Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paramartha Prasanga

Paramartha Prasanga

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 100|Likes:
Published by api-3791236
Written by Swami Birajananda of Ramkrishna Mission
Written by Swami Birajananda of Ramkrishna Mission

More info:

Published by: api-3791236 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

prma\u00e0T p\u00e3s\u02dc
\u00f7amI ibrjan\u00c6d
1|
Bgban laB kret Hel saDekr ca\u2020 :-

(1) oD\u00e0Z| (2) ADYabsay| (3) \u0178dH w menr pib\u00bata| (4) tIb\u00e3 Vka\u00aaKa ba bYak\u2122lta| (5) xF\u00fa s\u00dap\u2021 A\u00e0Ta\u2021 Sm (A\u00c7\u00bbWkreNr i\u00f3\u00f9rta), dm (\u2020i\u00c6\u00c5ying\u00e3H), \u02c6prit (ibxey Vsi\u00b9\u00a1- tYag), ititQa (skl p\u00e3kar duWeK Aibcl Taka), S\u00e3\u00c1a (\u00a7r\u203a w Sa\u00f3\u00bdbaekY ibS\u00ffas) w smaDan (\u2020e\u00f1 ic\u00b9\u00f3\u00f9apn)|

2| saDn-Bjenr \u00c3ara \u0178Z sb \u02c6pli\u00d8 ba d\u00e0Snaid Heb ta \u00a7r\u203a CaRa Vr kaekw bleb na| \u0178tamar VDYaitMk s\u00dapd \u00ce \u0178tamar A\u00c7\u00bbrtm ic\u00c7\u00bbaDara \u00ce inejr A\u00c7\u00bber luikey raKeb| ta Aperr kaeC p\u00e3kaS kreb na| \u02c6Ha \u0178tamar pib\u00ba \u00a7\u00d0Dn, \u2026kma\u00ba Bgbaenr se\u02dc \u2026kae\u00c7\u00bb \u02c6peBagY b\u00f3\u00bc| \u0178s\u2020 rkm \u0178tamar \u0178dax, \u00ba\u203aiF w Anaecerr kTa Aperr kaeC bel \u0178bRaeb na| taet VtMs\u00dem \u0178Kayaeb, w Aperr kaeC HIn bel p\u00e3itp\u00ca Heb| inejr \u0178dax, du\u00e0blta Bgbanek janaeb w t\u0192ar kaeC p\u00e3a\u00e0Tna kreb \u0178Zn itin \u0178s\u00a7il \u0178SaDrabar Si\u00b9\u00a1 \u0178dn|

3| DYan kret bes p\u00e3

Tem KainQN i\u00f3\u00f9r Hey bes mn \u0178ZKaen \u0178Zet cay \u0178Zet daw| Babeb, Vim saQI, d\u00e3

\u00f1a| bes bes menr Basa-\u0178haba, \u0178dORJ\u0192ap \u0178dK, lQY kr| Babeb, Vim \u0178dH n\u2020, \u2020i\u00c6\u00c5y n\u2020, Vim mn Het s\u00dapU\u00e0N p\u00e2

Tk| mnw jR, jeRr\u2020 \u2026kFa sUQ Ab\u00f3\u00f9a| Vim VtMa, p\u00e3Bu mn Vmar das| ZKn\u2020 \u0178kan baej ic\u00c7\u00bba men \u02c6feb, tKn\u2020 \u0178sFaek \u0178jar ker daibey \u0178dbar \u0178c\u00f1a kreb|

4| saDarNtW ibS\u00e3aemr smy b\u0192a nak idey inWS\u00ffas peR, kaejr smy han nak idey peR, DYaenr smy du'nak idey peR| ZKn \u0178dH mn Sa\u00c7\u00bb Hey Vseb Vr du'nak idey sman Baeb inWS\u00ffas pReb, tKn buJeb ifk ifk DYaenr Anuk\u2122l Ab\u00f3\u00f9a HeyeC| teb \u0178dKbar jnY inWS\u00ffaesr idek At njr \u0178deb na, ATba \u2026\u2020iFek mapkaif ker k\u00e0m iny\u00c7\u00bdN kreb na|

