Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 207, 5.7.2010]

ReprezenT [broj 207, 5.7.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 248|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
BROJ 207
05. JULI 2010.
GODINA V
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
BOSANSKI PETROVAC:
Otvorena druga dionica puta Bjelaj-Vođenica
Investicija vrijedna416.000 KM
BOSANSKA KRUPA:
Eventualnipožari podtehničkomkontrolom
Kulturno-vjerskamanifestacija
„Musala 2010“
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
Član Predsjedništva BiH Željko Komšić posjetio Bihać i Cazin
 Vatrogasci dobilivatrogasno vozilo
TURSK 
 
 A ŽELI EKONOMSKUSARADNJU SA BIHAĆEM
Str. 08, 13Str. 10Str. 12
Prodefilovalo preko
50
bajraka i bajraktara
SANSKI MOST:
Str. 05
 
Održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća
VELIKA KLADUŠA:
ZatraženaizradaPravilnika o korištenju
PARKING PROSTORA 
Str. 06
Održana prva sjednica Direkcijesajma „EKOBIS 2010“Vrijedan infrastrukturni projekat:Asfalt za Duranoviće i Mamiće
BUŽIM:BIHAĆ:SANSKI MOST:
Str. 11Str. 09Str. 04
Svečano obilježeno 66 godina odDrugog zasjedanja ZAVNOBIH-a
 
