Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 180, 28.12.2009]

ReprezenT [broj 180, 28.12.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 265|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

 
BROJ 180
28. DECEMBAR 2009.
GODINA IV
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
VIŠE OD 50 GODINA,
grad dobiva moderan kulturni centar 
 Admil Mulalić,
načelnik općine Velika Kladuša
BOSANSKA KRUPA:
Sastanak načelnika Halitovića i poduzetnika
Neriješenstatus rudara i„privatiziranog“RUDNIKA 
BUŽIM:
INTERVJU:
Načelnik Šahinović organizirao prijem i večeru za rudare
U Velikoj Kladuši potpisani ugovori o realizaciju dva velika infrastrukturna projekta
Str. 16Str. 10
BOLJOMsaradnjom iorganizacijomdo više posla
Str. 12Str. 22, 23
Ekonomska kriza nijemimoišla ni JKP „Komrad“
BIHAĆ:
Str. 08
Izborna Skupština OO SDA Cazin -Izabran dosadašnji predsjednikOdržana sjednicaOpćinskog vijeća
BOSANSKI PETROVAC:CAZINKLJUČ:
Str. 13Str. 11Str. 7
Predstavnici Poljoprivrednog zavodaUnsko-sanskog kantona posjetili Općinu
NEMA
UZMICANJA NIPRED NAJTEŽIMPROBLEMIMA
NAKON
S oprezom uinvesticije u2010. godini
Našim vjernim čitaocima u ovom brojupoklanjamo ReprezenT-ov kalendar za 2010.godinu i želimo svaku sreću u nastupajućojNovoj godini. Slijedeći dvobroj ReprezenT-aočekujte 11. januara 2010. godine.
 
2
28. decembar 2009.
ReprezenTReprezenT
čestitke
SRETNANOVA
2010.
GODINA
Puno zdravlja, sreće iuspjeha u Novoj 2010.godini želiVam...
Sretna Nova
2010.
 godina
Svim građanima USK-ai našim vjernim čitaocimačestitamo predstojeće vjerske praznike i želimosretnu i uspješnu Novu2010. godinu.
Sretna Nova2010.godina...
Sretna Nova
2010.
godina
 