5| mn i\u00f3\u00f9r Hel bayu i\u00f3\u00f9r Hy - k\u2122\u00ddk Hy|

Vbar bayu i\u00f3\u00f9r Hel\u2020 mn \u2026kag\u00e3 Hy| Bi\u00b9\u00a1etw k\u2122\u00ddk Vpin Hy \u00ce bayu i\u00f3\u00f9r Hey Zay| H\u0153deyr bYak\u2122ltar siHt \u00fdmrN-mnn w m\u00c7\u00bdjp krel p\u00e3aNayam Vpna Het\u2020 Hy|

6| ABYas w obragY CaRa menr \u2026kag\u00e3ta Vnbar \u0178kan AnY \u0178kan sugm ba sHj \u02c6pay \u0178n\u2020|

7| ZtQN\u2020 jpDYan kr \u00ce ta 10 iminF kr \u0178sw Bal, ik\u00c7\u00bc \u0178sFuk\u2122 p\u00e3aNmn \u0178zel idey kreb| itin A\u00c7\u00bb\u00e0ZamI, \u0178Btr \u0178deKn, itin \u0178ta Vr ktFuk\u2122 smy DYan krel ba ktbar jp krel ta \u0178dKebn na|

8| p\u00e3Tm p\u00e3Tm jpDYan inirs\u2020 laeg, tbu wxuD \u0178glar meta ker Zaeb| 3-4 b\u2021sr in\u00f2ar siHt krel teb Vn\u00c6d paeb| tKn \u2026kidn na krel Bair k\u00f1 Heb, ikCu Bal lageb na|

9| VDYaitMk jIbn laB kret Hel pur\u203axkar drkar| Vim inejr \u0178c\u00f1ay saDn-Bjn ker Bgban laB kreba, \u2026\u2020 d\u00e2\u2022 s\u00ab\u00e6p ker in\u00f2ar siHt 3-4b\u2021sr \u0178raj A\u00c7\u00bbtW skal w s\u00c9Yay p\u00e3etYk baer 2 G\u00c6Fa ker Vsen bes jpDYan ker Zaw \u0178diK|

10| s\u201esarIr peQ \u0178bSI p\u00e3aNayam kra Bal ny| Zara \u0178bSI p\u00e3aNayam kret \u2020\u00acCuk, taedr ZTasmey pirimt pui\u00f1kr sai\u00b9\u00d4k VHar, inyimt ka\u00e0Zklap, \u02c6e\u00c3gSU

nY jIbn, \u00f7a\u00f3\u00f9Ykr in\u00e0jn \u00f3\u00f9an, ib\u00ec\u00c1 bayu, \u0178ka\u00f2 pir\u00efar, \u00f7\u00e6pBasI Hwya \u00ce \u2026 sb ca\u2020| Vr se\u00e0bapir ifk ifk b\u00e3\u00fcc\u00e0Z rQa kra ca\u2020| \u2026sebr bYit\u00ba\u00a1m Hel H\u0153derag, ba mi\u00f3\u00bbe\u00efr \u0178rag Hbar s\u00ddabna|

11| jpDYan kret kret ZKn mn i\u00f3\u00f9r Heb, \u00ec\u00c1 Heb, tKn \u0178tamar mn\u2020 \u0178tamar \u00a7r\u203a Heb, A\u00c7\u00bbr Het\u2020 skl ibxy buJet pareb, s\u201eSy w p\u00e3eS\u00c8r smaDan paeb| \u0178tamaek pr pr Za kret Heb, ikBaeb clet Heb, mn\u2020 sb bel \u0178deb|

