Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter n37 CAT

Newsletter n37 CAT

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Jordi Miró

More info:

Published by: Jordi Miró on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
Newsletter N.37 6/9/2011
Salvem
l’escola
 
en català
 
El TSJC dóna dos mesos a Ensenyament perquè el castellàsigui també vehicular a l'escola
Considera "insuficient" la justificació de la conselleria i insta a utilitzar el castellà mésenllà d'una asignaturaEl Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat dos mesos de termini a laGeneralitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà sigui llenguavehicular a l'escola, aplicant així la sentència del desembre del 2010 del TribunalSuprem (TS). La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut considera elcastellà com a llengua vehicular a l'ensenyament juntament amb el català
 ACN 
02/09/2011
SOLIDARITAT IMPULSA UNA ILP PER BLINDAR L'ESCOLA EN CATALÀ
Uriel Bertran retreu al Govern que hagi "amagat el cap sota l'ala" i no hagi fet cap"acció política" davant la sentència del SupremSolidaritat Catalana per la Independència ha presentat aquest dimecres al matí unainiciativa legislativa popular que porta per títol "Salvar l'ensenyament en català",impulsada per militants i simpatitzants del partit. Després de la interlocutòria del TSJC perquè en dos mesos s'apliqui la sentència del Suprem, SI creu que "és l'hora de blindar  políticament el català per fer-ne l'única llengua a l'escola". El secretari general de SI,Uriel Bertran, ha destacat que "han passat a l'acció" perquè no pot ser que "es contagiï aquest patriotisme lacrimogen i no es faci cap acció política". És per això que el partitdonarà suport total a la ILP i mobilitzarà les seves bases per recollir el màxim nombrede signatures.
ACN
 
07/09/2011
 
 
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
PROPOSICIÓ DE LLEI “SALVEM
 
L‟ESCOLA ENCATALÀ”
 
En exercici del dret reconegut en la Llei de la Iniciativa Legislativa Popular (LILP) es
 presenta Proposició de Llei “Salvem l‟escola en català”, i en compliment dels requisitslegals s‟acompanya el text articulat de la proposició de llei, precedit d‟uns a
spectes
legals, antecedents, una exposició de motius, i s‟inclou finalment la relació dels
membres que componem la comissió promotora i les nostres dades personals (queconsten a les fotocòpies del DNI que us adjuntem), constituint el present document las
ol·licitud d‟admissió de la iniciativa legislativa popular i la memòria explicativa,segons allò establert a l‟article 5 de la LILP.
ASPECTES LEGALS1.-
L‟objecte d‟aquesta ILP no és una matèria reservada a iniciativa legislativa exclusivasegons l‟artic
le 1 LILP, ni pressupostària ni tributària.2.- Tots els membres de la Comissió Promotora compleixen els requisits dels articles 2 i4 LILP.3.-
 No concorre cap de les causes d‟inadmissibilitat de la proposició de llei, establertes al‟article 6.2 LILP:
a) La Generalitat té atribuïda la competència en la matèria.
 b) Es compleixen els requisits de l‟article 5.1 LILP.
c) No es reprodueix una altra iniciativa legislativa popular de contingut igual osubstancialment equivalent presentada durant la mateixa legislatura.
d) La present ILP no fa referència a matèria exclosa de l‟article 1 LILP.e) La present ILP no implica un augment de crèdits ni una disminució d‟ingressos.
 ANTECEDENTSEl marc jurídic actual de la llengua catalana és determinat per la Constitució espanyola
del 1978 i per l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya del 2006.L‟Estatut d‟autonomia en l‟ article 6 sobre LA LLENGUA PRÒPIA I LES LLENGÜES
OFICIALS disposa:
“1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llen
gua d'úsnormal de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics deCatalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatgeen l'ensenyament.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->