Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Budaya Ilmu Sebagai Pembangun Peradaban Remaja

Budaya Ilmu Sebagai Pembangun Peradaban Remaja

Ratings:
(0)
|Views: 45|Likes:
Published by aleesynurri

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: aleesynurri on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
Pembudayaan Ilmu sebagai Pembina Peradaban Remaja: Tumpuan kepada AktivisMahasiswa Muslim
Disediakan oleh:Sdr. Muhamad Alihanafiah bin Norasid,Tutor / Mahasiswa Pascasiswazah,Jabatan al-Qur’an dan al-Hadith,Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya.
1.
 Muqaddimah
Di antara fenomena yang menghakis keyakinan
mad`u
terhadap kepimpinan Islamsebagai pemacu gerakan yang holistik ialah merudumnya penghayatan dan pemugaran budayailmu dalam kalangan
rijal al-da’wah
dan para pendiri gerakan Islam. Berasa malas atau mudah jemu, tidak minat dengan perbahasan ilmiah dan kuliah-kuliah
tafaqquh
, sibuk dengan tugasandan aktiviti, dan sebagainya merupakan alasan-alasan basi yang tidak seharusnya dilontarkanoleh tutur kata para
da`i
hanya kerana ingin mengkesampingkan kuasa ilmu sebagai pembina peradaban, walhal pengasakan minda dalam mencatur idealisme
 fard al-Muslim
kelas pertamaternyata merupakan tuntutan prioriti yang telah disarankan oleh Allah s.w.t melalui penurunanwahyu-Nya yang pertama. Tuntasnya, penghayatan budaya ilmu merupakan salah satukomponen terpenting bagi menatijahkan kesepaduan
harakah Islamiyyah
dalam merencanakangagasan dan
 fikrah rabbaniyyah
sekaligus menyahut kebangkitan
ruh al-Qalam
1
 sebagaimanayang telah termaktub di dalam al-Qur’an di dalam surah
al-`Alaq
, ayat 1 – 5:
) ق َ ل َ خَيذ ِ ّا ك َ ب رَم ِ سْبِأْ  َ ْا1ق ٍ ل َ عَن ْ ِَ َ ْا ق َ ل َ خَ()2) ُ  َ ْا ك َ ب رَ وَأْ  َ ْا (3) م ِ ل َ  َ ْبِم َ ل ّ عَيذ ِ ّا (4م َ ل ّ عَ() م ْ ل َ  ْ َم ْ َََ َ ْا5(
Maksudnya:
1. Bacalah (Wahai Muhammad), dengan nama Tuhanmu yang menciptakan(sekalian makhluk),2. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku,3. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah,4. yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan5. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Al-`Alaq, (96): 1-5
1
Ruh al-Qalam
bermaksud pembinaan semangat membaca dan menulis. Sila lihat Hairudin Harun(2007),
 DaripadaSains Yunani kepada Sains Islam
, c. 3, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, h. 69.
1
 
Wahyu pertama yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w ini mencitrakansatu bentuk justifikasi kepada kita mengenai peri pentingnya pembudayaan ilmu dan galakanmembaca (
iqra’ 
). Bahkan, apabila digali dan disoroti tafsiran ayat al-Qur’an tersebut denganlebih rinci, setiap individu yang berjiwa
rabbani
akan menyedari bahawa terdapatnya hubunganyang begitu erat di antara ilmu dengan hakikat Pencipta dan hal ini merujuk kepada akidahmuslim sebagai elemen teras pemerkasaan
thaqafah Islamiyyah
2
.
Buah pengetahuan mengenaihubungan makhluk yang bergelar hamba dengan Pencipta yang Maha Perkasa bertitik-tolak daripada satu mekanisme yang dipanggil sebagai
tarbiyah rabbaniyyah
3
.
2. Akidah Muslim sebagai Elemen Teras Penghayatan Budaya Ilmu
Seruan keramat menerusi surah
al-`Alaq
, ayat 1-5 yang berkisar mengenai tuntutan pembacaan menyaksikan kepada seluruh alam akan kekerdilan makhluk yang bernama manusia. Nyatanya, menerusi pemahaman ayat tersebut, kita akan berhasil menyingkap hakikat bahawa pengetahuan manusia yang hanyalah sekelumit cuma merupakan pinjaman daripada Allah s.w.t.Hal ini sekaligus menyentak hamba-hamba-Nya agar bangun dari buaian mimpi, sentiasamengingati-Nya dalam setiap nafas dengan limpah kurnia-Nya serta melafazkan
hamdalah
syukur kepada-Nya. Justeru, penstrukturan frasa yang dimulakan dengan ayat perintah tersebutmerupakan satu pendedahan kemukjizatan al-Qur’an yang dipaparkan oleh Allah s.w.t mengenaiseruan membaca. Bahkan, perintah atau arahan tersebut disusuli pula dengan menyebut namaAllah s.w.t, dan hal ini memberikan satu impak dan mesej yang begitu jelas kepada kita agar tidak culas untuk sentiasa mengingati Allah sw.t. dalam setiap tingkah dan tindak.Oleh hal yang demikian, seseorang individu muslim akan mendapati bahawasanya aspek  pembacaan yang merupakan salah satu indikasi terpenting dalam menghayati budaya ilmumerupakan satu komponen yang sangat bertambatan dengan
`aqidah Islamiyyah.
Berbicaramengenai hubungan ilmu dengan akidah muslim, sewajarnya kita merenungi kembali bait-baitkata yang telah dilontarkan oleh
 Hujjah al-Islam
, al-Imam al-Ghazzali r.a menerusi karya ulung beliau,
 Bidayah al-Hidayah
4
, iaitu:
“Seandainya engkau berniat mencari ilmu untuk berlumba-lumba danmendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan dan untuk 
2
Haji Abdul Hadi Awang, Tuan Guru(2005),
 Islam: Fikrah, Harakah, dan Daulah
, c.2, Shah Alam: Dewan PustakaFajar, h. 208.
3
Tarbiyah Rabbaniyyah
merupakan satu kerangka pendidikan yang mengembalikan pemahaman individu sebagaiseorang
`ibad al-Rahman
di samping menyulam pertautan dan kebergantungannya yang menyeluruh kepadaPencipta dalam memahami tujuan kehidupan dan
ma’rifatullah
. Inilah konsep tarbiyah yang bernuasa ketuhananyang mutlak kepada Allah s.w.t. Sila rujuk Ramli Awang(2008),
Tasawwur Rabbani menurut al-Qur'an dan al-Sunnah
, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, h. 151.
4
Ghazzali, Abu Hamid Muhammad al-(2008),
 Bidayah al-Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah)
, Ahmad FahmiZamzam (Terj.), Pokok Sena, Kedah: Khazanah Banjariah, hh. 13-14.
2
 
menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akankekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkanagamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia, maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-peranda. Maka, ketika ini, guru yang mengajarmu itu laksana seorang  yang menjual pedang kepada seorang perompak. Dan jikalau niatmu di dalammencari ilmu itu untuk mencari keredhaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira,kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalanke arah tuntutan ilmu, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta pengampunan buatmu apabila engkau berjalan…”
Bermula daripada
maqasid 
individu
Talib al-Ilmi
inilah, maka ia akan memposisikan hati dan jiwa raganya agar bertapak di dalam landasan yang absah tika memburu redha Ilahi. KeredhaanAllah adalah matlamat tertinggi dalam setiap perencanaan dan percaturan tindakan, lantas iamenjadi satu pasakan tauhid yang utuh dan tunjangan
aqidah Islamiyyah
yang teguh tertancap dikalbu tanpa menagih simpati daripada makhluk-makhluk lain yang lemah
5
.
3. Tuntutan Ilmu dan Amal
Tuntutan ilmu di dalam jiwa-jiwa para
da`i
semestinya perlu disemai agar ia bakalmenggamit kefahaman Islam sebenar dalam kehidupan para mujahid. Pembinaan kefahamanIslam yang jelas akan mendorong individu terbabit untuk beramal dengan ilmu yang dimiliki.Secara tidak langsung, slogan amar 
ma’ruf nahi munkar 
dapat dilaksanakan sebagai satu bentuk  praktikaliti dakwah bagi seorang
rijal al-da’wah
setelah memahami konsep Islam dan dakwahmelalui tuntutan ilmu. Maka, benarlah kata-kata yang telah dilontarkan oleh al-Imam al-SyahidHasan al-Banna iaitu “kefahaman merupakan tiang asas kepada
amar ma’ruf nahi munkar 
”.Menerusi al-Qur’an, kita akan mendapati bahawa terdapat banyak dalil-dalil
naqli
yangmenyentuh persoalan ilmu pengetahuan dan tuntutannya di atas pundak setiap muslim.Penggunaan
 sighah
seperti
ulu al-albab, ribbiyyun, rabaniyyin, `ulama’, ahl al-dhikr, ulu al-`ilm,
dan sebagainya yang merupakan signifikasi kepada golongan pencinta ilmu justeru tidak menjadi asing lagi lantaran ia sering dilafazkan melalui pembacaan al-Qur’an dan
tadabbur 
ayat.Hal ini sekaligus memaparkan kepada kita akan martabat golongan-golongan ilmuan yangdimuliakan oleh Allah s.w.t sebagai
 syi`ar 
ke
izzah
an Islam melalui ayat-ayat al-Qur’an. Allahs.w.t telah berfirman:
ه ُ  َ َ َ تََ   ِ َن ْ ِن ْ  َ َ وََ   ب رِ َ ِا ُ َ وَ َ فَ ٌ ث ِ َ اُ َ  َ سْا َ وَا ُ  ُ ضََ وَه ِ ل ّ ا  ِ  ِ سَفِم ْ  ُ بَصَأَ ) ن َ  ِ بِ ّ ا   ح ِ ُه ُ ل ّ اوَ146ْأَّإِم ْ  ُ َ  ْ ََََ وَ( ْ   َ وََ  ِ ْأَفِ َ فَا َ سْإِ وَ َ بَ ُُ َ َ ْ  ِ غْا  َ بّ رَاُَ
5
Mawdudi, Abu al-A’la al- & Sayyid Qutb(2009),
 Fundamental of Islam, Ma`alim fi al-Tariq, Dirasat al- Islamiyyah, al-Mustaqbal li Hadha al-Din (Manhaj Hidup Muslim)
, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar, h. 129.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->