-1 -
prma\u00e0T p\u00e3s\u02dc
\u00f7amI ibrjan\u00c6d
12| jp krar smy \u2020\u00f1mU

i\u00e0t DYan kreb, n\u2020el jp jem na| pU\u00e0NmUi\u00e0tr DYan na \u2026elw \u0178ZFuk\u2122 Ves ta\u2020 iney DYan Vr\u00dd kreb| na parelw bar bar \u0178c\u00f1a kreb| na \u2026el CaReb \u0178kn? naeCaRba\u00c6da Hey kret\u2020 Heb| DYan ik sHej, men krel\u2020 Hy? mnek AnY ibxy \u0178Tek \u00a7iFey \u2026en \u0178DYy b\u00f3\u00bcet raKbar \u0178c\u00f1a bar bar kret Heb| kret kret\u2020 Heb|

13| jp \u00ce krgNna, mala kra, s\u201eKYa raKa \u00ce \u2026sb \u00ecDu mnek AnY ibxy \u0178Tek \u02c6ifey Vnbar, Der raKbar jnY| ta n\u2020el mn kKn \u2026 idk widk cel \u0178geC, ba kKn t\u00c6\u00c5a \u2026eseC, janet pareb na| ta\u2020 \u2026\u2020 sebr \u00c3ara p\u00e3Tm p\u00e3Tm \u2026kFu ibeQp Helw \u2026idek njr raKet pareb, sHej \u2026\u00a7il Dret pareb w mnek iPirey \u2026en \u0178DYy b\u00f3\u00bcet Vk\u00e1\u00f1 ker raKet pareb|

14| inejek kKnw du\u00e0bl men kreb na| inejr \u02c6pr Kub ibS\u00ffas raKeb| Babeb Vmar AsaDY ik VeC, Vim men krel sb kret pair| menr kaeC prajy \u00f7Ikar kret Zaeb \u0178kn? janeb mnek bS kret parel sm\u00f3\u00bb jg\u2021 \u0178tamar beS Vseb, tu

im ibS\u00ffjyI Heb| Zar
inejr \u02c6pr p\u00e3
tYy \u0178n\u2020 es\u2020 ZTa\u00e0T nai\u00f3\u00bbk| Zar
inejr \u02c6pr p\u00e3
tYy \u0178n\u2020 tar kTa \u0178k\u02c6 \u0178Saen na,
Bgbanw tar kTa (p\u00e3a\u00e0Tna) \u0178Saenn na|

15| \u0178ZBaeb i\u00f3\u00f9r Hey (na neR) w sueK (Vraem) AenkQN bset para Zay \u00ce taek\u2020 Vsn bel| ik\u00c7\u00bc \u0178mr\u203ad\u00a8ek \u0178saja raKet Heb, Vr bQW\u00f3\u00f9l, g\u00e3Iba (gla) w m\u00f3\u00bbk \u0178saja Baeb raKet Heb, \u0178Zn \u0178deHr sm\u00f3\u00bb BariF p\u00b2r\u00a7ilr \u02c6pr peR \u00ce bQedS \u0178Zn nIecr idek J\u0192uek na peR| \u0178H\u0192F Hey J\u0192uek bsa \u0178maeF\u2020 \u00f7a\u00f3\u00f9Ykr ny|

16| s\u201esar Asar, AintY, itin \u2026kma\u00ban sar stY, \u2026\u2020 BabiF Ztidn men d\u00e2\u2022 na Hy, ttidn DYan krbar smy mn c\u201al Heb\u2020| \u2020i\u00c6\u00c5ysueK Zt ibt\u00e2x\u2014a Vseb, Bgbaen Anurag tt\u2020 baReb, mnw tt \u2026kag\u00e3 Heb| t\u0192ar \u0178p\u00e3emr \u00f7ad kiNkama\u00baw \u0178pel jgetr sm\u00f3\u00bb suK tu

