Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Catalog Stiinte Sociale B5 August 2011

Catalog Stiinte Sociale B5 August 2011

Ratings:
(0)
|Views: 105|Likes:
Published by Editura Lumen

More info:

Published by: Editura Lumen on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
 Adres
ă
redac
ţ
ie: Ia
ş
i,
Ţ
epe
ş
Vod
ă
, nr. 2, bl. V1, sc. F, et. 3, ap. 2Adres
ă
depozit de carte: Ia
ş
i, Nicolae Iorga, nr. 55B, bl. R2, sc. A, et.8, ap. 33Adres
ă
coresponden
ţă
: OP 3, CP 780Email edituralumen@gmail.comPortaluri internetwww.edituralumen.ro www.edituralumen.com Portaluri internet partenerewww.antoniosandu.info www.librariavirtuala.com www.asociatialumen.ro Editura Lumen este editur 
ă
 
ş
tiin
ţ
ific
ă
recunoscut
ă
CNCSIS cunum
ă
rul 003.Eventualele comenzi v
ă
rug
ă
m s
ă
le transmite
ţ
i prin e-mail pe adresaedituralumen@gmail.comsau prin intermediul Libr 
ă
riei noastrevirtuale.În cazul în care sunte
ţ
i distribuitor de carte v
ă
rug
ă
m s
ă
specifica
ţ
iacest lucru pentru a putea negocia eventuale discounturi si comisioane. Ne cerem scuze pentru situa
ţ
iile în care una sau mai multe c
ă
ţ
isolicitate din comanda Dvs. lipsesc temporar din depozitul Editurii Lumen.V
ă
asigur 
ă
m c
ă
vom face tot ce ne st
ă
în putin
ţă
pentru a onora toatecomenzile primite.Pentru autorii care doresc s
ă
publice la Editura Lumen v
ă
rug
ă
m s
ă
 trimite
ţ
i un e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com cu specifica
ţ
ia “Vreaus
ă
public”, înso
ţ
it de materialul propus pentru publicare si un scurt CV alautorului. Un redactor al Editurii Lumen v
ă
va contacta în cel mai scurt timp posibil.Editura Lumen
1
 
 
LOGOS - UNIVERSALITATE - MENTALITATE - EDUCA
Ţ
IE -NOUTATE : CONFERIN
ŢĂ
 
INTERNA
Ţ
IONAL
Ă
: IA
Ş
I, 2011 VOL. 3. :SEC
Ţ
IUNEA
Ş
TIIN
Ţ
E SOCIALE....................................................................................13
 
GRUPUL DE SOCIALIZARE APRECIATIV. UN MODEL DECREATIVITATE SOCIAL
Ă
COLABORATIV
Ă
............................................................13
 
MIGRATIE SI DEZVOLTARE. ASPECTE SOCIOECONOMICE SITENDINTE...........................................................................................................................14
 
FORMAREA CONTINU
Ă
A PERSONALULUI DIN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTULPREUNIVERSITAR: ACREDITAREA, IMPLEMENTAREA, EVALUAREA
Ş
IIMPACTUL PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINU
Ă
......................................14
 
CAPITAL SOCIAL ÎN ROMÂNIA ÎNCEPUTULUI DE MILENIU:DRUME
Ţ
ÎN
Ţ
ARA CELOR F
Ă
Ă
DE PRIETENI......................................................15
 
TRATAT DE ASISTEN
ŢĂ
SOCIAL
Ă
. PROTEC
Ţ
IA POPULA
Ţ
IILOR SPECIFICE
Ş
I AUTOMARGINALIZATE......................................................................15
 
VALORI SOCIALE ALE TRANZI
Ţ
IEI POST-COMUNISTE.......................16
 
STILURI DE VIA
ŢĂ
ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNIST
Ă
. CE MODELECOMPORTAMENTALE ADOPT
Ă
M
Ş
I DE CE............................................................16
 
LIMBAJ GESTUAL. COMUNICARE
Ş
I INTERPRETARE..........................17
 
TERAPIA PRIN JOC LA COPILUL CU ADHD...............................................17
 
MODELE CONTEMPORANE ÎN PSIHOLOGIA ORGANIZA
Ţ
IONAL
Ă
 
Ş
IA MUNCII. PERSPECTIVE PSIHOSOCIALE...............................................................18
 
IMPACTUL PROGRAMELOR DE ASISTEN
ŢĂ
SOCIAL
Ă
ÎNPENITENCIAR....................................................................................................................18
 
PREVENIREA
Ş
I SANC
Ţ
IONAREA VIOLEN
Ţ
EI DOMESTICE PRINNORMELE DREPTULUI PENAL....................................................................................19
 
UNIFORMA VESTIMENTAR 
Ă
. IPOSTAZ
Ă
A CONFORM
Ă
RII AST
Ă
ZI.19
 
SEMINARII APRECIATIVE..............................................................................20
 
MIGRA
Ţ
IA DE REVENIRE...............................................................................20
 
DESCHIDERI POSTMODERNE ÎN SOCIOLOGIE
Ş
I ASISTEN
Ţ
ASOCIAL
Ă
.............................................................................................................................21
 
