Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Spre Eminescu (PDF)

Spre Eminescu (PDF)

Ratings: (0)|Views: 287|Likes:
Published by daciandumitrescu

More info:

Published by: daciandumitrescu on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
 Radu Mihai CRI
Ş
ANdoctor în economie – specializarea
Istoria gândirii economice
 
SPRE EMINESCU
R
ă
spuns românesc la amenin
ţă
rileprezentului
ş
i la provoc
ă
rile viitorului
 Edi
ţ
ia a IV-a
(reeditare dup
ă
edi
ţ
ia a III-a revizuit
ă
)
Editura TIBO
BUCURE
Ş
TI
 
2008
 
 
2
 
Toate drepturile de multiplicare, traducere,adaptare
ş
i difuzare a acestei lucr
ă
ri suntabsolut libere (gratuite
ş
i neîngr
ă
dite), atâtpentru România cât
ş
i pentru fiecare dintrecelelalte
ţă
ri ale lumii.
 ISBN 978-973-87392-7-7
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiCRI
Ş
AN, RADU MIHAISpre Eminescu : r
ă
spuns românesc la amenin
ţă
rileprezentului
ş
i la provoc
ă
rile viitorului
/ Radu MihaiCri
ş
an. – Ed. a 4 a ; Bucure
ş
ti : Tibo, 2008Bibliogr.ISBN 978-973-87392-7-7821.135.1.09 Eminescu,M.929 Eminescu,M.
 
 
3
 
Cânt 
ă
ri 
ş
i laude-n
ă
ţă
mNoi,
Ţ 
ie UnuiaPrimindu-L cu psalme
ş
i ramuri Pleca
ţ 
i-v 
ă
neamuri,Cântând Aleluia! Christos a înviat din mor 
ţ 
i,Cu cetele sfinte,Cu moartea pre moarte c 
ă
lcând-o.Lumina ducând-oCelor din morminte! 
Mihai Eminescu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->