\u00acC,
G\u00e2NY Hey Zaeb|

17| jp, DYan, pUja, p\u00e3a\u00e0Tna, \u00fdmrN-mnn, sd\u00fag\u00e3\u00c7\u00f9paf, s\u2021s\u02dc, sdalap, inB\u00e2et bas w ADYatMic\u00c7\u00bba \u00ce ZKn \u0178Z BabFa Ves w kret \u2020\u00acCa Hy, \u2026b\u201e Bal laeg w krbar suibDa paw, tKn \u0178s\u2020Fa kreb| teb DYanjp\u2020 Hl Vsl, \u0178sFa AsuKibsuK, Vpdibpd Helw \u0178kan idn\u2020 bad \u0178deb na| \u0178bSI na parel, ba suibDa na Hel A\u00c7\u00bbtW 10-15 iminFw p\u00e3Nam p\u00e3a\u00e0Tna w jp kreb|

18| ha\u00b9\u00a1arI b\u2020 peR inejr \u0178rag in\u00e0Ny kret Zawya w wxuD Kawya bui\u00c1maenr kaj ny| \u0178rag Hel ha\u00b9\u00a1aerr pram\u00e0S inet Hy| \u0178s\u2020 rkm ktk\u00a7ela b\u2020 w Sa\u00f3\u00bd peR \u0178s\u2020 AnuZayI saDn kret \u0178gel ic\u00b9ib\u00d9m Hy, \u00a7iley \u0178Zet Hy, \u2026 kFana \u2026igey Zawya Zay na; \u2026mn ik, Aenk smy b\u00e2Ta S\u00e3m w inejr Ain\u00f1w Hy| \u0178knna nana Sa\u00f3\u00bd AiDkaireBed ba Ab\u00f3\u00f9a-AnuZayI \u2026k\u2020 ibxey ibiB\u00ca ba pr\u00fdpr-iberaDI \u02c6pedS ba p\u00c1it VeC| ifk \u0178tamar peQ \u0178kan\u00fa

iF \u02c6peZagI, inej inej in\u00e0Ny kra Aenk smy ibp\u00b0nk| \u0178s ibxey \u00a7r\u203a\u2020 ifk pT bel idet paern| ta\u2020 \u00a7r\u203amueK ibdYalaB kret Hy| itin Za dIQa w iSQa \u0178debn ta\u2020 janeb \u0178tamar \u2026kma\u00ba pT| taet \u2026b\u201e t\u0192ar p\u00e3it s\u00dapU\u00e0N S\u00e3\u00c1a ibS\u00ffas \u0178reK in\u00f2apU\u00e0bk saDnBjn krel kael isi\u00c1laB in\u00ebcy Heb| kaera kTay \u0178s pT \u0178CeR AnY pT kKnw Dreb na, ta Hel pT Ku

\u2020ey \u0178GaraGuir\u2020 sar Heb,
\u0178kan kael ik\u00acCu Heb na|
19| ibS\u00ffaes As\u00ddb s\u00ddb Hy| ibS\u00ffas ha\u00aagay
ihi\u00aag calay, s\u201eSey H\u0192aFujelw hueb mert Hy|

20| VSa\u2020 jIbn, skl Si\u00b9\u00a1 w \u0178c\u00f1ar \u02c6\u2021s| VSa CaRel\u2020 in\u00e0jIb, jIbn\u00c6m\u00e2t H'et Hy| ZtQN S\u00ffas t\u2021QN VS| Bgbanek laB krbar VSa m\u00e2tuY p\u00e0Z\u00c7\u00bb CaReb na| itin \u2020\u00acCa krel \u0178Z \u0178kan muHUe\u00e0t k\u00e1pa kret paern| Hyeta itin Ai\u00c7\u00bbm smeyw \u0178dKa \u0178debn, \u2026\u2020 ibS\u00ffas raKeb|

