Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
57-61 ORGANIZOVANI KRIMINALITET

57-61 ORGANIZOVANI KRIMINALITET

Ratings: (0)|Views: 534|Likes:

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Gordana Runjić Milanka Deže on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

 
ORGANIZOVANI KRIMINALITET POJAM 57.Pod organizovanim kriminalitetom – se podrazumeva
vrsta delikvencije
„privrednog tipa „ i tipologija kriminalnih pojava
vezana za aktivnost 
profesionalnih
 
kriminalnih organizacija
.REKLES – to je čvrsta i strukturirana forma
 zajedničkog kriminalnog  ponašanja
sa sasvim određenom poslovnom organizacijom – 
čija se struktura izražava
u sindikatima
i ostalim
organizovanim hijerarhijama
– kriminalnog sveta.3 vrste sadržaja:-povezanost s vlašću,
-
ostvarivanje kriminalnog profita,-pretenzija na ekonomski i politički uticaj u društvu
 Prva grupa
- definicija je pretežna i
vezuje se za
 
delovanje
organizovanihi poluorganizovanih
grupa
i
drugih oblika
 
udruživanja
– kolektivnogvršenja krivičnih dela
u sprezi sa
predstavnicima – lokalne ili viših stepenadržavne
vlasti
, odnosno – njenih organa i institucija.U nauci se – organizovani kriminalitet – definiše
kao nezakonita delatnost 
kriminalnih organizacija, koji – pored organizovanosti – hijerarhije, planiranja i podele zadataka – 
ima neke veze sa
organima vlasti ili sadelovima državne organizacije ili njenih institucija.
 Druga grupa
naučnika u definisanju – organizovanog kriminaliteta – 
neisključuje
 
vezanost 
delovanja – i za javne institucije i organe vlasti , alismatraju da se pod tim pojmom
mogu
 
 podrazumevati
i
zločinačkaudruženja
, koji nemaju u strukturi veza i ovu komponentu – već je
dovoljno postojanje kriminalne organizacije
– 
 sa čvrstom
kriminalnom
 strukturom
... i
 profitnim ciljem
.
 Postoji definicija
da – organizovani kriminalitet – čini
delatnost svakeorganizacije ili grupe ljudi
 – 
uključene u
kontinuiranu ilegalnu delatnost – s primarnom
svrhom
stvaranja profita – bez obzira na državne granice.
 Postoji i treća grupa
shvatanja – 
kompromisna
 
između
dva predhodna.Prema njima – u pitanju je
organizovana delatnost
– zasnovana na
liderstvu, disciplini, planiranju
– 
sa pretenzijama
– obezbeđenja određenogstatusa i uticaja
u političkim i ekonomskim strukturama
 
društva
.
 
OBELEŽJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA58.
Savremenu kriminalnu delatnost 
čini sticaj
anahronog
i
savremenog
– odtrgovine ljudima iz profitabilnih razloga, a radi seksualnog iskorišćavanja: -tgovina narkoticima i oružjem , pranje novca.Takva pojava
nije mimoišla
ni Srbiju – 
 posebno
kada su u pitanju
posloviprivatizacije
velikih firmi – telekomunikacionih, energetskih i drugihsistema zloupotrebe – s bankarskim, kreditnim i investicionim sredstvima,sredstvima štednje, krijumčarenje naftom, oružjem i automobilima.
Specifičnosti:
1.
organizovani kriminalitet je delatnost udruženih
kriminalaca
ili
 grupacija
koji su se ujedinili na ekonomskoj osnovi,
2.
organizovani kriminalitet podrazumeva konspirativnu zločinačkudelatnost – organizaciju koja uz pomoć hijerarhijskih postavljenihstruktura kordinira planiranje i ostvarivanje
nezakonitih akcija
ili postizanje zakonitih
ciljeva
uz pomoć
nezakonitih sredstava
,
3.
organizovani kriminalitet
ne ograničava se samo
na nezakonitedelatnosti i činjenje nezakonitih usluga - kao i delatnosti, kao što je pranje novca,
4.
organizovani u grupe – 
 zločinci koriste
u svom poslu raznovrsnemere, koje mogu biti prikrivene ili prefinjene ili grube – direktne iotvorene.- Posebnosti i univerzalnost i međunarodni karakter, mnoštvo raznovrskihoblika – povezanost s vlašću i drugim institucijama od društvenog uticaja,kombinacija koruptivnih i nasilnih metoda u radu – kriminalni profit – kaokrajnji cilj.
Univerzalnost i međunarodni karakter 
pojave – 
ispoljava se u obimu
i
rasprostranjenosti
 
 pojave organizovanog kriminaliteta
.
 Druga karakteristika
je raznovrsmost oblika delatnosti.
U delatnost 
organizovanog kriminaliteta
 
spadaju
dve vrste poslova:- Prvo, to su zabranjene vrste delatnosti i- Drugo, učešće u oblasti ekonomije,Treća odlika – jeste
specifičnost
načina i metoda
kriminalne orijentacije.Ona se
sastoji u
 
osobenostima saučesništva
 
u formi
koju ne poznaju
drugioblici kriminaliteta
– povezanost sa strukturama vlasti, privrednim,
 
administrativnim, finansijkim i političkim strukturama
kriminalnihorganizacija
.Ima r asnoliku svrsishodnost :-obezbeđenje na nivou državnih tela,-privrednih i finansijskih institucija,-odluka od značaja za kriminalnu delatnost,-stvaranje sopstvenih obaveštajnih izvora u policijskim, pravosudnim idrugim državnim organima.
Profitni cilj
je primaran kod kriminalnih grupa i organizacija, ali nijeuslovljen
 sa motivom
nelegalnog pribavljanja
ogromnih novčanih
,
materijalnih
i
drugih
sredstava.KRIVIČNO-PRAVNA PRIRODA ORGANIZOVANOGKRIMINALITETA59Za određivanje krivično-pravne prirode organizovanog kriminaliteta – odznačaja su
3 posebna dokumenta
:-Komiteta za organizovani kriminalitet međunarodnog udruženja šefova policije i-Komiteta eksperata saveta evrope UN
 Prvi
 
 je odredio
4 bitne odlike
organizovanog kriminaliteta:
1.
strukturna organizacija,2.postojanje formalno organizovane i disciplinovane grupe – čiji lider nije lično uključen u vršenje krivičnih dela,3.kontinuirano pribavljanje profita,
4.
 pripadnici takvih kriminalnih grupa – kao primarni izvor primanjaimaju obezbeđenje ilegalnih dobara ili usluga, kao što su droga,kockanje, lihvarenje ili druge aktivnosti koje opstaju zahvaljućiljudskim porocima.
 Drugi
 je definisao kriterijume,
kojima se
 
identifikuju
organizovanekriminalne grupe.Obavezni kriterijumi
su:
-
saradnja 3 ili više pojedinaca,-dugoročna saradnja ili saradnja na neodređeni period,-sumnja na vršenje ozbiljnih krivičnih dela,-cilj da se zadobije bogastvo ili m. Neobavezni kriterijumi
su:

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
deksi22 liked this
Merima Ćoralić liked this
Aleksa Kojot liked this
Marin Jurcevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->