Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istorijat i Razvoj Na Statistikata

Istorijat i Razvoj Na Statistikata

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Билјана Мелева on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
Универзитет “Гоце Делчев”
 
 –
 
Штип
 
Економски факултет
 
Дисперзирана паралелка Струмица
 
Семинарска работа по предметот Статистика на тема
:
“Историјат и развој на статистиката”
 
Изработил
e:
Ментор
:
 Април,
2011
Струмица
 
 
2
Содржина
:
Вовед........................................................................................................................
..21.
Историја на статистиката...............................................................................3
 2.
Етимологија.....................................................................................................4
 3.
Основачи на статистиката..............................................................................5
 4.
Дефинирање на статистиката............
............................................................65.
Карактеристики на статистиката....................................................................7
 6.
Значења на статистиката.......................................................................
........77.
Развој на статистиката....................................................................................8
 7.1.
Развој на статистиката во 17 век..............................................................8
 7.2.
Развој на статистиката во 18 век..........
....................................................97.3.
Развој на статистиката во 19 век............................................................11
 7.4.
Развој на статистиката во 20 век............................................................12
 7.5.
Статистиката
 
денес.................................................................................12
 
Заклучок......................................................................................
..............................15
Користена литература...................
..........................................................................16
 
3
Вовед
 
Статистика
 
е гранка на математиката
 
која се однесува на прибирање иинтерпретација на
 
податоци.
 
Статистичката теорија е гранка наприменета
 
математика.
 
Како таква таа почнала да се користи уште од 17тиотвек најпрво, на барање на владетелите и кралевите за прибирање наинформации за земјоделството, населението, трговијата и сл. со цел да годознаат воениот потенцијал, богатството, земјоделските потенцијали на своитедржави.Во денешно време статистиката се користи освен за лесни, икомплицирани анализи со се покомплексни методи со цел да се добијатрелевантни, точни и вистинити податоци од извршената анализа.Како наука која и сеуште се развива е развивана од многу научници коисо многу труд постигнале уште поголеми резултати и несомнено гозаслужуваат своето место во историјата на статистиката.
 
Во продолжение ќе се запознаеме со историјата на статистиката,етимологија, нејзините основачи, дефинирање, карактеристики, развојот низвековите со цел поблизу да се доближиме до корените на оваа важна и достаприменлива економска наука.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->