21| Bgban ZKn t\u0192ar AsIm k\u00e1pay \u00a7r\u203amueK
t\u0192ar is\u00c1m\u00c7\u00bd ideyeCn, t\u0192aek pabar caibkaifiF
- 2-
prma\u00e0T p\u00e3s\u02dc
\u00f7amI ibrjan\u00c6d

ideyeCn \u00ce tKn janeb itin inejek ibiley ideyeCn| \u2026Kn \u0178tamar \u0178s\u2020iF DarNa Hwya ca\u2020| Zid \u0178s\u2020 AmUlY rt\u00feek AZet\u00fe w AbeHlay Haraw \u0178ta janeb tuim t\u0192ar k\u00e1par AeZagY| tar kdr kra maen \u00a7r\u203ad\u00b9 m\u00c7\u00bd w \u02c6pedS s\u00e0ba\u00c7\u00bbWkreN saDn w paln kra, Ztidn na b\u00f3\u00bc laB Hy| taHel \u00a7r\u203ar veNr kTi\u201a\u2021 p\u00e3

itdan kra Heb| Bgbanek Zt Vpnar Het Vpnar bel janeb, tt\u2020 tu

im t\u0192ar k\u00e1par AiDkarI Heb, t\u0192ar k\u00e1pay
\u2026 je\u00c6m\u2020 jIbn\u00c6mu\u00b9\u00a1, intYan\u00c6dmy Heb|

22| \u0178p\u00e3m Anurag Ztidn na Ves ttidn s\u201esar kKn\u2020 AintY w Asar bel \u0178baD Heb na| mn \u0178ta \u2026kiF b\u2020 duiF ny, Vr mnek iB\u00ca iB\u00ca kamray (compartment-\u2026) Bag kra Zay na \u0178Z, ktkFa Bgbaen \u0178deb Vr ktkFa ibZy- basnay Ber raKeb| sb mn Bgbaen na idel t\u0192aek laB kra Zay na, Pel baer baer s\u201esaer Vsa-Zawya w AeSx duWK \u0178Bag kret Hy|

23| s\u201esar tYag kret Hel \u0178Z s\u00caYasI Hey ben \u0178Zet Heb ta ny| Vsl tYag He\u00acC men| men tYag krel s\u201esaer\u2020 Tak Vr ben\u2020 Tak, \u2026k\u2020 kTa| men tYag na ker ben \u0178gelw s\u201esar se\u02dc se\u02dc Zaeb w \u0178Bagaeb, in\u00f3\u00bbar paeb na|

24| s\u201esar Zid kret\u2020 Hy \u0178ta Bgbanek iney s\u201esar kr| Za ikCu \u0178dKeb, \u00ecneb, Babeb sb\u2020 Bgban| Bgbaenr se\u02dc \u0178Kla, ma-\u2020 \u0178KluRI| ma Vmay iney \u0178Kla kreCn janel jg\u2021Fa Vr \u2026k rkm Hey Zaeb| tKn \u0178dKeb jg\u2021s\u201esaer suKw \u0178n\u2020, duWKw \u0178n\u2020, ABab \u0178n\u2020, ASa\u00c7\u00bb \u0178n\u2020; rag, \u0178\u00c3x, iH\u201esa, \u0178maH \u0178n\u2020; \u00f7a\u00e0T, \u00c3\u00c6d, Vim- Vmar \u0178n\u2020, Vpn-pr \u0178n\u2020, \u0178CaF bR \u0178n\u2020 \u00ce \u0178kbl VeC AP\u2122r\u00c7\u00bb Vn\u00c6d, AsIm \u0178p\u00e3m| \u0178s Vne\u00c6dr kNama\u00ba \u0178pel ibxeyr Vn\u00c6d tu

\u00acC Hey Zay, \u0178s \u0178p\u00e3emr \u2026k kNa \u0178pelw sm\u00f3\u00bb jg\u2021 Vpnar Hetw Vpnar Hey Zay, p\u00e3it \u0178lamk\u0161ep Apai\u00e0Tb suKeBag Hy| \u0178s \u0178Klay By \u0178n\u2020, Babna \u0178n\u2020, b\u00c9n \u0178n\u2020, intY\u2020 nUtn \u0178Kla| ma \u0178Z kt \u0178Kla\u2020 jaenn, kt r\u0153ep kt Baeb \u0178Z \u0178Keln tar ifk ifkana \u0178n\u2020, \u0178Beb Vpnaek Hairey \u0178Plet Hy, t\u00c6my Hey \u0178Zet Hy| tKn \u0178Kla b\u00c9

