Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
87Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inventar de Valori Personale

Inventar de Valori Personale

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 5,948 |Likes:
Published by bodokid

More info:

Published by: bodokid on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
INVENTARUL VALORILOR PERSONALE (S.P.V.)A.Descriere
Individul poate fi descris în măsura în care reacţionează la anumite situaţii, adicăîn funcţie de trăsăturile caracteristice ale comportamentului său. De asemenea, poate fidescris în termeni de motivaţie cu referire, de exemplu la valorile de care este el ataşat.Aceste două tipuri de măsuri sunt importante pentru evaluarea individului.Sistemul de valori al unei persoane poate servi la a determina ceea ce acesta face,sau la gradul de reuşită al acesteia. Deciziile sale imediate, la fel ca şi proiectele petermen lung, sun influenţate de propriul său sistem de valori. Satisfacţia sa personalădepinde, în mod general de posibilitatea, mai mare sau mai mică de a-şi exprima propriilevalori în cadrul vieţii cotidiene. Existenţa valorilor incompatibile, sau în conflict între propriile sale valori faţă de ale altora stau deseori la originea problemelor personale şiinterpersonale.Una din metodele de măsurare a valorilor individuale consistă în a determinaimportanţa pe care persoana o ataşează acestora la diverse activităţi (1). Utilizând acestaabordare, inventarul de valori personale S.P.V. are ca obiectiv măsurarea anumitor valoricheie, grie rora este posibil de a determina în ce suindividul face faţă problemelor cotidiene (2).Cele 6 valori măsurate de S.P.V. sunt următoarele:-spiritul practic (P);-autorealizarea (A);-varietatea (V);-spiritul decizional (D);-spiritul organizaţional (O);-orientarea tre scop (G).S.P.V. este un chestionar scurt care necesită doar 15 min. pentru a-l trece înrevistă, dar care, în acelaşi timp păstrează o bună fidelitate. Construcţia sa se bazează peun număr mare de eşantioane: elevi, studenţi, salariaţi din mediul industrial, dar şi altecategorii de adulţi. Conţinutul de itemi este semnificativ relevant pentru fiecare din acestecategorii de grupuri. Puterea de discriminare ale scalelor elaborate prin intermediulanalizei factoriale este aici foarte bine pusă în evidenţă.S.P.V. se prezintă sub forma de chestionar cu întrebări închise conţinând 30 deserii a câte 3 afirmaţii (triade). Pentru fiecare triadă, subiectul indică afirmaţia carereprezintă ceea ce este cel mai important pentru el, respectiv ceea ce este mai puţinimportant. În fiecare triadă, cele trei afirmaţii prezentate se orientează către valori diferiteşi au fost echilibrate în funcţie de indicele de preferinţă (Gordon, 1953 b), ţinând dedezirabilitatea socială. În această manieră, probabilitatea pentru care un individ alege oafirmaţie ce i se pare d.p.d.v social favorabilă este redusă. În condiţii de administrarenormale, metoda alegerii forţate este mai puţin supusă distorsiunii voluntare decât metodachestionarelor clasice (cu DA vs NU, sau Adevărat vs Fals).
 
Definiţia scalelor:Scalele sunt interpretate în parte prin conţinutul de itemi (3) care le compun şireflectă (când subiectul obţine note ridicate) ceea ce are importanţă pentru el. Nu suntdescrieri specifice corespunzătoare subiecţilor în care notele sunt joase; se considerăaceşti subiecţi nu acordă valoare la ceea ce este definit de către itemii aparţinători scalei.Conţinutul de itemi permite definirea scalelor astfel:
Spiritul practic (P)
: a avea întotdeauna bani, a avea grijă de ceea ce posedă persoana, a face doar ceea ce este rentabil, a trage maximul de profit pentru interesul propriu. Notele ridicate indica indivizi materialişti care preferă acţiuni practice, cuutilitate imediată şi / sau fiind avantajoase d.p.d.v. economic.
Autorealizarea (A):
nevoia de a rezolva probleme stringente, giranţi a plasafoarte sus propriile criterii de reuşită, a face tot ceea ce este posibil pentru îndeplinirealucrurilor semnificative, a reuşi remarcabil în fiecare sarcina ţintă. Notele ridicate sunt obţinute de cei care consideră de importanţă mare reuşita şi progresul. Aceşti indivizi preferă posturile care le permit autoprogresarea şi cei care facdovadă de iniţiativă şi unde eforturile personale sunt recompensate.
Varietatea (V):
a face lucruri noi şi diferite, avea experienţe variate, a puteacălători des, a se pune în situaţii inedite şi neobişnuite, a-i plăcea riscul.Subiecţii care au obţinut note ridicate preferă să nu se limiteze la câmpul lor deactivitate. Preferă confruntările cu situaţii noi şi diferite şi apreciază sarcinile care nurutinează.
Spiritul decizional (D):
a avea convingeri ferme şi bine stabilite, a se deciderapid, a ajunge drept la scopul final, a-şi exprima propriul punct de vedere în legătură cuo anumită problemă, a merge până la final în deciziile luate.Subiecţii care obţin note ridicate au tendinţa de a valoriza propriile opinii sicapacitatea de a reflecta pentru ei înşişi. Aceştia preferă posturile în care luarea deciziilor face parte integrantă din sarcina lor.
Spiritul organizaţională (O):
a fi bine organizat în munca sa, a menţine fiecarelucru la locul său, a fi foarte ordonat, a urma o abordare sistematică pentru a reuşi, a facefiecare lucru la timp.Cei care obţin note ridicate au tendinţa de a fi bine organizaţi şi au un mod deabordare sistematic în cadrul muncii lor, oricare ar fi natura sarcinii sau importanţaacesteia. Subiecţii preferă activităţi planificate şi posibile rutinante.
Orientarea către un scop (G):
a avea un scop către care să tindă, a nu abandona până problema nu s-a rezolvat, a-şi concentra eforturile către obiective clare şi definite, aşti precis direcţia ce trebuie luată.Subiecţii care obţin note ridicate preferă posturile cu exigenţe şi obiective clar definite şi specificate. Ei au tendinţa de a se concentra pe sarcină şi a limita câmpulactivităţii în funcţie de scopul ce trebuie atins.
B.Punerea în practică a testului
Valorile pot fi clasate în 3 categorii care se diferenţiază prin natura interacţiunii cuceilalţi necesare pentru satisfacţia lor. Prima categorie,
interpersonală 
, cuprinde valorileîn care caracteristică este implicarea unei interacţiuni directe cu ceilalţi. Aceste valorisunt măsurate de către inventarul de valori interpersonale (S.I.V.), (Gordon, 1960). Altă
 