05. juli 2010. godine, broj 207
2
Marketing
ReprezenT
 
05. juli 2010. godine, broj 207
3
aši pogledi
ReprezenT
R
ed je da ponekad nešto lijepo-ga i afirmativnoga napišemona ovoj stranici i da podsjeti-mo da smo i tome vični. Priželjkujemosamo da je češće ovakvih prilika!Nemamo se namjeru ni potrebu pravdatiza nedostatak ovakvih prilika i lijepihstvari jer doista nije do nas, negdje sudrugdje razlozi. I problemi! No, kada ihuočimo, evo nas, tu smo. Ko ne želi imatilijepu priču umjesto sumorne?Malo ćemo predstaviti poljoprivrednuproizvodnju na prostorima Unsko-san-skog kantona, posebno na prostorimaopćine Velika Kladuša koja u posljednjihnekoliko godina postiže sve zapaženijerezultate. Treba naravno kazati i kako sešto lokalne što kantonalne vlasti sve višeokreću ovoj oblasti i daju joj svoju podr-šku mada je ona katkada i ponegdje višeprotokolarne odnosno moralne naravinego suštinske, međutim, ipak se kreće.Da su se tomu oni koji su trebali dosjetilimalo ranije, drugačija bi priča o krizi irecesiji bila na ovim prostorima. Ovako,više o njoj pričamo nego što joj se kon-kretnimpotezima odupiremo.Prošle sedmice na području dvijevelikokladuške mjesne zajednice ekipanaše Redakcije pripremala je i realiziraladvije različite televizijske reportaže o raz-ličitim poljoprivrednim proizvođačima.Niti jednu nismo otišli planski uraditi većsmo to učinili slučajnim izborom koji nas je doveo do zanimljivog proizvođača mli- jeka koji je prije deset godina započeo sa jednom vlastitom kravom da bi danas sanjih deset godišnje proizvodio pedesethiljada litara visokokvalitetnog mlijeka.Drugi naš slučajni izbor bio je početnik ukooperativnoj proizvodnji malina i korni-šona koji je počeo bez marke vlastitogkapitala i bez ikakvog znanja ali je imaonešto vlastitog zemljišta i dobru volju.Sve ostalo mu je obezbijedilaSpecijalizirana poljoprivredna zadruga„Agromerkantilija“.Oba ova slučaja zanimljiva su i pou-čna, svaki za sebe, iz više razloga. Iovdje su ljudi, kao i u drugim djelatnosti-ma, počeli iz ništa i sa ništa. I uspjeli ipokazali i dokazali kako kruha ne trebatražiti u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji...većkod svoje kuće, u krugu svoje porodice.Naravno, ove i druge brojne priče ćemoobjaviti i na stranicama ReprezenT-a jer želimo da svaku našu inicijativu pretvori-mo u konkretnu realizaciju. Želimo prika-zati hrabre koji su uspjeli samo zato štosu bili hrabri i želimo kroz njihove pričeohrabriti one koji se možda još uvijekkolebaju. I želimo još nešto. Želimopokazati u kojim je to slučajevima našimsagovornicima pružena verbalna a ukojim konkretna pomoć vlasti. U našadva slučaja, stjecajem okolnosti, imamoprimjer verbalne, pa čak ni takve pomo-ći, i imamo primjer konkretne pomoći.Raspoloženja u ovim domaćinstvimastoga su značajno različita.Našeg prvog sagovornika jednosta-vno iritira činjenica da bi mogao još„čuda“ uraditi da je više razumijevanjavlasti i povoljnijih kredita,a ne da moramikrokreditnim organizacijama plaćatienormne kamate i tako spajati kraj s kra- jem. Dokle raditi za drugoga, pita se našsagovornik.U drugom našem primjeru situacija je dijametralno suprotna. Naš je sago-vornik krenuo u biznis bez ijedne markeu džepu. Imao je ono što je bilo potre-bno, komad zemlje i dobru volju. Sveostalo dobio je od Zadruge koja kreditirasvoje kooperante, bez kamatnog i dru-gog opterećenja. Nastale obaveze plaćasvojim proizvodima. Ako kažemo da našprvi sagovornik još nije dobio poticaje zamlijeko za tekuću godinu onda ćemo ipotvrditi da je u ovom slučaju odnos vla-sti prema poljoprivrednim proizvođačimakrajnje nekorektan.U drugom našem slučaju u kojeg sene miješaju vlasti bilježimo sasvim dru-gačiji odnos Zadruge. Prisjećamo se da je 17.juna veliko nevrijeme popraćenoolujom i ledom pričinilo ogromne štete nausjevima poljoprivrednih proizvođačaSPZ „Agromerkantilije“. Već nakon sat ipol vremena menadžment Zadruge injeni uposlenici pozvali su sve zasadena prostorima bivše države i obezbijedili200 hiljada struka krastavaca koji su urekordnom roku stigli na ove prostore ipodijeljeni kao donacija poljoprivrednimproizvođačima. Prvo jutro nakon olujnognevremena agronomi i drugi stručnjaciove Zadruge bili su na terenu i popisalinastalu štetu a menadžment je nastaviostalno zasjedanje dok nisu prestale okol-nosti zbog kojih je do toga došlo.Općinskim komisijama za procjenu štetatrebalo je daleko više vremena a općinepo njihovom izvještaju još nisu reagirale.Pitanje je hoće li uopće reagirati jer subudžetske rezerve potrošene u nekedruge svrhe! Zbog ovakvog odnosa iiskazane tromosti u radu, pojedini vijeć-nici Općinskog vijeća Cazina tražili su dase na pretprošloj sjednici raspravlja oštetama u ovoj općini. Međutim, parla-mentarna većina nije se time složila.Dakle, razlike u potezima i odnosimaprema poljoprivrednim proizvođačima suogromne,a to i poljoprivredni proizvođa-či sve više prepoznaju.