TEHNICI AFIRMATIV - APRECIATIVE ÎN DEZVOLTAREAORGANIZA
Ţ
IONAL
Ă
. O SOCIO-PEDAGOGIE A SUCCESULUI............................21
 
FLAGELUL HIV-SIDA, O B
Ă
T
Ă
LIE PIERDUT
Ă
? ANALIZAFLAGELULUI LA NIVEL GLOBAL. STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA........................22
 
TEORIA FERICIRII ÎN ASISTEN
Ţ
A SOCIAL
Ă
. DE LAMANAGEMENTUL ÎNGRIJIRII LA MANAGEMENTUL FERICIRII......................22
 
REMEMOR 
Ă
RI ALE VIE
Ţ
II COTIDIENEDIN TIMPUL COMUNISMULUIÎNTR-UN ORA
Ş
PROVINCIAL........................................................................................23
 
2
 
O LUME DIFERIT
Ă
, O LUME LA FEL. INTEGRAREA SOCIAL
Ă
APERSOANELOR CU DIZABILIT
ĂŢ
I LOCOMOTORII..............................................23
 
ROLUL FAMILIEI, COMUNIT
ĂŢ
II
Ş
I A MEDIATORULUI
Ş
COLAR ÎNCOMBATEREA ABSENTEISMULUI
Ş
COLAR, A ABANDONULUI
Ş
COLAR 
Ş
I ADELINCVEN
Ţ
EI JUVENILE LA COPII DE ETNIE ROM
Ă
.......................................24
 
ORIENT
Ă
RI METODOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREACOMUNIT
ĂŢ
ILOR ETNICE (COMUNITATEA ITALIAN
Ă
).....................................24
 
O SOCIOANTROPOLOGIE A DEZASTRELOR NATURAL........................25
 
INTELIGEN
Ţ
A EMO
Ţ
IONAL
Ă
 
Ş
I STILURILE DE CONDUCERE............25
 
DESCHIDERI POSTMODERNE ÎN
Ş
TIIN
Ţ
ELE EDUCA
Ţ
IEI.....................26
 
L’INTERNET, ESPACE DE L’ÉDUCATION INTERCULTURELLE DANSL’UNION EUROPÉENNE..................................................................................................26
 
GENERA
Ţ
II ÎN SCHIMBARE...........................................................................27
 
PERCEP
Ţ
IA PERSOANELOR CU DEFICIEN
ŢĂ
DE VEDERE..................27
 
CONDI
Ţ
IILE DE
Ţ
INU
Ţ
ILOR DIN ROMÂNIA ÎNAINTEA ADER 
Ă
RII LAUNIUNEA EUROPEAN
Ă
...................................................................................................28
 
ROZ VS ALBASTRU, BARBIE VS BIONICLE. DESPRE
Ş
I DINCOLO DEDICOTOMII: ÎN C
Ă
UTAREA SPA
Ţ
IULUI GENDER CONFORTABIL...................28
 
LIBERA CIRCULA
Ţ
IE A PERSOANELOR ÎN UNIUNEA EUROPEAN
Ă
.DESPRE CONDI
Ţ
IILE IMIGRAN
Ţ
ILOR ROMÂNI ÎN EUROPA DUP
Ă
ADERARE...............................................................................................................................................29
 
IMPLICAREA COMUNIT
ĂŢ
II ÎN EDUCA
Ţ
IA PENTRU PREVENIREAFACTORILOR DE RISC....................................................................................................29
 
CONCEPTUALIZAREA ABUZULUI
Ş
I NEGLIJ
Ă
RII COPILULUI ÎNFAMILIE..............................................................................................................................30
 
GENERA
Ţ
II ÎN SCHIMBARE. MODELE DE EDUCA
Ţ
IE FAMILIAL
Ă
ÎNBANATUL SECOLULUI XX.............................................................................................30
 
SISTEMUL ROMÂNESC PRIVATIV DE LIBERTATE. PERSPECTIVAASISTEN
Ţ
EI SOCIALE ASUPRA S
Ă
N
Ă
T
ĂŢ
II MENTALE ÎN PENITENCIAR 
Ş
IASUPRA MINORILOR DIN CENTRELE DE REEDUCARE......................................31
 
TEHNICI ÎN ASISTEN
Ţ
A SOCIAL
Ă
................................................................31
 
DESPRE VREMURI F
Ă
Ă
TIMP......................................................................32
 
UNE INSTITUTION EN QUATRE LECTURES À TRAVERS UNEACTIVITÉ DE GROUPE: L’HYGIÈNE MENTALE. APPROCHEPSYCHOSOCIOLOGIQUE CLINIQUE..........................................................................32
 
DEZVOLTAREA COMUNITAR 
Ă
STRATEGIE DE REDUCERE AS
Ă
Ă
CIEI............................................................................................................................33
 
PSIHOLOGIA JOCURILOR VIDEO.................................................................33
 
STRATEGII DE DEZVOLTARE COMUNITAR 
Ă
...........................................34
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->