3
28. decembar 2009.
naši pogledi
ReprezenTReprezenT
E
to, ispraćamo još jednu kalendarsku godinu, punološiju od prethodne koja nije valjala ništa a Novunam predviđaju još težu i još lošiju. Ono što je neiz-bježno, uz sveopće slavlje i radost ipak ćemo zakoračiti uNovu – 2010. godinuuz uvjerenje da su nam za sve loše u pro-šloj i ono što nas čeka u 2010. apsolutno najveći krivicu naševlastikoje smo mi birali. Vrijeme će ubrzo, zapravo već prvihdana, pokazati da li smo bili u pravu što smo se radovali dola-sku Nove godine. Ili možda neće!Godinu koju ispraćamo naj-bolje bi bilo zaboraviti čim isteče i posljednja njena minuta.Obilježili su je rušitelji ove napaćene zemlje, direktni i indirek-tni, ne zna se koji su gori, oni što je ruše ili oni što se ovim prvi-ma ne suprostave. Imali smo ponovo na sceni opstrukcije poli-tičara najgore vrste svih nivoa vlasti, u svakom segmentu nji-hovog djelovanja. I previše je bilo toga po čemu možemo akohoćemo pamtiti godinu koju smo eto ispratili,ali nećemo sadpodsjećati baš na sve loše.Ni dešavanja na globalnom nivou također nam nisu išla uprilog pa je protekla godina bila – totalno loša pa prema tomedrugačije nije moglo biti niti kod nas u Bosni: bijedni položajvećine stanovništva, kriza vlasti, kriza morala, kriza svijesti,kriza svega i svačega.Izuzetak, naravno, nije bio ni našKanton. Na svu sreću,takvom negativnom ocjenom ne možemo ocijeniti generalnosve u Kantonu. U nekim segmentima našeg društva pa i ovdjekod nas u Kantonu je, treba biti objektivan, bilo nešto i pozitiv-noga ali premalo. To što na sceni uvijek i po pravilu imamo poli-tičkih turbulencija i nije najlošija pojava. Naravno, ne tvrdimoovo u ime građana jer njima je svega preko glave a od turbu-lencija im se vrti u glavi. Ovo je nekakvo lično mišljenje koje netreba izdvajati i odvajati od većine drugih.Kanton nam je i dalje na mukama, agonija se, dakle,nastavlja, da se poslužimo medicinskom terminologijom,dija-gnoza je uspostavljena, ali je terapijai dalje očito pogrešna.Potpuno pogrešna, i ne vodi ozdravljenju, nego u potpuno dru-gom, kontra smjeru...Godina iza nas je, eto bila takva kakva je bila i naknadneintervencije su nemoguće, osim lažiranja rezultata na papirušto neki, na žalost, i čine. Ali šta nas to čeka u Novoj godini,kakve su procjene, prognoze?Ne treba
a priori 
biti pesimista, ali naravno ne treba biti ninešto posebno „vidovit“, pa ne vidjeti da nam 2010. godinaneće donijeti mnogo dobroga. Razne bolesti se epidemiološkišire, kod nas konkretno prošle godine bruceloza i ptičja gripa,ove svinjska gripa a ni za jednu nema lijekova, a već se najav-ljuju i nove, strašne gripe ili bolesti, i to postaje jedan od najve-ćih svjetskih problema, pa onda bijeda i glad, nedostatak pitkevode za gotovo polovinu stanovništva Zemlje, pa onda global-no zagrijavanje...Spisak katastrofičnih naznaka je zbilja duga-čak i...daj Bože da bude prema dobru!Ovo je samo dio globalnih problema, plus domaći lokalniproblemi, koji nas čekaju u 2010. godini. U Bosni i Hercegovini,konkretno, sasvim je izvjesno da će se kriza vlasti nastaviti, jer logika Daytona ne dozvoljava stabilnu i prosperitetnu vlast.Politika definitivno koči privredu. Sistem je, dakle, takav dastalno regeneriše krizu i na koncu – propast, ukoliko se nara-vno, u međuvremenu nešto bitno ne izmijeni. A, volje da senešto bitno promijeni – očito nema! Niti u Bosni, niti u entiteti-ma, kantonima, općinama...Vječni status kvo potvrditće naj-vjerojatnije i predstojeći Opći izbori!?Pa, gdje nam je kraj?Ekonomski stručnjaci, Bosni i Hercegovini u ovoj 2010.godini ne predviđaju ekonomski bankrot kao što je to bilo pret-hodnih godina, jer je tu Međunarodni monetarni fond da naspodrži, na nas pogura i zaduži naša pokoljenja. Osim nesret-nog Međunarodnog monetarnog fonda nemamo sezapravoničim drugim pohvaliti! Imamo izglednu šansu da broj nezapo-slenihpremaši broj zaposlenih, što bi bio jedinstven fenomenu svijetu po čemu bi mogli ući u Guinnessovu knjigu rekorda,čime bi se naši političari, kakvi jesu, zasigurno hvalili na svestrane!Perspektiva u ovoj godini, koja samo što nije nastupila,dakle nije nimalo ružičasta, naprotiv.Zato, sretna nam Novagodina i – nek‘nam je dragi Bog na pomoći! Drugi nam višenikoneće i ne može pomoći!Ni Međunarodni monetarni fond!
Riječ Urednika:
Crno svijetbijeli
      R     e     p     r     e     z     e     n       T     a     c       i       j     a
by SeadMidžić