Osvrt
Crno svijetbijeli
      R    e    p    r    e    z    e    n      T    a    c      i      j    a
by SeadMidžić
Ustanem ja na lijevu nogu i onako sav nalijev odem na središ-nji (novoizgrađeni)gradski trg u Bihaću i imam šta vidjeti. Došli van-zemaljci! Posjetili Bihać i Unsko-sanski kanton.Napaćeni narod Unsko-sanskog kantona je ovih dana zaprepa-stila riječ VANZEMALJCI. Riječ možda toliko i nije - koliko informa-cija da su vanzemaljci posjetili Unsko-sanski kanton, da dolaze umiru, i da ga izvuču iz teške ekonomske i političke krize. Bilo je iranije sličnih posjeta od državnih i federalnih institucija sa istomnamjerom izlaska iz krize. Valjda smo tako i navikli pod rukovod-stvom ove naše Izvršne i Zakonodavne kantonalne vlasti.Zlobnici koji ne spadaju u obožavaoce naše Izvršne iZakonodavne kantonalne vlasti i njene (naročito unutarnje) politike,odmah su lansirali glasinu da je naša Izvršna i Zakonodavna kan-tonalna vlast namjerno pozvala Vanzemaljce kako bi skrenula paž-nju sa svojih unutarstranačkih i međustranačkih političkih problema!Što se napaćenog naroda tiče, toliko je oguglao(o ratu) da ga van-zemaljci nisu posebno uzbudili. Kad se bolje razmisli imamo ih oda-vno. I na sastancima Izvršne i Zakonodavne kantonalne vlastiuočena je pojava vanzemaljaca. NEKI KAO DA SU STVARNOPALI S MARSA!Znaosam!Tvrdim ja to već petnaestak godina, ali mene nikone šljivi (brendi-šljivovica), ja petnaestak godina idem okolo i tvrdofoteljišem (fotelja-stolica, može i ministarska, direktorska, vanze-maljci foteljaši) kako ONI postoje, ali meni niko ne vjeruje! Oduvijeksam znao, da mali zeleni postoje, da mali crveni postoje, a i da maližuti postoje, da su Marsovci pali s Marsa (ne Marksa), ili sa Venere,ili tamo odnekud, ja nisam nacionalista pa mi je svejedno odaklepali, oduvijek sam znao da su tu, među nama, da će nam doći uzvaničnu i prijateljsku, a možda i neprijateljsku, posjetu, da će sesvrstati ili nesvrstati u nekakvu principijelnu ili neprincipijelnu koali-ciju (još im ne znam politička ubjeđenja) uz nas, znao sam ja oda-vno da njih - ima! I evo, dokaza imamo, konačno, pojavili su se nagradskom trgu u Bihaću. Ja vidio svojim očima. Tu onda nemazezanja, a ako ga i ima- nema ga kad su u pitanju dotični mali zele-ni, mali crveni, a i mali žuti.Istina, prema svjedocima, baš i nisu bili nešto mali, bili su,onako, kabastiji, ali su poneki mediji bili već malo pretjerali kad suu pitanju njihovi uspjesi, pa to treba primiti malo s rezervom.I sad, kad su oni konačno tu, sad su pred misleće stanovnike igrađane Unsko-sanskog kantona, a i dublje, postavljaju neka zaje-bana pitanja, koja, šejtan i đavo da ih nosi, traže i odgovarajućiodgovor.Ova pitanja, na primjer: Zašto su se dotični zelembaći, crven-daći, i žutaći spustili baš u crnu rupu, a ne na neko drugo mjesto?Zašto sa sobom nisu donijeli i pare, kad se zna da kuburimo saparama, i kad se zna da su nama zelembaći potrebni kao kruh, alii šire! Nego nam tu izvode nekakve političke performanse.Znači li to da oni (pavši s Marsa) imaju nešto protiv nas i našegnezadrživog brzog (ne)razvoja, da su protiv našeg demokratskogsistema, da su protiv našeg izbornog sistema, da su protiv reformikoje činimo u školstvu i zdravstvu, da su protiv naše (ne)uspjele pri-vatizacije, i protiv našeg opredjeljenja za bilo šta?! Da li to znači današa kantonalna vlada krije-da smo se i kod njih već zadužili?Kome je time dana politička podrška time što su pali ovde s Marsa?Zašto se nama baš sada događaju Vanzemaljci?Osim tih političkih dilema, mogu se postaviti i neka intimnijapitanja koja zadiru u dušu, moja gospodo!Imaju li oni kao i mi - Vladu i Skupštinu, stranački lidere i politi-čke stranke? Može li se kod njih ući u crveno? Koliko je kod njihpotrebno kandidata za demokratiju! Kad su oni kabasti – koliki im je? Kako se na njihovom jeziku psuje majka marsovska, a zbogeventualne fudbalske utakmice i svjetskog prvenstva vanzemalja-ca? Ima li i kod njih privrednih društava poput „Agrokomerca“ i dru-gih koja su opljačkana,a i danas se pljačkaju? Moraju li i njihovizdravstveni radnici ostvarivati svoja prava poput uposlenih u našojKantonalnoj bolnici? I tako dalje. Imam ja još vazdan pitanja, ali štami vrijedi kad nema odgovornih koji su spremni da mačka marsov-skog povuču za rep! Zašto sam se ja uopšte uzbudio zbog vanze-maljaca? vanzemaljci dolaze! U svakom slučaju, većina građanaUnsko-sanskog kantona je - van sebe!
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Eppur si muove(Ipak se kreće)
Neki kao da sustvarno paliS MARSA 
'    

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->