Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ženska strana rata

Ženska strana rata

Ratings: (0)|Views: 1,074 |Likes:
Published by exxpl0it
Od početka rata u bivšoj Jugoslaviji, mnoge ženske i druge nevladine organizacije sakupile su veliki broj životnih priča žena iz cijele regije. Njihova dragocjena svjedočenja bila su obično objavljivana u periodičnim publikacijama, koje su kružile u malom broju kopija uglavnom unutar lokalnih zajednica. Reprezentativan izbor iz tih publikacija čuva ova značajna svjedočenja od zaborava i daje im zasluženo mijesto u povijesti.
Zbirku "Ženska strana rata" izdale su Žene u crnom te ona predstavlja 120 autentičnih svjedočanstva, izvještaja, pisama i sjećanja žena o ratovima vođenim na području bivše Jugoslavije 1991. - 1999. Sva su svjedočenja u obliku monologa, slobodna od komentara ili drugih (pogrešnih) interpretacija, kako bi se u potpunosti afirmirala ženska individualnost. Na taj način, temeljni princip feminističke kulture - omogućiti da se čuju glasovi individualnih žena - je ispoštovan.
Od početka rata u bivšoj Jugoslaviji, mnoge ženske i druge nevladine organizacije sakupile su veliki broj životnih priča žena iz cijele regije. Njihova dragocjena svjedočenja bila su obično objavljivana u periodičnim publikacijama, koje su kružile u malom broju kopija uglavnom unutar lokalnih zajednica. Reprezentativan izbor iz tih publikacija čuva ova značajna svjedočenja od zaborava i daje im zasluženo mijesto u povijesti.
Zbirku "Ženska strana rata" izdale su Žene u crnom te ona predstavlja 120 autentičnih svjedočanstva, izvještaja, pisama i sjećanja žena o ratovima vođenim na području bivše Jugoslavije 1991. - 1999. Sva su svjedočenja u obliku monologa, slobodna od komentara ili drugih (pogrešnih) interpretacija, kako bi se u potpunosti afirmirala ženska individualnost. Na taj način, temeljni princip feminističke kulture - omogućiti da se čuju glasovi individualnih žena - je ispoštovan.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: exxpl0it on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
Ženskastranarata
 
Izdale 
Žene u crnom, Beograd, decembar 2007.www.zeneucrnom.org
Uredile 
Lina Vušković i Zorica Trifunović
Sarađivale/i 
Tamara Belenzada, Helena Rill, Staša Zajović, Lino Veljak,Indira Topčagić, Sanja Cesar, Luljeta Vuniqi
Lektura i korektura 
Zorica Pavlović
Likovna oprema 
Bojana Ban
Tehnička obrada 
Zinaida Marjanović
Štampa 
 Art grafik, Beograd
Tiraž 
1500Objavljivanje ove knjige omogućili su Kvinna till Kvinna, Švedskai Quaker Peace & Social Witness, London
 
Zahvalnica
Zahvaljujemo se pre svega svim znanim i neznanim ženama koje sugovorile i pisale o svojim iskustvima u ratovima sa prostora bivše Jugosla-vije a čije smo priče uključile u ovaj zbornik. Zahvaljujemo se ženama kojesu priče beležile i postarale se da se one objave.Zahvaljujemo se autorkama/ima uz čiju saglasnost i bez naknadeobjavljujemo delove iz njihovih dela: Alenki Mirković (
Glasom protiv topova 
), Svetlani Đorđević (
Svedočanstvo o Kosovu 
), Miroslavi Malešević(
Didara – životna priča jedne Prizrenke 
), Jusufu Kadriću (
Brčko: genocid i svjedočenja 
), Radmili Sesar (Radio-drama:
Majka Mejra – Tragovi do istine 
)i Brendan MacQuillan-u (
Glasovi svitanja – svjedočanstva raseljenih lica 
).Zahvaljujemo se izdavačima i urednicama/ima na dozvolama zaobjavljivanje pojedinih tekstova bez naknade: Simoni Goldstein, direktoriciIzdanja Antibarbarus (Seada Vranić:
Pred zidom šutnje 
); Vesni Kesić iCentru za žene žrtve rata, Zagreb (
Zbornik: Centar za žene žrtve rata, Žene obnavljaju sjećanja 
); Nebojši Spajiću (Fondacija za mir i rešavanje krizaBorisa Vukobrata:
Doba razuma 
); Suadi Kapić (FAMA:
Opsada Sarajeva – mart 1992 – mart 1996 
); Hajri Ćatić (Udruženje građana „Žene Srebrenice“ – Tuzla:
Samrtno srebreničko ljeto ’95 
); Mirsadu Tokači (
Grijeh šutnje – rizik govor
); Autonomnom ženskom centru, Beograd (
Feminističke sveske 
); Obradu Saviću (Beogradski krug:
Pisma iz dva Sarajeva 
); VesniNikolić Ristanović (Institut za kriminološka istraživanja – Beograd:
Žene Krajine – rat, egzodus i izbeglištvo 
); Centar za nenasilnu akciju, Sa-rajevo, Beograd (
Ne može meni bit dobro ako je mom susjedu loše, Svi bi rado bacili kamen 
); Jezdimiru Miloševiću (Protector:
Svjetla u tunelu 
);Udruženju građana Civis, Beograd (
Žene žrtve rata 
); Centru za mir, ne-nasilje i ljudska prava, Osijek (
Priče iz Berka 
).Zahvaljujemo se Nairi Hodžić (
Noćna mora 
) i Tamari Mišković (
Dječja priča 
) koje su napisale priče specijalno za ovu knjigu. Zahvaljujemo se že-nama koje su zapisale priče koje se ovde prvi put objavljuju: Vesni Kuljuh(Magbula Dizdarević:
Moja priča 
), Ženama na delu, Novi Sad (
 Agneš i Ljiljana Odanić 
) i Lepi Mlađenović (Igballa Rogova:
Živa sam! 
).

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jelenica75 liked this
jelenica75 liked this
jelenica75 liked this
jelenica75 liked this
jelenica75 liked this
jelenica75 liked this
jelenica75 liked this
jelenica75 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->