categorie socială legată de prima reprezintă comportamentele pe care individul leconsideră ca importante faţă de ceilalţi şi
 starea lucrurilor personale
care trebuiemenţinută graţie lor. Valorile sociale sunt în general măsurate prin întrebări care seregăsesc în sondaje şi anchete publice.A treia categorie,
 personală 
, cuprinde aşa cum este măsurată de S.P.V. valorilecare pentru satisfacerea lor nu implică în mod necesar interacţiuni directe cu ceilalţi saucomportamentele celorlalţi. În acest caz, comportamentul individului poate fi suficient.
Construcţia S.P.V.
Se referă la măsurarea unei serii de caracteristici ale personalităţii, domeniu deexaminare este în primul rând definit, apoi categoriile de comportament sau decaracteristici de luat în considerare sunt specificate. Aceste categorii de comportamentreprezinansamblul de variabile de care se ocupă cercetorul. Caracteristicileseleionate pot se ateze la comportamente obnuite ale individului sau lacomportamente excepţionale (cum ar fi delicvenţa, creativitatea sau depresia nevrotică).Domeniul studiat poate cuprind un număr de caracteristici foarte important faţă decel pe care cercetătorul a decis să se ataşeze. Caracteristicile alese vor fi cele estimate cafiind foarte marcante sau foarte semnificative în raport cu scopul studiat. Criteriul deînregistrare sau de excludere va deveni, deci, parte integrantă din formularea teoretică acercetătorului. Anumite consideraţii care au servit la elaborarea S.P.V. sunt menţionatemai jos:-S.P.V. este destinat evaluării manierei în care indivizii fac faţă sarcinilor vieţiicotidiene şi sarcinilor profesionale. S-a conchis pentru completareainventarului de valori interpersonale (S.I.V.) care măsoară valori care implicărelaţii interpersonale.-A fost elaborat pentru indivizi consideraţi normali şi având comportamentenormale, excluzând astfel comportamentele cu manifestare deviantă(patologice, ilegale, etc)-Valorile măsurate sunt reprezentate pe o proporţie mare de indivizi aparţinândunor grupuri diferite. Pentru acest lucru eşantioanele care reprezintă diferite populaţii au fost selecţionate pentru construcţia S.P.V.-Conceptele reţinute, subiecte de lucru pentru alţi cercetători, sunt cele care par cel mai pertinente, indiferent de contextul dat.-Dat fiind faptul că acest chestionar este destul de scurt, variabilele măsuratetrebuie să fie relativ independente. Pentru acest efect a fost efectuată o analizăfactorială după stabilirea unei serii de dimensiuni ortogonale şi indentificareaitemilor puternic saturaţi din fiecare dimensiune. Astfel, fiind realizată revizianecesară pentru punerea la punct a scălii, principalul criteriu de acceptabilitatea itemilor a fost fiecare item fie puternic saturat pe o singurădimensiune.-Valorile personale fiind în ansamblu considerate favorabile şi acceptated.p.d.v. social, S.P.V. are ca obiectiv studiul importanţei relative cărora li seacordă. Pentru acest fapt, metoda utilizată în chestionar este răspunsul prinalegere forţată.

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
Alexandra Vodă liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Baetu Nuta liked this
Ivanica Simona liked this
Maria Şandru liked this
enasim liked this
Diana1975 liked this
adeflav liked this
Elena Diana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->