Hey Zay, tKn \u0178k kar se\u02dc \u0178Kleb! \u0178s Bab, \u0178s Ab\u00f3\u00f9a \u0178Z Aba\u00aamnsegacr! \u0178s \u0178Z ik mja! "\u0178baeJ p\u00e3aN \u0178baeJ Zar!"

25| s\u201esaerr sb suKFuk\u2122w ca\u2020 Vbar
Bgbanekw \u0178pet ca\u2020, ta Hy na \u0178ga Hy na|

26| Zid Bgban \u2026es beln, tu\u2020 Vmaek cas, na \u00f3\u00bdIpu\u00ba, naitpuit iney \u0160S\u00ff\u00e0ZSalI Hey su\u00f3\u00f9 SrIer StaiDk b\u2021sr \u0178b\u0192ec Taket cas? ta Hel \u0178dKeb, \u0178kaiF \u0178laekr meDY \u0178jar ker \u2026kjn CaRa baik skel \u0178SexriF\u2020 ca\u2020eb|

27| Bgbanek \u0178pet Hel \u0178Zal Vna mnp\u00e3aN idet Heb \u00ce \u2026k pa\u2020, \u2026k kRa \u00a3ai\u00c7\u00bb km Helw cleb na| Vmra ca\u2020, ikCu na \u0178KeFKueF sHej w sb idk bjay \u0178reK Zid t\u0192aek pawya Zay! Zid \u00a7r\u203a k\u00e1pa ker pa\u2020ey \u0178dn \u0178ta kTa\u2020 \u0178n\u2020! ta ik Hy \u0178ga? ""\u0178s \u0178Z kRar kRa tsY kRa Vpn g\u00a8a bueJ leb|''

28| \u0178Z t\u0192aek cay \u0178s t\u0192aek pay; \u0178Z t\u0192aek na
cay taek p\u0192ac BUet nacay|

29| ib\u00afapn peR VF Vna Bir \u0178sana iknet Aenek \u0178CaeF| ik\u00c7\u00bc Vsl \u0178sana\u2020 \u0178sana, AnY \u0178sana \u0178sana ny \u00ce \u0178mkI, Bueya, VF Vna\u2020 n\u00f1|

30| p\u00e3a\u00e0Tna, b\u0192aDa g\u2021 VwRaena ny \u00ce taet \u0178kan\u2020 Pl Hy na| Za p\u00e3a\u00e0Tna kreCa, tar jnY A\u00c7\u00bbr \u0178Tek ifk ifk ABab \u0178baD kra ca\u2020, ABaebr taRnay mHak\u00f1 w Zatna \u0178Bag kra ca\u2020| ikes, ik krel ta laB Heb, tar jnY bYak\u2122l Het Heb, ta Hajar kifn w k\u00f1saDY Helw pabar jnY p\u00e3aNpN \u0178c\u00f1a kret Heb, \u0178Zn \u0178s\u2020iF pawyaar wpr \u0178tamar jIbn-mrN in\u00e0Br kreC \u00ce teb \u0178ta p\u00e3a\u00e0Tna sPl Heb, Za ca\u2020eCa ta paeb! \u0178s\u2020 rkm p\u00e3a\u00e0Tna\u2020 Bgban \u0178Saenn w pUrN kern|

31| \u00afan, Bi\u00b9\u00a1, D\u00e0m inej A\u00e0jn kret Hy;
Kub KaFet Hy, teb\u2020 inj\u00f7 Hy, \u00f3\u00f9ayI Hy, mn
- 3-

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
c_abhijit468547 liked this
mateer6 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->