
vaZiim:
~,d
dledWp
yem~
yOne'limeveiil!gil!i'11ere
olllerulliersul~u.!ldu.
'YiWle
'd~
yazi1liaflil
ba2!~o~ik."-y;arllal'l
n'clall1siiz
IEldilebnir:.
B.UI1I'hi.!
Irdilll'il
bi]riiriilel1lellilI<oriJ,i~!iu'ln(,jJonemse~
o~ar:a'1!!:a~lnv,e
tYro~al'al<.
biy,d;gmfi
,a~'~rh.l(ll:
O!llmas~l,
'Buno~ta:d.a",
Ikimi
okuy
l
lUC.ulii1llf11
nI
n1we
:~u
kO.lI1u
yak,.
bu
yelld~:ye
akmm\~II:alF,11dogla~"
Ama
be~
:~mekQ:e:jfekir
1&1)],ergide
yewa"ank:onu~anI~elirleye:n
bir
anlalmcla
ibaze:g5noiel'ilen
!IIl31zl'llall".
El',Iiigi,
yaym
i~lkelerine
uyan
\liel
m:aJnltmk-orgijs'u
be~ilfU
herYaZ:I'Y~
yay!
rn
~Bm:a'lJya
call!li~UI.
Bil~ba~ka
loltalk
nolda.
der;g.T:d19'k:i
y,alZlI,larm·
IIiIQl'iedeysewmlamllrul1l
bir
:a,m~~llrmayadayal!1:masli.l)ll1liverei~tei:i!7jl,etinl
e!e:man!:ilmnlci,an
,g~e'len
yaz~lardaarai~illrrmalilin
QeUrdi,,1bili!1lllse
l
ll
blili
yonlem
dog,a11claral
'goze
9Q1\r;l:llyor.
(llniversne
,(j!§uldan
ge~en
yai2WarnaiSli3
I,
cnizli
 
yazi
hwmrlll~glih;lin
'~t:i<SiII
lhareanmasl
derginil'1ln1i~elllikilli
olmas!ylail91i1i.
C'Jmegin
bir
fij,~Qrtaj,
i.QiIl1
I)jr
ka!:lke.
g<or.i)§~meye~
ldlldi,f{i.wgrafiarr
cekil:d,~,
ilillbOmdekiler
vesamj~kJtaki~!eir9Ikalrl:lldl,.,€;nsonda.YaiZl~afl:II~~ldl.
IEksilllJlllkle:rgidewi'lld
i
veyanl
!:!i!iard[l~e§tiI!dW.M
ug!II~Jk
kOfiJln.Uar
1~QE!lre,n
aill
YSZlmalt
Idla~e~rtrtrl:l;~~IS]11'lI'!;le"y;31
dikk8Jt
~kilsin
d
~'lf€1
bilerekY8iY1imlal1ld
I.
Def19i1n'in
ta~liCI~g,1
l'a!~c-al
e~eI~m!!~er
e2lilk!~
ISir
ltIel1e
dergli",
kapa;glmdav~saym,alaFi~nda
hiQr-e:[I(!am~
yet
v·ermedlil.Bu
~o\nrudadestel~!e'"yi6i
vakfln
al~aKgonij'lllll
anlaYI§,1
erik.a9~k,.Dell'Qlialit:a
kapil!g'lnl~"yel1e~,
silnatJ;~
filim
8;1tll1.
Kirlrtlinin
~!l!Ufil
resmi.I!QIWtlwlin
~~gi
fo1:c:I{irafi
gommek
mum,klG
n
oll:cfliJ.
191;3!t!Je!1l
e~:arihl
oi-1I9m
·ta§l1l1,a
n
esl~~
~Qt:agr,9'11Ji!lJriaeh'9
filitallarayerVie'rrilldli
9'rim
kapakta.
Ie
l~pag!llnda
ilise,.
:OIE!ZIeserielifl,yapJllal'Ull1l
\I'~yal
'Y'9~el'in
,§iS9mhi!legi]
numGz
fQh')~lrafilaflrn
I
aynr
persplE:k~irftenvewdi.
SA.Y.;
11
~Ond:~tG~~iin."J'iJ1I!;
~FaJmAkfa~
¥Ii
6~~fI':
!t..
4~8.,O~irGol!1l111~jjjl'Der;jrm'll.ill~.~;
Q'
'~,Ali
f,~at1~!Iliidli.viii1ln,
"{kmi:llfrklltJ~~~1D
Sit1ff!:.,
s.
fiJ
.,F1ilruKIn~lIo;Ji:I,
·'D!lJ!i.Jfa:o~.
$,
~~15.'FikrotMliii~iliaf.
~AIm:tS1
HulOli.l'
~ls'l)di":mm
~1m.~·~·~·~YI!II·,~1~1(
.'iIlIliiil~
Kodal.
~A!S~1l
DBmlz.!rZlyaf!liSim~.
3.,
1,f!,.2't
~Er~~,IIiiI~~'~1
"l)etJ!ll!Il'
i!i'am
Ga<W
lsm!ill
HaJOO
~ir1L11i1
G&flyIe
i!(0!i'(I
~~l·~
!$,21.-,z~
~M,Nilll
Cli~~~p,jm.~.2S
~~!n
'mrtit!!1'
'~~lfl!r~~~
G~i!iH
ura~
~Stldsn~.