Tačno 31.decembra prije dvanaest sati preminutće nam staragodina. Niko za njom neće zaplakati. Naprotiv, svi će se veseliti što jeispustila dušu, ispratiti ćemo je kao najveću vucibatinu i posljednjušušu. Umjesto lijepih riječi govoriti ćemo: „Au, bolan, što je stara godi-na bila veliko đubre, zaslužila je da sa donje strane travu pase, pome-nula se, ne povratila se!“A koja je to bila najveća krivica njena? Pa, kažu, donijela nam jerecesiju i ekonomsku krizu, nezaposlenost, povećanje cijena, prou-zrokovala je političke svađe; razne, namnožila je prevarante prekosvake mjere; bezobrazno, u izgradnji bolje demokratske budućnosti jeimala neograničena zakašnjenja, nije baš najbolje shvaćala šta svetreba da se mijenja, bila je neenergična, kuburila je sa parama...A dočekana je s počastima i fanfarama, u nju su polagane najgo-lemije nade, vjerovali smo da će biti poštena, a ne da će toliko dakrade, da će da zakida na mjeri, da će da izigrava propise i zakone,da će neradnicima da daje veće plate.Za proteklih 365dana, ništa drugo nije ispoljila osim mana. Bila jeogrezla u svakojakim grijesima, i nema nikakve veze sa bilo kakvimuspjesima. Ona je kriva za neuspjehe, a za uspjehe su drugi zaslužni.Zaslužna je vladajuća većina u našoj Izvršnoj i Zakonodavnoj vlasti uUnsko-sanskom kantonu koja u staroj godini nije pokazala ni najma-nje inicijative niti volje da se kroz konkretne antikrizne mjere uhvati ukoštac s problemima USK-a i njenih građana kako bi spriječila i zau-stavila daljnji pad životnog standarda građana, i svih privrednih aktiv-nosti.Teško je napaćenom narodu birati između dva zla. Mi smo naviklina veću ponudu. Napaćeni narod je zatečen višestranačkom demo-kratijom. Ne poznaje sve borilačke vještine naših političara.Zbog toga što nam odlazi stara godina svi su radosni,a ne tužni.Ona se potajno nadala da će biti ispraćena kao dama, a ispraćena ćebiti kao stara vještica s kletvama, pogrdama i psovkama. Možda nijebaš zaslužila da ode tako kao posljednja drolja, ali svi kažu (pa i našipolitičari) da će Nova godina od nje u svemu biti bolja. U to ime čita-vo čovječanstvo će da se narolja.Naši političari ne lažu. Ko laže, taj i krade. A ko krade, taj i ima! Ami bismo sami propadali mnogo sporije da ne postoji spremnost našihpolitičara u našoj Izvršnoj i Zakonodavnoj kantonalnoj vlasti da nam utom pogledu pomognu!Zato, ako su vas opljačkali u staroj godini, ne znači da neće i uNovoj godini. To je dokaz da kod nas na Unsko-sanskom kantonu nepostoji organizovani kriminal!Dakle, opet nam stiže Nova godina, a odlazi stara. I dok si kresnuodlanom od dlan, pootpadaju listovi s kalendara, i sve se mijenja – sta-riji si, neke su ti se želje ispunile, neke bome nisu, ali tako je to udemokratskom životu. Stara godina je bila teška pa je od te težinenapaćeni narod dobio bruh. Nova godina će biti još teža s još većomrecesijom, ekonomskom i političkom krizom, te stezanjem kaiševa, temnoge najavljene stvari, koje nismo ni tražili ni priželjkivali. I dok ćemose mi boljem nadati, cijene će rasti,a standard će padati. U novojgodini naše fabrike neće izbacivati nove proizvode, već radnike.Tako kaže naš DJEDA MRAZ. A naš DJEDA MRAZ su naši politi-čari. Ako postoji neko ko još ne vjeruje u DJEDA MRAZA, krajnje jevrijeme da povjeruje, zadnji je čas, tako reći. Jer, kako će taj povjero-vati u nešto ozbiljnije, ako ne vjeruječak ni u Djeda Mraza. Trebalo biići i dalje, pa one koji ne vjeruju u Djeda Mraza, najhitnije i najozbiljni- je okvalifikovati kao okorjele protivnike našeg višestranačkog demo-kratskog sistema,jer je očigledno da oni-niti gledaju televiziju,niti čita- ju novine,a to je opet onaj dobro poznat pasivni otpor iz arsenala lju-tih protivnika omasovljavanja svake naše djelatnosti, pa u tom smislui djelatnosti naših mnogobrojnih Djeda Mrazova. Da ti i takvi,na srećurijetki izuzetci,bar povremeno čitaju novine,vidjeli bi da smo u našemopštom napretku došli do toga da danas svako dijete ima svoga DjedaMraza.Djeda Mrazevi danas postaju spone,mostovi između napaćenognaroda i političara, mostovi ispod kojih protječe naša ekonomska ipolitička stvarnost,puna neplaniranih virova i demokratskih brzaka...Mi,stariji,možemo da čekamo Novu 2010. godinu, a možemo da je i ne čekamo(sačekat će ona nas!),ali djecu nikako ne smijemoostaviti bez Djeda Mraza.Prvo,zbog toga što djecu treba navikavatida vjeruju u bajke,a drugo- Djeda Mrazeva je toliko da ih je prostonemoguće izbjeći.Ko ne vjeruje,neka otvori bilo koje dnevne novine,neka uključi radio,TV...Ako stvarno postoji neko ko još ne vjeruje u Djeda Mraza(našepolitičare),krajnje je vrijeme da povjeruje-radi djece i radi bajke.
Priča iz
života
(demokratskog)
'    
Piše: Sead Midžic
Možemo li se od naših„DJEDA MRAZEVA“u Novojgodini nadati boljem ili...!??
SRETNA NAM NOVAGODINA - NEK' NAM JEDRAGI BOG NA POMOĆI!
 
Redakcija ReprezenT-a svoju poslovnu i kalendarsku 2009. godinu ispraća sa još jednim iskustvom stečenim u doi-sta teškim uslovima privređivanja.Osim našeg redovnog izlaženja i raznovrsnih priloga, našim čitaocima u posljednjembroju u 2009. godini poklanjamo ReprezenT-ov kalendar za 2010. godinu u nadi i uvjerenju da bi ona barem za promil tre-bala biti bolja od prethodne. To bi nas uistinu ohrabrilo. Ako bude i drugačije, nema nam druge nego i njunekako preži-vjeti. Mi ćemo već sa našim prvim brojem u Novoj godini kojeg najavljujemo za 11. januara, pokušati izaći sa određenimpoboljšanjima koja bi trebala izazvati pozitivne kritike i odobravanje naših vjernih čitalaca. Živi bili pa vidjeli!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->