Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Con Solid Area Cadrelor Din Beton Armat

Con Solid Area Cadrelor Din Beton Armat

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by florincinci

More info:

Published by: florincinci on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

 
 1
Capitolul 1. PROBLEME GENERALE1.1. Scop
(1) Prezentul ghid cuprinde prevederi referitoare la:-calculul, proiectarea, modul de alcătuire şi de realizare a pereţilor turnaţi in situ pentruconsolidarea structurilor în cadre;-calculul, proiectarea şi modul de realizare a prinderilor cadru-perete;-criterii de asigurare a calităţii lucrărilor de consolidare, vizând proiectarea, execuţia şiîntreţinerea construcţiei consolidate.(2) Întrucât introducerea pereţilor de consolidare duce la schimbarea concepţieistructurii iniţiale şl este în general precedată de repararea şi/sau consolidarea elementelor cadrului existent, prezentul ghid stabileşte criterii de evaluare a rezistenţei şi rigidităţiielementelor cadrului, în funcţie de tehnica de reparare sau consolidare adoptată, pentru a furnizadatele de intrare în analiza structurii de ansamblu.(3) Tehnicile de reparare şi consolidare a elementelor cadrului şi, respectiv a fundaţiilor nu fac obiectul prezentului ghid, ele fiind tratate în reglementările naţionale conexe.(4) Acest ghid are la bază atât prescripţii naţionale (standarde şi reglementari), cât şi prevederi din Eurocode 8 partea 1-4 “Design provisions for earthquake resistance of structures.Part 1-4: General rules. Strengthening and repair of buildings. Eurocode 8-1996” şi CR 2“Current japanese systems on seismic capacity evaluation and retrofit techniques for existing buildings and post-earthquake damage inspection and restoration techniques, 1991”
1.2. Prescriptii naţionale conexe
1. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton precomprimat.
STAS 10107/0-1990.
 2. P 85-1996 – Cod pentru proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat.Elaborator: UTCB.3. P 100-92 – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe,social-culturale, agrozootehnice şi industriale. Completare şi modificare cap. 11 si 12.4. GT 002-1996 - Ghid practic pentru determinarea degradărilor şi rezistenţei betonuluişi a caracteristicilor dinamice la structuri de beton armat supuse seismelor, prin metodenedistructive. Elaborator: INCERC.5. NE 012-1999 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Elaborator: INCERC.6. C 28-1983 - Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel-beton. Elaborator:ICCPDC, Filiala Timişoara.7. C 130-1978 - Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor. Elaborator: INCERC.8. PC 1/1-1993 - Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode deremediere şi protecţie anticorosivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune înmedii agresive pe bază de clor. Elaborator: INCERC.9. PC 1/2-1994 - Îndrumător de investigare şi diagnosticare a stării structurilor din betonarmat, beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive. Elaborator: INCERC.
 
 210. ME 003-1999 – Manual privind investigarea de urgenţă postseism şi stabilireasoluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate. Elaboratr: IPCT.11. C 244-1993 – Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitateaconstrucţiilor din beton armat şi precomprimat. Elaborator: INCERC.12. C 247-1993 – Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor delocuit din mediu urban aflate în propietatea autorităţilor publice. Elaborator: INCERC.13. GE 032-1997 – Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii laclădiri şi construcţii speciale. Elaborator: INCERC.14. C 149-1987 – Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor  pentru elementele de beton şi beton armat. Elaborator: INCERC.15. GV 001/0-1995 – Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor specialedin grupele 1 şi 2.16. C 54-1981 – Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor.
1.2. Domenii
(1) Pereţii turnaţi in situ pentru consolidarea structurilor în cadre se pot prevedea la:-construcţii afectate seismic sau care nu corespund exigenţelor actuale de proiectareantiseismică;-construcţii avariate datorită altor cauze (coroziune, foc, tasări de reazeme, etc.).
Capitolul 2. CONSOLIDAREA CADRELOR CU PEREŢI TURNAŢI IN SITU
(1) Această soluţie de consolidare constă în introducerea de pereţi din beton armatmonolit în ochiurile cadrelor (figura 2.1.).Fig. 2.1.(2) Legătura dintre betonul din peretele de consolidare şi cadrul existent se realizează prin conectori fixaţi rigid în grinzi şi stâlpi sau numai în grinzi (figura 2.2.).(3) Pentru obţinerea unei rugozităţi adecvate, feţele elementelor cadrului adiacente pereţilor se prelucrează prin diverse procedee (sablare, buciardare, periere cu perie de sârmă,etc.). În acelaşi scop se pot prevedea pene de forfecare lipite cu răşină pe feţete cadrului, sau se pot crea praguri de forfecare prin scobirea betonului existent (figura 2.3.).
 
 3Fig. 2.2.Fig. 2.3. Moduri de prelucrare a suprafeţei de contract beton vechi – beton nou(4) Conectorii între cadru şi perete pot fi ancore mecanice sau ancore fixate cu răşină îngăuri realizate in prealabil in elementele cadrului.Ancorele pentru fixare cu răşină pot fi constituite din tije din oţel filetate sau armătură profilată.(5) Adâncimea de ancorare a conectorilor, ca şi distanţa între ancore şi respectiv întreancore şi marginile elementelor se stabilesc în funcţie de diametrul ancorelor, de valoarea şi tipulsolicitărilor (monoton sau ciclic-alternant) şi de rezistenţa betonului în care se fixează conectorii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->