8.2~Z7
HM;anIl(illlil1lu:~~
,Et~
Hs~lm'm,AfrlSjhar;j':
&2!M!\!l~Oll'!~r
Ilill~~"".~
~f1\'j
~~m
l1~flrJ(JH#.tlVli.~,~:,
~O~J!'!!tYr'
e!'i!i:,
~l)!V',
~$~
~$lIr!1
~!l~!!~~
'S1r~~~
~y.fIQe~~
G~-.1S,J.2~
SUlII.yniafll~.
'KfliJp
TQijrlm;j,",
.t,J;:h31i
~Oo~~lliill'OilIl!n,
~~r.
:t.H-37
SIiI'Cl(jimi!i'I'n~fi.~~
Si!',~~.
1~'39:a~D.~i~lj~,~~
~SiiV991
GIli$l
;!mRiZa
~'mr.l
partititm
y.!fmlrn
l~i
-Bit
~j
M;@f!t~~~,!:!.i%.~.
$,.~
:t1erglnln
'eniddT~~1
!I,anlda.
g5~1~~i.,
F,cit~rnlf
velit,abal9boo,g:orselmaief¥aUer
al'!iiv;,
k.cde:ltisi~tm!
al!:lijm
salllibjniniSlmi·.ge~irilel1e,1'r
ye:r
alell!l•.
Alnoak~liiJ
vurgulalilmalill
~i"
I:m!,iIergi
'f;O'iogra,filafm
bel~e
degs!n~al~I'dll,gl!llnlhayaillllnisa,die
ya~li:ry:an
k1~1§!!~I!el['€'
ile
gostennT$
olO!lJII,
-IKlsiEI.eastll
bi~iflllilliyle,dTig.erkent
derg~'I!elFind!8!1rI
aynIan
IOri~ji
'lIa~'lie
,iiJ,z:glijlll1
b,~rfcrmetb
eli
rl,edt
Defgli:lTn
gonrmfJ
v'ss~rm~mjl:lirhlmle:t:O:lclugliiJ
a,rkar.
On:a9~i'kffieldergi
hedelsiz,O:st'eli~.
is~:eyElil"llere
1S.~ug)ove~a
k!lryei'l'eUlla~tlln~dl.Yiazar.lann
hi
i~;
illTi,
~Uf
ijGl'stJta~~e:!l'
ebw!,ed~,~jla
o;{esj.
palla
,bJ!Qnm.e~
dege~~i
gars!sll
mli3IIZJsm:ele
Ji~irnde
ba'yle
ta~:epr~
karii;l!a§!lllm!adl~.I[)ergi,b~miveJoemfgi:DeQdl'Cgeni§Ibjr~esfl'ne
h1lap
ettiva
tli1Siinlarda,lDenl~llrlillf'11ail'ihtnsv,skilllQrune
Uii§!kl1'n
ir
illgi
VIE:
meralkUY'i1ndl~ItI~_.
O~e'Uiiik:le:m1f11e
,ls,a,oa
clegi.nilen
bQyles~
bir
YElYllll1l"istanbul
d~'illildalij
dlger
M'§lia
Jlj6tniriterine
omsk
olmatltadill[.
,.s~ct.HII!!'!Sln',~~~
'$r~
,~/l:!aijljfilj~s.H
,i
¥~n~\!!
'O~P'I!~"i1l~~~#
Jj
U~rke'ZlI~
'~~~OI'ti}O!l~~.
$..~·n
'.,M;'i~p~~.
"I!J~~~~~'ya
A".i_tQtr
Kl:!p.rSJ,:~.~:,
1Z.1~
'.,Orn~r'GOltmItJ1l.
'\I\~'
Qm~
J9:sl'Isi\:liNi;
~Olk!rWf~.
u6-fi>
II
~1;I'ii~wn,.
~lrm~'BOyA~jfjtl\iij
.""Sffi'J~!ifI'Pll:ta'll
Orol!~rl~
1~
~r,~~
~r'";~.18-~9~'C:o~Ii;w:~O.~,n!~I".
B'.2().,2I'
'.O~d~r'G~~;n.
~lIflIi~
'Y>j~,~
Ftll'JnAtl:r;.:lkOcll",
,8..~~2'5
'.IMl!l!r.lTI!~'~111:,IJ'4t;o
O~Wfkm~,l:,lrk,~r~
~,U--:l'@
,.:$!l.r:if
!(t!~!!!1I~~j
'~m
,$'rffi',
~~1
~1!:ilfUfiHit(!~J:I.j.
"KiM~~H~~
~1~~
SO'ZJM1G~
,K~'M1hriblVll'
Mi~.
B.$~~
,i
1!wtguliliDll.,.~
¥Ii
Y~tlBll~e1Sf"·r·;3.,rJ7~8
II
:SDlIl:fmBn'I
r,n~o:,'NJJap
TlIfflrlrl11~;S.:J9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->